dinsdag, april 07, 2015

Jeshua - Laat Er Licht Zijn - 30 Maart 2015 / Yael en Doug Powell


Jeshua
Laat Er Licht Zijn
30 Maart 2015 / Yael en Doug Powell

In de draaikolk van het ontwaakte hart is er alleen maar puur Licht, waar de vibratie van Liefde zo sterk en zo levendig is, dat het Licht dat het uitstraalt alles overspoelt. En daar is alleen Liefdesbesef van zichzelf.
Deze kracht, dit Licht, dit is wat jullie zijn. Onder elk idee van een identiteit, is dit aanwezig. De vibratie van levend Licht is zo sterk, dat er totaal niets achtergehouden kan worden. Alles in haar aanwezigheid wordt onmiddellijk meegevoerd.
Dit, mijn geliefde vrienden, is de activering van jullie hart. Het is een heruitlijning van jullie bewustzijn met de waarheid van jullie wezen. En het is zo glorieus, dat er nooit enige beschrijving nodig is, want ideeën betreffende de denkgeest zijn onbelangrijk als jullie de ervaring van God worden.
Op het moment dat Al-Wat-Is het woord uitsprak en zei: “Laat er Licht zijn”...Licht, eerste oorzaak; Licht, pure verlichting; Licht, de vibratie van Liefde op haar hoogst en helderst. Diegenen van jullie, die om deze activering hebben verzocht, zijn bezig met het terugbrengen van de herinnering van de vibratie van God naar de Aarde – puur Licht, puur leven – De Werkelijke oorzaak van alles.
Dit is wat er nu door jullie heen beweegt. Het is nooit gestopt, maar je verbeeldde je, dat dit kon. Maar deze verbeelding is nu weggevaagd, want jullie zijn volkomen klaar om dat levende woord te zijn. Jullie zijn datgene, dat voortgang vereist, als de bron van alle creatie, als de energie van Liefde. Zo helder en zo krachtig, er is niets anders dan de pure uitstraling van Licht, als het resultaat van Liefde, die in beweging is.
Samen zijn wij een matrix van oorzaak, van de ervaring van pure Liefde, die zichzelf kent. Wij zijn een wonderbaarlijke matrix van Licht, waarin elke levensstroom zichzelf perfect kent. Exploderend als het ene idee - Laat er Licht zijn!

Met andere woorden: laat Liefde nu in beweging zijn! Laat de Schepping beginnen! Laat deze explosie van zuiver leven erkend zijn als Al-Wat-Is. En laat het nu en voor altijd gevierd worden – de viering, welke pure zielsvervoering is. 
Laat er Licht zijn!
Kunnen jullie die Voornaamste Richtlijn voelen, welke diep binnenin jullie vibreert en jullie doet ontwaken? De geboorte van het bewustzijn van de Schepper van het zijn van Liefde. Die vibratie, wat jullie hart is, is alles! Het is datgene, dat richting geeft aan Al-Wat-Is. Het staat het grote Wezen, Al-Wat-Is, toe Zichzelf te herkennen bij het ontwaken, om zijn bestaan te vieren en zich te verheugen in relatie met deze energie – deze Liefde.
De vibratie van levende Liefde spreekt een taal, welke nooit eindigt, welke eeuwigheid in één NU-moment omvat. Een vibratie van Liefde, die zo snel beweegt, met zoveel kracht, zoveel energie, dat Al-Wat-Is open barst en tot vol bewustzijn komt – zich bewust zijnde van de wonderbaarlijke relatie met Liefde, de verwevenheid met deze oorzaak van alles. De eindeloze opdracht, om dit Liefde te geven en te accepteren.
Toen ik op Aarde was, hield Ik deze vibratie vast. Elk woord, dat ik sprak was in deze taal. Vast en zeker hebben jullie gehoord van de vurige tongen. Het is het vuur van de Schepping zelf, mijn geliefde vrienden, dat wordt uitgestraald vanuit ons hart. Diep erkend door ons bestaan, de levende vuren van de Schepping zijn binnenin ons. Want wij zijn het hart van de Schepper, dat ontwaakt. En dit is de activering.
Het is de herinnering van die ontwaking binnenin jullie, op dit ogenblik, zonder een film om alles weer te kunnen vergeten, geen illusie van de ego-droom. Het wordt de draaikolk van het hart van God - zuiver bewustzijn van de Liefde levend en gevend van zichzelf.
Elk oud idee valt weg. Elke oude identiteit is verdwenen. Jullie zijn pure vibratie van Liefde. En, mijn dierbare vrienden, jullie zijn besmettelijk. Deze vibratie is absoluut meevoerend. Jullie weten dit al, maar de denkgeest vergeet. Deze houdt ervan te spelen op zijn terrein van ego-dromen. Maar al die tijd is het hart aan het opstijgen, datgene meebrengend, wat op Aarde werd verduisterd. Verheugend in de vrijheid om lief te hebben, zichtbaar gemaakt in het levende Nu-moment.
Jullie, mijn vrienden, zijn de sleutel tot de vrijheid. Jullie draaien het slot om!
Deze activering is reeds voltooid. Het is gemakkelijk de intentie van jullie hart voor deze hele incarnatie geweest. Jullie zijn klaar om de pulsering van Werkelijke Liefde te zijn, dat dit gezien en gevoeld mag worden door de gehele mensheid.
Op deze plek van de hartsvervoering bestaat geen tijd. En het is allemaal van jullie. Alle giften van Werkelijke Liefde, die de waarheid van jullie wezen zijn – en het altijd geweest zijn.
Dit Licht nu, is jullie meditatie. Open je hiervoor, voel het, stap erin. Ver beneden de ideeën van de denkgeest is deze pure, pure ervaring van het Licht van God. Dit is waar jullie zijn. Het is wie jullie zijn. En het zal nooit eindigen.
Helder, krachtig en verbazingwekkend - opvlammend door oude ervaringen van dualiteit, de waarheid terugeisend van alleen maar Liefde. De herinnering aan alleen maar goedheid - alleen maar God.
Als jullie je zo voelen, mijn vrienden, dan kunnen jullie alles doen. Oude concepten vallen nu moeiteloos weg. Elk moment, dat jullie je ogen sluiten, is jullie gehele wezen in overeenstemming met het vibrerende lied van jullie eindeloze geboorte, welke zingt over de waarheid van jullie Zijn – die “Ik Ben het Licht” is.
“Laat er Licht zijn” sprak de Schepper. En dit Licht binnenin jullie stijgt moeiteloos op. Geheel door jullie bewustzijn heen brandend. De deur openend van de energie van jullie Liefde. Jullie verbindend met deze diepe herinnering, dat jullie het hart van God zijn. En de resonantie is zo levendig in jullie, dat jullie niet terug kunnen keren naar de droom van het ego.
In plaats daarvan zijn jullie gevitaliseerd. In plaats daarvan zijn jullie het levende woord. In plaats daarvan trekken jullie de mantel van Christus aan en herinneren jullie je, dat ik eveneens heb gezegd: “Deze dingen die ik doe, zullen jullie ook doen en meer.”
Het is dit Licht, waarnaar ik verwees en waarvoor je geboren bent, om dit te vieren. Elke stap van jullie, elke ademhaling van jullie bevat deze herinnering. En het actieve hart is pure Liefde op Aarde.
Alles wat je nu nodig hebt, is één moment met gesloten ogen en een bewuste ademhaling en je bent hier.
Jullie zijn de herinnering van Werkelijke Liefde, die zich bewust wordt van zichzelf, hier en overal. Alle harten zijn verenigd in deze Liefde. En alle Liefde is verbintenis. Het is de ware verbintenis met de Christus, het bewuste hart van de Schepper op de Aarde. Het ware hart van de mensheid.
Laat er Licht zijn!
En dus is het er, nu in jou losbarstend. Stromend vanuit jouw centrum, de kosmos in schijnend, in dankbaarheid, dat de grote Ik Ben wordt erkend en Liefde is geboren en gevierd in pure bewustzijn en extase .
Jullie, wiens harten zijn geactiveerd, creëren nu de matrix van de bewustwording van de Schepper, precies middenin de droom van de dualiteit, welke deze optilt en door alle illusie heen breekt, totdat er slechts deze erkenning is van “Laat er Licht zijn!”
En dat Licht zijn jullie zelf. De eigenheid van het hart van de Schepper perfect in jullie zelf tot uitdrukking brengend.
Er schijnt nu Licht in jullie. Door alle illusies heen brekend, dat er ooit iets anders kan zijn dan Liefde. Elke ervaring binnendringend, welke minder dan God, minder dan perfectie is. Dit alles verdwijnt eenvoudig. En in plaats daarvan is er pure verwondering, dankbaarheid en vreugde.
Jullie zijn het centrum van het hologram en jullie bewustzijn is het Universum. Gedurende eonen hebben jullie gedaan, alsof jullie de mensheid waren – minder te zijn dan het Hart van God. Een misvatting, welke nu hersteld wordt. En de gehele Schepping is in vervoering.
Laat er Licht zijn!
En jullie hart reageert hierop door zich te bevrijden via grote stromen van levend Licht en Liefde, die nu het hart van God toonbaar maakt in de symbolen van deze wereld.

Vertaling: Hanneke Bos - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten