woensdag, april 08, 2015

Jij Bent De Ster van Jou - 6 April 2015 / Brenda Hoffman


Jij Bent De Ster van Jou
6 April 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Velen van jullie zijn bang dat jullie niet "naar behoren" de recente energieën adresseerden. Misschien was je druk met de 3D feest voorbereidingen of je had andere kwesties die belangrijker schenen te zijn dan wederom een volgende energie uitbarsting. Het is niet van belang.
Energie keert niet terug naar de Universums als het niet op het voorbestemde tijdstip ervaren wordt. Net zoals het missen van een Kerstdienst of andere religieuze ceremonie niet van jou vereist om die religieuze groep te verlaten. Je religie zal doorgaan zich te ontvouwen of je nu aan iedere ceremonie deelneemt of niet. Aldus is het voor de energieën die nu op de Aarde in te beuken en daarmee door zullen gaan.
Voor avontuurlijke zielen/wezens die wensen om op de voorgrond van de ervaring te zijn, is de dag of het uur van de energie gebeurtenis een belangrijk deel. Een beetje zoals de eerste in een gemeenschap te zijn om een elektronisch gadget te kopen.
Je tapt op energieën in wanneer het voor jou juist is - en voor niemand anders.
Diegenen die verkondigen dat een specifieke dag of een specifiek tijdstip HET tijdstip is om de energie te ervaren zijn niet anders dan diegenen die nadrukkelijk verklaren, dat als je niet een specifiek religieus feest in acht neemt dat je dan geen goede reputatie hebt in die religie.  
Jij bent een uniek individu met unieke behoeften en tijdskaders.

Als je wenst om deel te nemen aan het voorbestemde tijdstip of de plaats, is dat tijdstip of die plaat voor jou juist. Maar om de bevelen van iemand op te volgen - ongeacht hoe wijs zij schijnen te zijn - is om terug te keren naar het handelen vanaf de buitenzijde van jezelf.
Dat is niet te zeggen dat "aankondigingen" van energie gebeurtenissen terzijde gegooid of dat er niet naar geluisterd moet worden. Maar in plaats daarvan, om de informatie te accepteren en dan je acties te bepalen op de basis van jou - niet die van iemand anders.
Deze informatie is voor diegenen van jullie die het gevoel hebben dat jullie op de één of andere manier minder zijn dan…, omdat jullie niet naar behoren de energieën van de afgelopen paar weken opmerkten. Of als je hen wel opmerkte, je niet de honderden aan beschikbare uitoefeningen over het hele Internet heen voltooide.
Wederom, uitoefeningen zijn prachtig - maar alleen als zij voor jou juist aanvoelen. Want de verstrekte uitoefeningen werden ontworpen, en waren zeer waarschijnlijk zeer behulpzaam, voor het wezen dat de uitoefening postte. Maar dat zijn zij - niet jij.
Misschien is het jouw rol om een nieuw energiepatroon voor jezelf en anderen die meer gelijkaardig aan jou zijn te creëren. Misschien is het geen tijd voor jou om aandachtig te zijn over energiepatronen. Alleen jij weet dat. Vertrouw je innerlijke stem. Wanneer je bespeurt dat je te moe bent om nog één extra blog/channel te lezen of naar een extra YouTube presentatie te kijken, houdt die sensatie in ere.  
Jouw richtlijnen zijn binnenin en hebben weinig te maken met de meeste wezens nu van de Aarde.
Natuurlijk, je wenst om je vreugde, angsten te delen - je werkelijke wezen met gelijkgestemde mensen. Aldus zal je dat en aldus zou je dat kunnen gaan doen. Maar je innerlijke informatie is niet ontworpen voor de massa's zoals dat in de 3D waar was. Je innerlijke informatie is een unieke verzameling voor jou - en misschien niemand anders.
Te wensen dat anderen geloven of handelen zoals jij, is om jezelf binnenin de comfort van de 3D compatibiliteit te plaatsen - wat meer gaat over controle dan vrijheid. Natuurlijk, je zult anderen ontmoeten via het Internet of in je menselijke of dimensionale gebieden die "jou aanspreken"; die deel uitmaken van jouw ware aard; die warmte verstrekken wanneer jij je met hen verbindt. Maar dergelijke sensaties zijn heel anders dan een behoefte om het anderen naar de zin te maken door uit te voeren, te handelen, te spreken of te denken zoals zij doen. Dat kan je niet. Want jij bent hen niet en jij zult hen nooit zijn.
Sta jezelf toe te sprankelen binnenin jezelf in een vreugdevolle verkenning van je nieuwe wezen. Je bent niet gelijk aan wie anders dan ook. Dat kan je niet zijn - niet meer dan twee mensen dezelfde rol in een toneelstuk op hetzelfde moment kunnen spelen. Jij bent de ster van jou. Het doet er niet toe wat anderen denken of hoe zij handelen. Het is jouw toneelstuk. En jij kunt hen uit je toneelstuk verwijderen als zij niet ondersteunend zijn of jou met minachting en schaamtegevoel behandelen.
In de 3D, leerde je vaak om diegenen te accepteren die je macht/kracht verwijderden, die erop stonden dat je de rol speelde die zij creëerden. Als je dat niet deed, verzekerde meer dan waarschijnlijk het schaamtegevoel dat gecreëerd werd door het niet opvolgen van de dictaten van anderen, dat je buiten de meerderheid bleef op de manier die in de mode was voor die tijden.
Dit is de Nieuwe Aarde en jij bent de Nieuwe Jij. Regels, beleid, voorschriften zijn niet langer van toepassing. Inclusief diegenen die jou informeren - vriendelijk of anderszins - hoe en wanneer je energieën zou moeten erkennen, ontvangen of accepteren die de Aardse atmosfeer binnenkomen. Sta jezelf toe diep binnenin jou te weten dat het tijd is om alleen dat te erkennen wat voor JOU belangrijk is.
Zulks is een zeer nieuwe sensatie voor een ieder van jullie. Het zal oefening vergen om jezelf voldoende te vertrouwen om jezelf te volgen in plaats van diegenen buiten jezelf in wat voor vorm/gedaante het ook maar aan mag nemen - van een Nieuwe Aarde Channelaar naar religieuze leiders, familie, vrienden en werkgevers.
Je bent niet gedeeltelijk bekrachtigd. Jij bent een god/godin - wat betekent dat je jouw leven van glinsteringen creëert op de manier dat het voor jou en alleen voor jou juist aanvoelt. Diegenen die wensen om jouw leiding/begeleiding te volgen of jouw informatie te gebruiken zullen dat - maar alleen als het voor hen juist is.  
Er is niet langer meer een gevoel van schaamte met het niet doen van iets of wat dan ook. Dit is de ontsluiering van de Nieuwe Jij in al jouw glorie. Misschien niet vandaag of morgen - maar wanneer je de overweldigende drang voelt om diep binnenin je wezen te gaan. Niemand kan die drang genereren - en niemand kan het wegnemen. Het is van jou en alleen van jou.
Je bent gereed om jou te zijn wanneer je dat wenst - of het nu morgen of in toekomstige levensspannen is. Jouw Power-Pack is compleet. Jouw wezen heeft zich aangepast. Nu is het jouw keuze wanneer je wenst om de Nieuwe Jij te testen - vandaag, morgen of eonen vanaf nu. Jij bent in al jouw sprankelende glorie - zonder schaamte, angst, of schuldgevoel dat je op de één of andere manier niet snel genoeg of op de correcte manier gegaan ben. Jij ben perfect - net zoals jouw buur en je vriend.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten