donderdag, april 09, 2015

De Hemelse Witte Wezens - De Verschuiving van het Mentale Lichaam - 9 April 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
De Verschuiving van het Mentale Lichaam
9 April 2015 / Natalie Glasson
Grote schitterende en Hemelse wezens van Licht op de Aarde, wij eren jullie voor het pad van schoonheid dat jullie in deze tijd van Ascentie accepteren. Schoonheid is jullie pad, schoonheid is jullie belichaming, schoonheid is jullie ervaring, en dit is jullie waarheid. Waar daar de aanwezigheid van de Schepper is daar is Schoonheid, zoals Liefde is schoonheid een essentie van de Schepper, een energie welke de Schepper omschrijft en uitbeeldt. Eén van de grootste geschenken op de Aarde en in jullie ascentieproces is de bekwaamheid om de schoonheid van de Schepper binnenin jullie eigen wezen, binnenin iedereen en alles te her/erkennen. Als je het perspectief van je geest kunt wijzigen om jezelf toe te staan te weten en te geloven dat er een energie van de Schepper uitgebeeld wordt als ware schoonheid en dat dit altijd aanwezig is, zelfs in de meest onbarmhartige omgevingen of situaties, dan sta jij jezelf toe om op het goddelijke stromen en de essentie van de Schepper in te tappen. Een dergelijke ervaring is om de Schepper te her/erkennen, om jezelf open te stellen om de Schepper te ervaren en om de Schepper te belichamen. Om de schoonheid van de Schepper te erkennen in alles en iedereen, specifiek jezelf is om toegang te verkrijgen tot een zuivere ervaring van de Schepper. Dit is een zeer zuiver en waar pad om te erkennen dat je naadloos aangesloten bent als één met alles dat de Schepper is.
Wij wensen om jullie uit te nodigen om de schoonheid van de Schepper te herkennen in eenvoudige acties, visies/inzichten/visioenen en ervaringen in jullie werkelijkheid alsook in de kern van jullie wezen. Moedig jezelf aan om de schoonheid van de Schepper vijf keer per dag te her/erkennen. Wanneer je de schoonheid van een bloem her/erkent of misschien een glimlach van een vreemdeling bijvoorbeeld, neem een moment, zelfs als het na de ervaring is in je eigen rustige/stille ruimte om werkelijk aanwezig te zijn bij de schoonheid. Neem een moment om de schoonheid van de Schepper in je wezen in te ademen alsof het een magisch of hartversterkend Licht is. Voel de aanwezigheid van de schoonheid waarvan je weet dat het geen tastbaar ding is maar de essentie van de Schepper; laat deze waarheidsgetrouwe zegen van de Schepper door je gehele wezen heengaan, het toestemming gevend om te rusten wanneer het ook maar vereist is. Voel de schoonheid je wezen penetreren en weet dat dit jouw moment van het ervaren van de Schepper en alle schitterende vibraties van de Schepper is. Iedere vibratie van het Universum is in dit moment open voor jullie, beschikbaar voor jullie om te verkennen, je te herinneren en ermee te resoneren. Iets dergelijks is een eenvoudige handeling van het her/erkennen van de schoonheid van de Schepper binnenin jullie wezen, en de werkelijkheid kan jullie bewustzijn uitbreiden om toegang te verkrijgen tot het volledige Universum van de Schepper.
Wij moedigen jullie aan en herinneren jullie eraan om te her/erkennen hoe prachtig en schitterend jullie zijn als een energetisch wezen en energetische ziel welke eeuwig geïntegreerd en vermengd met het Universum van de Schepper bestaat, een prachtig tapijtwerk van levenskracht energie. Met jezelf toe te staan de schoonheid iedere dag te her/erkennen, zal jij je bezig houden met de natuurlijke schoonheid van je eigen wezen, diens aanwezigheid vergrotend en binnenin je fysieke wezen stromend, het aldus projecterend in/naar je volledige werkelijkheid. Jouw projecties van schoonheid zullen jouw grotere ervaringen van het Tijdperk van Liefde op de Aarde van brandstof voorzien. De her/erkenning van ware schoonheid ondersteunt diepe ervaringen van de Schepper, en Liefde creëert aldus een verbeterde manifestatie van Liefde op de Aarde. Om verder het Tijdperk van Liefde op de Aarde te manifesteren vragen wij aan jullie om je te verbinden met de schoonheid van de schepper en deze in al diens pracht en luisterrijke vormen te ervaren.

Onze grootste wens voor jullie is om de schoonheid in alle situaties en ervaringen in jullie werkelijkheid te her/erkennen, of zij nu oorspronkelijk als negatief of positief, pijnlijk of vreugdevol, uitdagend of routine geacht worden. Wij wensen om jullie aan te moedigen om weg te gaan van jullie beperkende derde dimensionale denken, hetgeen jullie nog steeds bindt aan een nauw perspectief van de Aarde en van jullie zelf, aldus jullie het grotere plaatje van jullie wezen, werkelijkheid en de reis van ascentie mogen zien. Dit is een zeer krachtige ervaring omdat wanneer je eenmaal begint te onthechten van je nauwe en vernauwende perspectief van jezelf en de fysieke werkelijkheid, je toegang verkrijgt tot het bewustzijn van de Schepper en werkelijk je geest en gewaarwording toestaat in/naar de vijfde dimensie te verhuizen wat de zielbelichaming toestaat naar het punt van ascentie. Wanneer je geest, mentale lichaam en perspectieven in/naar de vijfde dimensie verhuizen, dan kan de fysieke wereld gezien worden op een compleet ander niveau, niet langer is je werkelijkheid een serie van uitdagingen, teleurstellingen of verwarring. Alles wordt gezien, verwelkomd en ervaren als een prachtige zegen van hereniging met de Schepper, dus wordt zekerheid, Liefde en het innerlijke weten waarlijk ervaren en er wordt waarlijk van genoten.
Binnenin het Universum van de Schepper, daar zijn dimensies van bewustzijn welke je kunt betreden en ontvangen om je innerlijke herinnering en weten te versnellen. Een ander aspect en andere lichamen van je wezen kunnen andere dimensies van bewustzijn betreden. Sinds 2012 heeft jullie spirituele lichaam de vijfde dimensie van het Universum van de Schepper betreden en belichaamd om een gigantische bevrijding, uitbreiding en vrijheid te ervaren hetgeen in je volledige wezen gefilterd werd om stromingen van verheldering, verlichting en uitlijning met de goddelijkheid te creëren. De geest, het mentale lichaam en de inzichten/gewaarwordingen van velen draaiden soms zeer agressief en onevenwichtig door de derde dimensie, de vierde dimensie, de vijfde dimensie en zelfs de zesde dimensie. De derde dimensie moedigt de ervaringen van de fysicaliteit aan, de observatie en het luisteren, het resoneren met het fysieke lichaam, diens grenzen en krachten her/erkennend. De vierde dimensie moedigt de resonantie aan met de emotionele lichaamservaring, het goddelijke stromen van de Schepper. De vijfde dimensie resoneert met het mentale lichaam en de volledige belichaming van de ziel om de voltooiing van ascentie te ondersteunen. Terwijl het mentale lichaam zich verplicht om zichzelf volledig uit te lijnen en de vijfde dimensie te omhelzen, ontvangt het gereedschappen en ondersteuning vanuit de vijfde dimensie om zich meer open te stellen voor de acceptatie van de belichaming van de ziel. Het mentale lichaam en de perspectieven beginnen te wijzigen om uitgelijnd te raken met de ziel en deze zich dus verbindt met een meer uitgebreid begrip en her/erkenning van diens waren zelf. Terwijl de ziel in het mentale lichaam filtert doorheen het vijfde dimensionale Licht, manifesteert de acceptatie en manifestatie van het Tijdperk van Liefde met een grote omvang en overvloed van alles om te ervaren.   
Wanneer het mentale lichaam naar en van de vijfde dimensie sprankelt worden momenten van verheldering en verlichting ervaren. Wanneer het mentale lichaam meer volledig met de vijfde dimensie versmelt dan kunnen de momenten van verheldering en verlichting eeuwige ervaringen van uitbreidend Schepper Bewustzijn worden. Je mag wensen een beroep te doen op onze ondersteuning om de grotere fusie van je mentale lichaam en perspectieven met de vijfde dimensie te ondersteunen.
"Hemelse Witte Wezens, ik doe een beroep op jullie ondersteuning en hulp om mij nu van dienst te zijn. Omhul mij alsjeblieft in jullie Zuivere Witte Hemelse Licht, iedere weerstand voor de Schepper genezend/herstellend dat binnenin mijn wezen vastgehouden wordt. Reinig mij volledig aldus ik meer volledig het stromen van de Schepper mag ervaren en mijn Ziel vrijelijk en gemakkelijker door mijn gehele wezen heen mag bewegen. Bereid mijn volledige wezen alsjeblieft voor, specifiek mijn mentale lichaam, voor een dieper versmelting en belichaming van de vijfde dimensionale energieën, vibraties en Licht.
Ik her/erken dat door mijn mentale lichaam toe te staan vollediger te resoneren met de vijfde dimensie ik mijn Ziel en het Schepper Bewustzijn toesta over en door mijn mentale lichaam heen te stromen, terwijl het een dieper besef, verlichting en her/erkenning van de Schepper brengt. Met een diepere verbinding en belichaming van de vijfde dimensie op een mentaal lichamelijk niveau sta ik het nauwe inzicht/de nauwe gewaarwording en de aardse focus van de derde dimensie toe weg te vallen. Ik sta mezelf toe te zien, te voelen en te erkennen het grotere plaatje en het Goddelijke Plan voor mijn Ascentiereis, wijsheid en bewustzijn van mijn Ziel verwerkend door mijn mentale lichaam welke automatisch mijn perspectieven en overtuigingen verschuift op een diep kernniveau binnenin mijn wezen.
Ik nodig nu de Hemelse Witte wezens uit om het vijfde dimensionale bewustzijn van de Schepper naar voren te trekken om mijn mentale lichaam, geest, denkprocessen, overtuigingen en perspectieven te penetreren. Creëer een vreedzame en gemakkelijke overgang terwijl mijn mentale lichaam zich binnenin het vijfde dimensionale bewustzijn van de Schepper settelt.
Ik sta mezelf nu toe het goddelijke stromen, de verheldering en de verlichting van mijn ziel te her/erkennen en dat het vollediger in/naar mijn geest en mentale lichaam stroomt, aldus mijn ascentie en resonantie met de Schepper versnellend. Dank u wel."
Zit of lig eenvoudig vreedzaam terwijl wij, de Hemelse Witte Wezens, je omringen met ons zuivere witte Licht, in/naar onze energie en dat van jezelf het vijfde dimensionale bewustzijn van de Schepper trekkend. Laat jezelf ontvangen, terwijl jij je het Licht voorstelt in/naar je volledige wezen te gutsen, specifiek je geest en mentale lichaam. Zeg in je gedachten, "Ik accepteer de vijfde dimensie, ik accepteer mijn ziel." De energieën zullen rondom en binnenin je wezen intensiveren, haal eenvoudigweg diep adem, weet dat wij deze sleutel en beïnvloedende verschuiving binnenin je wezen begeleiden, hetgeen een diepere zekerheid brengt naar je vereniging en verbinding met je ziel.
De grootste ervaring van de vijfde dimensie is bevrijding door het downloaden, de acceptatie en de belichaming van de ziel, jouw mentale lichaam naadloos verbindend met de vijfde dimensie zal toestaan voor een waarheidsgetrouwe ervaring van het Tijdperk van Liefde.
In Liefde, bevrijding, waarheid en voortdurende verbinding,
De Hemelse Witte Wezens

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten