dinsdag, april 07, 2015

De Raad - Geen-Acceptatie - 6 April 2015 / Ron HeadDe Raad
Geen-Acceptatie
6 April 2015 / Ron Head

Diverse keren hebben wij boodschappen gegeven over acceptatie. Vandaag wensen wij iets te bespreken dat jullie nog niet eerder naar voren gebracht hebben zien mogen worden, geen-acceptatie. Dit zal jullie een kans geven om de wijsheid aan te wenden die jullie verzameld hebben, zelfs als jullie jezelf momenteel niet zien als het te hebben. Wij zien jullie, en wij zien dat jullie inderdaad veel meer zijn dan jullie geloven.
In deze tijd op jullie planeet, begint er in alle ernst een tijd van opruiming. Het ziet er voor jullie uit dat overal waar jullie kijken er het lagere, het negatieve is. Wat de feitelijke conditie is, is tamelijk anders van dat. Neem dit in overweging, er is altijd grote vrede en schoonheid op jullie wereld geweest. De overheersende wensen van de mensheid zijn en waren voor vrede, liefde en zekerheid. Dat zorgt ervoor dat het negatieve stoutmoedig vanaf de achtergrond opvalt. Dit is dus nu zelfs meer waar, aangezien zo velen van jullie het negatieve duidelijk zien en werkelijk wensen dat het geen deel uit zou maken van jullie leven en dat van jullie geliefden. Het valt zo duidelijk op omdat, ja, het aldus zeer negatief is, maar ook omdat er zoveel contrast is terwijl de collectieve vibratie in feite omhoog gaat. Daar is ook het feit dat er werkelijk minder van is. En voeg daaraan toe het feit dat dit de tijd is wanneer het opgeruimd zal en moet worden.
Welnu, je mag niet zijn, bent het waarschijnlijk niet, iemand die actief druk bezet is met activiteiten die dergelijke dingen uit jullie werkelijkheid verwijdert. Dus wat mag je doen? Hier is waar de geen-acceptatie, de uitoefening van geen-acceptatie, in het spel kan komen.

Als je dingen ziet of hoort welke minder dan wenselijk lijken te zijn, samen met de keuze om misschien op te houden te luisteren of te kijken naar deze dingen, zeg, "Ik accepteer dit niet. Ik keur dit niet goed. Ik kies dit niet voor mijn wereld. Ik ben het er niet mee eens." Met andere woorden, maak een keuze. Je hebt die kracht. Je hebt die kracht. Je hebt die kracht. Beoefen je recht om te kiezen.
Welnu, wij begrijpen dat jullie meer dan waarschijnlijk niet volledig bewust zijn van de kracht en diens beïnvloeding die jullie welzeker hebben. Dus stellen wij voor dat je begint te leren te zijn in wat mag zijn, voor jou, een nieuwe geesteshouding of besef. Begin jezelf te trainen om bewust te zijn terwijl je inderdaad een individu mag zijn, je ook deel uitmaakt van een grote en krachtige collectieve geest die de wereld gecreëerd heeft waarin je leeft en dat deze keuzes welzeker een doorgaand effect op die geest zullen hebben. Bewuste keuze begint onwetendheid en de onwil om te zien te overtroeven.
Wij hebben jullie op vele manieren verteld, en voor een lange tijd, dat jullie innerlijke verandering het belangrijkste deel van de veranderingen was die aan het gebeuren zijn. Maar er is een tijd gekomen, een onontkoombare tijd, wanneer de effecten daarvan gezien en gevoeld beginnen te worden. Bereid je voor om jezelf van de sokken te blazen. Wij houden van jullie gezegden. Goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten