donderdag, april 09, 2015

Karen Dover - 3&4 April'15 - Het Belang van "Vloed" en "Eb" & Verbinden met de CHRISTUS vs de Illusie van het "Christus Bewustzijn"


 Karen Dover
Het Belang van "Vloed" en "Eb" in WAARHEID
3 April 2015
Terwijl de energieën op beginnen te bouwen en uit beginnen te breiden is het belangrijk te begrijpen dat er op ieder moment een keuze is van, ofwel de noodzaak om in ere te houden het menselijke logische verstand is om na te streven en je ermee bezig te houden, of dat het menselijke voertuig en diens wens voor rust in ere gehouden moet worden. Op dit moment spelen gebeurtenissen zich uit op een wereldniveau hetgeen velen in/naar ongerustheid en angst duwt. Terwijl er een momentum van energie is dat aan het ontvouwen is, is het belangrijk op een persoonlijk niveau in ere te houden hoe wij wisselwerken met en hoe wij de kennis integreren dat komt met de energie. Alle frequentie is INFORMATIE, het wordt door onze menselijke voertuigen gedecodeerd en dan begint ons menselijk voertuig de genoemde informatie te verwerken en te integreren.
De eb en vloed van het energetisch stromen, waar ik eerder over geblogd heb, moet geëerd worden om het proces in staat te stellen te stabiliseren. Velen worden bij zichzelf gewaar op een trein te zijn die niet onder controle lijkt te zijn met een overweldigende hoeveelheid aan informatie dat rondom hen heen, door hen heen en binnenin hen gutst. Te werken om de informatie te stabiliseren hoeven we slechts enige tijd te nemen om te ZIJN en om de informatie toe te staan diens eigen niveau en diens eigen balans te vinden door onze overgave aan het proces dat aan het ontvouwen is. Te proberen hier aan voorbij te duwen werk tegen onze menselijke gestalte. Aangezien wij nu meer volledig in/naar onze evolutie verhuizen, moeten ons menselijke voertuig en onze spirit dan evenwicht vinden. Dus breiden wij uit in/naar de Nieuwe Aarde frequenties, wij staan de frequenties toe door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen en dan beginnen we, zo je wilt, de frequentie "uit te pakken". Dit opent de informatie, we merken het op, begrijpen het en integreren het.
In dit proces zijn vele stadiums, en voor velen zal het een onmiddellijke afwijzing van de informatie zijn die gepresenteerd wordt, dit is natuurlijk afhankelijk van de geloofsystemen die nog steeds lopende zijn of welke het overblijfsel zijn van de lagere dimensionale frequenties die losgelaten werden. Het is vaak dat een lagere dimensionale frequentie een paar fragmenten achter zal laten welke proberen om opnieuw te verankeren. Het downloaden, zo jullie willen, van de hogere frequenties staat toe voor de verwijdering van deze fragmenten. Terwijl de frequentie de externe wakende werkelijkheid verandert, is er een noodzaak om de integratie toe te staan op een natuurlijk tempo te integreren. Het kan uitdagend zijn om bijvoorbeeld vanuit een slaapperiode te ontwaken en wisselwerking te hebben met diegenen rondom je heen, dat zo ver van de voorafgaande wisselwerkingen verwijderd is dat je de wisselwerking op een menselijk logisch geestesniveau niet kunt omzetten.  
Het proces is een natuurlijk proces en velen proberen nog steeds om de "menselijke wil" boven deze natuurlijke eb en vloed van energie te plaatsen. Er is geen competitie, geen race en nochtans geloven velen nog steeds dat zij op de één of andere manier naar de "ascentie" post moet geraken vóór ieder ander. Aangezien Ascentie louter het proces is van waaruit wij in/naar de evolutie stromen is dit niet mogelijk. Er is geen "beëindigings" post als zodanig, daar is een uitbreiding van energie op een persoonlijk en uniek niveau dat allereerst de persoonlijke wakende werkelijkheid wijzigt dat dan gevoed wordt in het menselijke ras. Dit ziet een onophoudelijke eb en vloed van verandering en uitbreiding op ieder moment van ieder moment.

Velen raken verstrikt in datums en "gebeurtenissen" hetgeen louter wegwijzers zijn voor het algemene menselijke ras, ieder persoon in leven op deze planeet is hier voor een reden, deze reden zit in het spirit-deel van ZELF dat bij GOD zit, wat het waarom is dat een herverbinding met het spirit-deel van ZELF, dat niet geïncarneerd is in de menselijke gestalte, belangrijk is om het evenwicht en het weten op een persoonlijk niveau te vinden.
Dit weekeinde (paas weekeinde) is een belangrijk punt in de evolutie van het menselijke ras en velen focussen hierop in plaats van aandacht te besteden aan hun persoonlijke evolutie. Om de focus op de algemene massa's te plaatsen in plaats van de persoonlijke evoluties haalt ons uit het NU moment vandaan en streeft ernaar om ons te ontkrachten. Het moet opgemerkt worden dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onophoudelijk zal proberen om het "algemene" te promoten boven het persoonlijke om deze reden, om te ontkrachten. De Genoemde oude 3D Aarde constructie kan geen macht van het menselijke ras afnemen, het kan echter het menselijke ras ervan overtuigen dat het geen macht heeft, en velen wisselwerken en staan zichzelf toe om dit onderwezen te worden zonder te begrijpen dat deelname een persoonlijke keuze is op alle momenten van alle momenten.
Wij hebben altijd persoonlijke vrijheid en keuze gehad, slechts omdat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ernaar streeft ons te leren dat het menselijke ras op de één of andere manier tot "slaaf gemaakt is" maakt van deze lering geen WAARHEID, het betekent gewoon dat velen in de menselijke gestalte deze lering geloven. De persoonlijke ervaring zal WAARHEID op alle momenten van alle momenten tonen en velen bewegen in/naar deze ervaring en daaraan voorbij. Inderdaad de persoonlijke reis die uit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gehaald werd, werd ontworpen door onze spirit om WAARHEID te laten zien. Om ons door de "muren" heen te hebben lopen, dat ons herhaaldelijk geleerd werd daar niet doorheen te kunnen gaan. Dit is waarom actie en beweging onontbeerlijk zijn, discussie doet niets anders dan watertrappelen.
Het moet ook opgemerkt worden dat frequentie=gedachten=geloof. Te proberen en op de één of andere manier onze weg door onze menselijke levenservaring heen te "denken", overtreft het doel van in de menselijke gestalte te zijn, wij kwamen hier om te ERVAREN, er mag naar de ervaring verwezen worden in het menselijke logische verstand als een gedachte, maar het wordt niet in het menselijke logische verstand ERVAREN, ervaring wordt ervaren door de hartruimte door onze geVOELens. Velen filteren dit eruit, stellen het op prijs om te debatteren over hoe zij DENKEN en VOELEN zonder feitelijk de ervaring toe te staan. Aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund en zal het beginnen meer volledig af te breken terwijl wij door het proces heengaan.
De eb en vloed van de energie gebeurt op vele verschillende niveaus, op een persoonlijk niveau waar wij onze integratie toestaan voor de eb en vloed en om te stabiliseren, dit voedt in een meer algemene "maatschappelijke" eb en vloed en dan aan een "wereld' niveau eb en vloed met iedere "vloed" die een uitbreiding ziet in/naar een nieuwe werkelijkheid voor de persoon die in de vloed, in het stromen is. Dit proces is nu volledig onderweg en kan en zal van moment naar moment veranderen, wat het waarom is dat het belangrijk is dat wij niet in vergelijking getrokken raken wat een gereedschap is van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Velen in de menselijke gestalte stonden zichzelf toe om in/naar "groepen" te vervallen, groepen te volgen en proberen om "bij te blijven met" of inderdaad te "leiden", dient geen doel want IEDER PERSOON IN LEVEN OP DEZE PLANEET is in diens eigen persoonlijke proces van evolutie. Dit betekent dat op ieder gegeven moment wij ofwel in "uitlijning" zullen zijn met diegenen rondom ons heen of "uit" de uitlijning, maar in WAARHEID is het een illusie want wij zijn in beweging van moment naar moment. Te proberen te controleren of zin van deze beweging te maken is vaak voorbij het menselijke logische verstand in deze tijd, wat in/naar een andere manier van werken aan het bewegen is binnenin het menselijke voertuig als een geheel.
Terwijl wij de komende paar lineaire dagen naderen, wordt aan ons gevraagd om ZELF in ere te houden en de momenten te nemen die we nodig zijn om te integreren, om LIEFDE en MEDEDOGEN voor ZELF en voor ALLEN te hebben terwijl wij nu een enorme grote energetische frequentiegolf navigeren om te begrijpen WAAROM wij hier kwamen, WAAROM wij door dit proces heengaan, maar dat de antwoorden hierop ALLEEN BINNENIN ONS gevonden worden, want alleen onze spirit die bij GOD zit begrijpt het volledig, ziet en creëert onze menselijke reis hier op deze planeet in dit onze menselijke gestalte in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
Verbinden met de CHRISTUS vs de Illusie van het "Christus Bewustzijn"
4 April 2015
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons onophoudelijk onderwezen om uit te lijnen met "ofwel"/"of", dit is polariteit en dit wordt op niveaus van de menselijke levenservaring onderwezen in de genoemde constructie. Wanneer het aankomt op ons menselijk voertuig zijn de leringen diep, daar zijn diegenen die zich alleen focussen op het menselijke voertuig en weinig aandacht schenken aan de energie dat in het genoemde voertuig geschonken wordt, en daar zijn diegenen die de tegengestelde polariteit hiervan kiezen wat is om te focussen op de energie die binnenin het menselijke voertuig is en niet het menselijke voertuig zelf. Beide scenario's zijn uit evenwicht want wij zijn spirit, in een menselijk voertuig gegoten.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal ernaar streven om deze polariteit zowel te promoten als te onderstrepen, we hoeven slechts te kijken naar de externe wakende werkelijkheid en de tegenstrijdige informatie over hoe voor het menselijke voertuig te zorgen en de tegenstrijdige informatie rondom hoe voor onze "spirit" te zorgen. Zoveel informatie dat ernaar streeft om ons menselijke logische verstand in/naar het "puzzel oplossen" te bewegen, dat ons van de feitelijke ERVARING vandaan houdt waarvoor wij in/naar onze menselijke gestalte kwamen om te hebben. Terwijl wij in de ene of in de andere polariteit zijn, zijn wij niet volledig "heel", zijn wij niet volledig geïntegreerd en geactiveerd voor alle niveaus van ons Wezen. Dit houdt ons uit het NU moment vandaan en ziet ons ingedamd en onderdrukt.
In deze tijd wordt er heel veel gesproken over "bewustzijn", wat er wederom naar streeft om ons uit evenwicht te houden, velen zitten in contemplatie en zijn niet in staat voorbij de werkelijke fundamentele menselijke "behoefte" te manifesteren vanwege deze onevenwichtigheid. Zoals ik geblogd heb zal de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ernaar streven onze energie te verschuiven, ons overhalend om onze energie in dat wat aan ons als waarheid gepresenteerd wordt te schenken. Het is belangrijk dat in deze tijd wij begrijpen hoe wij overgehaald worden en de noodzaak voor ons om HEEL en in evenwicht te zijn op een persoonlijk niveau te begrijpen, wat dan gevoed wordt in/naar een breder wakend wereldniveau.
We mogen ALLEN ÉÉN zijn maar elk van ons heeft een krachtbron dat onze persoonlijke levenservaring van brandstof voorziet, dat is wat in het open zicht verborgen is en wat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal proberen op alle momenten te verbergen. Wij allemaal ervaren niet dezelfde externe wakende werkelijkheid, want wij resoneren niet allemaal op/met dezelfde frequentie, want als wij dat deden dan zou dit de volledige ERVARING teniet doen waarvoor wij hier zijn om te leven.
Er schijnen zeer sterke en diepe leringen te zijn rondom wat genoemd wordt het "Christus Bewustzijn", en aan mij werd onlangs in de "Beyond the Looking Glass Radio Show" gevraagd of dit een illusie of WAARHEID was, mijn antwoord was dat het niet bestaat en geen WAARHEID was. De reden dat het geen WAARHEID is, is dat het de focus op de polariteit plaatste en niet op het geheel. Christus bewandelde de Aarde in de menselijke gestalte voor een reden, hij droeg de energie van GOD in een menselijk voertuig. Velen zullen doorgaan dit af te wijzen vanwege het geloofsysteem dat lopende is en gecreëerd werd vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in relatie tot heelheid. Wij zijn spirit plus het menselijke voertuig, wij moeten in het reine komen met in de menselijke gestalte te zijn en onze menselijkheid accepteren. Velen proberen dit te vermijden en hieraan voorbij te lopen vanwege de illusie die aan hen gepresenteerd wordt in respect van de definitie van de "mensheid". Velen zijn "wachtende" totdat de wereld perfect is voordat zij in WAARHEID leven en zijn niet in staat te begrijpen dat het leven niet perfect kan zijn met dit lopende geloofsysteem. Wij hebben de menselijke gestalte genomen om het leven te ERVAREN, wij beginnen daarom onze menselijke levenservaring te perfectioneren terwijl wij er doorheen lopen.
Hoe kan CHRISTUS terugkeren als wij niet accepteren dat hij de Aarde bewandelde? Ik plaats voor jullie de bijbel en de gepresenteerde informatie in relatie tot wat Christus deed toen hij de Aarde bewandelde. Hij kwam naar de Aarde en toonde WAARHEID, hij genas de mensen om hem heen, diegenen die dit zagen zouden een "wonder" gezien hebben want zij zagen de frequentie niet die Hij aan het uitbreiden was naar diegenen die hij genas. Vandaag de dag hebben wij "genezers' die verklaren dat zij het menselijke voertuig op manieren kunnen genezen die voor velen ook miraculeus lijken, wederom frequentie gebruikend. Het verschil is dat Christus de frequentie van GOD gebruikte, daarom was de genezing COMPLEET en HEEL. Velen wijzen deze WAARHEID nog steeds af en verklaren toch dat zij geloven dat genezing plaats kan vinden met de LIEFDE welke IS. Beide zienswijzen kunnen niet bestaan, we accepteren ofwel dat Christus diegenen rondom hem heen genas door GODS Liefde te gebruiken of we doen dat niet. Dit is de tegenstrijdigheid die velen eruit filteren.
Christus verkondigde niet dat hij GOD was, hij verkondigde dat GOD zijn vader was en door hem heen werkte. Nogmaals, vandaag de dag zijn er mensen die geloven dat zij gelijk zijn aan GOD en wijzen dan af dat de wereld veranderd en genezen/hersteld kan worden. Beide geloofsystemen kunnen niet bestaan in één menselijk voertuig. De tegenstrijdigheid werkt eraan om de frequentie van diegenen die deze tegenstrijdigheid lopende hebben naar neutraal terug te keren. Wij kunnen niet GODS frequentie downloaden want het creëerde het volledige Universum, het menselijke voertuig kan niet werken met de volle kracht van de LIEFDE welke IS op BRON niveau, dit is waarom wij ons verbinden met Christus om het stromen van de LIEFDE welke IS te reguleren, ons toestaand om de lagere dimensionale frequenties te verwijderen om het stromen van de LIEFDE welke IS meer volledig toe te staan zonder in het proces schade aan het menselijke voertuig toe te brengen.
Wij zijn in het evolutieproces van ons menselijke voertuig, dit betekent dat wij wijzigen hoe wij wisselwerken met de frequentie welke rondom ons heen bestaat, hoe wij onze wakende werkelijkheid decoderen. Wat dit op diens plaats zal houden gedurende perioden van tijd (want het kan als een proces niet gestopt worden) zijn de leringen die ernaar streven te onderwijzen dat wij niet werken met de frequentie op ALLE niveaus van onze menselijke levenservaring. Het "Menselijke Bewustzijn" is een concept dat de menselijke levenservaring uitlegt, maar is alleen verwant aan de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Om de constructie van het "bewustzijn" waar wij in onze menselijke gestalte mee verbonden zijn te begrijpen, moest het ons leren hoe er binnenin te leven. Terwijl dit ontbindt verhuizen wij in/naar onze natuurlijke evolutie als een ras. We raken meer vertrouwd met hoe de frequentie te decoderen en we stoppen met ons vertrouwen aangaande leringen die alleen maar ooit gecreëerd werden om de constructie te verklaren waar wij in geplaatst werden.
Het "Bewustzijn" is een concept dat ernaar streeft om in te dammen, wij hoeven niet langer te verwijzen naar hoe te leven in onze menselijke gestalte op deze planeet, want wij activeren nu hoe een menselijke levenservaring in WAARHEID te hebben. Wij doen dit door vanuit onze hartruimte te leven welke met de BRON verbonden is, wij hoeven niet langer meer afhankelijk te zijn van het menselijke logische verstand. Christus werd afgewezen toen hij hier kwam om WAARHEID te laten zien, om te laten zien dat LIEFDE het antwoord is, hij werd afgewezen omdat hij in de menselijke gestalte kwam en niet beantwoordde aan wat VERWACHT werd door de religieuze autoriteiten in die tijd. Kijk naar vandaag de dag en naar hoe wij onderwezen werden om te "verwachten". Een hele sectie van het menselijk ras verwacht de terugkeer van Christus maar aan hen wordt de definitie van deze terugkeer geleerd. Dit ziet erop toe dat velen afwijzend zijn zonder te begrijpen dat de afwijzing het MENSELIJKE deel van ZELF is.
Velen zijn zeer ongemakkelijk met Christus zijnde een man, zij zijn ongemakkelijk om een variëteit aan redenen, niet op z'n minst omdat het buiten de onderwezen referentiepunten zit van het mens zijn. Ons werd geleerd dat GOD almachtig is, dat GOD groot is, en de menselijke logische geest kan zich niet verzoenen met dat GODS energie binnenin een menselijke gestalte zit, dus Christus wordt afgewezen voor de MAN die hij was. Velen geloven nog steeds dat Christus een mythe is en dat hij nooit de planeet bewandelde. Zij streven ernaar het geloof te bevestigen dat lopende is en dat ernaar streeft om te leren dat een menselijk wezen niet krachtig/machtig genoeg is om de wereld te veranderen. Een heel menselijk wezen is zeer krachtig/machtig, een heel menselijk wezen met een ACTIEVE verbinding met Christus en God kan in Gods evenbeeld lopen en God werkt door hem heen, en de LIEFDE welke IS stroomt naar buiten de bredere wakende werkelijkheid in.
Dit wordt eruit gefilterd en afgewezen door velen in deze tijd, de bijbel wordt nog steeds geleefd door het menselijke ras, we mogen niet op pony's/ezels rijden maar de acceptatie van het menselijke ras als tot hun afkomst wordt nog steeds afgewezen en dit is een opzettelijke lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Want de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft het menselijke ras nodig om zichzelf onophoudelijk te fragmenteren, om een deel van zichzelf af te wijzen, of het nu het spirit deel is of het fysieke deel, om alles afgescheiden te houden om te verwarren en in te dammen, aldus de genezing en uitbreiding in WAARHEID tegenwerkend dat nu vol onderweg is. Velen geloven dat het meest krachtige gereedschap in de wereld geld is, het is LIEFDE, LIEFDE is krachtiger dan wat voor andere frequentie dan ook in het volledige Universum. Het menselijke ras wordt onophoudelijk geleerd om LIEFDE in WAARHEID af te wijzen, om hun menselijkheid af te wijzen en om het idee van heelheid af te wijzen wat verschuldigd is aan het idee dat zij op de één of andere manier perfect moeten zijn.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om naar onszelf te kijken en onze menselijkheid te accepteren, dit is wat onze menselijke levenservaring verrijkt. De menselijke logica kan ons maar tot zover brengen, maar het is de LIEFDE die ons aaneen bindt, het is LIEFDE dat dit onze menselijke levenservaring verandert, LIEFDE laat ons WAARHEID zien, het verrijkt en breidt de ervaring uit die wij op deze planeet kunnen hebben.
Ieder op zichzelf staand persoon in leven op deze planeet kan een directe verbinding met GOD hebben, deze verbinding is via Jezus Christus de MAN die deze planeet bewandelde om ons WAARHEID te tonen. Hij toonde ons wat nog steeds als "onmogelijk" geacht wordt, hij genas de zieken, hij toonde liefde aan diegenen die hij tegenkwam en hij werd hiervoor terecht gesteld. Toen deed hij het "onmogelijke" door de dood te overleven. Voor diegenen die door mijn woorden getriggerd worden zou ik willen vragen te begrijpen dat er veel mensen zijn die de Aarde in deze tijd bewandelen die klinisch dood verklaard zijn maar die weer opgestaan zijn, deze mensen hebben gedaan wat 'onmogelijk' genoemd wordt door de definities van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Wij als een ras zijn beperkt door onze geloofsystemen welke ernaar streven dat wij iedere informatie eruit filteren dat voorbij een geloof is. WAARHEID IS GEWOON, we hoeven niet in WAARHEID te geloven voor het om te bestaan, het bestaat al, wij moeten de ontbinding van de geloofsystemen toestaan om WAARHEID te bereiken.
Als wij geloven dat wij alleen in dit Universum zijn dan filteren wij ALLE informatie aangaande het tegendeel eruit, ondanks dat velen vaak een ervaring hebben die probeert ons het geloof te laten zien dat geen WAARHEID is. Ik zou Jezus Christus voor jullie willen plaatsen en zeer duidelijk willen verklaren dat Jezus een ERVARING is, om volledig de rol te begrijpen die Christus op deze planeet speelde toen hij de menselijke gestalte nam en de Aarde bewandelde moet hij dan ERVAREN worden, wij doen dit niet door het debat, wij doen dit door onze hartruimte te openen en door actief in WAARHEID te verbinden, van het onszelf toestaan de kracht van deze verbinding te ervaren.
Wederom verklaar is duidelijk dat ik niet verklaar dat Ik "geloof" of een religie verklaar want Christus creëerde geen religie, de mens creëerde een religie rondom Christus, ik heb deze WAARHEID ervaren. De lering dat "liefde pijn doet" wordt onderwezen om de ware ervaring te creëren die wij niet wensen te hebben in dit onze menselijke gestalte. Totdat wij dit geloofsysteem los kunnen laten, welke diep ingeworteld is doorheen de gehele oude 3D Aarde gecreëerde constructie, zullen wij dan een deel van onze hartruimte stevig gesloten houden, gelovend dat wij op de één of andere manier onze hartruimte moeten "beschermen". Dit is de 'schaduw' die geleerd werd "normaal" te zijn binnenin de leringen van de oude 3D Aarde werkelijkheid, het is geen WAARHEID, en om heel te worden moeten wij het LICHT van de WAARHEID toestaan om onze GEHELE hartruimte te verlichten, om het puin op te lossen van een leven in een constructie geleefd dat ernaar streefde om ons op alle niveaus van de WAARHEID weg te houden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen