dinsdag, april 07, 2015

Karen Dover - 1 & 2 April'15 - De "Kracht" van de Illusie & LIEFDE in WAARHEID is de Fundering van ALLE Menselijke Levenservaring


 Karen Dover
De "Kracht" van de Illusie in WAARHEID Begrijpen
1 April 2015
Velen in deze tijd mogen de verhoogde energieën ervaren die nu dwars over de planeet heen stromen en natuurlijk de menselijke gestalte beïnvloeden die wij genomen hebben. Er is een toename in activiteit op alle niveaus en dit zal een toename in de "illusie" zien die aan het menselijke ras gepresenteerd wordt. Het is belangrijk om op te merken dat de menselijke vrij wil zowel "met" als "zonder" het menselijke ras werkt, hiermee bedoel ik dat het hebben van de vrije wil de verantwoordelijkheid voor een beslissing stevig aan de voeten van de mens plaatst die de beslissing gemaakt heeft, of de genoemde mens nu de verantwoordelijkheid wel of niet accepteert is niet belangrijk, en of zij het in feite zien is ook niet belangrijk. Velen vervallen standaard naar de illusie en overhandigen de macht van de menselijke vrije wil aan diegenen die de "leiding" LIJKEN te hebben over de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Laat mij de analogie van de TOVENAAR VAN OZ gebruiken, velen zijn in staat de boodschap te begrijpen die dit verhaal en deze film portretteren, dat van een 'machtige' controleur die een alledaagse vent achter een gordijn bleek te zijn. Maak hier nu een schaalvergroting van naar de externe wakende wereld en VOEL wat er binnenin naar boven komt. Het is zeer, zeer gemakkelijk om de macht aan een verschijningsvorm te overhandigen. Veel mensen nemen in deze tijd allerlei soorten van scenario's aan die gebaseerd zijn op de emoties die losgelaten worden vanuit diep binnenin hun cellulaire structuren. Denk gedurende een moment gewoon aan een scenario, het geeft niet welke en verander je emotionele reactie als je naar het scenario kijkt, merk op hoe het genoemde scenario verandert wat afhankelijk is aangaande of je "kwaadheid", "vreugde", "wanhoop" enzovoorts voelt, en dit is hoe de illusie gebruikt is om het menselijke ras ervan te overtuigen om keuzes op alle niveaus van hun bewustzijn te maken.
In WAARHEID is de gehele menselijke levenservaring niets anders dan een keuzemoment welke ervaren wordt en dan een volgend keuzemoment dat ervaren wordt. Maar zo verblindend is de emotionele reactie aangaande wat er gepresenteerd wordt dat dit eruit vandaan gefilterd wordt. De vrije wil is niet iets dat tot in de eeuwigheid van het menselijke ras afgenomen kan worden, we hebben het hier en nu, in dit moment van NU, echter de emotionele reacties van een menselijk voertuig kunnen iedere keuze die gepresenteerd wordt verbergen. Terwijl velen gigantisch vallen voor de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in relatie tot "wereld" gesprekken/besprekingen, filteren zij de keuze eruit die gepresenteerd wordt van dit te accepteren of het af te wijzen. Deze keuze is echt en bestaat en is krachtig voor als wij kiezen dat wij onze energie overgeven aan de genoemde keuze. Het niet kiezen en proberen het uit te "zitten" of het "af te wachten" is een KEUZE en energie zal ook aan deze keuze gegeven worden. Te allen tijde en op alle momenten is energie in beweging, het is wat het doet, echter, deze energiestroom wordt niet gezien door het blote menselijke oog, en wordt er aldus uit vandaan gefilterd. (merk op - we hoeven geen actie te ondernemen met een keuze, de keuze IS vaak de actie).
Dit gaat niet over gedachten want gedachten zijn GEEN energie, EMOTIES ZIJN DAT WEL en het is de emotionele reactie die velen eruit vandaan filteren. Om eenvoudig te kiezen om gelukkige gedachten te kiezen verandert niets op een energieniveau want er wordt geen energie aan de gedachte overgegeven. Het is de EMOTIE dat de energie geeft, want emoties komen vanuit de hartruimte en deze zijn op alle momenten van alle momenten verbonden met de bredere universele energieën. Daarom zal de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onophoudelijk proberen om een EMOTIONELE reactie te triggeren, hetgeen dan vaak bediscussieerd wordt. Het denken beïnvloedt energetisch helemaal NIETS. Het is verwant aan het zitten in een auto die in z'n vrij staat, de auto gaat nergens naartoe, het blijft onbekwaam om in wat voor richting dan ook te gaan.  

In deze tijd op de planeet worden de emotionele reacties van 7 miljard menselijke voertuigen gemanipuleerd door een beeld dat door zal gaan te veranderen aangezien de emotionele reacties van het menselijke ras verschuiven en uitbreiden. Om bewust te zijn van hoe wij emotioneel reageren op een situatie is de sleutel in deze tijd, want door de emotionele gedragspatronen los te laten en te begrijpen die uitgespeeld worden, kunnen wij door de "illusie" heen kijken die gepresenteerd wordt. Denk eraan, de menselijke emotie die opgeslagen ligt binnenin een menselijk voertuig is een emotie die niet losgelaten werd, diens doel is om te triggeren om gezien en dan LOSGELATEN te worden. Dit maakt deel uit van het proces dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in het open zicht verbergt. Dit is waarom het menselijke ras geleerd werd om stevig aan een emotie en om zich aan herinneringen en de bijbehorende emotionele reacties vast te blijven houden.  
Ik verklaar voor geen enkel moment dat wij de herinneringen los moeten laten, de herinneringen blijven, echter, de emotionele trigger wordt losgelaten, aldus ons toestaand om te herinneren zonder emotioneel gecompromitteerd te worden. Wij zijn in staat om te herinneren in de LIEFDE welke IS, dit wijzigt het beeld dat gepresenteerd wordt. Menselijke "ellende" is het bijproduct van deze emotionele ophoping dat ons herhaaldelijk onderwezen wordt om ons aan vast te blijven houden maar te negeren. We kunnen bijvoorbeeld alleen "schaamte", "berouw" en "schuld" voelen wanneer wij aan emoties vast blijven houden die niet erkend werden, waarmee niet in het reine komen is en die niet losgelaten werden. Dit houdt velen in een gedragspatroon waar zij proberen om deze emoties te 'verbergen', dit haalt hen uit de hartruimte en streeft ernaar om afscheiding te leren van diegenen rondom hen heen. Wij kunnen in WAARHEID nooit afgescheiden zijn, want wij zijn allemaal spirit die een menselijke gestalte op deze planeet genomen heeft.  
Terwijl het WAARHEID is dat de externe wakende werkelijkheid niets anders dan "illusie" is, is het geen WAARHEID om aan te nemen of te verkondigen dat het dezelfde illusie voor het volledige menselijke ras is. Het is de emotionele reactie die de reacties op een menselijk bewust wakend geestesniveau aanstuurt. Terwijl de emotionele reacties uitgelijnd zijn met angst en kwaadheid, zal dan het verblinden doorgaan en de gedragspatronen zullen herhaald worden. Wanneer ik spreek over de ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, spreek ik over de ontbinding van de energetische houvast dat er op het menselijke ras is geweest, dit is de indamming die onderwezen werd aan ieder individu die een menselijke gestalte genomen heeft en wat de emotionele gevangenissen creëert waar wij dan in proberen te leven. Terwijl de emoties naar de oppervlakte gebracht worden door de hogere dimensionale frequenties, worden zij dan herkend, erkend en losgelaten, en dan is de trigger niet beschikbaar voor de genoemde 3D Aarde constructie. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie kan alleen ooit een "houvast" hebben wanneer een emotionele trigger verankerd is binnenin een menselijk voertuig, geen trigger = geen houvast = vrijheid in WAARHEID.
De uitstroming van de menselijke emotie in deze tijd is al aan het verhogen, het is de chaos die hiervan gecreëerd wordt, en als de frequenties dan beginnen af te stoten of aan te trekken, wordt dat op het menselijke wakende geestesniveau ervaren terwijl de scenario's gepresenteerd worden en altijd veranderen in relatie tot wereldgebeurtenissen. Niet iedereen op deze planeet ervaart de "zelfde" scenario's die gepresenteerd worden. Sommigen in de menselijke gestalte zijn buitengesloten van de scenario's wat verschuldigd is aan de frequentie die zij lopende hebben, net zoals velen in scenario's ingesloten zijn, wat wederom verschuldigd is aan de frequenties die lopende zijn binnenin hun menselijke voertuigen.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om de balans op te maken van onze INNERLIJKE LANDSCHAPPEN en te begrijpen dat NIEMAND ooit deze landschappen kan veranderen, tenzij wij hen daar toestemming toe geven. Het zijn de innerlijke landschappen die het "strijdtoneel" zijn die de oude 3D Aarde gecreëerde constructie op alle momenten probeert te triggeren. De "vijand" is binnenin, het is nooit buiten onszelf en deze verklaring mag velen van jullie triggeren. Hoevelen van jullie hebben deze blog gelezen en zijn volledig bewust van de energieën die jullie toestaan in jullie energiesysteem? Hoevelen van jullie zijn bewust dat jullie de macht/kracht en het geboorterecht hebben om te verklaren aan wat voor energie dan ook, dat zij niet met jullie kunnen wisselwerken? Hoevelen van jullie beseffen zelfs dat dit scenario bestaat? Ik zou duidelijk willen verklaren dat het niet maken van een beslissing aangaande waar je mee wisselwerkt de deur open laat voor wat voor energie dan ook om binnen te komen lopen. Een beetje zoals je voordeur niet op slot te doen en verrast te worden wanneer iemand je huis binnen komt lopen.
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is de standaardpositie die onderwezen wordt het "open huis'. Dit ziet erop toe dat velen in deze tijd worstelen met landschappen die minder dan, zullen we zeggen, "vriendelijk" lijken te zijn. Het menselijke voertuig is JOUW WONING, het is de woning van jouw spirit maar wanneer was het voor het laatst dat je dat natrok of een alledaagse lenteschoonmaak hebt gehad?
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - LIEFDE is het schild waar velen naar zoeken in de vermomming van alles dat geen LIEFDE in WAARHEID is. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onze harten te openen en het volle stromen van de LIEFDE welke IS toe te staan door ons, rondom ons en binnenin ons te stromen. Want LIEFDE in WAARHEID is een frequentie die de illusie zal ontbinden zoals een mes door boter heen snijdt, maar allereerst moeten wij accepteren dat WIJ LIEFDE in WAARHEID ZIJN en dan de frequenties toestaan die aan ons onderwezen werden te verankeren losgelaten te worden. Dit is een natuurlijk proces en heeft niets anders nodig dan overgave aan het genoemde proces, te begrijpen dat in onze menselijke gestalte wij aldus ver uit de uitlijning mogen zijn met de LIEFDE welke in WAARHEID IS, is dat wij een tijdelijk pad mogen bewandelen van wat waargenomen wordt als "pijn" om onze weg naar huis te vinden. (mijn analogie in een voorafgaande blog was het genezen van een kwetsuur welke in pijn intensiveert terwijl het begint te genezen en dan dat de pijn afneemt).
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - LIEFDE WORDT ALLEEN BINNENIN DE HARTRUIMTE GEVONDEN, het wordt niet in het menselijke logische verstand gevonden, wij kunnen niet over liefde denken, inderdaad, aan ons wordt eenvoudig gevraagd om LIEFDE TE ERVAREN in dit onze menselijke gestalte, liefde is daarom geen gedachte het is een ervaring en een emotie dat WAARHEID op alle niveaus van ons Wezen laat zien.
Kx
*****
Karen Dover
LIEFDE in WAARHEID is de Fundering van ALLE Menselijke Levenservaring
2 April 2015
In een tijd dat het meeste van onze externe wakende werkelijkheid aan het verschuiven en veranderen is, is het belangrijk dat wij het stromen van de frequentie van de LIEFDE welke in WAARHEID IS beginnen te begrijpen en toe te staan. Velen verkondigen dat zij vanuit een plaats van "liefde" komen, maar komen vanuit een plaats van angst, het is geen WAARHEID om te proberen iemand bijvoorbeeld uit de "naam van liefde" te beschermen, want LIEFDE heeft geen bescherming nodig, net zoals het geen verdediging nodig heeft, want het IS GEWOON. Wij als een ras werden onderwezen om onze eigen angsten aan de voeten van diegenen rondom ons heen te plaatsen en deze angsten in te pakken in het inpakpapier van "liefde".
Deze leringen beginnen vanaf het moment dat we geboren zijn en worden dan geleerd door onze gehele menselijke levenservaring heen en zij zijn zeer indammend binnenin onze onmiddellijke families. Als ouders voor onze kinderen plaatsen wij ONZE ANGSTEN aan hun voeten en wij doen dit in de vermomming van het te "beschermen". Dit is niet te zeggen dat wij onze kinderen gewoon lossnijden en hen over de planeet laten ronddwalen, dat is niet wat ik verkondig. Wij moeten meer bewust worden van de woorden en de "leringen" die wij aan hun voeten plaatsen met het oog op het feit dat wij uit het creëren van patronen vandaan gaan die aan ons onderwezen werden om te creëren vanaf onze kindertijd.
Zoals ik onlangs geblogd heb zijn patronen en gedragingen generationeel, doorgegeven van generatie naar de volgende generatie van een familie. Hoe onze ouders reageerden op onze emotionele reacties van "kwaadheid" bijvoorbeeld, zal aangeven hoe wij onze kinderen leren om op de genoemde emotie te reageren en wij doen dit of wij ons daar nu bewust van zijn of niet. Aangezien de gedragspatronen op een onbewust wakend geestesniveau lopen, zijn wij ons niet bewust van wat wij in diegenen rondom ons heen plaatsen, specifiek degenen waar wij een diepe emotionele verbinding mee hebben. Dus onze levenspartner, onze kinderen zullen degenen zijn waarin wij de diepste patronen plaatsen.
Wij neigen ernaar om door een gekleurde bril naar het 'verleden' te kijken, wat er met ons persoonlijk gebeurde toen wij 5 jaar oud waren bijvoorbeeld zal komen om ons wederom te triggeren wanneer onze kinderen deze leeftijd bereiken. Onbewust wijzigen wij dan ons gedrag en leren dan dit gedrag aan onze kinderen om te "voorkomen" dat dezelfde ervaring met hen gebeurt. Neem bijvoorbeeld een geval van treiteren, zeg dat je op de leeftijd van 5 jaar op school getreiterd werd. Je groeit op en dan heb jij je eigen kinderen, je kind gaat naar school en de herinneringen van toen jij die leeftijd had komen terug stromen. Zonder je er opzettelijk bewust van te zijn, zal je dan je gedrag wijzigen met het oog op het feit dat jouw kind niet hetzelfde ervaart zoals jij deed. Wat eruit gefilterd wordt in het voorbeeld is dat het kind niet jij is, het is een individu en het kind heeft een frequentie lopende welke diens eigen externe wakende werkelijkheid zal manifesteren. Door jouw angst in het genoemde kind te gieten wijzig je de frequentie van het kind die dan even zo goed de treiterervaring mag hebben vanwege de frequentie die erin gegoten werd, frequentie creëert en manifesteert ervaring.
Breidt dit nu uit naar andere delen van je leven, je werk, je leven thuis, je sociale leven, en wanneer onze kinderen ermee beginnen door het leven te lopen en emotionele triggers bereiken die nog steeds in onze levens zijn, wat verschuldigd is aan de emoties die vastgehouden en niet losgelaten worden, dan stellen we een herhalend patroon in. Onze kinderen zullen dan opgroeien en dezelfde gedragspatronen herhalen. Deze patronen zijn verblindend, dat is waar de lagere dimensionale frequenties voor ontworpen werden om te manifesteren, een emotionele reactie die overweldigend is, het herhalende triggeren kan en wordt dan bereikt door de familieconnecties.
In deze tijd op de planeet verhogen de energieën zich wederom en zij duwen alle emoties die wij niet her/erkend en losgelaten hebben naar het ware oppervlak. Hoe dit zich uitspeelt op het menselijke wakende geestesniveau is voor ieder individu persoonlijk en uniek. Scenario's zullen beginnen te manifesteren die de emoties triggeren, en wat ons mag verblinden is de reden voor het triggeren. Aan ons wordt niet gevraagd om het scenario dat resulteerde in onze emotionele reactie opnieuw te doorleven, wij worden getriggerd zodat wij de genoemde emotionele reactie kunnen her/erkennen en loslaten.
Dit loslaten zal doorgaand zijn totdat wij beginnen om de LIEFDE in WAARHEID te verankeren en beginnen dit te gebruiken voor onze manifestatie van dit onze menselijke levenservaring. De externe wakende werkelijkheid is onze manifestatie gebaseerd op wat wij op een frequentie niveau lopende hebben. De onthechting van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is wat velen VOELEN in deze tijd. Dit mag erop toezien dat wij op een wakend menselijk niveau tijdverschillen ervaren, wij mogen tijd "verliezen" of "winnen", we mogen buiten-lineaire ervaring hebben wat ervaren wordt als deja vu, wij mogen gedurende korte momenten het gevoel hebben of we helemaal nergens deel van uitmaken. Het is verwant aan het fietsen met stabilisatoren, de stabilisatoren worden steeds minder gedragen als wij gewend raken aan het vinden van ONS EIGEN EVENWICHT.   
Aldus is het met het loslaten van de diepe familie patroonvorming dat het menselijke ras gedurende een eeuwigheid in een emotionele opsluiting gehouden heeft. Om een wereld te creëren welke gefundeerd is op de LIEFDE welke in WAARHEID IS, moeten wij allereerst onszelf bevrijden van de zelf gecreëerde emotionele gevangenissen die aan ons onderwezen werden om rondom ons heen op te bouwen, dan wordt aan ons gevraagd om het houvast los te laten dat wij op diegenen rondom ons heen hebben. Dit is misschien meer uitdagend voor velen, als de "verantwoordelijkheid" leringen in/naar de volle kracht komen. De enige persoon waar wij verantwoordelijk voor zijn in dit onze menselijke gestalte is onszelf. Dit mag velen van jullie triggeren.
Terwijl wij een verantwoordelijkheid hebben als ouders voor onze kinderen, hebben wij een verantwoordelijkheid om hen te laten zien hoe in WAARHEID te leven, wij zijn niet verantwoordelijk voor hun emoties, voor hun acties of ieder ander deel van hun menselijke levenservaring aangezien wij hen niet zijn. Dit is een balancerende handeling die velen in deze tijd uitdagend vinden, te onderwijzen en terug te treden kan uitdagend zijn maar wederom zou ik het fietsen als een voorbeeld plaatsen, wij leren onze kinderen hoe balans te vinden, hoe te stabiliseren, wij geven hen de gereedschappen en wij laten hen zien hoe de genoemde gereedschappen te gebruiken, maar de keuze van of de gereedschappen te gebruiken, hoe hen te gebruiken op de manier die het beste voor hen zal werken zal altijd bij hen persoonlijk liggen.
Dit is een lering die steeds meer gedurende de komende lineaire paar dagen naar de oppervlakte zal komen als families bij elkaar komen om "Pasen" en om de vreugde van het lenteseizoen te vieren. Het is niet mogelijk om een kind nog langer, "Doe zoals ik het zeg, niet zoals ik het doe" te leren, want het is geen WAARHEID. Kinderen leren door te KIJKEN zoals iedere ouder volledig begrijpt terwijl zij opgroeien, zij adopteren de gemanierdheid van diegenen die hen het meest na staan. Voor wie van jullie dan ook die in feite een zinsnede uitte gebruikt door jullie ouders tegen jullie, jullie kunnen relateren naar de meest gebruikte reactie welke is, "Oh lieve hemel ik ben zoals mijn moeder/vader geworden". Over het besef wordt vaak gelachen maar de lering is daar verborgen in het open zicht.
Je mag al karakteristieken in familieleden herkennen wanneer familieleden beginnen te "morfen' in/naar iemand van de vorige generatie. Aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund. Het mag om te beginnen een uitdaging lijken te zijn maar aan ons wordt gevraagd om te begrijpen dat "LIEFDE het antwoord is, ongeacht de vraag". Het mag heel goed zijn dat wij de dochter van de moeder of de zoon van de vader zijn, maar dat betekent niet dat wij leven zoals zij leven of doen zoals zij doen want zij zijn ons niet en wij zijn hen niet.
Aan ons wordt gevraagd om onze individualiteit te her/erkennen en te vieren, wij kwamen hier in de menselijke gestalte om een unieke levenservaring te hebben en toch lopen velen in de voetstappen van de voorafgaande generatie, zich gebonden voelend door de leringen en een emotionele gevangenis toestaand gecreëerd te worden. Het moet opgemerkt worden dat de dood van de genoemde vorige generatie het patroon niet wijzigt, in vele scenario's streeft het ernaar zich te verdiepen en zich steeds meer te verankeren.
Aan ons wordt gevraagd om onze kinderen te vieren voor wie zij in WAARHEID zijn, individuele menselijke wezens die hun eigen manier van wisselwerken hebben met en het begrijpen van de wereld rondom hen heen. In deze tijd worden er veel kinderen op deze planeet geboren en zij komen binnen in een vanzelfsprekende hogere frequentie dan de voorafgaande generaties, niet omdat zij op de één of andere manier van "kristallen" gemaakt zijn of "blauw" zijn of iedere andere DEFINITIE welke ernaar streeft om deze kinderen te binden aan wederom een volgende reeks van leringen die hen tegenhouden van te zijn wie zij zijn op een persoonlijk en uniek niveau.
Wij als een ras verhuizen meer volledig in/naar het evolutie proces, aangezien frequentie evolutie dicteert, dan als de frequentie van de planeet (de achtergrond frequentie zo je wilt) en dan de menselijke voertuigen van deze kinderen verhoogt, en het zal vanzelfsprekend hoger zijn en meer uitbreidend met ieder kind dat geboren wordt, want de planeet breidt in frequentie uit op alle momenten van alle momenten. Het is de frequentie die de kinderen al dragen dat op het menselijke wakende geestesniveau uitgespeeld wordt, met kinderen die de patroonvorming van gedragingen van hun ouders afwijzen, dit is frequentie welke frequentie afstoot. Frequentie welke dichtbij elkaar is zal versterken/intensiveren en ver uiteen zal afstoten. Aangezien de frequentie van de planeet en het menselijker ras aanzienlijk verschoven is in de laatste twee lineaire jaren dan is het geen verrassing dat dit zich voordoet en het ingesteld is om toe te nemen.
De deconstructie van de emotionele gevangenissen op een familie niveau staat toe voor grote transformatie en staat een uitbreiding toe in/naar nieuwe manieren van leven en zijn op alle niveaus van onze menselijke levenservaring.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd ons over te geven aan het proces, te begrijpen dat in onze menselijke gestalte wij slechts een gedeelte van het grote plaatje hebben. Dit plaatje wordt aan ons getoond terwijl wij door dit onze menselijke levenservaring heenlopen, het wordt nooit aan ons getoond voordat wij wat voor beweging dan ook maken. Daarom wordt aan ons gevraagd om in VERTROUWEN en GELOOF te lopen van het proces terwijl wij alles loslaten dat ons geleerd werd om dat te herinneren wat wij in WAARHEID WETEN want WAARHEID IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen