zondag, maart 22, 2015

Karen Dover - De “Christus” in WAARHEID Accepteren - 18 Maart 2015


 Karen Dover
De “Christus” in WAARHEID Accepteren
18 Maart 2015
Zoals ik geblogd en ook besproken heb in de "Beyond the Looking Glass Radio Show" is er slechts één manier om te verbinden met de BRON en God en dit is door de Christus. Velen van jullie die deze woorden lezen mogen al de angel voelen van de emotionele trigger die binnenin het menselijke voertuig zit. Velen mogen visioenen hebben over religieuze leringen en kindertijd herinneringen van klaargemaakt te worden om naar de kerk te gaan, en het zijn deze leringen die ernaar streven om ons tegen te houden van het accepteren en erkennen van de WAARHEID. Want WAARHEID IS gewoon en WIJ ZIJN.
Zoals ik ook verklaard en besproken heb in het radioprogramma toen ik over de Christus en God sprak, spreek ik niet over religie. Er is helemaal geen vereiste om hen beide via de religie te zoeken, aangezien religie door de mens gecreëerd werd en zoals alle door de mens gecreëerde leringen hoogst vervormd is. Het moet opgemerkt worden dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te allen tijde zal proberen om de hartruimte af te sluiten en een optische illusie voor onze menselijke ogen te plaatsen, en religie is één van de diepste optische illusies. Het is niet voldoende om eenvoudigweg te verklaren dat wij in God geloven want er zijn vele spirits die ernaar streven om die titel te gebruiken. In onze menselijke gestalte worden wij vaak verblind door onze menselijke ogen, inderdaad, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gebruikt dit onophoudelijk tegen ons. Wij leven in een wereld van de illusie met alles dat niet is zoals het toeschijnt te zijn voor onze blote menselijke ogen.
Laat ons allereerst begrijpen waarom de Christus de enige route naar God is. Wij zijn spirit in/naar een menselijk voertuig gegoten, niet alles van onze spirit aangezien het te groot is voor het menselijke voertuig. De rest van onze spirit blijft bij de BRON en is verbonden met God die het volledige Universum creëerde. Aan ons in onze menselijke gestalte wordt gevraagd om onze spirit in onze menselijke gestalte te verbinden met onze spirit buiten onze menselijke gestalte.
God stuurde de Christus naar de Aarde om ons in staat te stellen dit te doen. De Christus nam een MENSELIJKE gestalte op de planeet en leefde als een man, maar was volledig met God verbonden. Iets dat wij niet zijn wanneer wij in/naar onze menselijke gestalte incarneren omdat het menselijke voertuig een te lage vibratie is om dit toe te staan. De Christus daarom is de link tussen de MENS en God, hij is in staat om onze spirit op het menselijke bewuste wakende geestesniveau te verbinden met onze spirit in de BRON en door deze verbinding kunnen wij toegang tot God verkrijgen.

