woensdag, april 01, 2015

Karen Dover - 29 & 30 Maart'15 - De Loslating van Diepe Vastgehouden EMOTIONELE Reacties & De Geboorte van de NIEUWE AARDE


 Karen Dover
De Loslating van Diepe Vastgehouden EMOTIONELE Reacties binnenin de Oude 3D Aarde Gecreëerde Werkelijkheid in WAARHEID
29 Maart 2015
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt ons geleerd vanaf het moment dat wij onze eerste ademteug nemen om ons gedrag te wijzigen om geaccepteerd te worden door diegenen rondom ons heen. Het kind dat een driftbui heeft en de reactie van diegenen rondom hem heen heeft, zijnde er één van geen acceptatie, zal opgroeien te geloven dat zijn kwaadheid nooit ten toon gespreid zou moeten worden. Hij mag geloven dat hij verondersteld wordt om nooit kwaadheid te voelen en zal dan zijn gedrag beginnen te wijzigen om zijn kwaadheid te verbergen. Dit is slechts één voorbeeld van het wijzigen van ons gedrag in een directe reactie van hoe er op onze emoties gereageerd werd terwijl we opgroeiden.
In deze tijd werken de verhoogde energieën eraan om de CELLULAIRE PATROONVORMING los te laten en dit wordt ervaren als een diepe emotie op een menselijk bewust wakend geestesniveau. De gedragspatronen die wij adopteerden zijn geen WAARHEID, het menselijk voertuig zal als vanzelfsprekend ernaar streven om te balanceren, en het zal vanzelfsprekend proberen om de emoties die ervaren worden los te laten. Het zal dit in toenemende "luidere" snelheden doen; dus iedere pijn of ongemak in het lichaam zal alleen groeien als het niet her/erkend wordt. In een wereld die onderwezen heeft dat het voelen van wat voor pijn dan ook op de één of andere manier niet "normaal" is, creëert dit een maatschappij welke ernaar streeft om van de symptomen die gevoeld worden te onthechten en "ogenblikkelijk" verlichting te vinden. Dit werkt eraan mee om de emoties dieper in het menselijke voertuig te drukken en resulteert in vele ziektepatronen die zeer duidelijk gezien kunnen worden binnenin families. Inderdaad, hoe families reageren op elkanders emoties stelt deze gedragspatronen vanaf een zeer vroege leeftijd in.
In deze tijd mag je emoties hebben die naar boven komen die ongemakkelijk zijn, je mag proberen om je van hen te onthechten en ernaar te streven het gedrag te adopteren dat tot aan dit moment voor jou "gewerkt" heeft. Of dit nu eten is, naar facebook te gaan, te kijken naar een film, enzovoorts, zal je gewaarworden dat dit niet langer meer werkt zoals het eens deed. Dit is verschuldigd aan de achtergrondfrequentie welke nu dwars over de planeet heen stroomt en ernaar streeft om dat in vrijheid te stellen wat geen WAARHEID is. Alleen WAARHEID wordt in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund en wat voor gedragspatronen dan ook die geen WAARHEID zijn zullen niet langer manifesteren aangezien zij niet ondersteund worden.
Het menselijke voertuig werd ONTWORPEN om zichzelf te genezen, de medische industrie streeft ernaar om jullie te leren dat het herstelt en geneest maar dat het louter de stem van het menselijke voertuig zelf maskeert. Ons menselijke voertuig spreekt op alle momenten met ons, of wij ernaar luisteren en reageren zoals het menselijke voertuig van ons wilt is onze keuze. Ons lichaam zal ons als vanzelfsprekend vertellen wat het nodig is maar binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde constructie werd ons geleerd te vertrouwen op diegenen rondom ons heen die niet binnenin ons menselijke voertuig leven. JIJ bent de expert van jouw menselijke voertuig want jij verblijft er 24/7 binnenin. Ons wordt geleerd om ons eigen menselijke voertuigen te vrezen en een "expert" op te zoeken die ons dan zal vertellen wat te doen. Dit wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden zoals velen nu ervaren.

Om het menselijke voertuig te genezen moet toegestaan worden om wat voor opgeslagen emotie dan ook los te laten, want emotie was nooit ontworpen om verankerd te worden binnenin het menselijke voertuig, het was ontworpen om er binnenin, rondom en doorheen te STROMEN. Het is de statische natuur van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat ernaar streeft om dit "vasthouden aan" gedrag te onderwijzen en het wordt gezegd dat "vasthouden aan" de patronen van ziekte creëert wat de DECONSTRUCTIE IS van de cellulaire structuur van het menselijke voertuig. De loslating van deze emoties ziet erop toe dat de hogere frequenties door, rondom en binnenin het menselijke voertuig stromen, de FREQUENTIE schoonmakend en opruimend. Als de frequenties losgelaten zijn en de emoties ervaren, dan begint duidelijkheid/overzichtelijkheid te ontvouwen. Extreme en diepe emoties werken om ons te verblinden voor de ervaring zelf, herinneringen zijn de manieren van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie van het ons binnenin de gedragspatronen te houden door de waarachtige emoties te triggeren van waaruit wij dan onze eigen persoonlijke gevangenissen creëren.
Het moet opgemerkt worden, dat terwijl wij gevraagd worden om de emoties te her/erkennen, wij niet gevraagd worden om de feitelijke ervaring te herleven, de ervaring zelf werd ervaren, het is onze emotionele reactie die vertraagd werd door het "vasthouden aan". Door de emotie te her/erkennen, door de emotie te VOELEN als het naar boven komt en te reageren op de emotie zelf kunnen wij beginnen het los te laten en ervan te genezen.
Dit mag eenvoudig klinken en dat is het ook, dit is waarom velen het eruit zullen filteren, gelovend dat het niet "zo eenvoudig" kan zijn. Dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid de WAARHEID verbergt, door ons te leren dat iets ingewikkeld moet zijn en wij er in controle van moeten zijn. Er is vaak een gevoel van "stuurloos" te zijn wanneer emoties binnenin ons naar boven komen. Aan ons wordt gevraagd alleen te VOELEN niet om actie te ondernemen, het VOELEN is de actie en dit is wat velen eruit vandaan zullen filteren, velen zullen in feite het VOELEN vrezen gelovend dat zij in zelfs meer pijn zullen zijn, dit is geen WAARHEID, de pijn wordt getriggerd en onophoudelijk ervaren door "eraan vast te houden".
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om ons over te geven aan hoe wij ons VOELEN, om tijd te nemen om bij/met onszelf en onze GEVOELens te zijn, velen mogen in volslagen verrassing zijn aangaande hoe bevrijdend het proces in feite is en eerst mag het "vreemd" schijnen te zijn om te herinneren zonder de begeleidende angel/steek van emotie. Wij als een ras verhuizen in/naar een nieuwe manier van leven, en deel uitmaken van dit proces is onze menselijke voertuigen toe te staan om zichzelf terug te "RESETTEN" in/naar hun eigen natuurlijke ritmes. Onze emoties hebben van zichzelf een ritme, hetgeen er gedurende een eeuwigheid gemaskeerd en eruit gefilterd werd. Terwijl we ermee beginnen onze emotionele speelterrein te begrijpen kunnen wij beginnen uit te lijnen met ons natuurlijke ritme en dit zal erop toezien dat barrières van binnenuit afgebroken worden.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal doorgaan te proberen ons te leren dat wij in controle moeten zijn van alles, en dit is geen WAARHEID, wij zijn hier om een menselijke levenservaring te hebben, alle emoties zijn een ervaring, zij zijn niet erger of beter dan welke andere dan ook, dit is wederom een lering welke ernaar streeft om ons uit het evenwicht te houden. Wij zijn niet hier om alleen maar geluk te ervaren zoals wij niet alleen maar hier zijn om droefenis/verdriet te ervaren, zij zijn hier om de ontelbare emoties te ervaren die alleen in een menselijke gestalte ervaren kunnen worden.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN, nu wordt van ons gevraagd om de diepe genezing toe te staan te beginnen want onze spirit die bij GOD zit begeleidt dit proces op alle momenten van alle momenten. We stappen louter op het pad naar NATUURLIJK EVENWICHT en UITLIJNING met de LIEFDE welke IS, wij creëren niet de LIEFDE welke IS want het bestaat al, het heeft altijd bestaan want het is het ware weefsel van waaruit wij gecreëerd werden.
Om in/naar het natuurlijke evenwicht te stromen hoeven we alleen maar los te laten en de NATUUR diens koers te laten nemen, om het stromen toe te staan van alle vastgehouden emoties ziet erop toe dat wij ons menselijke voertuig op het cellulaire niveau schoonmaken, dit staat ons toe steeds meer de hogere dimensionale frequenties te verankeren die leiden naar een rijke en meer vervullende menselijke levenservaring, maar deze WAARHEID zit net voorbij onze emotionele pijnniveaus, de gevangenismuren zijn de pijn die ons ONDERWEZEN werden om te accepteren als een deel van deze menselijke levenservaring. Om te genezen en in/naar de uitgebreidheid te verhuizen moeten wij onszelf bevrijden van onze eigen zelf gecreëerde gevangenissen en wij doen dit door naar onze hartruimte te luisteren, door onze emoties te her/erkennen, ongeacht wat zij zijn, om hen te VOELEN onze menselijke voertuigen te verlaten en dan de natuurlijke herbalancering toe te staan welke zich zal voordoen. Dit is een proces het is geen gebeurtenis en het proces is er één waar wij doorheen moeten gaan om de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te verlaten en om in WAARHEID in/naar de bredere menselijke levenservaring te stappen.
Om vast te houden zal toezien op verontrusting, frustratie en toename van fysieke pijn binnenin onze menselijke voertuigen, en om over te geven en het proces te VERTROUWEN zal erop toezien dat vrede en een gevoel van harmonie zich rondom ons, door ons en binnenin ons begint te ontvouwen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
De Geboorte van de NIEUWE AARDE in WAARHEID
30 Maart 2015
Voor velen in deze tijd is dit een tijd van feestviering, in de natuur ervaren wij de "lente", de landschappen die er levenloos uitzagen beginnen nu in beroering te komen, en deze invoer van 'leven" begint nu uit te breiden en te verschuiven. Deze tijd van het jaar is er één die velen begrijpen in relatie tot de Christus, velen zullen de "verhalen" in de kindertijd geleerd hebben, het laatste avondmaal, het verraad, de kruisiging en de wederopstanding. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, werd Pasen gecommercialiseerd, de winkels zijn vol met "eieren" en paashazen. Voor diegenen die zich bewust zijn van het ware verhaal van de Christus, die de passages in de bijbel gelezen hebben en voor diegenen die zich bewust zijn van de profetieën in de bijbel en de astrologische tekens in de hemel, de symbologie van Pasen, begint de timing en begint de codering die zich nu aan het ontvouwen zijn een nieuw en uitgebreid plaatje te laten zien van het menselijke ras en het leven op deze planeet.
De Christus werd gekruisigd IN PLAATS VAN HET MENSELIJKE RAS, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal proberen via religie te onderwijzen dat wij in onze menselijke gestalte de Christus na moeten bootsen en onze lasten moeten dragen en onszelf moeten kruisigen om de Christus te accepteren en dit is geen WAARHEID. Het leven in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is ongenadig, het werd aan het menselijke ras ONDERWEZEN om hen tegen te werken van het toegang te verkrijgen tot de kracht die zij in WAARHEID zijn. Deze kracht wordt gevonden in het teruggeven van onze lasten aan de Christus, door onszelf toe te staan te begrijpen dat wij nooit gecreëerd werden om vast te blijven houden aan onze emoties, we werden nooit gecreëerd om te worstelen en te proberen om de dingen helemaal op eigen kracht uit te werken.
Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb zijn wij spirit die in/naar een menselijke gestalte geïncarneerd is, een deel van onze spirit zit bij GOD, en om volledig onze verbinding met het AL te activeren moeten wij de spirit die incarneerde in onze menselijke gestalte verenigen met de spirit die bij GOD zit, en daardoor maken wij onszelf  wederom HEEL. Het spirit deel van onszelf dat bij GOD zit kan ons dan krachtiger aansturen want wij zijn dan in staat om onze spirit te HOREN, en WETEN hoe in onze menselijke levenservaring te bewegen. De verbinding die wij moeten maken is de CHRISTUS, want hij wandelde in een menselijke gestalte op de planeet en droeg de energie (frequentie) van GOD.
In deze tijd volgen velen op de planeet een religie welke ernaar streeft te onderwijzen dat zij door moeten gaan te lijden. Waarom zou GOD Christus naar de Aarde sturen om zijn plaats aan het kruis op zich te nemen IN PLAATS VAN HET MENSELIJKE RAS als het menselijke ras bedoeld was om door te gaan te lijden? Dit is in het open zicht verborgen en deze lering zal velen in WAARHEID zich tegen hun thuis laten keren. Jezus Christus creëerde nooit een religie, dit wordt nergens in de bijbel verkondigt en toch wordt van diegenen die hun thuisverbinding met Christus gevonden hebben aangenomen een religie te volgen. Sylvester Stallone werd in de sociale media aangehaald als Jezus Christus gevonden te hebben, hij zegt niets over religie anders dan te verklaren dat hij toen hij jonger was grootgebracht werd met een religie. De twee concepten zijn NIET uitwisselbaar, religie is NIET GOD net zoals GOD geen religie is en toch zal de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dit bij iedere bocht onderwijzen.
Er zijn vele aannames rondom GELOOF en vele aannames zijn eenvoudig de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ontworpen zijn om ons van de WAARHEID weg te houden. Ik heb eerder verklaard op deze blog dat er een energetisch frequentiepunt komt wanneer wij niet verder kunnen reizen als wij wat dan ook van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie met ons meedragen, we moeten het allemaal teruggeven. Dit belangrijke punt wordt in deze tijd door velen bereikt die het uitdagend vinden om te accepteren wat van hen gevraagd wordt om te doen, omdat hen geleerd werd om de Christus gelijk te stellen met religie. Je hoeft alleen maar naar de reguliere media te kijken om de bron van deze verwarring te vinden.
Pasen is een tijd van wederopstanding, het is een tijd om TERUG TE GEVEN en te accepteren dat wij een kans voor een NIEUW LEVEN hebben. Het is op alle niveaus symbolisch dat de astrologische datums, de frequentie uitbreidingen en Pasen allen aan het uitlijnen zijn. Het is een krachtige uitlijning. Zoals ik eerder geblogd heb is het zeer gemakkelijk om een routine en een ritueel te volgen zonder de betrokken frequentie te activeren.
Velen zullen kerkdiensten bijwonen en geen actieve verbinding met de CHRISTUS of Zijn frequentie hebben, velen zullen met hun dagelijkse levens doorgaan terwijl zij de verbinding met de CHRISTUS ervaren zonder zelfs een kerk te betreden. Er is geen zichtbare manier om naar een persoon te kijken en de verbinding te zien, het is een verbinding die ERVAREN en gevoeld moet worden via de hartruimte. Er is heel veel discussie en theoretisering gaande rondom de bijbel, en dit alles filtert eruit dat er een ACTIEVE frequentie verbinding moet zijn. Om de bijbel aan te halen betekent niet dat je alles ervaren hebt dat binnenin de genoemde bijbel vervat wordt, het betekent dat je het gelezen hebt en het je kunt herinneren. Velen zullen een ervaring hebben die niet definieerbaar of verklaarbaar is in menselijke woorden en hebben nooit een bijbel opgepakt, en toch hebben zij een zeer actieve verbinding met de energie van de CHRISTUS.   
Wij leven in een wereld die de nadruk legt op hoe het ERUIT ZIET, de VERSCHIJNINGSVORM maar op geen enkel punt wordt er een waarde op de diepte, de ervaring en het GEVOEL geplaatst. "LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag", maar LIEFDE werd vervormd, gedefinieerd en aan het menselijke ras gevoed in een lager dimensionaal frequentiepatroon dat hen uit de LIEFDE welke IS vandaan houdt.
Om LIEF TE HEBBEN is om te ZIJN en om actief te zijn, LIEFDE is iemand helpen wanneer je de kans hebt, LIEFDE is mededogen uitbreiden naar diegenen rondom jou heen, LIEFDE is een veelvoud aan kansen/mogelijkheden om de frequentie van de LIEFDE welk IS toe te staan door ons, rondom ons en binnenin ons te stromen. Hoe kan LIEFDE in WAARHEID door ons heen stromen als wij onder het geloof zijn dat wij geboren werden in deze menselijke levenservaring om te lijden? Slechts omdat dit ons onderwezen werd maakt het nog geen WAARHEID.
De volgende 7 lineaire dagen zijn energetisch krachtig, aan ons werden persoonlijk de sleutels overhandigd naar de Nieuwe Aarde via onze verbinding met de BRON. Deze lineaire dagen zijn een tijd van 'sterven' jegens degene die ons geleerd werd om te zijn om geboren te worden in degene die WIJ IN WAARHEID ZIJN. In deze tijd mogen vele oude scenario's en herinneringen binnenin naar boven komen, ons wordt gevraagd te sterven aangaande de behoefte om nog langer te lijden met de pijn die zij naar boven brengen. Om te accepteren dat wij in de menselijke gestalte zijn maar dat wij ook spirit binnenin onze menselijke gestalte zijn. Deze spirit is verbonden met de LIEFDE welke IS door de Christus die een geloofsdaad ondernam zodat wij dat niet zouden hoeven.
Velen kunnen getuigen actief met de Christus te verbinden en dat wonderen hun levens transformeren. Dit is een hogere frequentie toestaan om alle lagere dimensionale frequenties schoon te maken en los te laten, dit verandert de menselijke levenservaring dramatisch. Terwijl wij vasthouden aan de pijn in onze harten en ons stevig vasthouden aan het geloof dat "wij alleen zijn", of "dat wij in volledige controle zijn", missen wij de kans die zich in deze tijd aan ons presenteert.
Ik heb deze wandeling ondernomen, diegenen van jullie die mij persoonlijk kennen en dit pad samen met mij bewandeld hebben zullen mijn woorden begrijpen. Ik reisde duizenden kilometers, bewandelde scenario na scenario, bezocht opnieuw alle pijn die ik in mijn menselijke leven in dit leven en daaraan voorbij verduurd had en ik vond vele, vele keren dat waarvan ik geprobeerd had om omheen te lopen. God bracht me naar de USA om me iets te laten zien dat alleen Hij mij zou kunnen laten zien. Mijn reis was een wonder op zichzelf en onderweg werd aan mij wonder op wonder getoond. Ik heb GEEN TWIJFEL dat wij niet alleen zijn en ik heb geen twijfel dat ik dit frequentieniveau moest bereiken om alles te begrijpen dat ik doorlopen, doorstaan en geleden heb door mijn gehele levenservaring heen in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Alleen door het te overhandigen, door de begeleiding te accepteren, door naar de pijn te kijken en door de ervaringen te accepteren waar ik doorheen gegaan ben, ben ik in staat geweest het ontbrekende "ingrediënt" aangaande de Nieuwe Aarde te begrijpen.
Een nieuw leven verandert in WAARHEID niet je fysieke adres, je fysieke naam of verandert niet je haarkleur, een nieuw leven is sterven voor het oude leven, het is het gedrag, de overtuigingen/geloven loslaten en accepteren dat wij dit leven in WAARHEID co-creëren met een kracht welke groot is. Door dit alleen maar toe te staan door ons heen te stromen en om ons te laten zien, kunnen wij in/naar de uitgebreidheid en WAARHEID verhuizen en een nieuwe wereld creëren, waar LIEFDE de fundering is, waar lijden kan eindigen en wij in VREDE, LIEFDE en HARMONIE in WAARHEID samen kunnen komen.
Dit gaat voorbij religie, dit zijn menselijke wezens die hun harten voor elkaar openen en de LIEFDE welke IS toestaan door hen heen te stromen. "LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" en alles dat we moeten doen is te accepteren dat ons geleerd werd om alles te zijn behalve wie WIJ IN WAARHEID ZIJN binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onze hartruimte te openen en om de LIEFDE welke IS toe te staan door ons heen te stromen, te accepteren dat de menselijke levenservaring meer kan en zal zijn dan dat wij ons op dit moment voor kunnen stellen. Om uit te kijken naar een wereld die aan het veranderen is en te focussen op de LIEFDE welke IS, om deze LIEFDE bij IEDERE KANS te verspreiden, want het is de hoogste frequentie en de meest machtige kracht van het Universum. Ieder keer dat wij met een situatie gepresenteerd worden dat er hopeloos uitziet schenk dan de LIEFDE welke IS erdoorheen, wij doen dit door ons HART te openen en onszelf toe te staan te VOELEN, want op het hartniveau zijn wij nu gereed hoe lief te hebben, het zijn de leringen van de oude 3D Aarde die in onze menselijke logische geesten zit dat probeert om ons uit onze hartruimte te trekken.
Er is niets ingewikkelds aangaande liefhebben, het is zoals ademhalen, liefde is eenvoudig, dat is waarom een volledig ras in staat was onderwezen te worden dat het alles was behalve… Wij zijn zo gewend geraakt aan het onszelf "beschermen" dat het vreemd mag lijken om ermee te beginnen; maar, oefen, oefen, oefen. Wanneer je erop uittrekt glimlach naar diegenen die je tegenkomt, open een deur voor iemand, als iemand overstuur is omhels hen dan eenvoudig, vaak hebben mensen geen woorden nodig zij hebben troost nodig, een omhelzing/knuffel zegt meer dan woorden ooit kunnen. Een Nieuwe Aarde is een nieuw begin en dat kan op ieder moment verkregen worden wanneer wij de worsteling die binnenin ons woedt opgeven, want het was eenvoudigweg een leugen die aan ons geleerd werd om ons te weerhouden te begrijpen wie WIJ in WAARHEID ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen