zondag, maart 15, 2015

Karen Dover - De Slipstream* van het Stromen in Gemak en Gratie Binnengaan - 14 Maart 2015


 Karen Dover
De Slipstream* van het Stromen in Gemak en Gratie Binnengaan
14 Maart 2015
Zoals velen in deze tijd ervaren, de uitlijning van onze menselijke wil met dat van Gods wil is nu volledig onderweg. Dit mag in uiteenlopende verschillende scenario's en manieren op een menselijk bewust wakend geestesniveau uitgespeeld worden. Ik heb onlangs geblogd dat wij hier in onze menselijke gestalte zijn om alle barrières af te breken die in WAARHEID door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie aan ons onderwezen werden om te creëren tussen de genoemde menselijke gestalte en onze spirit.
Dit staat onze spirit toe, het deel van onze spirit wat niet incarneerde in de menselijke gestalte en welke verbonden is met God en de BRON om te verbinden met het deel van onze spirit dat wel in de menselijke gestalte incarneerde. Deze herverbinding staat toe voor grote kennis en informatie om door ons, rondom ons en binnenin ons te stromen. Het ziet de vragen die wij op het menselijke niveau stellen aan ons geopenbaard op het menselijke niveau, maar alleen wanneer we bewust kiezen om de herverbinding terug naar onze spirit te maken.
Ik besprak dit in de "Beyond the Looking Glass Radio Show" deze week en legde uit dat terwijl wij dit doen er een NATUURLIJKE evolutie is in relatie tot ons menselijke voertuig. Er is geen vereiste te proberen om dit proces op het menselijke bewuste wakende geestesniveau te activeren, aangezien dit de menselijke wil boven Gods wil plaatst en dit is achterstevoren.
Terwijl wij met gemak en gratie in/naar het STROMEN verhuizen, terwijl wij ons herverbinden met God en de BRON, dan beginnen we te begrijpen waarom onze spirit koos om in deze tijd op de planeet Aarde te incarneren. Dit moet niet verward worden met de constructie welke ZIEL missies enz. zijn, want dat is alleen relevant voor onze menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Wij wisten dat wanneer we incarneerden in/naar deze menselijke levenservaring wij een doorgang zouden ervaren naar een andere manier van leven en zijn. Wij zouden de mogelijkheid hebben om uit de ZIEL constructie en de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te stappen en te herinneren waarvoor we hier zijn om te ervaren zonder de vervormingen die onderwezen werden in de genoemde oude 3D Aarde constructie.


Velen zijn aan het proberen om controle uit te oefenen op een menselijk bewust wakend geestesniveau waar dat niet hun plaats is. Hiermee bedoel ik eenvoudig dat wij in onze menselijke gestalte nooit ontworpen waren om überhaupt te controleren. Door het STROMEN van onze spirit door ons menselijk voertuig toe te staan, staan wij wonderen toe geboren te worden, om los te laten en om de sereniteit en vrede te vinden dat aan diegenen zal ontsnappen die doorgaan het te zoeken ondertussen de menselijke wil over alles uitoefenend.
Velen verkondigen dat zij geloven in een ongeziene macht en verkondigen dat zij geloof en vertrouwen hebben maar gaan door te proberen ERVOOR TE ZORGEN dat de dingen gebeuren. Dit werkt tegen de NATUURLIJKE stroom van onze eigen energie en dat van God. Je spirit weet al wat je nodig bent, wat je wenst te ervaren enzovoorts. Te allen tijde probeert jouw spirit met jou te praten en jou te helpen de barrières af te breken, doch zulks is de diepte van de leringen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in relatie met de menselijke wil. Ons wordt geleerd om onze eigen bestemming te controleren, ons wordt geleerd dat wij onophoudelijk moeten streven om ons leven vorm te geven en te overtreffen. Dit filtert eruit het verborgen gedeelte van onszelf, want onze spirit wordt niet gezien. Dus veel nadruk wordt er geplaatst op het fysieke en het menselijke lichaam dat wij verzeild kunnen raken in het zien van alleen dit gedeelte. Vergetend dat er een natuurlijk STROMEN is in relatie met timing, uitbreiding enzovoorts.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om volledig met gemak en gratie in het STROMEN te stappen en om te herinneren dat wij hier zijn om dit onze menselijke levenservaring te co-creëren, dit co-creëren wordt gedaan met de energie die onze spirit creëerde, met God. Ons wordt niet gevraagd om te vallen voor de religieuze leringen welke, zoals al het andere binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, onderwezen is om uitbreiding te verhinderen. Er zijn vele manieren om terug te herverbinden met onze spirit en met God, sommigen van jullie mogen dit in een kerk vinden maar de bijbel kan door WIE DAN OOK benaderd worden, maar al te vaak, zoals met vele leringen, wordt er onjuist naar de bijbel verwezen en velen maken het zich eigen zonder het voor zichzelf na te trekken.
Zoals ik recentelijk blogde, laat NIEMAND tussen jou en je verbinding met God komen. Deze verbinding is voorbij iedere maatstaf krachtig en velen zullen proberen om je uit deze verbinding te trekken. Menselijke woorden worden verdraaid, veranderd en aangepast om zich te voegen naar de vele verschillende agenda's en dit moet her/erkend en geaccepteerd worden. Neem niemand diens interpretatie van wat dan ook zonder het door je hartruimte heen te halen, ongeacht waar de informatie vandaan komt en ongeacht wie het presenteert inclusief deze blog en mij.
Alles is in het open zicht verborgen, diegenen met agenda's zullen spelen voor de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en vertrouwen op het feit dat de wereld overweldigd schijnt te zijn met informatie en chaos. Het centrum van iedere storm is de plaats van sereniteit. Wanneer de externe wakende wereld begint te overweldigen neem dan je toevlucht in de hartruimte, want aan ons wordt niet gevraagd om wat voor puzzel dan ook op te lossen. Er is geen puzzel want alle vragen hebben een antwoord, maar zij zitten niet noodzakelijkerwijs in een toegankelijk menselijk bewust niveau in deze tijd.
Alleen het HART kent WAARHEID en alleen je spirit en God weten waarom jij hier bent. Wij zijn in de menselijke gestalte en hebben een menselijke levenservaring, wij zijn niet in deze gestalte om voor God te spelen aangezien wij God niet zijn. Wij werden door God geschapen en om de Hemel op Aarde te creëren moeten wij nu herverbinden en de Hemel toestaan om door ons heen en naar buiten de wereld in te stromen. Wij zijn uitsluitend voertuigen voor de LIEFDE welke in WAARHEID IS, in de menselijke gestalte hebben wij een zeer beperkt inzicht/beeld van het grotere plaatje, maar het zal beginnen zichzelf te openbaren wanneer wij accepteren dat wij alleen deel van het genoemde plaatje uitmaken.
Een reis van duizend kilometer begint met één stap, we hoeven het niet allemaal te zien om te beginnen het te co-creëren, wij moeten eenvoudig open zijn om Gods wil toe te staan om te helpen ons te dirigeren en ons te helpen bij het co-creëren van de Nieuwe Aarde in WAARHEID.
Op een menselijk bewust wakend niveau komt er een frequentiepunt waar voorbij dit gebruik van alleen de menselijke wil wij niet verder kunnen gaan. De reden hiervoor is dat wij op dit huidige moment geen menselijke voertuigen hebben die capabel zijn van het handhaven van de noodzakelijke frequentie bandbreedtes om volledig op de Nieuwe Aarde te lopen.
Onze evolutie was op deze manier ontworpen zodat het menselijke ras nooit weer afgesneden zou kunnen zijn van de BRON, zodat in de cocreatie met God wij de Hemel naar de Aarde zouden kunnen brengen en de dimensionale energie niet langer meer tussenbeide zou kunnen komen. Velen van jullie mogen dit frequentiepunt naderen waar jullie tot aan een punt kunnen manifesteren maar dan vormt het zich niet. De herverbinding terug naar spirit moet een bewuste keuze en actie zijn, er is geen dienstbaarheid in louter deze wens te verkondigen. Werken in cocreatie betekent te accepteren dat wij niet alles op het menselijke bewuste wakende geestesniveau kunnen controleren. Velen zullen dit eruit filteren en zichzelf vermoeien tot aan het punt van uitputting proberend deze WAARHEID te bewijzen, maar WAARHEID IS GEWOON en geen enkele hoeveelheid van uitoefening zal ons op het menselijke niveau toestaan om dit veiligheidsfrequentie toegangspunt te omzeilen.
In deze tijd moeten wij eenvoudig loslaten en GELOOF en VERTROUWEN in het proces hebben dat onze spirit en God voor ons onthullen. Gemak en gratie zitten voorbij de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en is onze NATUURLIJKE staat van in WAARHEID zijn.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

* Betekenis Slipstream in de titel - De aanzuigende werking achter een snel bewegend voertuig, in dit geval van het Stromen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen