dinsdag, maart 17, 2015

Karen Dover - 14 & 16 Maart'15 - Disintegratie van de "Algemene" Geloofsystemen & Het "Gekwetste Kind" in WAARHEID Genezen


 Karen Dover
Disintegratie van de "Algemene" Geloofsystemen
14 Maart 2015
Terwijl de ontbinding van de lagere dimensionale frequentie bandbreedtes doorgaat, ontbindt alles dat in deze bandbreedtes vastgehouden werd op het menselijke bewuste niveau ook. Het mag behulpzaam zijn om een klein beetje naar het menselijke bewustzijn te kijken zoals het Internet, elk menselijk voertuig dat wakker is (terwijl het rondloopt en niet in de periode waarin men slaapt) heeft toegang tot dit "internet". Terwijl wij onze menselijke levens leven zoeken wij naar bevestiging van onze menselijkheid (wat het mens zijn is) via dit "internet". Alles dat daar niet binnenin is wordt er eenvoudigweg uit vandaan gefilterd. Weer een ander voorbeeld om te helpen is het twaalfde aapje voorbeeld, alleen als iets op een bewust niveau door een bepaald percentage van het menselijke ras erkend wordt kan het gezien worden.
Dus als deze lagere dimensionale band met frequenties van de vibrationale ruimte ontbonden zijn waarin zij bestonden, dat rondom en op de planeet Aarde is, zal alles dat vanuit deze frequentie bandbreedtes manifesteert ook ontbinden. Zonder de frequentie bandbreedte kan er geen manifestatie zijn. Vandaar dat de "algemene" vastgehouden geloofsystemen beginnen te ontbinden uit het bassin van het menselijke bewustzijn.
Dit betekent dat wanneer welk menselijk voertuig dan ook onbewust de bevestiging van het geloof van het bassin van het menselijke bewustzijn natrekt (het internet in het voorbeeld) het niet gevonden zal worden.
Op een wakend bewust geestesniveau manifesteert dit als verwarring en als iets dat er "mist". Het mag voor het menselijke voertuig, dat probeert om het geloof te vinden, veroorzaken om ofwel het te accepteren dat het daar niet langer meer is of er eenvoudig uitfilteren dat het er ooit was.
Het is vanuit deze ontbinding dat uitbreiding zich voor kan doen op een breder menselijk niveau. Als de ontbinding zich niet voor zou doen zou er geen gemakkelijke uitbreiding zijn, aangezien het geloofsysteem ernaar zou streven om te blijven. Ik heb recentelijk geblogd hoe geloofsystemen werken om hun waarde te "bewijzen en proberen te blijven door zichzelf opnieuw te verankeren.
Dit zal voor concepten en kennis toestaan om te beginnen te stromen waar voorheen er slechts cirkels waren van stevig vastgehouden geloofpatronen (op hun plaats gehouden door frequentie bandbreedtes). Velen in deze tijd mogen in een soort van "nevel" zijn, niet in staat om hun vinger te plaatsen op wat het is dat er met hen aan het gebeuren is terwijl zij meer volledig in/naar deze uitgebreidheid verhuizen.

Deze "actieve toegangspoort" is krachtig en kan werken om ons te helpen vollediger dat los te laten wat ernaar gestreefd heeft om ons stevig op onze plaats te houden. Het staat voor andere "opties" toe om aan ons getoond te worden terwijl wij onze keuzes/beslissingen op een menselijk bewust wakend geestesniveau maken.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om open te staan voor de "nieuwe" ideeën die in staat zijn door ons heen te stromen en om deze "nieuwe" kennis toe te staan ons te helpen verdere uitbreidende energetische ruimtes in vrijheid te stellen. Dit ziet erop toe dat wij uit de zeer stijve patronen van gedrag verhuizen die uitdagend geweest mogen zijn om uit vandaan te gaan.
Ons wordt ook gevraagd de behoefte van diegenen te begrijpen die niet gladweg kunnen accepteren dat het evolutieproces zelfs maar bestaat, terwijl zij in/naar een periode van verwarring verhuizen dat erop toe mag zien dat velen hun gezonde verstand in vraag stellen en proberen op manieren te leven die niet langer meer geschikt zijn voor een ras dat nu aan het verhuizen is van duisternis naar het Licht.
Hiermee bedoel ik een bestaan waar zij ingedamd en "in behoefte" gehouden worden. Met Licht en kennis komt verantwoordelijkheid en dit is wat nu volledig op de planeet Aarde geboren wordt, het begrip dat het menselijke ras gebonden is door alleen de keuzes die gemaakt worden op een persoonlijk menselijk bewust wakend geestesniveau. Terwijl verantwoordelijkheid voor onze menselijke levenservaring opnieuw innerlijk gevestigd wordt, en terwijl wij de volledige verantwoordelijkheid accepteren voor de cocreatie van onze eigen werkelijkheid, dan zal de externe wakende werkelijkheid van IEDEREEN op de planeet Aarde verschuiven en evolueren. Dit wordt altijd slechts bereikt op een persoonlijk en individueel niveau en nooit collectief, aangezien dit wederom de "menselijke wil" boven het Gods wil scenario presenteert. Op een collectief niveau stroomt ALLES al maar het stroomt OP NATUURLIJKE WIJZE. Door te focussen op het "collectief" wordt het persoonlijke eruit gefilterd. De sleutel voor het "collectief" is persoonlijk en is waarom de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid het menselijke ras onderwees om verantwoordelijkheid af te wijzen en het te plaatsen aan de voeten van diegenen rondom hen heen. Dit onderbrak de NATUURLIJKE energiestroom en ontkrachtte ALLES.
Het is niet mogelijk om "collectief" te creëren, want dat is niet de functie op het menselijke bewuste wakende geestesniveau van ons menselijke voertuig. Dat is de rol van onze spirit en God, aangezien het plaatje te groot is om vanuit een menselijk bewust niveau gezien te worden. Als wij accepteren en erkennen wie wij in WAARHEID zijn, zullen wij vanzelfsprekend in/naar cocreatie verhuizen en frequentie deuropeningen zullen als vanzelf open gaan om dat wat er nodig is om gemanifesteerd te worden op een menselijk niveau te zien manifesteren.  
Diegenen van jullie die hiermee in uitlijning zijn zullen dit voelen, aangezien mensen, plaatsen en scenario's aan jullie gepresenteerd worden en de kansen/mogelijkheden JULLIE VINDEN. Dit is alles op frequentie gefundeerd en loopt ongezien naar de menselijke ogen.
Aan ons wordt gevraagd om adem te halen en te ZIJN en om onze spirit en God toe te staan ons de stappen te laten zien die van ons gevraagd worden om te nemen, om de Hemel op Aarde te manifesteren en in WAARHEID in/naar onze evolutie en uitgebreidheid te verhuizen. ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
****
Karen Dover
Het "Gekwetste Kind" in WAARHEID Genezen
16 Maart 2015
Er wordt veel gesproken over onze innerlijke ZELF en de verschillende manieren waarop wij in onze menselijke gestalte werken om onze menselijke levenservaring te saboteren. Alle "kwetsuren" zijn een frequentie en lopen in het menselijke onbewuste geestesniveau. Dit ziet erop toe dat wij actie ondernemen en op scenario's reageren die gebaseerd zijn op de verborgen frequentie welke manifesteert als een geloofsysteem. Wij zien daarom in WAARHEID geen scenario's of onszelf in duidelijkheid, wij zien onszelf door de vervorming die gecreëerd werd vanuit de "kwetsuur" die lopende is op een onbewust geestesniveau.
Wij zijn in een menselijke gestalte, we zijn daarom niet perfect, we kwamen niet naar deze menselijke levenservaring om ook maar iets anders te zijn dan dat we zijn, wat het mens zijn is. Echter, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie probeert herhaaldelijk te onderwijzen dat wij de genoemde perfectie moeten bereiken. Inderdaad, veel mensen geloven dat zij op de één of andere manier perfect moeten zijn om geliefd te zijn. De kinderen die geloven dat zij geen goed kunnen doen in de ogen van hun ouders zullen opgroeien gelovend dat niemand van hen zal houden tenzij zij zichzelf als "perfect" presenteren.
Het moet opgemerkt worden dat de "kwetsuur" binnenin ernaar streeft om ons te "helpen"en ons "veilig" te houden. Daarom mogen we bij onszelf gewaarworden onze volwassen levenservaring op manieren te saboteren die geen zin maken op het volwassen niveau, aangezien zij op de verborgen angsten van het "kind" binnenin functioneren.
Het menselijke ras werd onderwezen om diens angsten in iedere generatie te repliceren. Als ouders mogen wij geloven dat wij op de één of andere manier onze kinderen beschermen door hen op manieren op te voeden, waarvan wij wensten ermee opgevoed te zijn geweest of we mogen ons eenvoudig vasthouden aan de manieren van het opvoeden van onze ouders. Inderdaad, het is onbelangrijk op wat voor manier we dit doen, aangezien het eruit filtert dat onze kinderen ons niet zijn. Zij zijn uniek en individueel, zoals wij zijn.
Er zijn vele verborgen patronen van onbewust gedrag in families die eenvoudigweg niet gezien worden door diegenen in de genoemde families. Allen werken eraan om de "kwetsuur" gebaseerd op de algemene en totaal vervormde lagere dimensionale frequenties, die geboorte geven aan het algemene geaccepteerde geloof dat "Liefde pijn doet", te beschermen.
Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Slechts omdat wij een ervaring gehad hebben die ernaar streeft ons te leren dat "Liefde pijn doet", maakt het geloof geen WAARHEID. Het is eenvoudig een ervaring welke gecreëerd wordt vanuit de verborgen geloofsystemen die diep binnenin het menselijke voertuig lopen.
De "kwetsuur" kan permanent en volledig genezen worden, maar voor dit om te gebeuren moeten wij op het menselijke bewuste wakende geestesniveau allereerst accepteren dat wij "gekwetst" zijn en de pijn erkennen. We kunnen niet iets genezen dat we niet kunnen zien.
In deze tijd duwt de toename in de hogere dimensionale frequenties de onbewuste kwetsuren naar de oppervlakte, proberend om het verborgene aan ons op een wakend geestesniveau te openbaren. Op een wakend geestesniveau mag dit manifesteren als terugkerende herinneringen, mensen die terugkeren of scenario's die terugkeren naar onze wakende menselijke levens.
Velen zullen proberen dit eruit te filteren ernaar strevend om de "kwetsuur" wederom te begraven, maar het frequentieniveau op de achtergrond van de planeet Aarde zal dit niet toestaan. Wij zijn hier om de LIEFDE welke IS toe te staan om VRIJELIJK door ons, rondom ons en binnenin ons te stromen. Op een diep niveau mogen we bij onszelf gewaarworden hier oké mee te zijn in bepaalde gebieden van onze levenservaring, maar proberen om deze stroom in andere gebieden te controleren. Dit is geen WAARHEID en wordt daarom niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Wij zijn niet hier om door te gaan te leven door "onze" menselijke wil uit te oefenen boven dat wat GEWOON IS. Zoveel is er lopende op het onbewuste en daarom verborgen niveau dat iedere "controle" die wij denken lopende te hebben louter een optische illusie is. Het is verwant aan een werkende PC met een virus dat ongecontroleerd lopende is. Het "gekwetste kind" binnenin streeft ernaar om ieder stromen van LIEFDE in WAARHEID tegen te werken vanwege het geloof dat dit pijn zal doen.
Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb kan niets van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid meegenomen worden in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, en hiermee bedoel ik in relatie tot de frequentie. Velen proberen om deze verkondiging op het menselijke bewuste wakende geestesniveau te definiëren, maar de frequenties zijn voor ons bewustzijn verborgen. Wij "zien" alleen de manifestatie van de genoemde frequenties welke op alle momenten zullen proberen ons te verblinden voor de feitelijke frequentie.
Ik heb de "genezing van het gekwetste kind binnenin" cursus gecreëerd welke helpt om deze verborgen frequentie los te laten en dat het in je eigen tijd gedaan kan worden. Aangezien deze cursus eraan werkt om de frequentie los te laten en niet slechts de manifestatie van de genoemde frequentie adresseert, streeft deze cursus ernaar om de pijn van de frequentie permanent te genezen. Het is niet mogelijk getriggerd te worden als je de frequentie niet langer meer lopende hebt. Als jij ZELF bevrijdt van de genoemde frequentie begin je te helpen om de patronen voor anderen te verlichten, aangezien ieder drama op z'n minst twee mensen nodig heeft om te ontbranden en beide de frequentie lopende moeten hebben.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om de pijn van de "kwetsuur" binnenin te erkennen en te begrijpen dat wij niet gestraft worden. Om te begrijpen dat veel van wat er diep verborgen binnenin ons lopende is, is gedurende een eeuwigheid binnenin ons geweest terwijl de "kwetsuur" onophoudelijk bezocht werd binnenin de oude karmische dimensionale tijdlijnen.
Aan ons wordt gevraagd om de diepe genezing toe te staan plaats te vinden en om ons over te geven aan onze spirit die de pijn in WAARHEID ziet, want wij bestaan buiten onze menselijke gestalte in spirit. Door te verbinden met onze spirit en de BRON en God, kunnen wij diepe genezing toestaan plaats te vinden dat voorbij gaat aan wat voor oude huidige niveaus van begrip dan ook op een menselijk wakend geestesniveau. In WAARHEID kunnen wij wonderen toestaan door ons heen en naar buiten in/naar de wereld verderop te stromen.
Het is door deze diepe genezing dat onze helderheid van visie terugkeert, dat onze externe wakende werkelijkheid op het menselijke bewuste wakende geestesniveau kan en zal verschuiven en veranderen, een nieuwe manier van leven en zijn openbarend. Het is door deze diepe genezing dat het menselijke ras nu in WAARHEID in/naar diens evolutie verhuist en begint te co-creëren vanuit de LIEFDE welke in WAARHEID IS. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie streefde ernaar om een sluier over de ogen van het menselijke ras te plaatsen, deze sluier zal nu proberen te ontbinden, volledig WAARHEID onthullend wat altijd bestaan heeft en wat aan ons in onze menselijke gestalte eenvoudig geleerd werd om eruit te filteren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen