zaterdag, april 11, 2015

Als Overzichtelijkheid Ten Behoeve Van Alle Perspectieven Binnenkomt - 11 April 2015 / Méline Portia Lafont


Als Overzichtelijkheid Ten Behoeve Van Alle Perspectieven Binnenkomt
11 April 2015 / Méline Portia Lafont
Het Maansverduistering' Portaal en de Bloed Maan zijn tot dusverre intens geweest. Een echte emotionele roller coaster gevuld met gelukkige, prachtige dingen alsook met verdriet. Het begon voor mij persoonlijk, met enige serieuze en diepgaande tastbare verschuivingen in mijn fysieke voertuig, en al mijn energiegebieden werden opgewaardeerd wat betreft hun draaisnelheid, wat een vibrationale uitbreiding in deze gebieden veroorzaakte. Ik schreef een paar dagen geleden deze korte verklaring en persoonlijke mededeling aan mijn goede vriend en ziel Broeder Bil Ballard:
"Zoveel lichamelijke veranderingen en de energiegebieden draaien op een veel sneller tempo. Ik houd van deze verschuiving! Het enige ding is dat IK ZOOOO vermoeid BEN aangaande niets! Maar mijn lichaam gaat er goed mee om. Het emotionele lichaam wordt zeer zeker getriggerd en oude beslissingen welke eerder gemaakt werden worden bevestigd en zijn duidelijk wat betreft het waarom zij gemaakt werden. Er is geen enkele manier meer van nog in die oude plaats te zijn; het is gewoonweg niet mogelijk als je lichaam hier zeer duidelijk op reageert. Ik houd ervan hoe ik ermee begin om iedere cel van mijn lichaam bij tijden te voelen draaien en vibreren. Een soort van een gonzende ervaring en overal kippenvel te hebben. De ascentie chakra is zeer open en pulseert enorm. We gaan vooruit!!!!
En dat is het wat voor mij duidelijk geworden is in de laatste paar dagen verhogend naar een week: dat voor iedere persoonlijke en collectieve werkelijkheid, de dingen duidelijker worden voor elk en iedereen van ons! Vandaar dat overzichtelijkheid in de mix is! Op een persoonlijk niveau wordt aan jou op een zeer onverzettelijke en duidelijke manier getoond als tot hoe ver je wenst te gaan in/naar het één of andere gebied en werkelijkheid. Je lichaam reageert intens op de energieën die jouw gebied binnenkomen en verlaten, alsook op de energieën van anderen. De eerdere beslissingen die je een tijdje geleden gemaakt hebt worden bevestigd dat je inderdaad de noodzakelijke beslissingen maakte. En als je er nog steeds toe geneigd bent om dit niet gewaar te worden noch te zien dat bepaalde energieën en gedachten jou niet langer meer van dienst zijn en deel uitmaken van de oude wereld van zijn/bestaan, wordt het stevig aan jou getoond, en dit als in PRECIES NU. Het is in dit geval zelfs meer dan een teken geworden, maar iets dat je wellicht in alle vezels van je wezen moet ervaren.

Je mag je de laatste tijd zeer chagrijnig voelen, niet in staat om met de energie van anderen om te gaan, vermoeid, genoeg te hebben van de dingen en specifiek kort aangebonden. Er is niet veel voor nodig om je getriggerd, aangedaan en geraakt achter te laten. Dit is omdat je veel van het oude aan het loslaten bent en dat in deze tijd het emotionele lichaam getriggerd wordt, specifiek sinds de Maansverduistering. Het komt allemaal neer op het loslaten van oude gesettelde emoties welke de lichamelijk gebieden verlaten om een volledige uitbreiding van het Hogere Hart magnetische gebied toe te staan, en waar je mee kunt versmelten en mee kunt settelen binnenin je emotionele lichaam. Aan de andere kant vanwege deze overzichtelijkheid die getoond wordt en daarom door jou ervaren, zal jij je waarden ogenblikkelijk naar waarschijnlijk nieuwe waarden resetten/opnieuw instellen om je aldus weer comfortabel te voelen, aangezien dit is wat wij neigen te doen om ons weer vertrouwd te voelen in een nieuwe comfort zone. Op het einde, zullen wij achtergelaten zijn zonder een reeks van waarden, doch alleen met het ogenblikkelijk weten van alles ~ wat onze Hogere uitgebreidheid en Hogere expressie van Zijn is.
Bij dezelfde aantekening, zien wij het ook voor het collectieve bewustzijn gebeuren. Wanneer je om je heen kijkt wordt het ook duidelijk. De overzichtelijkheid laat ons zien dat de stabiliteit van deze fundering die wij de maatschappij noemen niet langer meer werkt noch dat het in staat is om geïmplementeerd te worden in onze levens als een collectieve groep. Het is voor ons allemaal duidelijk ~ zelfs degenen die nog steeds slapende zijn ~ dat dit niet langer meer voor de menselijke wezens werkt en dat de fundering van diens energie in staat is om zichzelf te onderhouden zoals het dat gewend was. Dat is waarom je zo velen chagrijnig ziet zijn en stemmingswisselingen ziet hebben: Alles dat aldus voor hen comfortabel was is door hun vingers heen aan het wegglippen en het instinct zal dit bevechten en wil zich eraan vasthouden. Er zal binnen afzienbare tijd een kritiek punt bereikt worden, waar zelfs dit niet langer meer mogelijk zal zijn ~ om een gevecht te vechten dat zelfs niet echt is. Er is op de allereerste plaats niets om tegen te vechten want je bevecht slechts jezelf.
Verandering is onderweg en inderdaad het gebeurt nu. Hiervoor te vechten en al je kracht in deze vorm van de maatschappij te bewegen - gedachtevormen - is gewoonweg iets dat we niet meer kunnen doen. Het is vermoeiend en het werkt helemaal niet meer. Overzichtelijkheid komt binnen en iedereen voelt dat het nu tijd is om de weg te vinden ~ en dat is voor ieder uniek wezen anders ~ om verder vanuit dit punt van overzichtelijkheid te gaan en jezelf door dit alleen heen te navigeren. Wij weten dit, maar hoe van hieruit verder te gaan en de verandering in dit alles zowel persoonlijk als collectief te brengen?
Overzichtelijkheid zegt: BEN de verandering van binnenuit aangezien er geen andere plaats is om te ZIJN dan binnenin je eigen hart.
Overal waar je kijkt en de wegen zich kruisen, kan je binnenin jezelf en binnenin anderen zien dat hetzelfde aan het gebeuren is: de dingen zijn duidelijk en worden gevoeld. Doch niet iedereen zou zich over kunnen geven aan dit weten noch het aan anderen laten zien, maar ik kan jullie verzekeren dat iedereen het voelt. Er is daarom een lange periode onderweg die helemaal zal gaan over het binnenwaarts in je eigen Tempel van Zijn te gaan. Het collectief heeft dit nodig en wij ook, dus worden wij geholpen met deze passage die al begonnen mag zijn terwijl wij spreken. Het zal gaan over je over te geven aan het Zelf en alles dat je bent te vertrouwen. Nu komt het gedeelte van de belichaming en de bekwaamheid voor Zelf Liefde van pas, aangezien zonder het er geen manier is dat jij je ZELF kunt vertrouwen of jezelf eraan over kunt geven. Wij en de Meesters van het Licht hebben niet hetzelfde (Zelf Liefde) steeds maar weer opnieuw herhaald om te plagen of voor het plezier, aangezien wij ons altijd genoodzaakt zagen om dit feit zo sterk als mogelijk is te benadrukken voor de tijden die eraan komen. En nu is deze tijd gemarkeerd. Jullie zijn in dit denkbeeld onderweg.   
Dus raak gewend aan en ben comfortabel in die staat van weten en zijn ~ met een binnenwaartse focus ~ ondertussen dit moment met anderen delend die hetzelfde doen en die een ander deel van jou zijn. Je doet heel veel voor de Aarde en het Collectief op die manier, terwijl je het ZELF voedt welke de IK BEN is, en de IK BEN is de Eenheid van ALLEN. Wij zijn het dus allemaal, aangezien de IK BEN de IK BEN van ALLEN is en niet slechts Eén ziel. Er zijn vele misvattingen van het voeden van je IK BEN of ZELF om alleen jezelf op een ego manier te voeden. Dit is niet het geval aangezien de IK BEN het ZELF van ALLEN is. Dus voed je het ZELF van ALLEN zijnde ALLEN in Eenheid.
Al met al is mijn persoonlijke mededeelzaamheid in dit verhaal van deze Maansverduistering energie dat ik buitengewone verbindingen en Lichtlichaam activeringen ervaar. IK BEN me bewust van zoveel meer als een soort van versmelting met Multidimensionale werkelijkheden. Tegelijkertijd terwijl ik de brug achter mij verbrand en verder ga in de wereld waar ik op ingescheept heb, eindigen wederom oude contracten en komen nieuwe binnen. Op 8 april 2015, moest ik afscheid nemen van mijn geliefde metgezel "Laika". Zij was een Golden Retriever van bijna 11 jaar oud. Dit was zeer onverwachts hetgeen de impact zelfs groter maakte op een emotioneel niveau. Omdat ik contact met haar ziel heb, maakt dat het voor mij gemakkelijker om te weten wat er gaande is en wat er gebeurt. Het was een zeer speciale ervaring, wat het aldus voor mij emotioneel maakte. Ik heb onophoudelijk gehuild, ruimte gevend aan een verlammend gevoel van een beetje gevoelloos te zijn. Hoewel ik weet dat zij verder leeft en niet weg is, is de ervaring van een fysieke overgang voor mij nooit prachtig geweest. Ik heb velen gezien en velen begeleid en iedere keer zie ik het lichaam vechten en wegvallen wat ik persoonlijk ervaar als een wreed en lelijk iets. Ik ben me ervan bewust dat dit mijn persoonlijke kwestie is en iets dat binnenin mij leeft vanuit vroegere ervaringen. Wederom wordt het emotionele lichaam ervaren en wordt er intensief doorheen gewerkt. Mijn kinderen weten over reïncarnatie vanwege deze overgang, aangezien tijdens dergelijke gebeurtenissen de ziel echt open en onschuldig is om te ontvangen. Jullie kunnen dat kleine verhaal hier lezen (Engelstalig)
Eer en waardeer AL het leven, alle bewustzijn, aangezien ALLES zo een unieke en buitengewone vorm van leven is. Al het leven is een ervaring van de Goddelijke IK BEN, en zo zijn jullie dat ook! Ik nodig jullie uit om meer van het leven te genieten en je te onthouden van het uitdrukking geven aan ruwe/wrede woorden en om oordeel aangaande al jullie metgezellen door te geven, hoewel dit zo gemakkelijk elkaar aangedaan kan worden. Denk eraan dat waar je over nadenkt en een ander aandoet, denk je uiteindelijk over jezelf en doe jij jezelf aan.   
Ik Houd van Jullie
Méline Portia

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten