vrijdag, maart 13, 2015

Karen Dover - Disintegratie van de "Solide" Werkelijkheid in WAARHEID - 11 Maart 2015


Karen Dover
Disintegratie van de "Solide" Werkelijkheid in WAARHEID
11 Maart 2015
Vanaf het moment dat we onze eerste ademteug namen in dit onze menselijke gestalte, werd ons geleerd om te geloven dat de "wereld" om ons heen solide is. Dit wordt herbekrachtigd door alle leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en wordt herhaaldelijk aan ons onderwezen. We worden "geïnformeerd" over de "wetten" van de natuur, ons wordt geleerd dat er bepaalde "regels" zijn voor deze wereld die niet gebroken kunnen worden en nochtans filtert dit de WAARHEID eruit in relatie met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke zelf de NATUURLIJKE wetten van energie breekt.  
Terwijl wij bijvoorbeeld geloven dat die "zwaartekracht" een bepaalde druk uitoefent en dat zonder het wij eenvoudig weg zouden zweven de ruimte in; reduceren wij onze levenservaring om binnen deze ONDERWEZEN "grenzen" te blijven. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie steunt op onze verwarring en de overweldigende aard van de informatie dat ernaar streeft om ons discussiërend en niet actief ervarend te houden. Er zijn heel veel mensen in leven op deze planeet die de regels breken, mensen die de geaccepteerde wetenschap op manieren uitdagen die aan ons geleerd werden onmogelijk te zijn, zij worden "supermensen" genoemd en worden over het algemeen voor het menselijke ras omhooggehouden als zijnde de "buitenissigheden" van de natuur. Dit filtert er wederom uit vandaan dat de "natuur", zoals het aan ons onderwezen werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, disinformatie is. Hoeveel van jullie die deze blog lezen zullen tijd hebben om wat voor experimenten dan ook voor jullie zelf uit te proberen? De oude 3D Aarde gecreëerde constructie houdt het menselijke ras druk bezig met te proberen om puzzels op te lossen en op zichzelf voor te lopen. Dit ziet erop toe dat velen binnenin het menselijke ras om zich heen kijken, en als de algemene bevolking schijnt te accepteren wat er recht voor hen geplaatst wordt dan vervallen zij onbewust standaard naar de logica van de "massa's". Per slot van rekening de meerderheid kan het niet "verkeerd" hebben, niet dan?
Wonderen zijn ervaringen die ernaar streven om wat ONDERWEZEN werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid uit te dagen. Het is alleen door dat te ervaren wat aan ons onderwezen werd dat NIET KAN gebeuren, dat wij kunnen beginnen de leringen af te breken. Zelfs wanneer we het "onmogelijke" zien zullen we proberen het te logicaliseren of ons ervan te ontkoppelen. Hoe velen van jullie hebben iets ervaren voorbij de geaccepteerde "norm" en werden bij jullie zelf gewaar te zeggen, "Maar dat is onmogelijk" terwijl je naar de genoemde onmogelijkheid keek.   
Als de externe wakende werkelijkheid begint te verschuiven en te morfen, zal de "solide" vorm van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie beginnen fysiek af te breken. Velen van jullie mogen dit ervaren in deze tijd; zien wat "er niet is " aan de rand van jullie visie of hebben misschien ervaringen die voorbij zijn aan wat je eerder ervaren hebt. Het moet herinnerd en opgemerkt worden dat tot aan een paar lineaire jaren geleden op het menselijke bewuste wakende geestesniveau de volledige 7 miljard menselijke voertuigen de leringen van de oude 3D Aarde accepteerden en daarom de externe wakende werkelijkheid creëerde vanuit de geloofsystemen die ontspringen vanuit de genoemde leringen. Als menselijke voertuigen de lagere dimensionale frequenties van binnenuit hun cellulaire structuur ontkoppelen en ontbinden, dan verliest wat vaak het "hologram" genoemd wordt diens diepte.

Op bepaalde punten op de planeet Aarde is de werkelijkheid dunner dan op andere punten en velen van jullie mogen dit ook ervaren hebben. Om te proberen dit uit te leggen en te delen met diegenen die nog steeds effectief lopende zijn in de lagere dimensionale frequenties, zal dit tegemoet getreden worden met blikken van uiterst ongeloof. Inderdaad, zelfs het ter sprake brengen van het onderwerp zal veel mensen laten verklaren dat je naar teveel films gekeken hebt of dat je "waanzinnig" bent. Maar WAARHEID IS GEWOON, de neiging voor het menselijke voertuig om informatie af te schermen dat niet past in het geloofsysteem dat lopende is is kolossaal. Velen van jullie mogen naar buiten naar de wereld rondom jullie heen kijken en eenvoudigweg niet in staat zijn te begrijpen waarom de "algemene bevolking" niet denkt dat er iets helemaal verkeerd is in deze wereld. De reden is de filterende bekwaamheden van hun menselijke voertuigen, zij wijzen eenvoudigweg de zienswijze af.
Dit wordt gedaan zoals een "zelfbehoud" modus welke op een onbewust niveau binnenin hun menselijke voertuig zit. Om die werkelijkheid toe te geven is niet wat aan hen geleerd werd, en is te angstaanjagend voor hen, want als zij het "verkeerd" hebben over de externe wakende werkelijkheid dan vrezen zij volledig op te lossen, want zij zijn nog steeds binnenin het geloofsysteem van de polariteit, als dit fout is dan moet dat juist zijn. Dus blijven zij in het hologram zich vastklampend aan de informatie die het genoemde hologram ONDERSTEUNT, maar wat gebeurt er als de genoemde informatie niet langer meer voor hen beschikbaar is? Dit is wat er in deze tijd aan het ontvouwen is dwars over de planeet heen en binnenin het menselijke ras.
Velen van jullie mogen aannemen dat de ontbinding van de lagere dimensionale frequenties ogenblikkelijk resulteert in een verandering aan de externe wakende werkelijkheid, maar dit is niet het geval voor velen, het geloofsysteem is zo sterk dat het menselijke logische verstand eenvoudig blijft zoeken naar de informatie welke het genoemde geloofsysteem ONDERSTEUNT. Aangezien de evolutie van het menselijke ras nu dramatisch uitbreidt, zal de informatie welke in de lagere dimensionale frequentie bandbreedtes zit beginnen te verdwijnen. Alles in het Universum is frequentie en frequenties die te ver uiteen zijn zullen beginnen elkaar af te stoten. De reden voor de scherpe toename in de hogere dimensionale frequenties sinds de lineaire jaarwisseling is om deze disinformatie, de lagere dimensionale bandbreedtes en de resulterende geloofsystemen die vanuit hen ontspringen te adresseren.
Op een menselijk niveau speelt dit zich uit als massale paniek en ongerustheid. Inderdaad, degene die gevoelig is voor wat genoemd wordt "gezond verstand" zal open zijn voor de scenario's die er nu naar streven om te beginnen te spelen met het menselijke ras. Het kan uitdagend zijn om een gevoel van "normaal" te handhaven wanneer het genoemde normale ontbindt en de optie van iedere werkelijkheid die je wenst te creëren aan jou overhandigd wordt. Ik benadruk dit in deze tijd want de ontbinding van de lagere dimensionale frequenties is de ontbinding van de BRANDSTOF van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Daar zijn energieën die naar een alternatieve brandstofbron zullen zoeken en de geradbraakte mens is een ideale gastheer.
Dit is waarom het zo belangrijk is om aan de BRON te VERANKEREN, in de planeet Aarde te verankeren zal toezien op de ontvouwing van meer verontrusting en chaos door jullie heen, want te verankeren in de planeet waarop je geïncarneerd bent is te verankeren in de constructie die je probeert te ontbinden. Het menselijke logische verstand zal proberen dit eruit vandaan te filteren, inderdaad, zodra als wij het woord "anker" zien, nemen wij aan dat het onder ons moet zijn, ankers voor schepen zinken onder het genoemde schip om het schip tegen te houden van te bewegen. Wij zijn van buiten de planeet Aarde, onze spirit is in de BRON gecreëerd dat niet op de planeet Aarde is, het verankeren aan de Bron zal toezien op een sterke verbinding met de WAARHEID gecreëerd en zal toestaan voor de ontbinding van het hologram. Zonder te verankeren aan de BRON zijn wij als schepen die op de open zee rond gegooid worden. Met alleen de werkelijkheid die rondom ons heen is om onze ervaring te bevestigen of te ontkennen wordt het gemakkelijk gezien hoe gezond verstand scenario's zouden ontstaan. De werkelijkheid kan en zal zeer snel verschuiven en het menselijke logische verstand accepteert of verwerkt niet op een snelheid die snel genoeg is om op te vertrouwen tijdens dit gedeelte van het overgangsproces. Om aan de BRON te verankeren en het GEVOEL toe te staan om jou te gidsen is om comfort te vinden tijdens de meest krachtige stormen die dwars over de planeet Aarde en door het menselijke ras heen zullen woeden.   
Als een ras werd ons geleerd om onszelf te definiëren in relatie tot de wereld en de mensen rondom ons heen, maar dit zal nu volledig ontbinden want het is geen WAARHEID. We zijn wie we in WAARHEID individueel zijn, ja wij zijn ALLEN ÉÉN maar onze spirit is verbonden aan ALLES DAT IS en het is onze spirit die ons naar eenheid verbindt wat altijd met God is. Wij zijn niet hier om het menselijke ras te verenigen, wij zijn hier om te herinneren wie we zijn en hebben een unieke en individuele menselijke levenservaring, ondertussen verbonden met onze spirit. Velen van jullie zullen dit eruit vandaan filteren, gelovend dat het tegengestelde waar is vanwege de logische natuur van het scenario. Er is in WAARHEID geen logica, logica is een door de mens gemaakt concept geboren vanuit een werkelijkheid dat de wetten van energie kapot maakte. Wat er in WAARHEID uitgefilterd wordt is dat een ras terugverbonden aan de BRON en aan spirit als vanzelfsprekend zal verenigen, er is geen vereiste om dit te creëren als het al bestaat. Wat dit tegenwerkt van te ontvouwen op het fysieke menselijke niveau zijn de leringen en geloofsystemen die ontspringen vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid die de nadruk plaatsen op soliditeit aangaande het menselijke aspect van onze opmaak.
ALLES IS GEWOON, ALLES is beschikbaar, als wij de behoefte loslaten om dingen op een logische orde te hebben en voor één deel onze levenservaring zin te laten maken in relatie met andere delen, dan kunnen wij volledig in/naar de uitgebreidheid verhuizen. Zoals besproken in de podcast van deze week, welke binnenkort ge-upload zal worden, zal het menselijke logische verstand proberen om het proces van de evolutie onder controle te houden en dit is waarom vele keren niet aan ons getoond wordt waar wij in/naar verhuizen, het menselijke logische verstand zou eenvoudigweg de ervaring afsluiten, gelovend dat het niet relevant is gebaseerd op VOORAFGAANDE ERVARINGEN.
De evolutie verhuist voorbij de beperkingen van de voormalige beschikbare versie. Wij creëren daarom niet een nieuwe Aarde met dezelfde menselijke voertuigen, dit is niet mogelijk. Aangezien de frequenties de ervaren werkelijkheid dicteren is het belangrijk dat wij loslaten van wie wij geleerd werden te zijn om te ZIJN wie we in WAARHEID ZIJN in dit huidige moment.
In deze tijd wordt er aan ons gevraagd om het evenwicht te vinden, om de externe wakende werkelijkheid toe te staan te beginnen te veranderen en te verschuiven en te accepteren dat onze werkelijkheid niet langer "statisch" is, in iedere betekenis van het woord. Dit is iets waar wij mee moeten wisselwerken anderszins worden wij als konijnen in de koplampen. Loslaten is VERTROUWEN in ZELF, VERTROUWEN dat onze spirit weet wat er aan het ontvouwen is, zelfs als wij het niet op een menselijk bewust wakend niveau kunnen zien en dat we veilig zijn, beschermd en geliefd gedurende dit proces in alle momenten van alle momenten.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen