woensdag, april 29, 2015

Karen Dover - 17&19 April'15 - Beweging in WAARHEID vs de "Karmische" Illusie & In WAARHEID in/naar Evenwichtigheid Verhuizen


 Karen Dover
Beweging in WAARHEID vs de "Karmische" Illusie
17 April 2015
Voor velen in deze tijd is er een grote fysieke beweging in de externe wakende levenservaring. We maken allemaal deel uit van de universele energieën die bestaan en terwijl de hogere dimensionale frequenties nu meer vrijelijk beginnen te stromen begint dan het herbalanceren van het Universum. Alles wisselwerkt met al het andere op alle momenten van alle momenten. Het STROMEN van de energie is afhankelijk van de route die de energie gewaarwordt te bereizen. In het menselijke voertuig stroomt de energie via de hartruimte naar binnen en straalt rondom het menselijke voertuig en naar buiten de "wereld" in rondom het genoemde menselijke voertuig.
Het moet opgemerkt worden dat wat voor "blokkades" dan ook een frequentie zijn, aangezien alles in het Universum een frequentie is en op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren wordt als een "klem" zittende emotie. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal proberen op alle momenten te onderwijzen dat de genoemde "klem" zittende emotie deel uitmaakt van een "karmische" ervaring en zal proberen te onderwijzen om het eenvoudigweg nogmaals te ervaren. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Het is mogelijk om uit de cyclische patronen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te verhuizen en het is mogelijk te genezen van iedere "klem" zittende emotie.
Om het genezingsproces te beginnen moet het begrepen worden dat ons binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd werd om onze eigen emoties te vrezen, het zijn onze emoties die herhaaldelijk getriggerd worden om in te dammen en te onderdrukken. Of dit nu "kwaadheid", "droefenis", "verdriet" is, allen worden herhaaldelijk getriggerd en aan ons onderwezen als "karma". Dit is de constructie welke ernaar streeft om ons in ontkenning te houden van onze emoties en eenvoudig te proberen om hen weer te begraven. Om de emoties los te laten is het noodzakelijk om te valideren hoe wij ons voelen. Veel mensen zullen, wanneer zij getriggerd worden door een diepe emotie, instinctief ernaar streven om zichzelf te distantiëren van de emotie. Dit wordt vaak gedaan door afleiding, soms wordt het gedaan door ernaar te streven om de "schuld" aan de voeten van iemand anders te plaatsen. De emotie is een frequentie die binnenin de cellulaire structuur van ons menselijke voertuig vastgehouden wordt. Om tegen een ander tekeer te gaan of de schuld aan hun voeten te plaatsen is eenvoudig te proberen je te distantiëren van de emotionele reactie. Dit is geen WAARHEID en werkt om de emotie steeds maar weer opnieuw te triggeren. Dit is waarom veel mensen zichzelf afsnijden van diegenen rondom hen heen waarvan zij geloven dat zij hen "gekwetst" of "overstuur" gemaakt hebben.  
Terwijl ik voor geen enkel moment bepleit dat andere mensen ons niet kunnen "kwetsen" is het belangrijk om te erkennen dat wij gekwetst zijn wanneer wij ons gekwetst VOELEN. Veel mensen zullen iemand anders vertellen "Jij hebt mIJ gekwetst" terwijl zij zichzelf proberen te distantiëren van de validatie wat in dit geval zou zijn, "Ik voel me gekwetst". Het is de validatie die vereist is om de emotie los te laten, niet om herhaaldelijk de andere persoon te vertellen hoe wij ons voelen, zij kunnen de emotie niet van binnenuit ons loslaten, alleen wij kunnen dat. Dit is waar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie naar streeft om voor ons op ieder enkel moment te verbergen.

Onze emoties zijn onze verantwoordelijkheid. Wij leven in een wereld die vlug aan het verschuiven en bewegen en uitbreiden is, onze emoties zijn de SLEUTEL voor de genoemde uitbreiding, wanneer wij kunnen leren om de zee van de menselijke emotie te navigeren en kunnen beginnen om in het proces van deze navigatie te VERTROUWEN en GELOOF te hebben, dan stellen wij onszelf in VRIJHEID op alle niveaus van ons Wezen.
Wij zijn niet hier om gecontroleerd te worden door de emotionele reacties van diegenen waar wij onze menselijke levenservaring mee delen, er zijn heel veel leringen die ernaar streven te onderwijzen dat wij altijd bedachtzaam zouden moeten zijn voor diegenen rondom ons heen. Dit streeft ernaar om ons te leren om op eierschalen te lopen in onze menselijke levenservaring. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden.
Aan ons wordt gevraagd om bedachtzaam te zijn van diegenen rondom ons heen, om LIEFDE en MEDEDOGEN te hebben voor het volledige menselijke ras in deze tijd en te allen tijde, maar wij kunnen het genoemde menselijke ras niet toestaan ons tegen te werken van het erkennen van WAARHEID en hoe wij ons persoonlijk VOELEN. We moeten comfortabel worden met wie WIJ IN WAARHEID ZIJN, niet wie anderen zouden wensen dat wij zijn of willen dat wij zijn. Alleen JIJ weet wie JIJ in WAARHEID BENT, niemand anders, want niemand anders is in jouw menselijke voertuig geïncarneerd en ervaart de wereld zoals jij de wereld ervaart.
Het mag "ondersteunend" schijnen te zijn om samen te trekken met gelijkgestemde groepen van mensen, maar in WAARHEID behoren wij al tot een 'groep" die het menselijke ras genoemd wordt. Alles dat ernaar streeft om dit verder te verdelen is eenvoudig een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd de ondersteuning te begrijpen die altijd voor ons beschikbaar geweest is, deze ondersteuning komt van de BRON en van GOD die op alle momenten van alle momenten bij ons loopt, of wij dit nu wel of niet kunnen her/erkennen op dit moment in onze menselijke levenservaring.
Er is niets dat niet genezen kan worden, niets dat niet emotioneel hersteld kan worden, alles dat ernaar streeft om deze genezing tegen te werken zijn de leringen die verklaren dat wij op de één of andere manier hier zijn om te "leren". Waarom zouden wij pijn moeten "leren" wanneer in WAARHEID wij gecreëerd zijn vanuit de LIEFDE welke IS? Wederom een lering om de constructie te verklaren die ernaar streeft om PIJN op alle momenten van alle momenten te ONDERWIJZEN. Wij zijn niet hier om te lijden, om in cirkels rond te draaien of om lessen te "leren". Wij zijn hier om een menselijke levenservaring te ervaren met een open hart en een directe en zuivere verbinding met GOD in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
In WAARHEID in/naar Evenwichtigheid Verhuizen
19 April 2015
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is een beklemtoning die altijd geplaatst wordt om het natuurlijke STROMEN van de frequentie in onze menselijke voertuigen te destabiliseren en uit evenwicht te brengen. De beklemtoning werkt om een krachtige emotionele reactie te creëren welke ernaar zal streven om het natuurlijke evenwicht tegen te werken zich te vormen. Dit kan gezien worden in de leringen die ernaar streven om één geslacht boven het andere te promoveren. Wij mogen geïncarneerd zijn in een menselijke mannelijke of een menselijke vrouwelijke gestalte, maar deze gestalten zijn een natuurlijk evenwicht voor ELKAAR. Dit is verborgen in het open zicht en dit is wat velen nu uitdagend mogen vinden terwijl de externe wakende menselijke levenservaring ernaar begint te streven om dit natuurlijke evenwicht te vinden en te HANDHAVEN.
Het is geen WAARHEID te verkondigen dat de menselijke man eenvoudig de vrouwelijke energieën moet omhelzen die bestaan, net zozeer dat het geen WAARHEID is om te verkondigen dat de menselijke vrouw eenvoudig de mannelijke energieën moet omhelzen. Binnenin elk en ieder menselijk voertuig in leven op deze planeet is een reeks van FUNDERINGSleringen die ernaar streven te onderwijzen dat het genoemde menselijke voertuig het ene of het andere geslacht is. Deze leringen werden onderwezen om de menselijke man van de menselijke vrouw te scheiden en dit werd gedaan op uiteenlopende manieren.  
Uiteenlopen culturen dwars over de planeet heen zullen ernaar streven om het ene geslacht boven het andere te promoveren. Dit mag zeer duidelijk zijn of dit mag vaak verborgen zijn. In de cultuur waarin ik groot gebracht werd was het Schotse het geslacht dat benadrukt werd als MANNELIJK maar onderwezen wordt via de vrouw. Dit is verborgen in het open zicht en is een uitdaging voor velen die Schotse culturele wortelen hebben. Schotse vrouwen worden GELEERD om 'sterk' te zijn, "emotioneel taai" en een mentaliteit te hebben van "het allemaal te doen". Dit streeft ernaar om de menselijke vrouw weg te houden van de ondersteuning en kracht welke gevonden wordt in de menselijke man. Menselijke mannen en menselijk vrouwen werden gecreëerd om elkaar aan te vullen en te ondersteunen, maar nooit om afbreuk aan elkaar te doen. In het voorbeeld dat ik gebruik (de Schotse cultuur) ontdekken we dat zowel de menselijke man als de menselijke vrouw gelijkaardige frequenties lopende hebben welke zullen triggeren en ernaar zullen streven om dominantie te verkrijgen over elkaar. De menselijke vrouw die een zeer sterke "emotionele taaiheid" frequentie lopende heeft, zal de menselijke man aanscherpen die traditioneel geleerd werd om ook de "emotionele taaiheid" frequentie te hebben. Zowel de menselijke vrouw als de menselijke man die samenkomen in dit frequentiepatroon zullen ernaar streven om zich TEGEN elkaar te beschermen. Dit streeft naar het in onbalans brengen van het natuurlijke stromen van de frequenties terwijl zij stromen, de gecreëerde blokkades van deze frequentie streven ernaar om delen van het menselijke energiesysteem op te dammen en als een resultaat zal het menselijke voertuig ernaar streven om "ordenende" strategieën te creëren om het natuurlijke evenwicht uit de weg te gaan.
Er zijn vele culturen welke ernaar streven om gedefinieerde rollen te onderwijzen voor zowel de menselijke man als de menselijke vrouw en dit is opzettelijk. De menselijke vrouw en de menselijke man in EVENWICHT en in het NATUURLIJKE STROMEN zijn een krachtige combinatie. Het moet opgemerkt worden dat dit evenwicht NATUURLIJK is en dat om dit evenwicht te "bereiken" wij eenvoudig onze hartruimte moeten openen en de hogere dimensionale frequenties toe moeten staan om vrijelijk rondom, binnenin en door ons heen te stromen. Dat wat dan emotioneel naar boven komt als triggers zijn de blokkades die verwijderd moeten worden door de FUNDERINGSfrequenties los te laten die nog steeds actief zijn. Het is een optische illusie welke gepresenteerd wordt door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie om een menselijk voertuig te zien en aan te nemen dat de leringen van het genoemde menselijke voertuig in natuurlijke harmonie zijn met het geslacht dat gepresenteerd wordt.
Terwijl dit ermee begint zich opnieuw te balanceren binnenin het menselijke ras mogen wij geconfronteerd worden met familie patroonvorming die wij eerder niet konden zien. De FUNDERINGSfrequenties die diep binnenin het menselijke ras verankerd zijn worden generationeel onderwezen en doorgegeven. Het moet opgemerkt worden dat aan de "Schotse" cultuur FUNDERINGSfrequenties doorgegeven werden via de menselijke man en een verborgen frequentie is. Als jij je afvraagt of je verbonden bent met of deze frequentie lopende hebt, kan het gevonden worden door de fysieke manifestatie van "rood haar", dit wordt gezien in de menselijke man als een roodachtige tint gevonden in hun gezichtshaar, mannen die dit lopende hebben mogen kinderen produceren die niet roodharig waren maar het gen zal in het DNA van hun nakomelingen zitten, het mag generaties overslaan of mag tevoorschijn komen in iedere generatie. Wederom is dit een verborgen frequentie die manifesteert, vele culturen kunnen hun wortelen terugsporen naar Europa en naar Schotland, en in de "geschiedenis" wordt hier vaak naar verwezen als een Viking verbinding.
Terwijl het menselijke ras onderwezen werd over de "romantiek" van wat genoemd wordt de "Keltische" tradities, zullen zij getoond worden voor dat wat zij in WAARHEID zijn. Alle Keltische Mythologie streeft ernaar om een verdeeldheid tussen de menselijke man en de menselijke vrouw te creëren en vele gevallen engelen zijn verborgen in het open zicht binnenin de "heidense" wortelen die ook geassocieerd zijn met deze leringen.
Ik heb herhaaldelijk geblogd dat WAARHEID GEWOON IS en dat er slechts één GOD in WAARHEID is. De definities van "liefde" en "romantiek", wanneer ernaar gekeken wordt op een frequentieniveau, kunnen beide gezien en GEVOELD worden voor dat wat zij zijn, hoogst vervormde leringen die ernaar streven om ZOWEL de menselijke man als de menselijke vrouw te ontkrachten.
Wij zijn niet hier op deze Aarde om te worstelen en om onze wil op diegenen rondom ons heen op te leggen. De menselijke man wordt gedemoniseerd door de ontkrachting van de menselijke vrouw en dit zal ook gezien worden voor dat wat het is, aangezien deze vervormde frequenties geen WAARHEID zijn en niet ondersteund worden op wat voor niveau dan ook binnenin de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. GOD creëerde de menselijke man en de menselijke vrouw om te verenigen in de LIEFDE welke in WAARHEID IS. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft ernaar gestreefd om een oorlog van de seksen te onderwijzen sinds het begin van de menselijke "geschiedenis". Iedere "oorlog" die innerlijk gevochten wordt op een onbewust wakend geestesniveau zal in de externe wakende werkelijkheid, welke de menselijke levenservaring genoemd wordt, gereflecteerd worden.  
Het moet opgemerkt worden dat wij het evenwicht niet hoeven te creëren waartoe nu opgeroepen wordt, wij worden opgeroepen om het eenvoudig TOE TE STAAN zich binnenin ons te ontvouwen. Alles dat ons triggert in relatie tot het geslacht dat wij zijn is het een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en werd onderwezen om de menselijke levenservaring in WAARHEID in te dammen en te onderdrukken. Om in/naar de manifestatie te verhuizen van de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden moeten wij deze herbalancering toestaan en begrijpen dat er een natuurlijke orde wat betreft het Universum is, deze natuurlijke orde werd door GOD gecreëerd en wordt nu herbekrachtigd door de hogere dimensionale frequenties die ernaar streven om de natuurlijke orde van het volledige Universum te handhaven welke bestaat voorbij de constructie van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Deze natuurlijke orde bestond voorafgaand aan de creatie van het menselijke ras en bestond voorafgaand aan de creatie van de oude 3D Aarde constructie.
Er zijn veel leringen die ernaar zullen streven om door te gaan het menselijke ras te verblinden in deze tijd, maar zoals ik herhaaldelijk geblogd heb, kan dat wat WAARHEID is gevalideerd worden op een persoonlijk niveau met een ervaring zijnde de validatie. Om onze menselijke levenservaring te valideren op alle niveaus inclusief het fysieke niveau waarin ons menselijke voertuig zit, wordt aan ons gevraagd om onze werkelijkheid via ervaring te valideren. Als een geloof/overtuiging niet gevalideerd wordt door de fysieke manifestatie van het genoemde geloof/overtuiging dan is het geen WAARHEID ongeacht hoe velen in het genoemde geloofsysteem geloven of hoe velen het onderwezen werd. WAARHEID IS GEWOON.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen