dinsdag, maart 10, 2015

Suzanne Lie en de Arcturianen - Code Brekers #2 - 7 Maart 2015


Suzanne Lie en de Arcturianen
Code Brekers #2
7 Maart 2015
Wederom hallo. Ik ben teruggekeerd met Code Brekers #2. Ik ontvang nu zoveel informatie dat het teveel is om het allemaal op te schrijven dus neem ik het op en een dierbare vriend van me maakt er voor mij een transcriptie van. Daarom zullen jullie het voordeel krijgen van het te horen, alsook het te lezen. En hoe meer zintuigen wij gebruiken om de informatie in ons op te nemen, hoe beter wij die informatie kunnen begrijpen.
Welnu, oppakkend waar ik gebleven was met Code Brekers #1, wens ik te zeggen dat als wij in/naar ons volledige besef verhuizen, het belangrijk is dat we teruggaan naar de stadiums van onze levens omdat er componenten van onszelf zijn die verloren raakten in de gehaastheid, de drukte, het werk en de angst van ons driedimensionale leven.
Welnu, deze fases zijn Dienaar/Strijder, wat is vanaf het begin van onze twintiger jaren totdat we ouders worden en/of meer verantwoordelijke volwassenen. Dan wordt het Moeders en Vaders, en daarna gaat het in/naar het derde stadium, welke zijn de Leraar voor de vrouwen en de Wijsgeer voor de mannen.
Deze drie fases van onze levens, en er zijn veel fases binnenin iedere kleine fase, maar vertrouw me, als je in je twintiger jaren bent en je denkt dat je de Leraar fase ervaren hebt, nee, het is volledig anders wanneer je de leeftijd van zestig jaar en verder bereikt.
Ik zal een klein beetje over deze drie fases praten. In de eerste fase, welke de Dienaar/Strijder fase is, toen ik dit lang geleden voor het eerst opschreef was de Dienaar altijd de vrouw en de Strijder was altijd de man. Maar dat is nu noodzakelijkerwijs niet waar omdat er veel vrouwelijke strijders zijn en mannen hebben de bekwaamheid om vrouwelijke talenten te hebben, welke eens geoordeeld werden als een vrouwelijke taak.

Jullie kunnen zien hoe belangrijk dit is omdat de polariteiten bezig zijn te beginnen te sluiten. Toen ik opgevoed werd in de 1950er jaren konden meisjes alleen rokken dragen, en we hadden een "Bermuda dag", ongeveer tweemaal per jaar, zodat we een broek konden dragen. We moesten gordels en nylon kousen dragen, ongeacht hoe jong we ook waren. Jongens konden geen kleuren dragen omdat dat niet mannelijk was. Zij konden wel grijs en bruin en blauw dragen.
De rollen van jongens en meisjes waren zeer gedefinieerd en daar zat een gat tussenin. Daarom wat er nu aan het gebeuren is, is dat dat gat aan het verkleinen is. Dat het derde dimensionale ofwel/of keuze aan het verhuizen is in het, je kunt beide hebben.
Wij wisten dat niet toen wij in die tijd in deze jongere leeftijden waren. Daarom begonnen bepaalde kernovertuigingen in ons op te bouwen. Zij waren overtuigingen die zeiden, "Oh, ik kan dat niet doen." Dus als we in/naar die Dienaar fase gaan zullen we kijken naar deze kernovertuigingen die wij opeenstapelden en hen in vrijheid stellen, en we zullen dat component van ons zelf vertellen dat, "Ja, dat kan je wel. Je kunt doen wat het ook is dat je wilt doen. Je bent nu een multidimensionaal persoon, en je hebt de vrijheid die je niet in dat tijdperk van jouw werkelijkheid had."
We kunnen nu naar diegenen kijken die in hun vroege twintiger jaren zitten. Zij zijn zeer anders dan de volwassenen, en zij zijn leiders op hun eigen manier. Daarom, kunnen diegenen die voorbij die fase gegaan zijn teruggaan en die leider vinden die we altijd waren, en waarschijnlijk op onze eigen manier in stilte tot uitdrukking brachten.
In was in feite daar in de 1970er jaren en het was dikke pret. Ik was zo vereerd om in staat te zijn om in leven te zijn gedurende die tijd van het zijn van een Code Breker. We moeten teruggaan en dat wonderbaarlijke/prachtige gevoel van vrijheid herkrijgen dat we in die tijd hadden.
Maar wat er toen gebeurde, was dat de 1980er jaren binnenkwamen en iedereen toen een baan moest krijgen en hun kinderen moesten ondersteunen, de indoctrinatie begon. Het hersenspoelen versnelde. Dus in die tijd van de 1980er jaren was er een grote hoeveelheid van hersenspoelen gaande. Daarom, moeten we terug naar binnen gaan en deze oude codes breken en ontdekken wat we tijdens de 1980er jaren leerden.
Welnu, wanneer je naar de 1990er jaren en daaraan voorbij kijkt in/naar de vroege 2000 jaren en 9/11, was dat een angstaanjagende tijd. Dat was de tijd die voorbestemd was om de Derde Wereldoorlog te hebben. Maar omdat aldus velen van ons die vroeg binnengekomen waren, binnenkwamen en lichamen namen, namen wij fragmenten van onze prachtige/wonderbaarlijke Multidimensionale Zelf en gingen in/naar het tijdskader net na de oorlog. We doorbraken de indoctrinatie en voeden onze kinderen op om die indoctrinatie te doorbreken. Aldus waren wij in staat om niet die Derde Wereldoorlog te hebben die in de boeken stond om met 9/11 te beginnen.
Wij allemaal moeten onszelf een schouderklopje geven omdat wij uit die mogelijke werkelijkheid vandaan stapten en zeiden, "Oh nee, ik zal niet deelnemen aan de werkelijkheid van een wereldoorlog. Ik zal dat niet doen!!" We traden uit die werkelijkheid vandaan en namen onze kinderen en onze vrienden met ons mee. Dat was de eerste keer dat we begonnen te beseffen dat we een andere werkelijkheid zouden kunnen creëren. Als deze specifieke collectieve werkelijkheid niet van mijn keuze is, besef ik nu dat dit een multidimensionale wereld is en dat er vele werkelijkheden zijn waaruit ik kan kiezen.
Ik kies om niet deel te nemen aan een werkelijkheid waar deze oorlog is. Het is zeer belangrijk dat we dat nu in ons bewustzijn vasthouden. We kunnen decreteren:
“Ik weiger om deel te nemen aan een werkelijkheid die gebaseerd is op angst, oorlog en negativiteit."
“Ik kies nu om in een werkelijkheid te leven die op Onvoorwaardelijke Liefde gebaseerd is."
“Ik kies om me aan te sluiten bij dit prachtige proces van transmutatie in/naar onze werkelijke vijfdimensionale Lichtlichaam zelf en Lichtlichaam planeet."
We hebben welzeker die keuze, en als we ons dat kunnen herinneren, maken we die keuze. Door te kiezen om die werkelijkheid te creëren, moeten we onze werkelijkheid ZIJN, en dan verhuizen in/naar het Moeder en Vader stadium. Wij zijn de Moeders en de Vaders ongeacht wat onze chronologische leeftijd is. Wij zijn de Moeders en de Vaders van dit Nieuwe Tijdperk.
Moeders en Vaders nemen verantwoordelijkheid voor hun kinderen, zorgen voor hun kinderen, onderwijzen hun kinderen, en leren hen om liefdevolle, verantwoordelijke volwassenen te zijn. Op dezelfde manier, is het onze verantwoordelijkheid om in/naar onze maatschappij te gaan en in ere te houden dat wij "De Moeders en de Vaders zijn van een Nieuwe frequentie van Werkelijkheid."
Daarom zorgen wij liefdevol voor en helpen diegenen die zich nog niet herinnerd hebben wie zij werkelijk zijn. Om volledig de manier te herkennen waarop we deze mensen kunnen helpen moeten we naar de volgende fase verhuizen. De volgende fase is Leraren en Wijsgeren. In deze Leraar/Wijsgeer fase worden we bereidwillig en openlijk de leiders.
Wanneer we eenmaal vooruitgang geboekt hebben vanuit het stadium waarin we jong waren en we ons zelf begonnen te her/erkennen, verhuizen we in/naar de tweede fase van Moeders en Vaders, waarin we in feite wel of niet kinderen kregen, want we schonken allemaal het leven aan deze Nieuwe planeet. Dan, verhuizen we in/naar de Leraar, Wijsgeer fase om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles dat we geleerd hebben. Hopelijk, melden we ons vrijwillig aan om vertegenwoordigers voor Gaia te zijn. 
We zijn niet hier om alleen maar onze eigen kracht te erkennen en om onze eigen Ascentie te orkestreren. We zijn hier om onszelf uit te lijnen met de wonderbaarlijke kracht/macht van Gaia en met de wonderbaarlijke/prachtige kracht van Haar kern waar de Lemurianen, de Arcturianen, geliefde Sanat Kumara, geliefde Kuthumi en alle prachtige Geascendeerde wezens ALLEMAAL gereed en bereid zijn, en ons in ieder moment van het Nu begeleiden.
De Arcturianen zijn daar, de Pleiadianen zijn daar, de Siriurs zijn daar, en de Andromedanen zijn daar. Derhalve, zijn wij niet alleen. We moeten gewoon onze gewaarwording uitbreiden in/naar de vijfde dimensie en we zullen geloven, omdat we zullen gewaarworden. Als we het kunnen geloven, kunnen we het waarnemen en wanneer we het kunnen waarnemen, kunnen we het geloven.
We gaan NU die cyclus van geloven en waarnemen/gewaarworden binnen. Echter, de grote uitdaging van in ons derde dimensionale lichaam en ons derde dimensionale leven te zijn kan ons soms neerslachtig krijgen. Wanneer dat gebeurt, wat we dan moeten doen is om naar de "Frequentie Herijking' Centrums" te gaan.
We zullen doorgaan met deel #3 over de Frequentie Herijking' Centrums.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten