vrijdag, maart 20, 2015

De Goddelijke Moeder - Equinox 20 Maart - 20 Maart 2015 / Rita PulmansDe Goddelijke Moeder
Equinox 20 Maart en Zonsverduistering
20 Maart 2015 / Rita Pulmans


De Goddelijke Moeder Spreekt;
Geliefde kinderen, verbind je met de grote "opening" vandaag, Mijn Goddelijke Matrix.
Geliefden, Ik de Grote Moeder, de Grote Kosmische BaarMoeder zal jullie levensbrengende energieën schenken.
Laat je doordringen door Mijn Heilige "input".
Laat je instromen met Mijn Heilig Kosmische Stralen, zodat jullie je kunnen opvullen met levend-gevende, levensbrengende, Heilige en Helende Eenergieën.
Vandaag en verder nog een hele tijd kunnen en mogen jullie je verder en verder laten indalen in Mijn Heilige Kosmische Baarmoeder.
Zie hoe Zuster Maan haar verzachtende energie aanbiedt aan Vader Zon, (Zonsverduistering) zodat de intense ejaculaties van/met intens krachtig VaderLicht jullie niet kunnen deren, maar jullie oneindige warme intense Liefde en Levenskracht schenken. Jullie dienen nu vanuit het grote Kosmische kloppende Hart.
Verbind je in de blauwe Heilige energie van Zuster Maan en laat toe dat zij de stralen van Vader Zon verzacht.

Verbind je via Mijn grote Kosmische BaarMoeder via je onderste chakra, je muladhara, en laat mijn Heilige stralen je doordringen.
Laat Mijn stralen je volledig indringen, doordringen, instralen in al je cellen, in heel je lichaam.
Ga nu naar de Goddelijke VaderZonstralen en laat je penetreren. Deze Krachtige ejaculatie van Licht Liefde en Energie van Vader Zon is een uniek gegeven.
Verbind je geliefde kinderen met deze enorme Goddelijke Boost.
Zie geliefde kinderen van Mijn Moederlijk Hart, hoe de VaderGods Stralen zich verbinden in en met Mijn Goddelijke Matrix, en zie hoe deze zich in jullie bevestigen.
Wij zeggen dank voor deze Grote Genade.
Wij danken de Goddelijke Voorzienigheid voor zoveel Licht en Liefde.
We danken Zuster Maan voor haar verzachtende mantel.
Wij danken de aardekinderen die gevolg geven aan mijn oproep.
Ik De goddelijke Kosmische Moeder wens mijn aardekinderen een Zalige Equinox toe!
De Grote Kosmische Moeder.
****
Dit jaar zal tijdens de Lent-Equinox (20 maart 2015) de Aarde een totale Zonsverduistering ervaren, welke plaatsvindt tussen 09:30 en 11:48 uur. Hierdoor zullen in de periode tussen 20 maart en 4 april vele verschuvingen en veranderingen op de Aarde zijn, de weg openend voor nieuwe vormen en nieuwe creaties. Met dit krachtige ritueel beogen wij een zelfgenezingsproces in werking te zetten en hiermee een nieuwe en virale werkelijkheid te manifesteren.
Deze equinox meditatie van Aartsengel Michael kan/mag je gebruiken om deze te ondersteunen.

****
Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright Rita Pulmans
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten