zondag, maart 29, 2015

Hilarion - De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen - Maart 29-April 5, 2015Hilarion
De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen
Maart 29-April 5, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De winden van verandering blazen immer meer frequent. Alles wat jullie betreft, daar zijn toenemende signalen van de vernieuwing van jullie landen, jullie mensen en jullie zielen, terwijl ieder persoon zich uitlijnt met diens eigen goddelijke essentie en dagelijks diens aanwezigheid binnenin hun fysieke lichaam uitnodigt. Deze veranderingen doen zich in cyclussen voor en jullie zullen het weten wanneer jullie in een cyclus van assimilatie zijn van de kosmische energieën die door jullie Kroon Chakra binnenstromen, aangezien dit de tijd is van het innemen van nieuwe informatie en jullie ten zeerste gestimuleerd, aangescherpt en opgetild worden. Dan komt een volgende cyclus van de assimilatie van deze energieën binnen waardoor jullie, in jullie fysieke lichaam, de noodzaak gewaarworden om te rusten, te slapen, jezelf te verzorgen en om na te denken, en om deze energieën in jullie fysieke lichaam te aarden om hen op en binnenin de Aarde te verankeren. Verdwenen zijn de dagen toen dit proces zich voordeed in termen van decennia; nu vindt het op een veel sneller tempo plaats. Zo zijn de tijden waarin jullie leven.
Wat recht voor jullie verschijnt, is het bewijs van alles dat eens geheim gehouden werd en wat nu niet langer meer ingedamd kan worden door diegenen die ernaar streven om het te onderdrukken. De dageraad van de nieuwe dag komt iedere ochtend op, zowel letterlijk als figuurlijk. Jullie die goed thuis zijn in jullie dagelijkse disciplines voelen deze van binnenuit. Jullie hogere verbinding stuurt jullie altijd in/naar de correcte aanname van het doen en laten van dezen op jullie planeet. Jullie hebben de effecten van de veranderingen gezien die gewrocht werden door het bijeenkomen van vele mensen om een voornemen te onderschrijven om een correctie te creëren voor bewegingen die zich voordoen die jullie en jullie planeet uit de koers zouden brengen. Wij vanuit het hogere perspectief overlichten in toenemende mate jullie zielen, zodat jullie collectief geïnspireerd mag zijn, om dat wat niet voor het hoogste goede van jullie mensen en jullie planeet is af te wenden. Diegenen die dergelijke voornemens hebben zullen niet slagen met hun inspanningen om hun controle te herkrijgen.

De wereld is aan het veranderen omdat jullie veranderen. Terwijl jullie je innerlijke werk voortzetten door na te denken over de meer verborgen aspecten van jullie zelf die in/naar jullie besef komen, dienen jullie het grotere goed van allen, want als zulk werk gedaan is, zijn het jullie persoonlijke inspanningen die het bewustzijnspotentieel uitbreiden voor alle anderen binnenin jullie gebied van beïnvloeding. Bewust of niet, jullie zijn een wereld aan het creëren waar waarheid, oprechtheid en transparantie het normale zijn en niet de uitzondering. Dit is een beproevende tijd voor diegenen die in ontkenning zijn van de transformatie welke zich voordoet binnenin de psyche van de mensheid, want zij zien het teken aan de wand niet. Het betaamt diegenen, zoals jullie, om alle mensen in hun diversiteit van mening in het hoogste Licht, vriendelijkheid en mededogen te houden. De hoogste kwaliteiten van iedere ziel beginnen naar de oppervlakte van hun bewustzijn te stijgen, en jullie zullen deze tot bloei zien komen met immer grotere vreugde en erkentelijkheid binnenin jullie innerlijke wezen.
Als een ieder van jullie jullie spirituele integriteit handhaaft, ondersteunt en oprecht tegen zelf blijft, zal er veel in jullie persoonlijke levens op diens plaats beginnen te vallen. Diegenen die jou kunnen helpen om jouw deel in het Goddelijke Plan te bewerkstellingen, zal in/naar je gebied van beïnvloeding komen en het zal een tijd zijn van rustige vreugde en innerlijk weten. Plannen zullen ingesteld worden en doelen zullen volbracht worden met een gevoel van vertrouwen en gemak. Gebeurtenissen zullen op een magische manier gebeuren om verbazingwekkende mogelijkheden en kansen te openen waar jullie nooit en te nimmer over gedroomd hebben dat het zou kunnen gebeuren. Het gevoel van vrede en harmonie doordringt zelfs nu jullie externe wereld en het is een tijd van het bijeenkomen van de stammen, zogezegd. Zielverbindingen tussen mensen vinden in grotere aantallen in een snelle beweging van convergentie plaats, hetgeen sommigen van jullie sprakeloos achter zal laten.
Ben open voor alle potentieel, het meest van alles binnenin zelf. Jullie zijn het die de hogere visie creëren en jullie zijn het die het tot bloei zullen zien komen. Allen van de Hemel zweren vreugdevol samen om het te laten gebeuren!
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten