woensdag, april 29, 2015

De Arcturiaanse Groep - Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen - 26 April 2015


De Arcturiaanse Groep
"Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen"

26 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten wederom dierbaren, in deze tijd van nieuwe aanvangen. Wij komen om bemoediging en Liefde te brengen aan velen van jullie die schijnbare disharmonie zowel binnenin als buitenom ervaren. Oude ideeën raken snel overbodig en ontbinden, maar de nieuwe ideeën zijn nog niet volledig in staat om te manifesteren (persoonlijk en universeel) en laten jullie verward achter.
Het mag toeschijnen alsof de wereld zoals gewoonlijk functioneert, en toch worden jullie gewaar dat veel ervan niet langer meer met jullie resoneert op de manieren die jullie gekend hebben en verwachten. Dit is de verwarring en brengt bij jullie teweeg om jullie zelf in vraag te stellen. Twijfel of geloof nooit dat je simpelweg de dingen verzint, dat je overdreven moe bent, of gewoonweg gek aan het worden bent als veranderingen binnenin jouw besef plaats beginnen te vinden. Verandering duidt op een bewustzijn dat aan het uitbreiden is -- vaak weg van wat vertrouwd of bekend is.
Je bent je niet opzettelijk bewust van hoeveel er gebeurt op andere niveaus als je slaapt, mediteert, of eenvoudigweg door je dag heengaat. Menselijke wezens zijn geprogrammeerd om te analyseren en mentaal alles uit te vogelen, maar deze benadering werkt niet met wat er nu op diepere niveaus aan het plaatsvinden is.
Het gevoel van afgescheidenheid waar de mensheid levensspanne na levensspanne mee geleefd heeft, heeft een wereld gemanifesteerd van veel onnodig lijden voor velen. De paar die de fout van dit concept her/erkenden werden altijd ruw tot zwijgen gebracht door de onontwaakte meerderheid, en aldus leeft de mythe verder. Dus raakten oprechte zoekers eraan gewend om buiten zichzelf te zoeken naar diegenen die geacht werden meer kennis te hebben van en getraind te zijn in de waarheid, maar vaker dan niet werd aan hen en wordt nog steeds aan hen verteld dat de mens ontluisterd is en diens weg terug moeten werken in/naar de goedgunstigheden van een God die naar het evenbeeld en gelijkenis van de mens gemaakt is door lijden en grote inspanning.
Onjuiste leringen hebben nooit de waarheid beïnvloed, maar door levensspannen heen beïnvloedde het wel jullie acceptatie van de waarheid. Alle ervaringen (vele niet zo plezierig) resulterend uit deze onwetendheid zijn belangrijke facetten van jullie evolutionaire reis en hebben jullie gebracht naar waar jullie nu zijn. Er is geen noodzaak voor vrees en twijfel dierbaren, want jullie zijn op jullie weg of jullie nu denken dat jullie dat zijn of niet. Laat deze leringen achter die jullie vertellen dat jullie op een bepaalde manier moeten geloven, of dat jullie specifieke ceremoniën moeten ondergaan om "gered" te worden of spiritueel te zijn. Het is tijd om te begrijpen dat jullie al gered en spiritueel zijn en op geen enkel tijdstip ooit, zijn jullie dat niet geweest.

Dit is het heilige geheim dat in een ieder lang verborgen werd en waar het nooit verwacht was te zijn -- jullie zijn altijd een expressie van de Bron geweest. Jullie Echte Zelf is nooit, noch kon het ooit, afgescheiden geweest van het Ene Alomaanwezige Goddelijke Bewustzijn, want dat is alles dat er is. Waar zou je vandaan komen?
De evolutie is eenvoudig het geleidelijke proces van herinneren door levensspannen heen van vallen en weer opstaan, vallen en weer opstaan. De Aarde is een krachtige en moeilijke school, maar jullie zullen zeer voorbereid slagen als machtige wezens van Licht. Alles gaat te werk in overeenstemming met het plan en jullie zijn nu gereed om voorbij het vallen en weer opstaan gedeelte te verhuizen en in/naar het weten te komen.
Spirituele gereedheid wordt altijd onderkend en aangestuurd door het Hogere Zelf, en jullie worden begeleid naar en door iedere noodzakelijke stap van jullie reis. Deze kennis zal dienen om de lasten van het proberen om alles mentaal uit te vogelen en onophoudelijk na te streven uit jullie te verwijderen. Heel veel metafysische boeken die in het verleden geschreven werden, legden definitieve uitoefeningen uit die noodzakelijk waren voor de spirituele groei. Als je naar bepaalde uitoefeningen aangetrokken wordt, dan is dat prima want vele van hen waren in feite op de waarheid gebaseerd, maar als je niet tot hen aangetrokken bent of als zij "oud" aanvoelen voor jou, vertrouw dit dan en denk nooit dat je op de één of andere manier vanwege dit gefaald hebt.
De meesten van jullie zijn gegroeid voorbij het nodig hebben van overvloedige externe gereedschappen. Vele (niet alle) van de oudere boeken werden geschreven voor beginners die specifieke uitoefeningen nodig waren om te ontwaken wat betreft nieuwe niveaus van begrip, er zijn nog steeds velen die het paragnostisch zijn vergelijken met spiritueel te zijn.
De verschuiving van de mensheid in/naar de hogere niveaus van het besef manifesteert zich buitenwaarts zoals vele nieuwe en zeer ontwikkelde leraren. Jullie zullen hen herkennen door de energie van hun woorden. Ben open, want zij mogen ideeën van waarheid presenteren die in het begin vreemd toelijken. Zeer veel geëvolueerde wezens van Licht incarneren of kiezen nu om "walk-ins" te zijn om de velen te helpen die gereed zijn om dieper en hoger te gaan, voorbij wat tot nu toe gekend en onderwezen werd.
Er is geen noodzaak om alles uit te vogelen, weet gewoon dat je gegidst wordt. Het "apenverstand" houdt ervan om de spirituele reis met suggesties, ideeën en oordeel aan te sturen, maar denk eraan dat het menselijke verstand alleen toegang kan verkrijgen tot wat al daarbuiten in het wereldbewustzijn is, tenzij meer gegeven wordt vanuit diepere niveaus. Jullie zijn voorbij het mentale stadium verhuisd -- houd ervan, bedank het voor diens suggesties, en schenk er geen aandacht aan, in plaats daarvan kies ervoor om te luisteren en van binnenuit begeleid te worden.
Door wat voor onplezierige ervaringen je nu ook precies heen mag gaan, zijn eenvoudig oude energieën (concepten, overtuigingen, ervaringen) die naar voren komen om opgemerkt te worden, geïnterpreteerd op een hoger niveau, en losgelaten. Deze ervaringen zijn signalen dat je gereed bent voor de diepere waarheden die niet kunnen integreren met de oude die nog steeds op hun plaats zijn.
Karmische situaties zijn voltooiing nodig, voor velen zijn zij kritiek aan het worden. Ziektes, irrationele angsten, en allerhande kwesties die beschouwd worden problemen te zijn in de derde dimensie presenteren zichzelf aan vele zeer geëvolueerde zielen die nu spiritueel in staat en gereed zijn om hen los te laten. Problemen zijn nooit een teken van falen/mislukken voor een serieuze zoeker van de waarheid. Wanneer de dingen uiteen schijnen te vallen, her/erken de ervaring als een aanwijzing van jouw gereedheid om dieper te kijken en dat je nu voldoende geëvolueerd bent om het werk te doen. Zie jezelf of anderen nooit als een mislukking gebaseerd op de externe verschijningsvormen, want je mag zeer wel een zeer ontwikkelde ziel waarnemen die ervoor gekozen heeft om diepgaande niveaus van oude energie in dit leven uit te werken.
Daar zijn sommigen die geneigd zijn om "problemen" te ontkennen wanneer zij tevoorschijn komen, en geloven dat dit de meer spirituele weg/manier is (problemen worden niet door God uitgevaardigd en daarom bestaan zij niet). Dit wordt vaak een valstrik voor de serieuze student omdat in werkelijkheid dit de absolute waarheid is, maar het absolute kan niet volledig geleefd en ervaren worden totdat je die staat van bewustzijn bereikt hebt. Ken de waarheid van het absolute, maar leef vanuit je hoogst bereikte staat van bewustzijn.
Ontkenning en weerstand kunnen problemen uitharden, want ontkenning en weerstand voeden hen met energie. Ontken nooit de disharmonieën in je leven maar weet dat zij geen echte macht hebben anders dan de macht die je aan hen geeft. Wij zeggen niet dat als je zorgen hebt over de één of andere gezondheidskwestie je de arts niet moet bezoeken of dat dit een achterwaartse stap aanduidt, want liefdevolle en toegewijde hulp manifesteert en is op alle niveaus beschikbaar.
Wanneer problemen inslaan:
1. Laat het plaatje vallen en ken de absolute waarheid (God heeft dit nooit gecreëerd dus werd het niet gemaakt en heeft het geen wet om het te ondersteunen.)
2. Ga naar binnenin, vraag om begeleiding en luister naar je intuïtie. Antwoorden hoeven niet op dat moment te komen, maar zullen manifesteren wanneer je het het minst verwacht en op een manier die je niet verwacht. Vraag nooit om een specifieke uitkomst (concept). Anders dan wat het hoogste en beste voor allen is.
3. Neem wat voor menselijke voetstappen dan ook waartoe je gegidst wordt om te nemen.
Deze stappen helpen om de vrees en de weerstand te verwijderen die zoveel "problemen" de macht geven die zij lijken te hebben.
Jullie verhuizen in/naar een nieuw paradigma van leven, tevoorschijn komend in een besef van jullie zelf als machtige wezens - vlinders die vanuit levensspannen doorgebracht in zware cocons van dualiteit en afgescheidenheid tevoorschijn komen. De cocon moet afgedankt worden ongeacht hoe vertrouwd of comfortabel het ook mag worden, verandering reflecterend met wat je eet, de manier waarop je speelt, je werk, en alle dingen in het leven. Jullie ervaren een verschuiving in/naar het hogere gevoel van alledaagse dingen hetgeen niet betekent dat je alles dat voor jou belangrijk is achter moet laten, maar wel betekent dat je voor sommige dingen bereid moet zijn een nieuwe plaats aan te nemen, evoluerend in/naar iets nieuws of dat zij misschien achtergelaten worden.
Deze manier van zijn wordt automatisch als je begint altijd afgestemd op het binnenste te leven. Wens je om te blijven in wat bekend en vertrouwd is, ongeacht hoe oncomfortabel ook, of wens je om verder te gaan naar iets nieuws? Wees niet bang dierbaren, want het spirituele nieuwe zal altijd manifesteren in hogere en betere vormen. Jullie verlaten niets echt, jullie komen ertoe om deze zelfde dingen op hogere niveaus te begrijpen en te ervaren.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten