dinsdag, maart 24, 2015

Het Hemelsblauw Is Niet de Grens - 23 Maart 2015 / Brenda Hoffman


Het Hemelsblauw Is Niet de Grens
23 Maart 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Sommigen van jullie voelden de energieën van de afgelopen paar dagen diepgaand en rechtstreeks. Anderen merkten de angst van velen op, maar voelden weinig. Alles verschoof in overeenstemming met hun behoeften.
Diegenen van jullie die in grote pijn zijn, zijn overstuur omdat jullie dachten dat jullie niet veel zouden ervaren wanneer jullie je berg van de algemene reiniging beklommen hadden. Jullie opruiming/reiniging is nu van jullie individuele paden. Sommige van deze paden hebben vele braamstruiken en anderen zijn relatief geëffend. Het is niet jullie rol of onze rol om te specificeren waarom iedere entiteit wel of niet in pijn was. En diegenen die lijden/leden zijn niet spiritueler, slechts op een ander pad.
Jullie hebben een plaats bereikt in jullie overgang waarin jullie de enige zijn die verklaringen en richtingen voor jullie zelf kunnen verstrekken. Een dergelijke gedachte is voor velen moeilijk. Het is zoals het verwijderen van de trainingswielen van je fiets. De meesten van jullie die op die manier leerden fietsen waren er zeker van dat jullie zouden vallen en jezelf pijn zouden doen toen jullie trainingswielen eenmaal verwijderd waren. Slechts om te ontdekken dat jullie nieuwe fietsvaardigheden jullie voorzagen van meer snelheid en avontuur dan voorheen. En aldus is het voor jullie het laatste uitstapje in/naar jullie nieuwe wereld.
Jullie persoonlijke rol bespoedigen - zoals in de afgelopen paar dagen gebeurde - intensiveerde wat voor braamstruiken of stukjes op jullie pad dan ook waar jullie niet overheen konden springen, onderdoor of er rondom heen konden gaan. Deze braamstruiken zijn jullie boodschappen naar jullie zelf dat deze braamstruik, dit stukje iets is dat jullie moeten adresseren voordat jullie voorwaarts gaan.

Hoewel jullie zeer vaak verscheidene levens hadden op de 3D Aarde om volledig één kwestie te ervaren, is iets dergelijks in dit leven geen werkelijkheid.
Jullie stemden ermee in om de Nieuwe Aarde brug te bouwen - en aldus deden jullie dat. Nu eisen jullie dat het jullie toegestaan wordt om de vruchten van dat werk te ervaren - en aldus doen jullie dat.
Door ver voorbij te gaan aan wat er van jullie verwacht werd door jullie en de Universums voorafgaand aan het betreden van de Aarde in dit leven, hebben jullie aanzienlijk jullie opruimingsprocessen versneld. Hoewel jullie bergklim voldoende was om beweging op de Nieuwe Aarde brug te beginnen - om de nieuwe werkelijkheid van vreugde en Liefde voor anderen en jezelf te accepteren, verzochten jullie om snel langs jullie groene heuvels omlaag te rollen om te verzekeren dat jullie volledig de Nieuwe Aarde in dit leven zouden ervaren.
De stenen en braamstruiken die jullie recentelijk opmerkten op jullie pad, zijn niet het resultaat van de één of andere God of Universum dat jullie straft. Het is dat jullie jullie Nieuwe Aarde reis en het proces bespoedigen, en dus verzochten jullie om meer energie voor die reiniging.
Niet alleen wensen jullie om de Nieuwe Aarde brug over te steken, jullie zijn aan het plannen om erop te leven voordat jullie de Aarde in dit leven verlaten.
Voor de meesten, betekent die laatste verklaring dat alles dat jullie wensen binnen een paar jaren zal veranderen, want jullie geloven dat dit leven beperkt is tot 75 tot 100 jaren - dus moeten jullie door alles dat jullie wensen heen racen - en dat jullie tijd op Aarde in dit leven grenzen heeft.
Sta deze overtuigingen/geloven gedurende een poosje in jullie gedachten toe rond te drijven. Besef dan, misschien met grote vreugde, dat als jullie je DNA, cellen, vibraties en frequenties verschuiven - zoals jullie in de afgelopen paar dagen deden en door zullen gaan te doen voor misschien zolang als jullie van dit leven zijn - er geen richtlijnen zijn voor wat er gebeurt.
Merk alsjeblieft in de waarachtige diepte van jullie wezen op dat jullie voorbij gegaan zijn, ver voorbij gegaan zijn aan de verwachtingen. Want precies wanneer het Universum gelooft dat jullie besloten hebben om een beetje te rusten, op het voorspelde tempo te gaan voorafgaand aan jullie entree op de Aarde in dit leven, verhogen jullie aanzienlijk jullie vaardigheden en snelheid.
Wij kunnen geen definitieve visie verstrekken van waar of wanneer jullie deze onverbiddelijke groei naar 5D en daaraan voorbij zullen stoppen. Inderdaad, jullie waren geprogrammeerd, zo jullie willen, om de meeste van jullie inspanningen te stoppen wanneer jullie 4D eenmaal bereikt hadden. Iets dergelijks is al in jullie verleden. Jullie en de Aarde zijn snel aan het overgaan naar 5D en daaraan voorbij.
Waar zullen jullie stoppen? Wanneer zullen jullie stoppen. Niemand, zeer waarschijnlijk zelfs jullie niet, kent dat antwoord.
Jullie zijn geen lemmingen - elkaar volgend naar de rand van een klif naar jullie ondergang zoals geportretteerd in één van jullie beroemde televisie commercials. Jullie zijn adelaars hoog vliegend boven de Aarde vaststellend wanneer en hoe jullie wensen te landen. En dagen wie dan ook uit om jullie tegen te houden of te controleren - want jullie zijn niet langer meer te controleren.
Jullie hebben waarschijnlijk verborgen pijn bezocht in de laatste paar dagen. Iets dergelijks is geen vloek of een graadmeter dat je een slecht persoon bent. In plaats daarvan, verzamelden jullie moed en besloten uit het nest vandaan te vliegen naar jullie nieuwe leven, nieuwe wezen - of het nu 5D, 6D of daaraan voorbij is.
Jullie hebben geen grenzen. En jullie zijn degenen die besloten dat iets dergelijks zo is. Want de grenzen die jullie voor jullie zelf instelden voorafgaand aan het betreden van de Aarde in dit leven, zijn allang vergeten. Jullie zijn op jullie pad - en jullie zijn moedig genoeg om wat voor barrières dan ook op dat pad te verbrijzelen. Hoewel iets dergelijks fysiek, emotioneel of spiritueel moeilijk geweest mag zijn, jullie doen dat of hebben dat in de afgelopen paar dagen gedaan - en zullen waarschijnlijk doorgaan om dat dus te doen.
In plaats van angstig te zijn, te geloven dat je op de één of andere manier vervloekt bent of denkt dat de goden je verlaten hebben, glorie in het visioen van jou als een adelaar majestueus door de lucht vliegend met je huidige doel in gedachten en toekomstige objectieven volledig deel van je wezen zijnd- maar alleen JOUW wezen.
Je bent niet langer meer van de Aarde zoals dat waar is voor een worm, jij vliegt hoog en ziet de Aarde met nieuwe ogen en vaardigheden.
Door alleen in een kameleon te veranderen, zoals de mode, naar een nieuwe jij, wanneer je adelaar wezen niet langer voldoende is - net zoals je in de afgelopen paar dagen deed. Jij bent geen worm of een mot, jij bent een adelaar nadenkend over je volgende frequentie en/of dimensionale ervaring. Wanneer en als je besluit om nieuw patronen te verkennen is volledig aan jou.
Alles dat er van jullie vereist was voorafgaand aan jullie entree op de Aarde in dit leven was om de Nieuwe Aarde te introduceren. Jullie hebben dat doel jaren geleden bereikt. Aldus is het dat zelfs het hemelsblauw niet langer jullie grens is.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten