woensdag, maart 11, 2015

Karen Dover - De Illusie van "Vertrouwdheid"… - 9 Maart 2015


Karen Dover
De Illusie van "Vertrouwdheid"…
9 Maart 2015
Het is in tijden van uitbreiding, inderdaad net voorafgaand aan uitbreiding, dat we een enorme grote golf mogen voelen om omringd te zijn door en te wisselwerken met wat waargenomen wordt als "vertrouwd". Het gevoel van dit "vertrouwde" is waar wij naar zoeken om de één of andere soort van verschijningsvorm van zekerheid te vestigen. Aangezien we in/naar altijd grotere uitbreiding verhuizen en vanuit de zeer ingedamde en gecontroleerde manier van leven op deze planeet verhuizen naar een nieuwe manier van leven en Zijn, dan mogen wij bij tijden tijdens dit proces geconfronteerd worden met wat alleen omschreven kan worden als een "paniek".
Inderdaad ik heb dit persoonlijk vaak onder ogen gezien. Als een persoon uit de UK in een "vreemd" land kan het bij tijden overweldigend zijn om de dingen te laten stromen, niets in dit land (Amerika) is zoals het was waar ik geboren ben, van het rijden aan de andere kant van de weg naar de taal en hoe het gebruikt wordt. Dus wanneer een uitbreidende fase verhuist wordt in/naar de drang om iets "vertrouwds" te vinden wordt het getriggerd en kan het diep zijn. Voordat ik de UK verliet was mijn begeleiding om de plaatsen opnieuw te bezoeken waar ik in opgegroeid was. Ik had de plaats waar ik opgegroeid was door de jaren heen verlaten maar kwam er altijd terug, wederom een patroon die velen lopende hebben, hoeveel mensen verlaten hun geboorteplaats en keren weer terug, gewoonlijk om zich te settelen en een familie te hebben? Wat is het dat hen terugtrekt? Het gevoel van "vertrouwdheid" terwijl zij in/naar een gebied van hun leven verhuizen welke nieuw voor hen is, en hen de illusie van zekerheid geeft als een achtergrond voor hun levenservaring op dat moment.
Dus reed ik in het gebied rond dat ik 4 jaren eerder verlaten had, in mijn geestesoog was dit gebied inderdaad zeer vertrouwd, ik was daar naar school gegaan, mijn zoon had dezelfde school bezocht enzovoorts. Het was alleen toen ik het gebied weer fysiek bezocht dat mijn gevoel van "vertrouwdheid" bijna onmiddellijk vervloog, het beeld in mijn geest en het beeld recht voor mij waren zover uiteen dat het ongelooflijk was. Het gebied voelde niet alleen helemaal niet vertrouwd aan, fysiek was het veranderd om op plaatsen onherkenbaar te zijn. In deze 4 jaren dat ik het verlaten had om ergens anders te wonen, was ik nooit ook maar eenmaal naar dit specifieke gebied teruggekeerd en hier was ik en werd geconfronteerd met een plaats die volledig vreemd voor me was.
"Vertrouwd" is een beeld dat onze menselijke logische geest vanuit de herinneringen creëert dat ernaar streeft om onze diepste emoties te triggeren. In het gebied dat ik bezocht en waar ik opgroeide had ik iedere levensgebeurtenis ervaren, mijn vaders dood, mijn moeders dood, het huwelijk, de geboorte van mijn zoon en mijn scheiding. Alles werd ervaren in dit specifieke gebied, inderdaad ik bleef in het gebied gedurende een paar dagen, en de locatie van het appartement dat ik gedurende de genoemde dagen huurde was niet aan mijn verloren. Binnen een korte rijafstand was mijn basisschool, oude plaatsen van dienstbetrekkingen en huizen waar ik eens in gewoond had, alles in een cirkel om me heen en allen zo onbekend dat het ongelooflijk was.


Wat het menselijke logische verstand eruit vandaan filtert is de verandering die zich binnenin ons persoonlijk voordoet, de emoties die we ervaren hebben en dan "opgeslagen" worden in relatie met waar zij gebeurden, houdt geen enkele rekening met de uitbreiding die zich vanzelfsprekend voordoet voor onze menselijke levens terwijl we leven en ervaren. Het is relatief gemakkelijk om te gaan zitten en in herinneringen te vervallen en hen te accepteren voor de manier dat het menselijke logische verstand hen presenteert. Dit ziet erop toe dat vele mensen in het "verleden" leven en niet in het huidige moment. Inderdaad, in de valstrik trappen van het "verleden" te vergelijken met het huidige moment is de illusie van het menselijke logische verstand, omdat de volledige gebeurtenis niet behouden wordt. Zoals ik onlangs geblogd heb, zal het menselijke logische verstand ongeveer 90% van alle beschikbare informatie eruit filteren, de herinnering was gecreëerd en toen opgeslagen in het menselijke logische verstand op het tijdstip van de gebeurtenis, wanneer het moment van de gebeurtenis eenmaal voorbij gegaan is is de herinnering altijd vervormd, het zal gebaseerd zijn op de informatie die door het menselijke logische verstand vastgehouden werd en nooit volledig van wat er feitelijk gebeurde. Hoe meer de "herinnering" benaderd wordt hoe meer vervormd het is aangezien het menselijke logische verstand probeert de herinnering opnieuw op te slaan en informatie welke beschikbaar is eraan toevoegt of wegneemt.  
Dit is waarom het belangrijk is tijdens tijden van overgang om het menselijke logische verstand en diens illusies los te laten, om te zitten en stevig vast te houden aan "wat was" is geen WAARHEID, het is louter een optische illusie welke ernaar streeft om ons tegen te werken van uitbreiding. Inderdaad, te proberen te handhaven hoe het was of hoe het "zou moeten zijn" is een zeer diepe lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Want diegenen van jullie die deze blog lezen en de cyclische aard van "trend" ervaren hebben, zullen in staat zijn te begrijpen dat wanneer "trends" weer terugkomen de herinneringen van de "eerste" ronde terug komen stromen. Dit triggeren is opzettelijk en het triggeren zal doorgaan totdat wij het frequentiepatroon van "vertrouwd" loslaten. Het streeft ernaar om ons ingedamd en onderdrukt te houden.
Het zijn de oude 3D Aarde gecreëerde leringen die ernaar streven ons te leren om ervaring te plaatsen in een bepaalde orde en dan een "levenspad" te creëren, in WAARHEID hebben wij individuele en unieke ervaringen die we dan in ons menselijke logische verstand opslaan. Om vast te houden aan lineair en "zou moeten" zal erop toezien dat wij verstrikt zitten in de illusie welke de "herinnering" is. We kunnen altijd alleen maar in het moment ervaren, we kunnen bijvoorbeeld geen kopje koffie drinken en dan het kopje opnieuw vullen en dezelfde ervaring hebben. De koffie is niet het 'zelfde' en de situatie dat wij de genoemde koffie drinken is ook niet het 'zelfde', want energie verschuift op alle momenten van alle momenten. Ons werd eenvoudig geleerd om te proberen het te vertragen, ernaar te verwijzen, het op te slaan en het te handhaven.
In/naar het stromen verhuizen zal toezien op grote uitbreiding, maar het "vertrouwde" zal ernaar streven ons tegen te werken van in/naar nieuwe ervaringen te gaan, inderdaad, veel "nieuwe" ervaringen zijn eenvoudig voormalige ervaringen die opnieuw gearrangeerd werden in/naar een andere orde en worden voor ons geplaatst als zijnde "nieuw". Neem bijvoorbeeld "vorig leven ervaring", de ervaring werd gehad, het leven werd geleefd, de uiteenzetting en het opnieuw bezoeken van de genoemde levenservaring toen is om een optische illusie te bekijken, en dat er wederom naar streeft om ons in de diepe patroonvorming van "vertrouwd" te houden. Velen in de spirituele arena gaan eenvoudig weg in cirkels rond, toegang tot ervaringen verkrijgend die al geleefd werden, maar het wordt aan hen gepresenteerd als "nieuw", dat is het niet tenzij het nooit eerder ervaren werd en dit wordt eruit gefilterd terwijl het ene leven met het andere vergeleken wordt.
De Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden zijn ervaringen die NIEUW zijn, zij werden nooit eerder ervaren en zij zijn de reden dat wij geïncarneerd zijn op deze planeet in deze tijd. Om het menselijke voertuig te ervaren en hoe het in/naar de uitgebreidheid kan verhuizen. Wij zijn hier niet eenvoudig om door andere levensspannen heen te ziften, onszelf overhalend dat op de één of andere manier wij in/naar de uitgebreidheid verhuizen terwijl in WAARHEID we stilstaan. Deze manier van het ervaren van energie wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde en zal beginnen te ontbinden.
Bewust worden van de triggerpunten voor "vertrouwd" zijn de sleutels om de frequentie te ontbinden. Want we kunnen altijd alleen maar getriggerd worden als we de frequentie lopende hebben binnenin ons menselijke voertuig. Het is niet mogelijk om kwaad te worden op iemand tenzij we het frequentiepatroon van de genoemde kwaadheid binnenin ons dragen. Dit wordt er wederom uitgefilterd door diegenen die ernaar streven om in de illusie te vallen die er voor hen gepresenteerd wordt, het gaat NOOIT over de mensen in onze levenservaring, het gaat altijd over ons, om de wereld te veranderen moeten we de frequenties veranderen die binnenin onze eigen menselijke voertuigen verankerd zijn. Velen proberen nog steeds om de externe wakende wereld te veranderen er ondertussen de frequenties uit vandaan filterend die diep binnenin henzelf lopende zijn.
Terwijl we PASEN naderen en de symboliek die aan ons gepresenteerd wordt van wederopstanding en nieuw leven vanuit het oude, zullen deze oude frequentiepatronen beginnen te triggeren, dit is om ons te helpen de patronen te zien en actie te ondernemen om hen te ontbinden, het is niet mogelijk om iets te ontbinden dat ongezien door onszelf binnenin onszelf lopende is.  Ik heb vaak verkondigd dat het niet mogelijk is om wat dan ook van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid mee te nemen in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden en dit is WAARHEID, zulks is de patroonvorming en het diep verankerde gedrag hetgeen iedereen moet reinigen en los moet laten voordat uitbreiding in/naar onze menselijke levenservaring kan stromen.
Velen in deze tijd houden vast, proberen om de menselijke levenservaring opnieuw te creëren met gebruikmaking van de leringen die aan hen onderwezen werden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Deze leringen zullen niet werken want zij zijn geen WAARHEID. Het leven is ervaring, het is geen debat, het is niet het geforceerd creëren van iets om er in te stappen en grote hoeveelheden van energie op gebruikend om te verlengen en eraan vast te blijven houden. Leven is gratie, voortvloeiend en gemak, om met de NATUURLIJKE uitbreiding van het stromen van de NATUURLIJKE energie mee te gaan in het Universum is om MET DE STROMING meegedragen te worden, het is niet om er tegenin te zwemmen of inderdaad barricades te bouwen om het uit onze levens te houden.
Dit is wat velen proberen te doen ondertussen het proces waar zij mee wisselwerken eruit vandaan filterend. De energieën zullen doorgaan op te bouwen want zij zijn het natuurlijke ritme en de voortvloeiing van het Universum waar de planeet Aarde in verblijft. Wij zijn niet hier om de NATUUR te controleren en in te dammen, wij zijn hier om opnieuw uit te lijnen en te herinneren dat we in WAARHEID van de NATUUR deel uitmaken. God creëerde de planeet Aarde, de gehele natuur, en de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwees eenvoudigweg aan de mens dat om dit in te tomen ernaar zou streven om de mens krachtig te maken. Het ONTKRACHT de mens, want wij zijn gecreëerd om in harmonie naast elkaar te bestaan, ons werd geleerd om dit te negeren en om dit te omzeilen. Dit werd gedaan door het menselijke ras te ontkoppelen van hun hartruimte en van God. Want GOD is voortvloeien, God is CREATIE en alleen met God kunnen wij co-creëren in de natuurlijke uitgebreide stroom van Zijn creatie, de planeet Aarde en het bredere Universum.  
Op een menselijk bewust wakend geestesniveau zal het menselijke logische verstand het bredere plaatje verdraaien, God ziet altijd het grotere plaatje want hij creëert het, daarom om God eruit te filteren is om ons deel van de natuurlijke manier van Zijn in dit onze menselijke gestalte eruit te filteren. (Merk alsjeblieft op dat ik over God spreek en NIET over religie, wat een door de mens gemaakte constructie is om de verbinding met God in WAARHEID tegen te werken).
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om de optische illusies te laten ontbinden en door hen heen te lopen, dit wordt gedaan door los te laten en te accepteren dat wij niet almachtig op onszelf zijn, ontkoppeld van de BRON en ontkoppeld van de natuurlijke stroom van het AL. Want ALLEN ZIJN ÉÉN in WAARHEID met God. Door te herverbinden met God en aan de BRON herinneren wij ons wie we zijn en beginnen we te begrijpen waarom ons anderszins onderwezen werd. Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

2 opmerkingen:

 1. Dank je, Cobie, Voor opnieuw een prachtig artikel van Karen! Ze ondersteunt het proces van iedere keer weer dieper naar binnen te gaan en op nieuwe lagen te voelen. Wat maken we toch een prachtige reis.

  Veel liefs, Jozette

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daar dacht ik gisteren zelf ook nog aan tijdens het vertalen, ze weet de lagen van de ui wel te vinden!! ... En aan ons duidelijk te maken.

   Verwijderen