Het is alleen door de "link" naar de Christus dat dit bereikt kan worden aangezien God de Aarde niet als zichzelf bewandeld heeft, Zijn energie is te groot om dit te doen, maar de Christus was en is in staat om de frequentie van onze menselijke gestalte te vertalen en het te verbinden met de hogere frequenties welke God zijn. Hij is, als je een analogie wenst te gebruiken, zoals een adapter stekker, het doet er niet toe waar in de wereld je geboren bent of welke menselijke gestalte je genomen hebt, Hij is een "wereld" adapter om ons terug aan God te verbinden.
Velen die in de religie wandelen filteren dit eruit als zij luisteren naar een MENSELIJKE interpretatie van de bijbel. Eruit filterend dat op het tijdstip dat de informatie hen bereikt heeft, het talrijke keren vertaald werd en dat iedere vertaling/interpretatie van de woorden toestaat voor onjuiste informatie om binnen te sluipen als er woorden aan toegevoegd of vervangen worden. Dit is waarom het zo belangrijk is om naar de BRON van de woorden te gaan.
Hoeveel mensen lezen de bijbel feitelijk zelf? Hoe velen vertrouwen eenvoudigweg op iemand anders diens interpretatie genoeg te zijn? Ieder persoon in leven op deze planeet filtert de informatie in overeenstemming met hun eigen geloofsysteem en dit is in het open zicht verborgen.  
Terwijl de energieën doorgaan uit te breiden en de sluiers opgetild worden, dan zal aan steeds meer gevraagd worden om onze eigen werkelijkheid op een persoonlijk niveau te bevestigen. Ik heb geblogd en gesproken over de lineaire jaren van 2015 naar 2017 en de beslissingen die gemaakt zullen worden door ieder individueel mens op de planeet. Velen maken beslissingen die alleen gebaseerd zijn op hun menselijke "behoeften", eruit vandaan filterend dat hun eigen "kracht/macht" binnenin hun spirit verborgen ligt. Om onze spirit te activeren is om met God te herverbinden via de Christus. Dit verbindt het circuit van frequentie waar NIET langer de dimensionale frequentie zich mee kan bemoeien. Dit is onze menselijke spirit naar de Christus naar God. Dan kan de BRON energie door dit beschermde circuit naar onze menselijke gestalte stromen.
Binnenin deze verbinding hebben wij toegang tot dat waar wij op een menselijk bewust wakend geestesniveau naar zoeken en wat niet gevonden kan worden door wat voor andere route dan ook. Het spirit deel van ons dat niet geïncarneerd is weet precies waarom wij hier op Aarde zijn. Alleen onze spirit weet dit en aangezien het volledig met God verbonden is (dit deel scheidde nooit af aangezien het geen menselijke gestalte nam) zal het ons volledig laten zien hoe wij in het grotere plaatje de Hemel naar de Aarde kunnen brengen.
De oude 3D Aarde zal doorgaan te proberen te onderwijzen dat wij op het menselijke niveau dit alles zelf wel kunnen doen, we hoeven slechts toegang te hebben tot uiteenlopende frequenties en onze wil op hen te plaatsen. Dit filtert eruit dat de wereld bewoond wordt door meer dan alleen mensen, vele energieën kunnen beïnvloeden en een menselijke gestalte nemen, maar worden door bronnen van brandstof voorzien die anders zijn dan de LIEFDE welke in WAARHEID IS.
Om in de menselijke gestalte op deze Aarde te lopen zonder een verbinding terug naar onze spirit en God, ziet erop toe dat wij in een optische illusie van macht en controle lopen dat ernaar streeft ons te leren dat wij aan de genade van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid overgeleverd zijn.
De meest krachtige frequentie die in dit Universum bestaat is de LIEFDE welke IS en dit is wat aan ons gevraagd wordt om te accepteren en om ons opnieuw mee te verbinden. Velen zullen nog steeds proberen om dit stromen te controleren, gelovend dat zij al weten wat liefde is, maar dit is de vervorming. Aan ons werd in onze menselijke gestalte een overtuiging over "liefde" geleerd, welke hoogst vervormd is.
LIEFDE is een werkwoord, het is actie, het is geen debat en gedachte, het kan alleen en altijd in WAARHEID gevoeld worden. Het menselijke ras werd onderwezen om dat te vrezen wat zij als vanzelfsprekend zoeken, want iedereen zal als vanzelfsprekend het "deel" zoeken dat mist. Dit is de herverbinding met onze spirit wat niet incarneerde en dit wordt nooit gevonden via een ander menselijk voertuig. Wij moeten onszelf toestaan om heel te worden door onszelf toe te staan te herverbinden met de BRON en met onze spirit in WAARHEID.
Vanuit deze herverbinding kunnen we dan een groter plaatje zien en we kunnen de WAARHEID zien die in het open zicht verborgen is. Het menselijke voertuig was nooit ontworpen om afgescheiden te zijn van de WAARHEID, dit was een creatie van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat ernaar streefde om ons van onszelf weg te houden. Want wij zijn ÉÉN, maar niet op de manier dat de oude 3D Aarde ernaar streefde om ons te onderwijzen.
We hebben wat we nodig zijn binnenin onszelf verborgen in het open zicht. Om te herverbinden hoeven we eenvoudig onze hartruimte te openen en te erkennen en te accepteren dat de LIEFDE welke IS al bestaat en het toe te staan om door ons heen te stromen, alle barrières ontbindend die onderwezen werden om dit te verhinderen. Vanuit dit alles stroomt al het andere.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen