maandag, maart 30, 2015

Karen Dover - 26 & 28 Maart'15 - Vervormde "Geloof" Systemen & In WAARHEID Verankeren om het Schip van "Ontdekking" te Varen


Karen Dover
Het Begrijpen en Verwijderen van Vervormde "Geloof" Systemen
26 Maart 2015
Velen nemen aan dat zonder een "geloof" in iets, dat dan "iets" niet zou bestaan en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. ALLES IS GEWOON en dit wordt eruit gefilterd door diegenen die de frequenties lopende hebben van waaruit de vervormde geloofsystemen manifesteren.
Laat het mij met een voorbeeld uitleggen, we hoeven niet in WAARHEID te geloven want WAARHEID bestaat, WAARHEID bestaat al en wij breken de barrières af die onderwezen werden om ons weg te houden van de genoemde WAARHEID.
De lagere dimensionale frequenties welke onderwezen worden binnenin de oude 3D Aarde constructie lijken bij de eerste aanblik ondersteunend te zijn, maar zij werken tegen ons en creëren de persoonlijke gevangenissen waarvan velen nu begrijpen dat die bestaan. Geloofsystemen worden vanaf het moment dat wij onze eerste ademteug nemen verankerd en worden onophoudelijk versterkt terwijl wij onze levens leven. Aangezien het menselijke verstand ongeveer 90% van alle beschikbare informatie eruit filtert en alleen dat vasthoudt wat overeenkomt met de lopende geloofsystemen, is het gemakkelijk om te zien hoe wij uitbreiding tegenwerken door de lopende overtuigingen.
Het zijn de overtuigingen die op het onbewuste niveau binnenin ons zitten die onze menselijke levenservaring besturen. We mogen bewust verkondigen dat wij X geloven op een menselijk wakend geestesniveau, maar als we een lagere dimensionale frequentie verankerd hebben welke een onbewuste overtuiging genaamd y manifesteert, dan zal y altijd prioriteit hebben boven x ongeacht hoe ferm wij x ook verkondigen.
Menselijke mannen en menselijke vrouwen hebben onbewuste geloofsystemen lopende die specifiek op het geslacht afgestemd zijn en verankerd worden in de eerst 7 jaren van het menselijke leven. Deze zijn de funderingen van waaruit wij onze levenservaring opbouwen. Wat het betekent om een "man", "vrouw", "vader", "moeder", enzovoorts te zijn, daar wordt allemaal naar verwezen vanuit deze vroege jaren.

In deze tijd op de planeet worden velen zichzelf gewaar geconfronteerd te worden door deze onbewuste geloofspatronen en bezoeken "oude" scenario's en ervaringen opnieuw om deze patronen los te laten. Alleen WAARHEID kan manifesteren en meegenomen worden in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, en vasthouden aan de vervormde geloofsystemen werkt eraan om uitbreiding op alle niveaus van onze menselijke levenservaring tegen te werken.
Als je het gevoel hebt dat je een patstelling bereikt hebt en dat je niet in staat bent om uit te breiden of in je externe wakende leven te verhuizen, dan mag je de rand van je "gevangenis" muren bereikt hebben. Om hen te ontbinden en in/naar de uitbreiding en het leven in WAARHEID te ervaren te verhuizen, is het noodzakelijk om de lagere dimensionale frequentie van binnenuit je menselijke voertuig los te laten. Een frequentie werkt zoals een magneet, naar zich toetrekkend de ervaringen die overeenkomen met diens bandbreedte. Daarom om nieuwe ervaringen te hebben is het noodzakelijk om de lagere dimensionale frequenties los te laten en de hogere frequenties te verankeren. Aangezien de hogere frequenties buiten de bandbreedte zijn van de lager dimensionale frequenties, kunnen wij hen niet beide binnenin onze menselijke voertuig lopende hebben. Het loslaten van de lagere frequentie staat dan toe voor het verankeren van de hogere frequentie.
De geloofsystemen werken om zichzelf te beschermen en dit kan hen moeilijk maken om te vinden. Als jij bij jezelf gewaarwordt getriggerd te zijn om een geloof te "bewijzen" dan heb je de zelf toezichthoudende "weerhaak" getriggerd, welke ernaar streeft om jou te overstromen met een emotionele reactie die jou verblindt aangaande wat er uitgespeeld wordt. Hoe sterker de emotionele reactie hoe dieper de verankering die plaatsgevonden heeft en hoe meer de frequentie zal werken om opnieuw te verankeren, behalve wanneer het eenmaal gemarkeerd werd dan kan het nergens meer naartoe gaan.
De energieën van de planeet verhogen zich nu naar niveaus die niet mogelijk zijn voor het geloof om opnieuw te verankeren, dus zal het net onder de oppervlakte zitten en intense frustratie veroorzaken en vaak ook kwaadheid, aangezien de gastheer van de genoemde frequentie aangestuurd wordt om steeds maar weer opnieuw het geloof te bewijzen.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om alle geloofsystemen uit te dagen waar wij van voelen ermee uitgelijnd te zijn. Om te begrijpen dat slechts omdat wij een geloof/overtuiging mogen delen met de meerderheid van het menselijke ras, betekent niet dat het geloof/de overtuiging WAARHEID is. Het reflecteert eenvoudig de diepte van de leringen die in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen werden.
Het moet herinnerd worden dat alles dat gedefinieerd is indammend is, en deze definitie wordt herhaaldelijk op alle niveaus van onze menselijke levenservaring getriggerd. We zijn in WAARHEID niet ons geslacht, onze cultuur, onze leeftijd enz. enz. Al deze labels zijn louter het inpakpapier dat ons geleerd werd om rondom onszelf heen te wikkelen in een poging om uit te lijnen met wat ons geleerd werd dat vereist is op het menselijke niveau om voor ons deel uit te maken van het menselijke ras en er "tussen te passen". Wij bestaan voorbij deze definities en dit is de wandeling die aan ons gevraagd wordt om te beginnen. Om te beginnen te begrijpen wie wij zijn moeten wij loslaten wat ons geleerd werd dat wij zijn of moeten zijn. Wij maken al deel uit van het menselijke ras aangezien wij erin geboren werden. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie streeft ernaar om ons te leren dat wij onze individualiteit en onze uniekheid moeten verbergen, maar dat is waarom wij bestaan, om dit via onze menselijke gestalte tot uitdrukking te brengen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
In WAARHEID Verankeren om het Schip van "Ontdekking" te Varen
28 Maart 2015
Voor velen mag het in deze tijd toeschijnen dat de wereld meer chaotisch dan "gewoonlijk" is, de desintegratie en ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie referentiepunten staan toe voor grote uitbreiding. Deze uitbreiding wordt niet altijd op manieren gemanifesteerd die verwacht worden. Wij hebben zo lang binnenin de constructie geleefd welke de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is, dat wij er gewend aan geraakt zijn en daarom VERWACHTEN om bepaalde referentiekaders te hebben voor dit onze menselijke levenservaring. Wanneer deze referentiekaders niet langer gevonden worden kan het overweldigend zijn de uitgebreidheid te ervaren.
Ik zou zeer duidelijk willen verklaren dat uitbreiding op een menselijk bewust wakend geestesniveau NIET ALLEEN DOOR DE MENSELIJKE WIL GECONTROLLEERD KAN WORDEN. Dit is slechts een lering van de oude 3D Aarde welke onderwezen werd om verder in te dammen. In onze menselijke gestalte wordt ons geleerd om het onbekende te vrezen, ons wordt geleerd om het "nieuwe" te vrezen en deze vrees ontsteekt scherp wanneer de referentiepunten beginnen te ontbinden. Het is één ding om te verklaren dat we begrijpen hoe 'gecontroleerd' het menselijke ras is, maar om het losmaken van de genoemde controle te ervaren is al met al een geheel andere ervaring.
Aan ons worden de leidsels van onze EIGEN levenservaring overhandigd, de verantwoordelijkheid voor onze werkelijkheid wordt aan ons terug overhandigd en velen zullen triggeren bij de ERVARING dat dit manifesteert. Het is niet langer genoeg te verklaren wat wij geloven dat het leven is, aan ons wordt gevraagd om te bewandelen wat wij geloven en om het genoemde geloof te ervaren. Velen proberen om dit eruit vandaan te filteren en besteden grote hoeveelheden van energie met te proberen om de menselijke wil en het maken van bewuste beslissingen te plaatsen bovenaan wat onbewust lopende en krachtiger op het cellulaire niveau is.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie leerde ons om frequenties te verankeren door uit te lijnen met de overtuigingen die gemanifesteerd worden vanuit de genoemde frequenties. Ons werd geleerd om onze levens rondom deze overtuigingen te construeren, en ik zou zeer duidelijk willen verklaren dat veel mensen dat aannemen, omdat een overtuiging/geloof geleerd en door miljoenen geaccepteerd werd dat de overtuiging/het geloof WAARHEID moet zijn. Dit is niet zo en als je op dit moment een "stenen muur" bereikt hebt in je externe wakende levenservaring, wordt aan jou gevraagd om naar de geloofsystemen te kijken die je diep binnenin lopende hebt. Deze bedekken ALLE niveaus van de menselijke levenservaring, velen zullen terugtreden van de uitdaging vanwege de geleerde "vrees voor het onbekende'. Het is alleen door een overtuiging/geloof uit te dagen dat wij kunnen "testen" of het WAARHEID is, als de overtuiging/het geloof WAARHEID is dan zal het blijven en zal het werken om ons te helpen de externe wakende werkelijkheid te CONSTRUEREN, als het geen WAARHEID is zal het werken om in te dammen en de manifestatie van de genoemde externe werkelijkheid tegenwerken.
Op het menselijke bewuste wakende geestesniveau wordt in deze tijd aan ons gevraagd te kiezen waar wij onszelf in wensen te verankeren om uit te varen op de zee genaamd het "onbekende". Om in/naar een nieuw leven en een nieuwe manier van zijn/bestaan te verhuizen, moeten wij de kusten van het "bekende" verlaten en de zeeën bevaren van "nieuwe ervaringen", het is alleen door in de BRON onze verbinding met onze spirit buiten onze menselijke gestalte te verankeren (het deel van onze spirit dat bij GOD verblijft) dat wij ons schip veilig dwars over de genoemde zeeën kunnen varen. Want het besturen van ons schip in/naar het "onbekende' wordt te allen tijde in WAARHEID door onze spirit overzien. Op het menselijke wakende bewuste geestesniveau hebben we niet de informatie noch het begrip om het grote plaatje te zien, het is het ego dat aanneemt dat het leven alleen onder onze eigen controle zal zijn wanneer we uit deze manier van leven vandaan gaan dat erop toegezien heeft dat het menselijke ras diens omgeving decimeerde en de DECONSTRUCTIE zelf begon.
Een nieuwe manier van leven gebruikt niet de methodes of geloofstructuren die ons naar dit punt toebrachten, velen kunnen accepteren dat het leven op deze planeet onder een immense verandering is, maar proberen nog steeds om de verandering te controleren wat gebaseerd is op het uitlijnen voor of tegen wat al door het menselijke ras ervaren werd.
Wij zijn opgemaakt van spirit dat incarneerde in/naar een menselijke gestalte. Dit is slechts een deel van het plaatje maar eentje welke de oude 3D Aarde gecreëerde constructie opzettelijk verdraait. Velen focussen zich op ofwel het menselijke voertuig OF het spirit gedeelte van hun menselijke levenservaring, maar zeer weinig balanceren beiden en verbinden zich dan met de BRON. Er komt een frequentieniveau in het uitbreidingsproces dat de beweging tegenwerkt als deze verbinding niet geaccepteerd en GEACTIVEERD is.
Het belangrijke deel van deze verbinding is de activering, velen volgen strakke routines en rituelen zonder allereerst hun verbinding geactiveerd te hebben, de enige activering in WAARHEID is de verbinding met de BRON en het spirit deel van ons dat niet in de menselijke gestalte geïncarneerd is. Er zijn vele leringen die ernaar streven om de menselijke wil en de controle over de externe wakende werkelijkheid te promoten. De externe wakende menselijke levenswerkelijkheid wordt van binnenuit gecreëerd, het is de manifestatie van de frequentie die binnenin het menselijke voertuig zit. Dit is waarom pogingen om opnieuw uit te lijnen en opnieuw te creëren op een extern wakend niveau altijd diens toevlucht neemt tot de werkelijkheid die oorspronkelijk ervaren werd. Dit duw/trek scenario is de gepresenteerde illusie door de oude 3D Aarde onder de leringen van "hard werken", "vastberadenheid" enzovoorts, wat erop toeziet dat velen grote hoeveelheden van energie op gebruiken wat in WAARHEID verwant is aan watertrappelen. Dit creëert ongerustheid, frustratie en begint de vrees en kwaadheid te ontsteken dat in het menselijke ras geplant werd.
De emotionele reactie op de externe wakende wereld kan alleen gebeuren als de frequentie die de emotionele reactie manifesteert beschikbaar is. Dit is waarom de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar streeft om vrees en kwaadheid te triggeren, deze zijn de verborgen frequenties die op het ONBEWUSTE geestesniveau zitten binnenin het menselijke ras. Velen filteren dit eruit vandaan wanneer zij wisselwerken met de externe werkelijkheid, want als iets in de wereld een enorme grote kwaadheid binnenin jou inprent dan is deze kwaadheid al BINNENIN JOU verankerd. Om de externe wakende werkelijkheid te veranderen en uit te breiden in/naar een nieuwe manier van het ervaren van het externe wakende leven, dan moet deze frequentie losgelaten worden. Maar de frequentie zal proberen dit tegen te werken, de emotionele reactie is vaak zo overweldigend dat de persoon die het ervaart verblind is.
Het is deze blindheid welke het menselijke ras nu aan het verhuizen is in/naar ontbinding en loslating. Als een frequentie losgelaten is, wordt het tijdelijk in diens volledigheid ervaren terwijl het het menselijke voertuig verlaat. De intense energetische uitbarstingen van de zonnevlammen die uitstraalden dwars over de wereld heen HELPEN dit proces, en ontbinden wat voor patroonvorming dan ook verder welke verankerd werd vanuit de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Dit ontbinden streeft ernaar om ons op een menselijk wakend geestesniveau in vrijheid te stellen, maar velen ervaren deze vrijheid als angst, zulks zijn de diepe vastgehouden geloofstructuren die onderwezen werden in relatie met wat een menselijk leven ZOU MOETEN zijn.
In deze tijd wordt van ons gevraagd om naar binnenin te gaan en naar de vrede te zoeken die alleen binnenin de hartruimte gevonden wordt. Wat wensen wij om te ervaren op een menselijk wakend niveau? Wat voor dromen hebben wij naar één kant geduwd maar waarvan nu gevraagd wordt om wederom naar hen te kijken? Wat waarderen we in deze levenservaring voorbij wat over het algemeen onderwezen wordt? Wat betekent LIEFDE in WAARHEID voor ons op een menselijk wakend niveau?
Al deze vragen hebben antwoorden die PERSOONLIJK en UNIEK zijn voor ieder individueel persoon in leven in de menselijke gestalte op deze planeet, en toch zullen velen ernaar streven om hun antwoorden door diegenen te bevestigen en te verwijzen naar met wie zij deze levenservaring delen. Ons wordt gevraagd om onze EIGEN werkelijkheid te bevestigen en te valideren en om te begrijpen dat onze menselijke levenservaring alleen altijd van onszelf kan zijn, wij kunnen niet de levens van diegenen rondom ons heen leven want wij zijn hen niet. Wij incarneerden in een uniek en individueel menselijk voertuig om een unieke en persoonlijke ervaring te hebben van wat het betekent om mens te zijn op deze planeet. Dit is wat verborgen is in het open zicht, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft ernaar om op alle momenten te onderwijzen om deze vragen voor ons te beantwoorden en om ons te onderwijzen dat wij niet het recht hebben op onze eigen antwoorden. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - als wij niet begrijpen wat dit betekent voor ons op een persoonlijk en uniek niveau zonder het verder dan onze eigen harten te moeten valideren, dan zijn wij niet klaar om uit te varen op de zee van het "onbekende' en onze spirit zal ons op onze plaats houden, veilig en geborgen totdat we GEREED ZIJN om uit te varen. Dit is buiten de frequentie van onze menselijke wil en zal velen in diepe frustratie zien, gelovend dat er een lineaire tijdschaal is waarnaar geleefd moet worden. Ieder moment is leven, iedere ademhaling is leven en ons werd geleerd om dit er niet alleen uit vandaan te filteren, maar ook om hiervan te onthechten en alleen naar het volgende moment te kijken. Dit haalt ons uit het NU moment vandaan en berooft ons van ons geboorterecht wat VREDE, LIEFDE, HARMONIE en WAARHEID is. Dit is wat wij van NATURE en in de kern van ons Wezen zijn, en wat deze kern tegenwerkt van te stralen zijn de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat ons geleerd werd om onze hartruimte heen te wikkelen.
Op dit moment wordt van ons gevraagd om ADEM TE HALEN en te ZIJN en om te begrijpen dat WIJ in WAARHEID LIEFDE ZIJN. Het proces dat wij ondergaan in deze tijd streeft er alleen naar om ons dit bij iedere kans te laten zien. Iedere weerstand hierop is een lering die lopende is op het onbewuste geestesniveau en streeft ernaar ons te leren dat wij anders zijn dan dat WIJ IN WAARHEID ZIJN. Laat dit ontbinden en sta het proces toe zich te ontplooien. Want, "Je kunt niet mislukken met waarvoor je hier kwam om te ZIJN".
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen