vrijdag, april 17, 2015

Karen Dover - 15 & 16 April'15 - Spirituele "Oorlogvoering" en de Illusie van "Liefde" & WAARHEID IS GEWOON


 Karen Dover
Spirituele "Oorlogvoering" en de Illusie van "Liefde"
15 April 2015
Voor velen van jullie in deze tijd mag de externe wakende wereld zelfs meer chaotisch schijnen te zijn dan dat het "tot op heden" geweest is. Er zijn uiteenlopende frequenties die losgelaten worden en uiteenlopende frequenties die proberen om op hun plaats te blijven. Zoals ik geblogd en besproken heb in de "TRUTH Codes Radio Show", zal frequentie nabij in bandbreedte jegens een andere frequentie of die een bandbreedte deelt versterken en de frequentie die ver uiteen in bandbreedte is zal afstoten. Dit is een natuurlijke wet van het Universum en is hoe de wereld geconstrueerd is. De mensen die in en uit van onze externe wakende menselijke levenservaring komen doen dat aldus in relatie met hun frequentie. Waarom blijven we in de cirkels die we doen in relatie tot vrienden en familie?, vanwege de frequentie. ALLES is frequentie en het is deze frequentie die gemanipuleerd is en wordt door de uiteenlopende energieën op de planeet.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie trekt onze aandacht altijd naar de UITERLIJKE en MATERIËLE MANIFESTATIE van deze frequenties, alles dat "echt" toeschijnt in de wereld is een manifestatie van een frequentie, de enige manier om de manifestatie te veranderen is om de frequentie die het creëert te wijzigen. Dit is waarom eenvoudig te proberen om een betere wereld te denken en om onze gedachten in de gaten te houden zinloos is en onze energie handtekening verlaagt. Het bouwt een "verwachtings/teleurstellings" lus, welke opzettelijk is. Wanneer wij eenmaal de wereld in WAARHEID via frequenties kunnen bekijken, kunnen wij duidelijk de patronen zien en duidelijk zien hoe de frequentie gemanipuleerd wordt.
Het is belangrijk te begrijpen dat niets volledig kan manifesteren tenzij het in WAARHEID verankerd is, WAARHEID zijnde het ware weefsel van het Universum, WAARHEID bestond voordat wij dat deden en is niet iets dat wij moeten creëren, en wat voor leringen dan ook die ernaar streven om dit te onderwijzen zijn van binnenuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Wij kunnen echter onze frequentie gemanipuleerd hebben en dit wordt gedaan om ons te overtuigen om uit te lijnen met uiteenlopende concepten welke gebouwd zijn door frequentie constructies. Dus de externe wakende wereld wordt aan ons als X gepresenteerd en wij worden er dan van overtuigd om ermee uit te lijnen. Het overtuigen wordt gedaan door de "weerhaak" te triggeren die ingedamd is binnenin de frequentie die aan ons geleerd werd om te verankeren. Dit is verankerd als een geloofsysteem, alle geloofsystemen zijn een manifestatie van een frequentie, en de frequentie verwijderen ziet erop toe dat het geloofsysteem ontbindt als het geen WAARHEID is. Het triggeren is altijd emotioneel, velen van jullie in deze tijd mogen in diepe kwaadheid of diepe verontrusting zijn en dit is de "weerhaak" die ik beschrijf. De manier om een volledig ras te verblinden is om een diepe emotionele reactie op te roepen dat erop toeziet dat het genoemde ras de wereld door de lens van de emotie bekijkt die getriggerd wordt. Dit verbergt WAARHEID, en velen van jullie kunnen relateren naar het "door kwaadheid verblind" te zijn, waar je kwaadheid getriggerd had en reageerde op een situatie gebaseerd op de vervormde lens die de genoemde kwaadheid aan jou presenteerde. Het is hetzelfde met de externe wakende werkelijkheid welke altijd een reflectie is van onze eigen emotionele reactie op een trigger.

In deze tijd op de planeet is er een spirituele oorlog die doorgaand is tussen energieën die lager dimensionaal zijn en energieën die hoger dimensionaal zijn en dit wordt uitgespeeld door het menselijke ras. Het is geen WAARHEID om aan te nemen alleen onze menselijke ogen te gebruiken aangaande wat WAARHEID is en wat dat niet is, zulks is de optische illusie die aan ons gepresenteerd wordt door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Ik zou graag duidelijk willen verklaren dat wij GEEN Nieuwe Aarde bouwen, in die zin dat wij NIET één creëren, wij zijn mensen en kwamen hier om het leven als een menselijk wezen te ervaren, de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden die ik begeleid BESTAAN AL, zij hebben ALTIJD BESTAAN, zij bestaan voorbij de constructie die aan ons onderwezen werd om rondom onze menselijke voertuigen te plaatsen.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is rondom ieder en elk menselijk voertuig, totdat het genoemde menselijke voertuig uit ALLE oude 3D Aarde gecreëerde frequenties vandaan stapt. Dit is waarom ik verklaar dat niets van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, de frequenties zijn te laag om te bestaan (zij zullen van nature afgestoten worden door de hogere frequenties). Dit wordt vertaald door velen die aannemen dat zoals ik verklaard heb, "niets meegenomen kan worden van de oude 3D Aarde", dat ik manifestaties bedoel (mensen, plaatsen enzovoorts). Dit is geen WAARHEID en maakt deel uit van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke ernaar streeft de loslating tegen te werken door te proberen te onderwijzen dat wij diegenen waar wij van houden zullen verliezen. Dit is geen WAARHEID, we verliezen niets en winnen alles.
Aangezien onze menselijke levenservaring een manifestatie van frequenties is, staan wij dan toe door het volledig STROMEN van de hogere dimensionale frequenties te verankeren een leven te creëren welke voller en rijker in ervaring is. De manifestatie streeft er altijd naar om WAARHEID te ondersteunen. Wij op een menselijk bewust wakend geestesniveau werden onderwezen om aan te nemen dat "iets iets is" en het verder niet na te trekken. Terwijl de oude 3D Aarde gecreëerde constructie een illusie kan presenteren kan het deze niet verdiepen, het heeft GEEN INHOUD (visualiseer een rek in de supermarkt met overvloedig veel producten maar niets achter de producten op het rek) en de frequentie kan altijd gevoeld worden, het kan een illusie presenteren maar het kan de frequentie achter de illusie niet verbergen. Dit is waarom het belangrijk is om de hartruimte te openen en WAARHEID te VOELEN, WAARHEID kan vaak niet gezien worden maar kan altijd gevoeld worden. Iets dat geen waarheid is, ongeacht hoe overtuigend het ook mag zijn, zal gevoeld worden voor de illusie dat het is.
Vaak in onze menselijke gestalte staan wij de oude 3D Aarde gecreëerde constructie toe ons te overtuigen dat wij het op de één of andere manier verkeerd hebben voor niet te beseffen dat wij ons vastgehouden hebben aan een illusie en daarom gegijzeld werden door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, en dit is een gereedschap van de genoemde constructie. Onze reis in/naar de WAARHEID wordt altijd door GOD en onze spirit die bij GOD zit begeleid. Op dit moment over de gehele wereld heen zijn er velen die proberen om de menselijke wil op iets te forceren dat geen WAARHEID is. Dit put het menselijke energiesysteem uit en heeft de mens bezorgd in een lus van emotionele ontreddering om de loslating van de frequentie te voorkomen die zich innerlijk aan het uitspelen is.
We hoeven niet "allemaal te ontwaken", dit is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, ernaar strevend te onderwijzen dat tenzij wij mensen rondom ons heen hebben die allemaal onze overtuiging delen dat we dan machteloos zijn. De machteloosheid komt met het stukbreken van onze energie handtekening en de poging met het externe te veranderen, ondertussen de genoemde frequentie lopende latend binnenin het innerlijke.
Deze spirituele oorlog zal nu in WAARHEID beginnen, het zal zich zeer fysiek in de externe wakende werkelijkheid van het menselijke ras uitspelen. Het wordt duidelijk in OPENBARINGEN beschreven, maar velen zullen dit reduceren wat verschuldigd is aan de religieuze leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Het is belangrijk om te begrijpen dat tenzij je PERSOONLIJK je ervaring kunt VALIDEREN dat het niet echt is, het illusie is. Wij bewegen naar een punt in de evolutie waar wij ervan overtuigd worden om ons te onthechten van de fysieke menselijke wisselwerking die wij creëerden voor en ons overhaalde om het leven aan de zijlijnen te leven. Het menselijke voertuig is voor wisselwerking op een fysiek niveau gebouwd, wij bestaan op een FYSIEK niveau voor een reden. Om alleen naar het spirituele te verwijzen en onze levens in de virtuele illusie te plaatsen is een ontkrachting van ons gehele Wezen.
De energieën die ernaar streven om ons in de genoemde spirituele ruimte te houden en de fysieke vorm tegen te werken om te manifesteren doen dat aldus om de genoemde evolutie tegen te werken. Er zijn vele energieën die geen menselijke gestalte vast kunnen houden vanwege de stijgende achtergrondfrequentie van de planeet en het menselijke ras. Daarom zullen zij proberen om de menselijke energie handtekening te verlagen om de werkelijkheid vast te houden die nu aan het ontbinden is.
Neem niet aan dat energieën die lager dimensionaal zijn met hoorns en een gevorkte staart komen, velen van hen gebruiken de illusie van engelen en spirituele gidsen, en door alleen hun energie handtekening te VOELEN en HUN WOORDEN VIA DE MENSELIJKE ERVARING TE VALIDEREN kunnen zij in WAARHEID gezien worden. Als je niet fysiek kunt ervaren wat zij begeleiden dan zijn zij geen WAARHEID.
Beschutting wordt gevonden in GOD en Jezus Christus, wat het waarom is dat er zoveel vervormde religieuze leringen zijn die ernaar streven om ons afgescheiden te houden. Christus is een ERVARING welke gevalideerd kan worden via het fysieke. ALLEEN Christus kan op deze manier gevalideerd worden en dit is door fysieke persoonlijke ervaring. Ik vraag aan niemand om mijn woord hiervoor te nemen, de ervaring zal zichzelf presenteren want GOD roept zijn kinderen naar Huis in deze tijd om de planeet en het menselijke ras te helpen.
WEET dat te allen tijd wij begeleid worden door onze spirit in WAARHEID, en dat de tekens en symbolen die je persoonlijk nodig hebt aan jou gepresenteerd zullen worden, maar bij tijden mag je verleid worden om hen eruit te filteren. WAARHEID IS GEWOON en alleen WAARHEID kan volledig manifesteren. Als je in deze tijd het gevoel hebt dat je in cirkels rondgaat dan ben je verstrikt in een illusie welke gepresenteerd wordt als iets anders dan dat het in WAARHEID is.
LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag, ons werd onderwezen om "Liefde" te definiëren en dit voedt de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. In een wereld waar wij gepresenteerd worden met uiteenlopende scenario's die wij KENNEN als corrupt, is het eenvoudig erbij zitten en "liefdevol" te zijn de genoemde frequentie toe te staan door te gaan. LIEFDE is de sterkste kracht/macht in het Universum want GOD creëerde het Universum van de frequentie van de LIEFDE welke IS, en aan ons wordt nu gevraagd om een SPIRITUEEL STANDPUNT in te nemen en te accepteren dat als een ras wij slechts een deel van het plaatje hebben, om volledig met GOD uit te lijnen, met onze spirit ziet dat ons in WAARHEID resoneren met een frequentie die VANZELFSPREKEND dat zal ontbinden wat aan het proberen is om op deze planeet te blijven.  
Aan ons wordt gevraagd om onze kracht/macht terug te nemen en in WAARHEID "thuis" te komen. Te begrijpen dat terwijl wij onderwezen werden om onszelf te ontkrachten door de lagere dimensionale frequenties, hebben wij de vrijheid van keuze en hebben wij een geboorterecht welke nu opgeroepen wordt door GOD. Er is slechts ÉÉN route naar de BRON, naar GOD maar er zijn uiteenlopende ervaringen als tot hoe dit manifesteert. Alleen WAARHEID wordt ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden en wij kunnen het niet met onze menselijke ogen zien maar wij kunnen HET VOELEN. Ons werd geleerd om onze medemensen af te wijzen in reactie op kleur, geslacht, religieuze aansluiting enzovoorts. We moeten nu begrijpen dat het GEHELE menselijke ras ontkracht werd en dat het gehele menselijke ras nu volledig deelneemt aan de spirituele oorlog die voor hen verborgen is, of zij zich er nu wel of niet bewust van zijn is niet belangrijk, allen zijn verbonden en allen maken een keuze op een onbewust wakend geestesniveau. Macht komt van het uitlijnen van het onbewuste met het bewuste wat het waarom is dat de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ontworpen werden om op een onbewust wakend geestesniveau te zitten. Zij zullen zichzelf laten zien in onze externe wakende werkelijkheid maar zullen proberen ons te overtuigen via het geloofsysteem dat getriggerd is om aan hen vast te blijven houden.
Aan ons wordt gevraagd om een beslissing te nemen als tot aan wie wij ons hart gegeven hebben, de beslissing is een persoonlijke beslissing en eentje die ieder in levend zijnd persoon op deze planeet maakt. Wanneer jij je hart geeft zal aan jouw WAARHEID getoond worden en zal aan jou gevraagd worden om nogmaals te kiezen als wat je gekozen hebt geen WAARHEID is. Dit zal zich op een menselijk bewust wakend geestesniveau uitspelen als deconstructie als het geen WAARHEID is en als constructie (manifestatie) als het WAARHEID is. Dit is een proces welke doorgaand is. De controle over JOUW MENSELIJKE LEVEN IS op alle momenten van alle momenten van JOU, wat niet afhankelijk is van wat de algemene populatie gelooft of dat jou geleerd werd door de genoemde populatie.
Het valideren van de menselijke levenservaring via diegenen rondom ons heen wordt niet langer ondersteund aangezien het een constructie is van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. WAARHEID IS GEWOON en WIJ ZIJN.
Kx
*****
Karen Dover
WAARHEID IS GEWOON
16 April 2015
Veel mensen in deze tijd zullen met een keuze geconfronteerd worden, ik heb lang geblogd en verklaard dat WAARHEID GEWOON IS en dat wij het niet hoeven te geloven voor het om te bestaan. Vaak worden wij geconfronteerd met geloven/overtuigingen die geen WAARHEID zijn en wij streven er dan naar te proberen om het genoemde geloof/de overtuiging te valideren. Als iets WAARHEID is zal het dan valideren, zo niet zal het op diens plaats blijven totdat de illusie gezien wordt en de frequentie welke het manifesteert zichzelf openbaart.
Velen van jullie die mijn blog lezen kennen mij persoonlijk en hebben mijn persoonlijke reis gezien. Jullie zullen weten dat mijn wandelen altijd in WAARHEID is geweest en dat in deze reis ik in ieder enkelvoudig stukje van dit mijn menselijke levenservaring uitgedaagd ben. Dit heeft mij in staat gezien om ALLEEN WAARHEID te valideren. Te allen tijde heb ik met GOD gewandeld en GOD toonde mij steeds weer opnieuw WAARHEID.
Vaak kan het enige lineaire tijd nemen om te begrijpen wat er getoond wordt en waarom iets niet beweegt of wijzigt, wanneer iets ogenschijnlijk "solide" blijft zoals een "gesloten" teken midden op de weg, dan kan het frustrerend zijn om de vervorming te voelen maar niet in staat te zijn om het te zien.
Ik sta op het punt om mijn persoonlijke testament aangaande mijn GELOOF/VERTROUWEN in GOD te uploaden. Voor sommigen mag het schokkend om te zien zijn wat dit omvat maar ik kan alleen met WAARHEID werken. Slechts omdat iets geloofd en gevolgd wordt door een groot gedeelte van het menselijke ras maakt het nog geen WAARHEID, het reflecteert eenvoudig het geloof dat velen binnenin het genoemde menselijke ras hebben.
Mijn wandeling vanaf dit moment voorwaarts zal onder de volledige begeleiding en bescherming van GOD zijn. Ik heb gewandeld waar ik gewandeld heb om uit de eerste hand te ervaren en daarom alleen mijn verbinding met GOD te valideren. Ik heb ervaringen gehad die veel mensen eenvoudigweg niet geloven, ik ben energieën tegengekomen die het zeer duidelijk maakten dat zij hun uiterste best zullen doen om een halt te plaatsen op zowel mijn werk en bij tijden mijn persoonlijke levenservaring hier op deze planeet. Ik weet dat ik niet de enige ben die in WAARHEID wandelt om deze ervaringen gehad te hebben.
Spirituele oorlogvoering is ECHT, het gebeurt op alle momenten en velen zijn zo gebonden in de illusie van wat er gepresenteerd wordt als "liefde" en de begeleidende "roze pluizigheid", dat zij de genoemde oorlog niet kunnen zien. In deze tijd en voor de komende twee lineaire jaren zal deze spirituele oorlog intensiveren en zal zeer, zeer duidelijk worden voor diegenen in het algemene publiek wat het waarom is dat velen zich nu spiritueel en fysiek aan het voorbereiden zijn om in/naar positie te gaan om het menselijke ras op dit niveau te helpen.
Ik kan alleen in WAARHEID leven en werken, al het andere is eenvoudig illusie. Voor diegenen die nu getriggerd zijn vraag ik aan jullie te kijken naar de emotionele reactie die getriggerd werd en vraag je te begrijpen dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ernaar streeft om je met de genoemde emoties te verblinden.
Er is alleen ÉÉN GOD in de HEMEL, de Schepper van het menselijke ras, de Schepper van het volledige Universum en Hij roept Zijn kinderen naar huis. Velen van Zijn kinderen zijn opzettelijk afgedwaald om precies te begrijpen waar het menselijke ras het onderwerp voor is binnenin deze spirituele oorlogvoering. Voor diegenen die nu de oproep voelen en onzeker zijn van wat te doen zou mijn begeleiding dan zijn om een beroep op GOD te doen en te vragen dat het aangetoond wordt.
Als wij dachten dat de wereld chaotisch was tot aan dit moment toe dan gaat het zelfs meer chaotisch worden, dingen die het menselijke ras nog nooit eerder gezien heeft gaan ermee beginnen om regelmatig nieuwszaken te worden. Er is niet langer meer een schuilplaats voor wat voor energie dan ook welke geen WAARHEID is en dit zal op het fysieke niveau in de externe wakende levenservaring uitgespeeld worden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag". LIEFDE in WAARHEID creëerde ons via de hand van God, want hij creëerde ons vanuit LIEFDE, LIEFDE is onze bescherming in deze spirituele oorlogvoering en alleen LIEFDE in WAARHEID kan de lagere dimensionale frequenties ontbinden die nu hun aanwezigheid zeer bekend maken op ALLE niveaus van de menselijke levenservaring.
WAARHEID IS GEWOON en LIEFDE is het antwoord.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen