vrijdag, maart 13, 2015

SaLuSa - Aan de Galactische Federatie is een Meer Vrije Hand Gegeven… - 13 Maart 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
De Plannen van de Duisteren werden Gedwarsboomd … Aan de Galactische Federatie is een Meer Vrije Hand Gegeven …
13 Maart 2015 / Mike Quinsey
Een hele serie veranderingen liggen er in het verschiet voor jullie nu de plannen van de Duisteren gedwarsboomd werden. Zij kunnen niet langer de toekomst van de Mensheid dicteren, en kunnen alleen hun positie aangaande het Licht toestaan. Het heeft betekend dat de vooruitgang nu min of meer onopgemerkt of onbelemmerd voort kan gaan, en activiteiten meer open kunnen zijn en aan jullie bekend gemaakt kunnen worden. Er is veel te doen en onze plannen zijn om zodra als het mogelijk is resultaten te produceren. Tot dusver moesten wij waakzaam zijn wat het hen betrof, maar nu kunnen wij jullie op de hoogte brengen zonder wat voor grote angst dan ook. Jullie zullen ook meer van onze vaartuigen openlijk door jullie luchten zien gaan, waar voorheen wij hoofdzakelijk onze versluieringen (cloaks) van onzichtbaarheid aan hebben gehouden om wat voor confrontatie dan ook met onze vaartuigen te vermijden. We zijn nu in afwachting van de erkenning van jullie politieke leiders, maar weet dat velen bang zijn om ontmaskerd te worden voor wat zij werkelijk zijn. Echter, mettertijd zal alles geopenbaard zijn en zal geen enkel individu wat voor een schuilplaats dan ook vinden. De hogere trillingen zijn geen plaats voor wat voor mindere Wezens dan ook, aangezien er een punt komt wanneer alleen de waarheid kan bestaan. De Duisteren hebben hun tijd gehad en ondanks alles dat jullie over hen mogen weten, bieden wij, zoals met iedere andere ziel, hen de kans aan om naar het Licht terug te keren zonder wat voor verwijten dan ook. Zij zullen echter een lange weg te gaan hebben om hun positie daarin volledig te herstellen.   
Zoals jullie ongetwijfeld beseft zullen hebben, is onze voornaamste wens om iedere ziel volledig te zien terugkeren naar het Licht, en iedere kans zal aan hen gegeven worden. Jullie zullen opmerken dat wij niet over straf voor eigenzinnige zielen spreken, maar over mededogen door hen iedere kans te geven om naar het Licht terug te keren. Niemand is voorbij verlossing behalve als zij weigeren om de kansen die wij hen geven te accepteren. Jullie allemaal hebben in het één of andere stadium aan beide zijden van het Licht gewandeld en weinig van jullie zijn slechter af dan voor de ervaringen. Inderdaad, jullie zijn door hen versterkt en meer in staat om degenen te helpen die in jullie voetstappen gevolgd zijn. Nu weten jullie waarom wij jullie altijd gevraagd hebben om niet-oordelend te zijn aangaande alle dergelijke voorvallen. Jullie hebben een gezegde dat, "Maar met de Genade van God ga ik" en daarbij ligt een grote waarheid, dus oordeel alsjeblieft niet diegenen die in andere stadiums in hun evolutie zijn. 
  
Jullie zijn allemaal grote zielen die naar de "Hel" geweest zijn en weer terug kwamen, en met dit verwijzen wij naar jullie levens in de laagste trillingen waar het Licht alles geweest is behalve verzwakt. Nochtans hebben jullie het overleefd om grotere wezens te worden, hoewel jullie tot nu toe niet de volle betekenis ervan begrijpen. Om aldus afgescheiden te raken van het Licht heeft jullie een mammoettaak gepresenteerd om jullie weg weer terug te vinden. Jullie kwamen die mogelijkheid echter met groot vertrouwen onder ogen aangezien wij jullie beloofden dat wij er altijd voor jullie zouden zijn. Wij zijn natuurlijk niet de enigen, aangezien zielen vanuit het gehele Universum gewenst hebben om deel uit te maken van de uitdaging en van de ervaring kennis op te doen. Begrijp dat jullie vele, vele keren opnieuw geïncarneerd zijn om jullie rol in het grote avontuur te spelen dat nu naar een einde toewerkt. Jullie hebben gespeeld voor welke zijde dan ook die jullie interesses en evolutie het beste zou dienen. Al het leven ontwikkelt zich onophoudelijk totdat alle zielen naar het Godhoofd terugkeren waarvandaan zij kwamen. Laat dit jullie niet ongerust maken aangezien jullie een lange, lange weg te gaan hebben voordat een dergelijke voltooiing nadert. Het ultieme is om wederom Eén met God te worden.
Een ieder van jullie speelt een belangrijk rol met het Licht naar de Aarde te brengen, veel meer dan dat jullie onmiddellijk zouden beseffen. Wij horen jullie vraag of jullie meer zouden kunnen doen aangezien jullie voelen dat jullie veel aan te bieden hebben, maar besef dat jullie vaardigheden bekend zijn bij ons en wij zijn verheugd met wat jullie nu doen. Houdt eenvoudig het Licht helder uitstralend en wij zouden niet veel meer van jullie kunnen vragen. Wanneer jullie het aantal aan Lichtwerkers in beschouwing nemen die zich niet onbetuigd laten om het Nieuwe Tijdperk binnen te brengen, twijfel er niet aan dat jullie toekomst verzekerd is. Als er een beroep op jou gedaan wordt om extra taken uit te voeren, dan is dat omdat je beschouwd wordt als één van die zielen met de noodzakelijke ervaring en kennis om dat aldus te doen. Houd ook in gedachten dat wanneer de zaken eenmaal echt op gang komen, er voor allen meer dan genoeg zal zijn en jullie allemaal druk bezet zal houden. Wij kennen jullie eigenschappen en wat jullie het beste doen, dus zullen er geen vierkante pinnen in ronde gaten zijn. Verheug jullie, het echte werk zal spoedig beginnen en alles waar jullie op gewacht hebben zal geleidelijk tot stand gebracht worden.  
Stel jullie zicht in op alles dat goed en heilzaam is, en als je door de Duisteren aangevallen wordt zie hen in het Licht en begeef je eenvoudig op weg. Er is geen noodzaak om je in argumenten te verbinden, dus maak eenvoudig jouw punt en ga verder. Bewijs aan jezelf dat je het vertrouwen hebt om aan te kunnen wat het ook is dat aan jou gepresenteerd wordt, en geef geen ruim baan aan provocatie. Sommigen zullen zeggen dat dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is, maar je moet voorbereid zijn op wat voor situaties dan ook die jou confronteren. Bezwijken voor de energieën van angst resulteert in de verlaging van jouw trillingen, en de Duisteren zullen zich aan hen voeden. Doe een beroep op iedere bron van Licht die voor jou aantrekkelijk is in dergelijke omstandigheden, en weet dat je geholpen zult worden. Jullie hebben meer zielen die op jullie pad met jullie meelopen dan dat jullie je mogelijk voor kunnen stellen.
Aan de Galactische Federatie is een meer vrije hand gegeven om om te gaan met kwesties die naar boven komen. Tot dusverre, zijn wij strikt onder het commando van de Hiërarchie geweest welke verantwoordelijk geweest is voor het grote plan voor jullie terugkeer naar het Licht. Zoals wij bij meer dan één gelegenheid aangehaald hebben, gaan wij merendeels te werk met onze versluieringen (cloaks) van onzichtbaarheid op hun plaats. Wij hebben onszelf niet in het gevaar geplaatst van het veroorzaken van een incident, aangezien het onschuldige slachtoffers er bij zou kunnen betrekken. Wij zoeken de confrontatie met de Duisteren niet, en zouden eerder ontwijkende actie ondernemen om de vrede te bewaren. We zouden anderszins heel goed wat voor problemen dan ook aankunnen, aangezien we geavanceerde bescherming hebben waarvan jullie tot op het heden geen idee van hebben. Het wordt alleen als een laatste redmiddel gebruikt aangezien we er niet naar streven om de Duisteren te vernietigen, maar jullie voor hen te beschermen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en wat een vreugde geeft het mij om vrijelijk met jullie te spreken. Velen van jullie zijn zogezegd "op leeftijd gekomen" en ontwaakten tot wat van jullie vereist wordt als een Wezen van Licht. Gezamenlijk zijn we bijna aan het einde van een lange weg, en dank je wel voor het doorzettingsvermogen en de toewijding aan het Licht.
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten