woensdag, april 01, 2015

Aartsengel Michael - Je Spirituele Uitoefening Fijn-Afstemmen - April 2015 / Ronna HermanAartsengel Michael
"Je Spirituele Uitoefening Fijn-Afstemmen"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2015 (April 2015)

Geliefde meesters, laat ons gedurende een moment pauzeren voordat we onze verhandeling beginnen. Sluit jullie ogen en sta het gevoel van tijd en ruimte toe om weg te vallen. Visualiseer stromen van Liefde/Licht die van binnenuit de bron van jullie hartcentrum uitstralen, en zie hen voort stromen om alles en iedereen op de Aarde te omhelzen. Via jullie innerlijke visie, kijk toe terwijl miljarden stromen van Licht van uiteenlopende afmetingen naar jullie terugstralen vanuit ieder gevoelhebbend Wezen op de Aarde. Laat jullie angst, oordeel en jullie verschillende geloven/overtuigingen los terwijl jullie je verbinden met de Kernessentie van jullie broeders en zusters rondom de wereld.
Ieder persoon op de Aarde is uniek, en toch, diep binnenin jullie Hartkern, zijn jullie allemaal hetzelfde. Ieder Gevoelhebbend Wezen is samengesteld van dezelfde substantie als dat van onze Vader/Moeder God: de zuivere Goddelijke Essentie van de Opperste Schepper. Jullie, als een gemanifesteerde fysieke Vonk van Licht, zijn gecodeerd met een Goddelijke Blauwdruk, welke bestaat uit specifieke trillingspatronen en voldoende Goddelijke Licht Substantie om jullie huidige Aardse bestemming te vervullen.
Sta je bewustzijn toe opgetild te worden naar een verheven plaats waar je een hoog vliegend, stralend Wezen van Licht bent, zich verbindend met ieder ander Wezen van Licht binnenin dit Zonnesysteem. Er is geen afscheiding. Er kan geen afscheiding zijn, ongeacht hoe ver je ook voort reist vanuit het Hartcentrum van de Schepper. Het is niet van belang welke opdracht je door de eeuwen heen geaccepteerd hebt, of de verschijningsvorm van de mantels van vlees die je aangenomen hebt; het is niet van belang hoe vaak jij je Ziel Straal opgesplitst hebt in/naar steeds kleinere fragmenten, je bent altijd verbonden geweest met je God-Zaad Atoom, je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid, en uiteindelijk, met de Schepper. Er is ook een minuscule Stroom van Schepper Licht welke jullie verbindt, de één met de ander. DE VERBINDING IS NOOIT VERBROKEN GEWEEST, EN HET ZAL NOOIT VERBROKEN ZIJN.  
Haal diep en langzaam adem, terwijl multigekleurde, lichtgevende golven van Licht, gevuld met de Liefde/Licht en de deugden van onze Vader/Moeder God, jou omringen. Binnenin deze verheven stromen van Licht is alle energie en zijn alle componenten die je ooit nodig zult zijn om je gebied van dromen op te bouwen; om je persoonlijke fundering te vestigen voor het Nieuwe Tijdperk om je Meesterschap van Zelf opnieuw op te eisen. Weet dat de barrières tussen ons niet langer meer bestaan, hoewel wij nooit werkelijk uiteen gegaan waren. Vanwege het voorbeschikte evolutionaire proces dat nu in voortgang is, gedurende vele jaren nu, hebben wij onze verbinding met een ieder van jullie versterkt, moment na moment, dag na dag. 
 
Niet langer zijn jullie kinderen die door de duisternis strompelen op een pad naar nergens. Jullie zijn aan het ontwaken, en jullie herinneren je dat jullie vele vroegere wereldse ervaringen allemaal deel uitgemaakt hebben van een groots experiment. Jullie zijn je bewust dat het tijdperk van de voorbije verscheidene duizenden van jaren rap tot een afsluiting aan het komen is. Niet langer voelen jullie je alsof jullie pionnen van het lot zijn. Terwijl jullie je God-gegeven rechten als een medeschepper opeisen, zullen jullie niet langer dat creëren wat pijn en lijden brengt. Waarom zouden jullie, wanneer jullie net zo gemakkelijk vreugde, vrede en overvloed kunnen creëren? Alles dat jullie moeten doen is ons toestemming te geven om een integraal deel van jullie leven te worden. Zal jij je hart en je geest openen voor de mogelijkheid dat wij echt zijn en dat wij gereed en bereid zijn om jullie naar de grenzen van de Universele Wet te begeleiden, dirigeren, inspireren en beschermen?
Maak het je doelstelling om in/naar het magische rijk van onschadelijkheid te verhuizen, waardoor je niet langer de negatieve energie, het Astrale Gebied krachtveld van de Derde en Vierde Dimensies voedt. In plaats daarvan, voeg je levendige, liefdevolle energie toe aan het auragebied/veld van liefde/Licht dat de Aarde omringt - het Iriserende, Kristal Raster van Verlichting. Jullie oude wereld en beperkte werkelijkheid glijden snel weg. De negatieve gedachtevormen van de geloofstructuur van het massa bewustzijn die opgesloten waren binnenin de lagere Astrale (emotionele) Gebieden worden rap ontbonden. Het brede-spectrum spel van de dualiteit/polariteit verliest geleidelijk diens houvast op jullie terwijl jullie langzaam terugkeren naar balans en harmonie, daarmee de grip van jullie schaduw-zelf losser makend, wat jullie toestaat om steeds meer Licht in de duisternis te projecteren. De regels van het spel veranderen ook als jullie het Pad op naar boven gaan richting ver-Licht-ing. Het wordt vaak het smalle Pad genoemd, en dit is waar. Een ieder van jullie wordt toerekeningsvatbaar gehouden (niet be/veroordeeld), in overeenstemming met jullie niveau van besef. Je Beschermengelen en Hogere Zelf presenteren je met kansen of uitdagingen om je te helpen met je ontwakingsproces. Terwijl je de waarnemer wordt en begint te werken binnen de Universele Wetten van Creatie en de regels van oorzaak en gevolg, begin je de wijsheid en rechtvaardigheid te zien in alles dat er zich binnenin je leven voordoet.
Als je bedoeld bent om de meesteer van jezelf en van jouw wereld te worden, moet je beginnen om je spirituele besef fijn af te stemmen. Onophoudelijk, zal je gepresenteerd worden met vele niveaus van keuze. Weet dat geen enkele keuze verkeerd is, tenzij het jou of anderen schade berokkent. Je zult ontdekken dat er goede keuzes zijn, betere keuzes en de hoogste/beste keuzes. Je spectrum van keuze zal verandering terwijl je via het spiraal van het hogere besef omhoog gaat.
Sta ons toe om jullie verscheidene voorbeelden te geven. Wij zullen het bereik van de keuzes (of het keuzespectrum) aanduiden als één procent tot honderd procent. Een meester worden van je bestemming betekent dat je keuzes subtieler zullen worden, en niet zo gemakkelijk te definiëren zijn. Daarom, moet jij je onderscheidingsvermogen en objectiviteit aanscherpen, en neem alsjeblieft in overweging dat je boven een situatie uit zou moeten stijgen om een groter overzicht en duidelijker beeld te krijgen. Meedogende/barmhartige afstandelijkheid is ook vereist.
Ons eerste voorbeeld zal een persoon zijn die een bestaan van ontbering gekozen heeft, die merendeels functioneert binnen de frequenties van de instinctieve natuur/de onderbewuste geest, terwijl hij ernaar streeft de lessen van de Derde en lagere Vierde Dimensies te leren, en terwijl hij worstelt om te overleven. Zijn negatieve keuzes zouden een trillingstempo hebben van tot aan 50%, en zijn positieve keuzes zouden in het bereik van 51% tot 70% zijn.
Ons volgende voorbeeld is een persoon die een leven gekozen heeft waarin er een kans is om de weelde van het Aardse Vlak te ervaren, en zij is gereed om het proces van spirituele ontwaking te beginnen. Zij is op het Pad van het hogere besef gestapt, en zoals wij enige tijd geleden uitgelegd hebben in een boodschap genaamd De Gouden Belofte, heeft zij een grotere hoeveelheid van de Essentie van Zelf naar voren getrokken, wat haar God Zelf/IK BEN Aanwezigheid in reserve zullen houden totdat zij gereed is om de veelvoudige Facetten van haar Hogere Zelf te integreren. Vanwege dit verhoogt haar keuzespectrum, geleidelijk na enige tijd, in verfijning en vibratie naar, laten we zeggen, 70% tot 85%.
Een groter besef brengt grotere kansen voort, maar vereist ook meer verantwoordelijkheid. De spiraalvormige reis huiswaarts kan een geleidelijke klim of een snelle klim zijn: het omvat echter het maken van de juiste keuzes binnenin je huidige niveau van verlichting, als je ernaar streeft om je bekwaamheden naar het hoogst verkrijgbare potentieel uit te breiden.
Ons laatste voorbeeld zal de meesten van jullie omvatten die resoneren met onze boodschappen. Deze groep omvat diegenen van jullie die nu stevig op het Pad zijn -- diegenen van jullie die vele beproevingen, tests en strijdvoeringen ervaren hebben met het ego-verlangende lichaam met het oog op het feit dat jullie persoonlijkheid gepolijst en gedisciplineerd kon worden, en wederom, een dienaar van de Ziel wordt. Jullie hebben nagestreefd, getest, afgewezen en verfijnd wat jullie nu accepteren jullie waarheden te zijn, daardoor onderweg jullie nieuwe werkelijkheid creërend. Met vallen en opstaan, leren jullie om vaardig te worden met het gebruik van de Universele Wetten van Manifestatie. De resultaten van jullie keuzes worden snel in/naar jullie besef gebracht zodat jullie zullen weten dat de wetten van oorzaak en gevolg onveranderlijk zijn, en dat jullie echt de schepper van jullie werkelijkheid, en de wereld om jullie heen zijn. Terwijl je een Meester van Zelf en je wereld wordt, verandert je keuzespectrum zodat het frequentiebereik van keuzen van de hoogste orde is: van 85% tot 100%. Wanneer je dit bereikt, zullen de zegeningen van onze Vader/Moeder God zeker op je neer regenen.
  

DE BRUG NAAR HET HOGERE BEWUSTZIJN IS HET HART. DE DRIE GEBIEDEN VAN HET HOGERE BEWUSTZIJN EVOLUEREN ALS VOLGT:
  • DE ZINTUIGEN VAN HET EMOTIONELE LICHAAM EVOLUEREN VIA DE ZIEL/HET HEILIGE HARTCENTRUM.
  • HET BEWUSTZIJN VAN HET MENTALE LICHAAM EVOLUEERT VIA DE HEILIGE GEEST/HET ZIELBEWUSTZIJN.
  • HET SPIRITUELE BESEF WORDT HET DERDE COMPONENT VIA DE ZIEL EN DE HUIDIGE BEWONER, OVERZIEL/HOGERE ZELF.  
 

Als je afgestemd raakt met de hogere frequenties van Licht, zal je gewend raken aan het stromen van de Heilige Vuur Ademhaling, wat de Rivier van het Leven/Liefde/Licht genoemd werd. Er is een verborgen, krachtige, stralende stroming van kennis gecodeerd binnenin deze Levende Rivier van het Leven. Het is een code van creatieve genialiteit; echter, je moet intappen op de wijsheid van de Heilige Geest en je Ziel Zelf, om toegang te krijgen tot deze aangeboren kracht.
Wij wensen ook om jullie eraan te herinneren dat jullie handen één van de meest hoogst ontwikkelde schakels zijn naar jullie brein, want er zijn etherische generator kristallen in de palmen van de handen ingebed. Zij werden ontworpen om enige van de sterkste, elektromagnetische impulsen van het fysieke voertuig te zijn. Dat is waarom diegenen die de genezende kracht in hun handen geactiveerd en ontwikkeld hebben zo effectief in de genezende kunsten zijn. In de toekomst, hebben jullie het potentieel van het opnieuw ontwikkelen van de geheugencellen in jullie vingertoppen zodat jullie bewust en onderbewust toegang mogen hebben tot informatie via de aanraking.
Een goede oefening zou zijn om een kristal vast te houden welke je Zelf-geprogrammeerd hebt als een generator genezingskristal in één van je handen, terwijl jij je focust op het activeren van de genezende vaardigheden in de palmen van je handen. Via de Oneindigheidsademhalingsoefening, concentreer jij je op het sturen/voelen van de Adamantine Deeltjes van Licht in je palmen. Je palmen mogen zeer warm worden of beginnen te tintelen. Het mag een poosje duren voor jou om de sensaties te voelen; echter, je zult geleidelijk de vaardigheid verkrijgen om genezend Schepper Licht te sturen naar gelokaliseerde delen van je eigen lichaam. De toekomstige genezing zal ver-Licht-te, dynamische genezers omvatten met de vaardigheid om bijna laserachtige genezende stralen van Goddelijk Licht naar hun patiënten te sturen. Reiki en andere energie modaliteiten zijn gebaseerd op deze oude esoterische kennis.
Jij, de SterrenZaad, bent aan het ontwaken tot het besef van je Hemelse Afkomst, welke gecodeerd werd binnenin de Atoom Zaad Kristallen en opgeslagen werd binnenin je Heilige Geest. Ook, ben bewust dat er een schitterende geschiedenis van dapperheid en uitstekendheid verweven is in de gewelddadige en vaak eentonige reis van de menselijke evolutie. Je ervaart een wederopstanding van extra-zintuiglijke vaardigheden en hoger bewustzijn vaardigheden, welke gedurende vele tijdperken sluimerend geweest zijn. Echter, het neemt toewijding en inspanning om de verzegelde deur te openen naar je innerlijke wijsheid, de Heilige Geest. Het is wezenlijk belangrijk dat je leert om je eigen innerlijke begeleiding wederom te vertrouwen. Een liefdevol en dankbaar hart zuivert het bewustzijn, en creëert evenwichtigheid en gemoedsrust. Het ontwikkelt in/naar een onophoudelijke Staat van Zijn en niet slechts als een uitoefening bij gelegenheid.
Het is duidelijk in ieder facet van het Aardse bestaan dat de mensheid aan het ontwaken is uit de illusionaire droom van voorbije tijdperken, terwijl het verfrissende Licht van God-bewustzijn de gehele Schepping doordringt. Jullie leggen de fundering voor de komende decennia van verandering. Zoals wij waarnemen, kunnen wij de energieën zien welke jullie waarschijnlijke toekomsten vormen, en hoe zij veranderen door het gebruik van jullie vrije wil. Dat is waarom niemand, en wij herhalen niemand, de toekomst met zekerheid kan voorspellen, want het gebruik van de vrije wil is altijd de bepalende factor. Wij vragen jullie fervent: "Zijn jullie bereid om volledig profijt te nemen van jullie God-gegeven geschenk van de vrije wil? Zijn jullie bereid om te proberen om de hoogst beschikbare keuzes voor jullie te maken?" Door dat te doen, zullen jullie je energie toevoegen aan de hoogste potentiële toekomst voor de gehele mensheid. Jullie zijn veel krachtiger dan dat jullie beseffen. Als jullie je bij elkaar aansluiten in het gebed voor het grootse goede, hebben jullie de potentiële bekwaamheden om oorlogen af te wenden, de verwoestende vernietiging van de Aarde te stoppen, en te helpen bij het creëren van vrede en overvloed voor iedereen.
Elk en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor de energie die jullie naar voren trekken vanuit de Kosmische Bank van de Substantie van het Goddelijke Leven, de Adamantine deeltjes van Schepper Licht. Hoe besteed jij je spirituele erfenis? Terwijl we samen inschepen op deze belangrijke fase van de evolutie, neem alsjeblieft de tijd om jullie verplichting aan jullie zelf en aan jullie spirituele familie te definiëren.
Wanneer je de ketenen van de tijd/ruimte, en de dichtheid van de lagere Dimensies toestaat om weg te vallen, worden je visioenen scherp en duidelijk, en je zult geen verwachtingen of beperkingen plaatsen op hoe of wanneer zij zullen manifesteren. Je voornemen zal aan kracht winnen, en je zult met zelfvertrouwen en met gemak en gratie voorwaarts gaan, want jouw onophoudelijke mantra is: "Ik vraag om het grootste goede voor allen."
Sluit je bij ons aan, geliefden, in het manifesteren van de hoogste keuzes in het Goddelijke Plan van de Schepper voor het komende Tijdperk. Wij begonnen deze reis samen in grote vreugde en verwachting, en wanneer wij weer samenkomen in onze viering van de overwinning, zullen wij toevoegen: Goed gedaan, dappere strijders van het Licht, goed gedaan!
IK BEN Aartsengel Michael en Ik Breng Jullie deze Waarheden.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten