woensdag, april 29, 2015

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4 - 25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4
"De Stilte voor de Storm"
25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht voor 25 April 2015 is dat jullie, onze dierbare vrijwilligers, in de "stilte voor de storm" zijn. Wij zullen beginnen door te differentiëren tussen de derde dimensionale definitie van een storm en de multidimensionale definitie van een storm.
Via Suzille haar woordenboek, is de derde dimensionale definitie van een storm, "gewelddadig weer, zware regen- of sneeuwval, sterke wind," of meer menselijke situaties zoals "een uitbarsting van kwade gevoelens, een vlaag van angst voor geweld of iets stormenderhand veroveren". Al deze definities hebben wat jullie zouden noemen een "negatieve" kwaliteit.
In onze frequentie, nemen wij een storm niet als een negatieve gebeurtenis waar, maar eerder als een kans voor transformatie. Wanneer er ook maar een storm is, veranderden personen, plaatsen en/of dingen die de storm ervoeren op de één of andere manier. Diegenen die willen dat alles hetzelfde blijft zullen overstuur zijn over deze verandering.
Echter, diegenen die gereed zijn om een nieuwe versie van hun werkelijkheid te ervaren mogen zeer gelukkig over deze storm zijn. Maar, zelfs diegenen van jullie die gereed zijn, en blij zijn om met hun proces van verandering te beginnen, zijn bezorgd of er veel vernietiging of verlies zal zijn.
Wanneer er een storm in jullie weer is, kunnen planten verloren raken, buiten meubilair en landschaparchitectuur mogen worden beschadigd en jullie dak, woning of auto zouden ook  beschadigd kunnen raken. Daarom, zou een fysieke storm jullie geld kunnen kosten om te vervangen of reparatie werk te verrichten, en dat er misschien getreurd wordt over wat het ook is dat voorbij iedere reparatie beschadigd is.
Echter, wij spreken niet over de stilte voorafgaand aan een 3D fysieke storm. Wij spreken over de stilte voorafgaand aan een energetische storm. Jullie zullen geen informatie vinden over een ophanden zijnde energetische en/of frequentie storm in jullie kranten of op de televisie. Echter, jullie mogen die informatie op jullie Internet vinden.

De stilte voorafgaand aan wat voor storm dan ook biedt een "tijd" aan om voor te bereiden en de luiken te sluiten om de schade te beperken. Maar de storm waar wij over spreken zal zich niet alleen voordoen in slechts de fysieke wereld, niettemin kunnen jullie je nog steeds op deze storm voorbereiden. Deze energetische "storm" heeft sinds 2012 gebroeid.
In het jaar van 2012 hoorden heel veel mensen over het einde van de Maya Kalender en dat de Nieuwe Wereld tevoorschijn zou komen. Echter, velen van deze mensen dachten met de tijd-gebonden, 3D menselijke tijd. Daarom, wachten zij op de volledige planeet om plotseling en compleet te veranderen.
De werkelijkheid is dat zelfs mensen hun volledige werkelijkheid niet totaal kunnen veranderen op één bepaalde dag. Daarom, zou de totale overgang van een volledige planeet op één gegeven dag naar een totale verandering zeer grote schade creëren. In feite, wat zich wel voordoet is een verandering in jullie menselijke bewustzijn en inzichten.
Denk eraan, creatie/overgang, welke beide benamingen voor verandering zijn, begint in de hogere dimensies en breidt uit in/naar de lagere dimensies. Daarom, bestaat de vijfdimensionale Aarde al, net zoals jullie eigen vijfde dimensionale ZELF al bestaat. Dus, is deze "verandering" in feite een "terugkeer".
Als Gaia en de mensheid terugkeren naar hun vijfde dimensionale expressie, zullen zij dat aldus doen met het grote geschenk van alles dat zij geleerd hebben in de wereld van de polariteit, afgescheidenheid, de menselijke vrije wil en de tijd. Aangezien jullie, onze ascenderenden, zoveel geleerd hebben en zo volledig transmuteerden, zal er een immense impact zijn op de vijfde dimensionale Aarde.
Deze impact zal gelijkaardig zijn aan een familie die hun geliefde kind naar college stuurt. Wanneer het kind, die een volwassene geworden is, naar de familie terugkeert, zal hij/zij de familie op een geheel andere manier gewaarworden. Ook, zal de familie het kind op een andere manier gewaarworden.
De ontberingen die de familie had terwijl zij "betaalden" voor het onderwijs van hun kind zal losgelaten worden, en het kind/de volwassene zal in staat zijn om met de familie te delen wat het geleerd heeft in dit onderwijsproces. Jullie, onze dierbare vrijwilligers op de Aarde, ondergingen ook een immens onderwijs.
Alles dat jullie geleerd hebben tijdens jullie ontelbare verblijven op de Aarde zullen aanzienlijk informatie en ervaring bijdragen aan de vijfde dimensionale Aarde. Ontelbare incarnaties in de 3D Matrix levend is geen gemakkelijk onderwijs geweest. In feite, zijn velen van jullie niet in staat geweest over te gaan omdat jullie verloren raakten in de illusie en de waarheid vergaten.
Daarom, zullen jullie "de stilte binnen moeten gaan" om je op de storm van verandering voor te bereiden. Wij begrijpen hoe gemakkelijk het is om verloren te raken in de illusie van de tijd en hoe moeilijk de derde dimensie kan zijn. Daarom, herinneren wij jullie eraan om jullie meditatie schema en alle prachtige multidimensionale bijdragen te handhaven waarin jullie geëngageerd zijn.
Jullie meditaties en jullie bijdragen aan Gaia's ascentie zullen aanzienlijk jullie bewustzijn voorbij de beperkingen van de 3D tijd uitbreiden. Levend in het NU in een tijd-gebonden werkelijkheid is alsnog een andere uitdaging. Eén voordeel van het leven in het NU is dat je een hoger perspectief van de werkelijkheid en van de ascentie van jullie werkelijkheid zult hebben.
Echter, er zijn heel veel "bijeffecten" van het verlaten van de tijd die ervoor zorgen dat jullie 3D leven meer uitdagend gemaakt wordt. Ten eerste, wanneer je eenmaal de keuze hebt van de werkelijkheid gewaar te worden via het energiegebied van je eigen hogere dimensionale ZELF, moeten driedimensionale schema's gedocumenteerd worden en dan wederom gedocumenteerd worden, aangezien jullie gemakkelijk zullen vergeten wat jullie NIET willen doen.
Zaken zoals het betalen van de rekeningen of naar de levensmiddelenwinkel te gaan glippen uit jullie geheugen zoals een slechte droom. Normale dingen zoals het kijken naar het 3D nieuws, het lezen van de 3D kranten of doorheen TV reclames te zitten, daarvoor kunnen jullie je aandacht niet vasthouden. Ook, zullen heel veel dingen waar jullie eens van genoten nu dimmen in vergelijking met jullie hogere gewaarwordingen/inzichten.
Vele van de bovenstaande taken, wensen en gewaarwordingen/waarnemingen kunnen niet langer jullie aandacht vasthouden, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk voor jullie fysieke overleving. Gelukkig, ontdekken jullie via jullie vijfde dimensionale bewustzijn en gewaarwordingen/inzichten manieren om veel 3D acties te transmuteren die aanvoelen zoals voort te sjokken door de modder.
Natuurlijk, er zijn andere taken die jullie moeten voortzetten voor zolang als dat jullie je Aarde voertuig dragen. De STILTE voor de STORM staat jullie de illusie van de tijd toe om je voor te bereiden. "Maar waar bereid ik me op voor?" horen wij jullie allemaal vragen.
Jullie bereiden je voor op de WAARHEID. Leugens resoneren met de frequentie van de derde en lagere vierde dimensies. Wanneer jullie bewustzijn eenmaal, alsook jullie gewaarwordingen, uitbreiden in/naar de vijfde dimensie kunnen jullie gemakkelijk deze illusies zien die wanhopig proberen om de Waarheid te camoufleren.
Daarom, vragen wij aan jullie, dierbare ontwaakten, stuur alsjeblieft Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar de illusie. Op deze manier, zullen jullie tegelijkertijd de illusie in vrijheid stellen door ervan te houden en het te transmuteren zodat alleen de WAARHEID zal overblijven. In feite, is de storm feitelijk de winden van verandering die de illusie wegblazen.
In een dagelijkse verbinding blijven met de hogere dimensionale expressies van je Multidimensionale ZELF zal je aanzienlijk helpen om volledig voordeel te nemen van deze "stilte" voor de storm. Vanuit je derde dimensionale perspectief, is het moeilijk om te zien tot hoeveel verandering JIJ in staat was om te creëren met je doorgaande geloof in jouw droom en jouw doel.
Ja, zo velen van jullie hebben dromen gehad, fantasieën, meditaties, hogere dimensionale ervaringen en herinneringen van de JIJ die je altijd geweest bent. Woorden zoals "Ascentie," "Gaia," "Arcturianen," "Pleiadianen," "Galactics," "Aartsengel Michael," en "St. Germain," worden vaak gezegd en gelezen in jullie NU.
Lang vastgehouden geheimen worden onthuld, en de Waarheid straalt in toenemende mate naar buiten door de dimmende illusie. Jullie, geachte mensen van de Aarde, bereiden je voor op een storm van transmutatie. Wij noemen het een storm, aangezien velen de binnenkomende woeste aanval van de WAARHEID als een orkaan zullen ervaren, als een tornado, een storm van het onbekende die hun comfortabele levens binnendringt.
Daarom, geachte vrijwilligers op de Aarde, vertrouwen wij op JULLIE om de nieuw/pas ontwaakten de vriendelijke ondersteuning en het liefdevolle begrip te geven die zij nodig zullen zijn om hen te beschutten voor de storm van informatie en inzichten/gewaarwordingen die ver voorbij hun bekwaamheid om te bevatten zijn.
Sommigen van hen zullen angstig worden.
Geef hen alsjeblieft Liefde.
Sommigen van hen zullen kwaad worden.
Geef hen alsjeblieft informatie.
Sommigen van hen zullen gewelddadig worden.
Stuur hen alsjeblieft Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.
Sommigen van hen zullen zich willen verbergen in dat wat zij altijd gekend hebben.
Geef hen alsjeblieft geduld.
Wij herinneren jullie eraan, onze afgezanten op de Ascenderende Aarde, om in onophoudelijk contact te blijven met jullie Multidimensionale ZELF. Wij vragen aan jullie om in meditatie te gaan om je beter andere incarnaties te herinneren waarin jullie anderen hielpen in een tijd van grote overgang. Jullie, de leden van onze galactische familie, beginnen ermee om zich steeds meer te herinneren van jullie hogere dimensionale werkelijkheden.
Te midden van dit herinneren, kunnen jullie verward raken als tot welk leven het echte leven is. Wij vertellen jullie dat AL jullie levens echt zijn. Al jullie verleden, heden, toekomstige, parallelle en afwisselende werkelijkheden zijn ALLEMAAL echt. In feite, doen zij zich binnenin allemaal tegelijkertijd voor binnenin het NU van de ENE.
Denk eraan om de ENE te bezoeken. Denk eraan om in het NU te leven. Herinner je jouw Missie en de vaardigheden die je verzameld hebt gedurende ontelbare levensspannen, zodat je die missie kunt vervullen in dit NU. Iedere dag, herinneren steeds meer van jullie zich "vroegere levens," jullie "bezoeken aan Faerie," jullie leven op jullie Sterrenschip en het gevoel van kameraadschap met al het leven.
Iedere minuut vervaagt in/naar het NU en het NU is in/naar iedere minuut aan het ineenstorten. De tijd is een derde dimensionale illusie. Als jij je dat feit herinnert, kan je jouw behoefte loslaten om je te haasten en te ascenderen. In plaats daarvan, kan je jouw overblijvende "tijd" doorbrengen met  de derde dimensie Onvoorwaardelijke lief te hebben waar jij je leven doorbracht met het te willen verlaten.  
Neem een moment van het NU om te zeggen:
"Ik Ben Mijn Multidimensionale ZELF."
Wanneer je door je dagelijkse leven heengaat, neem een moment van het NU om te zeggen:

"IK BEN NU hier om Gaia en AL Haar levensvormen te dienen."

Terwijl je in het verkeer zit, in de rij wacht, de rekeningen betaald, enzovoorts, neem een moment om te zeggen:

"IK BEN de STILTE voor de Storm."

Om de Meester van de storm te ZIJN, ben de STILTE voor de storm.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten