donderdag, maart 05, 2015

Karen Dover - De Ontbinding van de "Polariteit" in WAARHEID - 1 Maart 2015


Karen Dover
De Ontbinding van de "Polariteit" in WAARHEID
1 Maart 2015
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwees diepgaand op alle momenten het concept van de polariteit, dit is de lering van "ofwel/of" en dit houdt velen op hun plaats in deze tijd. Polariteit is een GECREËERDE constructie en wordt daarom niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden aangezien alleen WAARHEID ondersteund wordt. In een Universum van oneindige mogelijkheden maakt het concept van de polariteit de natuurlijke stroom van uitbreiding kapot. Een menselijk logisch verstand dat klem zit binnenin het geloofsysteem van de polariteit zal beginnen zichzelf te deconstrueren, altijd proberend om een puzzel op te lossen die er niet is.
Zelfs het idee dat de polariteit ontbonden kan worden mag voldoende zijn in dit huidige moment om je menselijke logische verstand te triggeren, en ik zou willen vragen dat je de inhoud van deze blog toestaat om binnenin jou plaats te laten nemen. In tijden van grote energetische uitbreiding moet het opgemerkt worden dat uitbreiding per se beschikbaar is voor iedereen maar dat niet iedereen actief de uitbreiding zal kiezen, wat afhankelijk is van de geloofsystemen die in werking zijn. Velen zullen geloven dat uitbreiding op de één of andere manier bij hen binnen zal stromen en dat zij als vanzelfsprekend uit zullen breiden, dit doet zich voor wanneer er geen energetische blokkades zijn om de genoemde uitbreiding tegen te werken, en een geloofsysteem IS een energetische blokkade. Het is op zeer diepe niveaus werkzaam om uitbreidende informatie tegen te werken van het bereiken van het bewuste gedeelte van onze wakende werkelijkheid door actie te proberen te ondernemen om de genoemde informatie af te wijzen. In onze menselijke gestalte filteren wij ongeveer 90% van alle BESCHIKBARE informatie die aan ons gepresenteerd wordt eruit.
Voor diegenen van jullie die op de sociale netwerkplatforms zijn en gewisselwerkt hebben met de zeer actieve "jurk" die de ronde aan het doen is, kan dit zeer duidelijk aangetoond worden. Inderdaad, hoe vaker het "jurk" verhaal gedeeld wordt hoe meer aangelengd van het oorspronkelijke plaatje en de oorspronkelijke reden dat het gepost werd, maar het laat duidelijk zien hoe ieder individueel persoon op deze planeet de informatie INTERPRETEERT dat aan hen gepresenteerd wordt en het dan decodeert met hun menselijke logische geesten en hun menselijke ogen. De volledige externe wakende werkelijkheid zoals onderwezen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is een optische illusie, het is geen WAARHEID om aan te nemen dat iedereen om jou heen de externe wakende wereld op dezelfde manier bekijkt als jij dat doet, en het is belangrijk om te beginnen hiermee te werken aangezien de polariteit nu aan het afbreken is.
Het menselijke logische verstand zal proberen om in/naar overdrive te gaan als het maar half de kans gegeven wordt, ons werd geleerd om onze menselijke logische geesten toe te staan om in de bestuurdersstoel van onze menselijke levenservaring te zitten en dit is geen WAARHEID. Om de externe wakende werkelijkheid te interpreteren moeten wij het evenwicht tussen het hart en de geest vinden, dit is het punt van sereniteit. Wederom zoals velen ervaren met het "jurk" scenario, speelt emotie een enorme grote rol met wat er GEZIEN wordt door de menselijke blote ogen, alles is een frequentie en als emotie een frequentie is dan zullen verhoogde emoties het "beeld' dat aan ons in dit onze menselijke gestalte gepresenteerd wordt beïnvloeden. Dit is de werkelijke reden dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie aldus zwaar vertrouwde op het triggeren van de lagere dimensionale frequenties en de resulterende emoties. Velen reageren op de externe wakende wereld vanuit pure emotie en niets anders. Dit zal het "beeld" veranderen dat gepresenteerd wordt en zal de resulterende creaties aansturen als wij creëren vanuit de frequenties die binnenin ons lopende zijn.

Als de polariteit begint af te breken dan kan het innerlijke landschap, dat van ons weten en onze dromen, beginnen te stabiliseren, dit zal erop toezien dat het externe wakende landschap begint te morfen en te verschuiven en uit te lijnen met het INNERLIJKE landschap. Terwijl wij geïncarneerd zijn in een menselijk voertuig is het onze innerlijke landschap dat in onze externe wakende levenservaring gereflecteerd wordt, maar zoals velen ontdekt hebben is er een tijdsprong in hoe dit bereikt wordt en komt er een frequentiepunt wanneer het externe niet hoe dan ook verder kan verschuiven vanwege de lagere dimensionale POLARITEITS frequentie.
Denk eraan, er zijn 3 frequentieniveaus waar in dit onze menselijke gestalte mee gewisselwerkt wordt, daar is onze persoonlijke energie handtekening, welke de frequenties zijn die wij verankerd hebben en die wij op alle momenten uitstralen. Daar zijn de achtergrond lagere dimensionale frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die langzaam bezig zijn te ontbinden, maar een residu blijft over wat verschuldigd is aan diegenen die er onbewust aan werken om uiteenlopende geloofspatronen op hun plaats te houden, en dan is daar de planeet Aarde zelf welke een frequentie is. ALLE 3 de frequenties moeten geharmoniseerd worden door onze menselijke voertuigen om zowel balans als overzichtelijkheid te bereiken.
De planeet Aarde is door een kolossale uitbreiding heen gegaan gedurende de laatste paar lineaire dagen en velen hebben hiermee geworsteld, dit was nodig om te helpen het houvast van de lagere dimensionale frequenties te breken die de oude 3D Aarde gecreëerde constructies opgebouwd hadden. Inderdaad, velen van jullie mogen periodes gehad hebben van intense emotionele loslating, duizeligheid en een gevoel van ietwat uit synchronisatie te zijn met jullie omgevingen. Dit is de planeet die in/naar een hogere resonantie komt om dat te ondersteunen wat nu geboren begint te worden in/naar de externe fysieke wakende werkelijkheid.
Diegenen van jullie die nu volledig uitlijnen met het innerlijke landschap zullen ontdekken dat er minder "weerstand" hiervoor is vanuit jullie externe wakende werkelijkheid en dat beweging zich vlugger voor zal doen. Vaak neigen wij ernaar om dit proces eruit te filteren want alles gebeurt op een onzichtbaar niveau, we zien niet fysiek met onze blote menselijke ogen de frequentielagen waar wij mee werken en het is zeer verleidelijk om de "schuld" van onze emotionele staat op de wereldgebeurtenissen of persoonlijke scenario's te plaatsen.
Terwijl de polariteit begint te ontbinden zullen er dan nieuwe deuropeningen van mogelijkheden/kansen zichtbaar voor ons worden in dit onze menselijke gestalte. Met de lagere dimensionale polariteitfrequenties stevig op hun plaats was het uitdagend om het wonder toe te staan dat probeert geboren te worden om feitelijk geboren te worden. Een wonder is eenvoudig een uitkomst die wij niet kunnen begrijpen vanuit onze huidige waarnemingspost, en met de informatie die onze menselijk voertuigen toestaat om in, door en rondom ons heen te stromen.
Voor diegenen die betwisten dat wat dan ook überhaupt met het menselijke ras aan het gebeuren is, zal dit een verlichtende tijd zijn want in dit huidige moment LIJKT er alleen een keuze te zijn van oorlog of geen oorlog, er zijn natuurlijk een veelvoud aan keuzes, maar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werkt er hard aan om hen op alle momenten te verbergen.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om het stromen van de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden te laten beginnen te stabiliseren. Dit mag erop toezien dat wij op een menselijk bewust wakend geestesniveau een stap terug zetten en een werkelijkheid toestaan te beginnen zichzelf te tonen voordat er volledig mee gewisselwerkt wordt. Het mag toezien op vele "aha" momenten als informatie die tegengehouden werd van toegankelijk te zijn dan vrijelijk toegankelijk is. Zoals ik onlangs geblogd heb is het niet mogelijk een vraag zonder een antwoord te creëren, hoewel het antwoord in een andere frequentie bandbreedte mag zijn. Als het antwoord op een vraag voorbij de polariteit is die onderwezen is aan het menselijke ras, dan zou het niet in staat zijn toegankelijk te zijn voor wie dan ook in de menselijke gestalte terwijl de polariteitfrequentie stevig op diens plaats was.
Op een menselijk niveau mag dit wonderen geboren zien worden in relatie tot de menselijke gezondheid, menselijk leven en de mensheid in het algemeen. Aan ons wordt gevraagd in deze tijd om de verschuiving toe te staan en ermee te acclimatiseren, de eerste automatische reactie hierop mag zijn om de polariteit te verdedigen en je mag bij jezelf gewaarworden actief te proberen om te bewijzen dat het nog steeds bestaat en alleen polariteit bestaat voor jezelf en diegenen rondom jou heen. Dit is het natuurlijke afbreken van een zware dichte frequentie die een "zelfbescherming'" element aan zich heeft zitten. Dit is waarom het soms uitdagend is om rechttoe rechtaan met een geloofsysteem en een zeer ondoordringbare onderwezen lering geconfronteerd te worden. Het is altijd vriendelijker om te naderen en dan de waarnemer te worden, ons werd in onze menselijke gestalte gedurende een eeuwigheid deze leringenen en geloven onderwezen. Het is daarom niet altijd gemakkelijk of te adviseren om te proberen hen ogenblikkelijk te ontbinden, "ogenblikkelijk" is een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en een lering die velen naar afleiding en frustratie leidt.
Een nieuwe werkelijkheid wordt binnenin het menselijke ras geboren, niet iedereen binnenin het menselijke ras zal om te beginnen deze werkelijkheid zien, het wordt in golven geboren zoals alles van de evolutie in golven geboren wordt. Velen in hun menselijke gestalte op deze planeet zullen binnenin de oude karmische cyclussen blijven en kiezen om te incarneren en binnenin de lussen te blijven om de evolutie van het menselijke ras in het algemeen te helpen. Zonder iets om iets mee te vergelijken zou de evolutie dan verborgen blijven voor het menselijke ras en dit is geen WAARHEID.
Voor diegenen die actief uitgedaagd worden met het energetische klimaat in deze tijd zou ik jullie vriendelijke willen begeleiden om jezelf een onderbreking te geven en te onthechten van te proberen om het "allemaal uit te werken", het leven is een ERVARING, het hoeft geen zin te maken of de één of andere diepe betekenis te hebben voor het om een ervaring te zijn en velen leggen zichzelf mentaal in knopen met te proberen uit te werken wat er aan het gebeuren is. Dit is verwant aan het liggen in een wieg nadat je geboren werd en te proberen uit te werken wat er de rest van je leven zal gebeuren. Dit zou de ware handeling van het geboren worden in/naar de menselijke gestalte om een menselijk leven te leiden teniet doen.
Er is geen logica betrokken bij het proces van de evolutie want het is een proces dat gecreëerd wordt vanuit de natuurlijke eb en vloed van energie. Het zijn de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ernaar streven om ons te leren dat wij de dingen in wat voor orde dan ook moeten plaatsen, ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen