zondag, maart 08, 2015

Karen Dover - De Scheiding van "Werelden" in WAARHEID ter Voorbereiding op de "Gebeurtenis" - 6 Maart 2015


Karen Dover
De Scheiding van "Werelden" in WAARHEID ter Voorbereiding op de "Gebeurtenis"
6 Maart 2015
Er wordt veel gesproken over de "gebeurtenis" en er is veel disinformatie welke geplaatst is in de menselijke definitie van de genoemde "gebeurtenis". Voor diegenen die ogen hebben om de "gebeurtenis" te zien en oren hebben om te horen is het een geheugensteuntje van waarom wij op deze planeet incarneerden en een menselijke gestalte namen. De lineaire tijd is een constructie en heeft het menselijke ras gedurende een eeuwigheid in ketenen gehouden. Terwijl je naar een kalender kijkt en datums en dagen ziet werkt de optische illusie je tegen van in WAARHEID te zien. De kalender is een CONSTRUCTIE, geconstrueerd om jullie te helpen de BREDERE CONSTRUCTIE te accepteren welke de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is. Velen van jullie kunnen in deze tijd deze WAARHEID VOELEN en kunnen VOELEN hoe uit synchronisatie dat het menselijke ras in deze tijd met de NATUURLIJKE TIJD is. De slapende patronen waar velen van jullie zich nu aan aanpassen zijn NATUURLIJKE ritmes, maar jullie menselijke logische verstand mag proberen om jullie te leren dat deze uit synchronisatie met de rest van het menselijke ras zijn. Het menselijke ras werd ONDERWEZEN om te synchroniseren met een GECREËERDE CONSTRUCTIE, daarom, wie is uit synchronisatie met wie in WAARHEID?
De natuur IS GEWOON en terwijl de constructie welke de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ermee begint om diens grip te verliezen op het menselijke ras en de bekwaamheid terugkeert om volledig met de BRON en met ALLES DAT IS uit te lijnen, dan zullen de NATUURLIJKE patronen van creatie door ons heen beginnen te stromen. Loslaten en deze patronen toestaan brengt een keuze naar ons toe op een zeer bewust wakend geestesniveau, de keuze van om onze menselijke wil uit te voeren boven wat er aan het gebeuren is of om de wil van onze spirit toe te staan ons te gidsen en ons de WAARHEID te laten zien. Beide kunnen niet binnenin onze menselijke voertuigen bestaan en velen zijn in frustratie en ongerustheid, en proberen tevergeefs om de menselijke wil boven de natuurlijke eb en vloed van de Schepping te plaatsen.
Ik heb eerder over de jaren geblogd waar op een lineair menselijk niveau naar verwezen wordt als 2015-2017 en dat deze jaren belangrijk zijn aangaande welke "wereld' wij zullen kiezen om mee uit te lijnen, we kunnen niet met zowel de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en de Nieuwe Aarde uitlijnen, de frequenties staan te ver uiteen. Velen verkondigen op een bewust wakend geestesniveau dat zij wensen om in/naar de Nieuwe Aarde werkelijkheid te verhuizen, terwijl op alle andere niveaus van hun wezen zij ervoor kiezen om in de frequenties en leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te blijven. De keuze die gemaakt is is PERSOONLIJK, niemand kan de keuze voor ons maken en onze spirit probeert om op alle momenten van alle momenten WAARHEID aan ons te laten zien. Echter, de menselijke wilskracht werd herhaaldelijk versterkt binnenin de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Binnenin de genoemde constructie wordt ons herhaaldelijk geleerd om te creëren, naar buiten te gaan en te doen en ervoor te zorgen dat de dingen gebeuren. Wij in onze menselijke gestalte "zorgen" er niet voor dat de dingen gebeuren, wij creëren door de energieën die binnenin ons verankerd zijn toe te staan om onze menselijke levenservaring te besturen, wij co-creëren daarom op ieder gegeven moment, het is de energie waar wij mee co-creëren welke ernaar streeft om ons ofwel naar de WAARHEID of weg van de WAARHEID te trekken.

Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie waren deze energieën allemaal van een lagere dimensionale frequentie. Ons werd geleerd hoe te overleven in een constructie die niet natuurlijk is, maar dit was in het open zicht voor ons verborgen. Op een zeer diep niveau WETEN wij wat juist en oprecht is en wat tegen de natuurlijke wil van onze spirit is. De leringen zijn echter zo sterk en zijn zo diep verankerd dat wij vaak standaard terugvallen naar de massa telling en terugtreden van het staan in onze WAARHEID, velen zullen ernaar streven om te volgen in een poging verborgen te blijven in hun keuzes maar de keuzes worden gezien, want ALLEN ZIJN ÉÉN en er is in WAARHEID geen afgescheidenheid. Om te proberen te verbergen wordt daarom teniet gedaan door de EENHEID welke ernaar streeft om door het volledige Universum heen te stromen. Velen aan wie de keuze van het hart of het verstand gegeven wordt zullen het verstand kiezen, zij deinzen terug naar logica en streven er dan naar om de logica te bewijzen. WETEN IS GEWOON en is op alle momenten van alle momenten binnenin ons allemaal aanwezig.
Ons tegen te houden van toegang te verkrijgen tot de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leerde ons om zelf te wantrouwen, om de meningen en de WIL van anderen in hun menselijke gestalte uit te zoeken en het menselijke ras begon om zichzelf binnenin deze lering in te dammen. Hoe vaak houd jij jezelf tegen van iets te doen dat gebaseerd is op jouw waarneming van hoe anderen over jou zullen denken? Dit is slechts één voorbeeld van de zelfcontrole/discipline die aan het menselijke ras ONDERWEZEN werd en dat nu aan het afbreken is binnenin het genoemde menselijke ras.
Het menselijke ras is daarom op de rand van een steile rotswand, aangezien velen duidelijk binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid zullen verkondigen dat het menselijke ras niet langer door kan gaan op diens HUIDIGE pad. Het HUIDIGE waarover gesproken wordt is een frequentie, het menselijke ras kan niet langer diens wil boven de wil van creatie plaatsen en dit wordt uitgespeeld door wereldgebeurtenissen en op zeer persoonlijke niveaus binnenin het menselijke ras. Aan ons wordt gevraagd om te kiezen vanuit de hartruimte, aan ons wordt gevraagd om uit te lijnen met onze SPIRIT in WAARHEID, niet onze ZIEL aangezien de ZIEL een gereedschap is van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Inderdaad, uitlijnen met de ZIEL zal erop toezien dat de deconstructie van de menselijke levenservaring rap versnelt.
Wij zijn SPIRIT die geïncarneerd is in een menselijk voertuig, geboren in een werkelijkheid dat ernaar streeft te onderwijzen dat de wil van het menselijke voertuig boven al het andere was, en dit is geen WAARHEID. Om met spirit uit te lijnen ziet erop toe dat het stromen van CREATIE begint, en ziet toe op het begrip dat het menselijke voertuig slechts DEEL UITMAAKT van het creatieproces en dat het menselijke gezichtspunt van een begrensd inzicht is. Er zijn grote energieën in het spel in deze tijd op de planeet Aarde en aan ons wordt gevraagd om in WAARHEID in/naar onze kracht te stappen, dat de kracht/macht bij God zit die het volledige Universum creëerde. Het zit niet bij de wil van de mens en inderdaad het is de wil van de mens wat het menselijke ras op diens knieën gebracht heeft. Wij in onze menselijke gestalte hebben het volledige plaatje niet, wij hebben wat ons toegestaan is te zien door de filters die op ons geplaatst zijn wat verschuldigd is aan onze geloofsystemen.
God ZIET ALLES want Hij is de Schepper van het Universum. Wij werden in de BRON gecreëerd en wij zijn spirit, wij werden door GOD geschapen en wij hebben de keuze in dit onze menselijke gestalte om ons terug te herverbinden naar onze spirit en de BRON, of door te gaan met de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid welke ernaar streeft te onderwijzen dat het menselijke logische verstand alle antwoorden heeft. Het moet opgemerkt worden dat ik niet refereer naar de religie, want de religie werd door de MENS GEMAAKT en daarom zal het ernaar streven om het menselijke ras van de Schepper te ontkoppelen, de MENS boven de Schepping plaatsen is geen WAARHEID.
De mens gelijk aan God te stellen is ook geen WAARHEID want God creëerde het Universum, de mens is daarom in staat om uit te lijnen met God via spirit en om de wil van God toe te staan door, rondom en binnen hem te stromen, maar de religie streeft ernaar om de mens te promoten als de spreekbuis van God en dit is geen WAARHEID. God wordt binnenin de hartruimte gevonden en onze verbinding met God in WAARHEID is persoonlijk en uniek, laat niemand tussen jou en God komen.  
De scheiding is begonnen en zal zich op de planeet Aarde gedurende ongeveer de komende 2 menselijke lineaire jaren uitspelen. Tijdens deze periode zal WAARHEID op alle niveaus geopenbaard worden. Ons wordt gevraagd om ons met WAARHEID uit te lijnen en om alles los te laten dat ons geleerd werd om ons te herinner wie we in WAARHEID zijn. Om te begrijpen dat wij nochtans DEEL UITMAKEN van de creatie, wij zijn niet geheel van de creatie en wij creëren niet per se, wij zijn in WAARHEID alleen in staat te CO-creëren. Dit ontkracht ons niet, dit BEKRACHTIGD ons want wij zijn groots meer dan dat aan ons onderwezen werd, en onze menselijke wil is niets in vergelijk met de frequentie van de LIEFDE welke IS dat er in deze tijd naar streeft om door ons heen te gutsen.  
In onze menselijke gestalte mag dit uitdagend zijn want ons werd geleerd dat als wij onze menselijke levens niet controleren er niets anders dan chaos zal zijn en dit is geen WAARHEID. Voor diegenen van jullie die in staat geweest zijn om los te laten en het NATUURLIJKE stromen van creatie door jullie heen, rondom jullie en binnenin jullie toe te staan, zullen jullie de GOEDGUNSTIGHEID, de SERENITEIT en de VREDE ervaren hebben die in deze ruimte gevonden worden. Voor diegenen die op de rand hiervan zitten, begeleid ik jullie om los te laten, want in het loslaten eis je opnieuw ALLES op, maar dit moet ervaren worden, het kan niet geconstrueerd worden en dat je er dan in stapt, want het bestaat al buiten de constructie waar jullie geleerd wordt naar te verwijzen als jullie werkelijkheid. Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen