dinsdag, maart 24, 2015

Blossom en De Galactische Federatie van het Licht - Waarheid, Wat is Waar - Wat Niet? - 19 Maart 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
19 Maart 2015
"Waarheid, Wat is Waar - Wat Niet?"

Blossom: Hallo vrienden … zijn we allemaal klaar voor de volgende opwindende episode?
GFL:  Wij zijn natuurlijk ÉÉN met jullie … zoals we met ALLE dingen zijn.
Geweldig! Nou, een paar dingen … en ik ben er niet zeker van of ik er wel in wil duiken … maar wie A zegt, moet ook B zeggen, zoals het gezegde luidt. Zouden we het nu over de essentie van Waarheid kunnen hebben? Ik weet dat we hier eerder uitgebreid over spraken … een aantal jaren gelden … en dat ik totaal in de war raakte en de weg kwijt was. Zouden we het, nu ik zoveel meer verlicht ben … !!!!???? … opnieuw kunnen proberen?
Wij zijn altijd blij als we jullie waar dan ook bij kunnen helpen om het te begrijpen. We zijn ons ervan bewust dat jullie je verward VOELEN waar het gaat om het feit dat jullie … wanneer er iets is gebeurd … wanneer jullie het hebben gezien met jullie ogen/in jullie hart hebben gevoeld … het feit/de Waarheid ervan niet kunnen ontkennen. Maar het is een probleem voor jullie dat een bepaald feit jullie een ongemakkelijk GEVOEL kan geven … alhoewel jullie weten … het een feit is … dat het gebeurde. Het is, zoals jullie zouden zeggen … WAAR.
Dat klopt. Echter, jullie zeggen dat wij, als iets ons een ongemakkelijk gevoel geeft … verder moeten gaan … omdat het niet ONZE WAARHEID is.
Ja, dat doen we … omdat dit het beste advies is. Laten we eens proberen die twee naast elkaar te zetten. Een feit is een feit … binnen de illusie, laten we dat niet vergeten … En wij zeggen dat als een ‘verhaal’ niet met jullie resoneert … het niet JULLIE WAARHEID is.
Ja. Dus, oorlog resoneert niet met mij … en is daarom niet mijn waarheid … echter, voor mij is het een feit dat het maar doorgaat … het is WAAR. Zien jullie wat ik probeer te zeggen?
Zeker. En wat wij willen laten zien is … dat bijvoorbeeld ‘oorlog’ … geen ‘klank van Waarheid’ … voor jullie heeft. Maar voor een ander kan dat wel zo zijn.
Maar het gebeurt absoluut … en is dus waar?
Het is een feit. Het is ook een feit dat dit een zeer gecompliceerde materie is.
Concentreer jij je, Blossom, in jullie wereld … je alledaagse leven … op oorlog?
Nooit.


Derhalve resoneert het niet in JOUW WERELD … IN JOUW WAARHEID … en komt het niet in jouw gedachten op. En mocht het toch gebeuren … dan VOELT het niet GOED.
Iemands EIGEN WAARHEID maakt dat MEN zich GOED VOELT. Dit is WAAR.
Zoek ‘Waar’ eens op … overeenkomend met het feit of de werkelijkheid.
Zoek ‘Waarheid’ op … De kwaliteit of toestand dat iets waar is.
Oké … Dit gaat een echte test voor mij worden. Omdat ik dit verwarrend vind, wil ik mijn geest helder gaan maken en jullie hierover aan het woord laten … zijn jullie hiertoe bereid?
Nauwkeuriger gezegd … ben jij dat?
Wie A zegt, moet B zeggen.

Klik hier voor de audio-opname. (Transcriptie hieronder)  http://youtu.be/5fauO5eqbV4
Wow! Dat voelde heel warm en Goed. Dank je wel … Perfect punt om te eindigen … IK HOU VAN JULLIE!
Transcriptie:
De Helderste Groet aan Ieder Een op deze mooie dag.
We moeten nu al glimlachen, omdat we weten dat Blossom zich wat zorgen maakt over dat ze, terwijl wij spreken, niet bij machte zal zijn om tussenbeide te komen met vragen.
Laten we zien hoe ons kleine experiment vandaag uitpakt … akkoord?
Het gaat er dus om dat jullie vragen hebben over Waarheid. Wat is Waar? Wat niet?
Men kan verschillende GEVOELENS hebben over hoe men zich over iets VOELT … en daarom kan Men zeggen … ‘Ik VOEL dat het zus is’ en iemand anders kan zeggen ‘Nou, ik VOEL dat het zo is’. Het GEVOEL dat men heeft … is in/voor elk van hen Waar.
Waar het een feit betreft … een “in feite” … kunnen jullie iets met eigen ogen  ervaren, en je daarbij niet gemakkelijk VOELEN. Jullie raken in de war als wij zeggen … ‘Als iets je niet gemakkelijk doet VOELEN, is het niet Waar’ … Dit is niet Waar! Dit is niet zo. Wij zeggen … dat als iets jullie een ongemakkelijk GEVOEL geeft … jullie er niet bij stil moeten blijven staan … omdat het doelloos is. Het geeft jullie geen goed GEVOEL.
EN IEDEREEN IS HIER OM HET GEHEEL TE DIENEN DOOR ZICH GOED TE VOELEN.
Met in Jouw Waarheid leven … bedoelen we gewoon … dat jullie dat, wat in/waarmee jullie hart resoneert volgen. Zo leven jullie in jullie EIGEN WAARHEID. Dat wat voor jullie goed VOELT.
Blossom vraagt ons nu … ‘Als er iets tegenover je staat, dat je een ongemakkelijk GEVOEL geeft  … betekent dat niet dat het niet bestaat. Dus is het Waar’.
Maar hier praten we over verschillende dingen.
WAT JE BENT … WIE JE BENT … IS LIEFDE. Dit hebben we vastgesteld. Dit is WAARHEID.
WAARHEID die verbonden is In/Als/Door/Van Liefde.
Alles wat LIEFDE is resoneert met jullie als WAARHEID.
Alles dat van een lagere Trilling is … van diezelfde Liefde … VOELT niet Waar voor Iemands ZIJN. Zie je? Men zegt dat Men Waar [Trouw] Is aan Zichzelf. Dus, wat denken jullie dat hiervan de betekenis is? Wij zouden zeggen … dat Waar [Trouw] Zijn aan Jezelf is het volgen van Jouw hart In/Van/Door/Als Liefde … bij ALLES dat van Liefde VOELT … voor die individuele ziel.
Het WARE Wezen die je bent is LIEFDE.
Blossom zei, toen we onze conversatie via het toetsenbord begonnen … ‘Maar oorlog is een feit. Het is Waar’. Daarop stellen wij … dat het een feit is dat er soldaten van deze planeet worden verwijderd. Dit is WAAR … en toch, wat we proberen uit te leggen … is dat het niet in JULLIE WAARHEID zo hoeft te zijn. DE WAARHEID van JULLIE WEZEN.
Als jullie je concentreren … als jullie je voeden in die Trilling van oorlog … dan wordt het meer en meer JULLIE WAARHEID … omdat jullie in de Trilling van die bepaalde oorlog leven.
Aan de andere kant, als jullie je bewust worden van een mooie regenboog in de lucht … die wordt veroorzaakt door de regen en de zon … is dat ook een WAAR gegeven dat er een regenboog bestaat.Als jullie je erop concentreren … is het JULLIE WAARHEID. Je trilt in de Energie van die WAARHEID … het wordt JOUW WAARHEID.
Beide vinden plaats … oorlog en regenbogen. Waar we jullie bij proberen te helpen is … welke Waarheid willen jullie toelaten?
Voor hen die het nog wat dieper begrijpen … het is een feit … het is WAARHEID dat, dat waarop je jouw gedachten focust … jouw werkelijkheid wordt … JOUW WAARHEID wordt … omdat je het naar je toe getrokken hebt. Zie je nu welke kant we opgaan?
Het is aan jullie … zouden we zeggen als we via Blossom zouden schrijven … tussen aanhalingstekens … het is aan jullie om JULLIE WAARHEID ‘uit te vinden’. Alles wat je hoeft te doen is om Jouw wensen te richten op dat wat goed VOELT. Ieder van Jullie weet in jullie Wezen wat je zou willen doen, opdat je je Gelukkig VOELT.
Wij legden onlangs uit dat als je naar een plaats in je geest gaat en het Waar maakt voor je … dat je je dan Gelukkig kan VOELEN … alsof het werkelijk een feit is. Het is Waar voor jou.
HET GEVOEL VAN GELUK, GESCHAPEN DOOR JOU … IS VOOR JOU WAAR.
Als jouw verlangen is dat  jij je op precies die gedachte vanuit de blijdschap die het je geeft blijft concentreren … dan Kan/Zal/Moet je die werkelijkheid, vanuit de GEDACHTE binnenin jouw Wezen, brengen … tot een WAARHEID buiten jouw Wezen … wat dan kan worden gewaardeerd door het innerlijk Wezen. Jij hebt het Waar gemaakt. Jij hebt het tot vervulling gebracht. Het is JOUW WAARHEID. Jij resoneerde met de Trilling ervan … en hebt het daardoor binnen JOUW werkelijkheid gehaald … tot feit gemaakt.
Dit is hoe we het verschil proberen duidelijk te maken. Dat, wat iemand anders een feit wil laten zijn … Waarheid wil laten zijn in HUN realiteit … hangt af van de gedachte waarop Men zich wil concentreren.
Als je op een kruispunt zou staan en een wegwijzer naar rechts geeft aan dat de weg bij een plaats die ‘Blijdschap’ genoemd wordt uitkomt en de wijzer naar links bij ‘Ellende’ … welk pad zou dan het meeste Plezier geven? Jullie denken automatisch dat wij zouden aannemen dat iedereen de weg naar Blijdschap zou nemen. Maar dat doen ze niet.
Want binnenin sommige Wezens … in HUN WAARHEID van waar zij zich bevinden op de uitgestrekte reis van het Goddelijke Plan … kunnen ze zich gelukkiger VOELEN bij het nemen van de ellendige weg.
Het is niet aan jullie om te oordelen over wat met een ander resoneert. Wat voor de Een werkt hoeft absoluut niet voor een ander te werken. Daarom is onze raad om je slechts te concentreren op dat wat voor jou werkt.
Schep in jouw geest jouw beeldverhaal/film. Schep jouw toneelspel. Schep de held in jou … die je graag wilt spelen … en door dit verhaal door GEVOEL tot leven te brengen … geniet jij van jouw leven.
Jouw leven! Jullie zijn hier niet om andermans leven te lijden [genieten], in zekere zin, want we VOELEN dat sommigen hieraan aanstoot zouden kunnen nemen. Blossom vraagt ons weer wat … want ze herinnert ons eraan dat, als Men Blijdschap uitzendt in het energetische veld van jullie wereld … anderen, die niet in die positie zijn, de vreugde van hen kunnen oppikken.
We glimlachen, omdat ze ons niet weg laat komen met slechts een enkel ding … dat alles moet verklaren … waarover wij zeer Blij zijn.
Maar wat we daarop willen antwoorden is … dat de Vreugde die uitvloeit van Iemands ZIEL-WAARHEID-ZELF VAN LIEFDE kan binnendringen in de ZIEL-WAARHEID-LIEFDE  van een ander en het kan helpen van zichzelf te genieten. Zien jullie het verschil? … En we zijn opgelucht dat ze ermee instemt.
Liefste zielen … wij zijn In/Van zoveel Geluk en Vreugde van Liefde … dat wij … op dit moment … met jullie verbinding kunnen hebben via de Trilling van geluid. Wij vragen jullie dat jullie je hartruimte openen terwijl jullie inademen en uitademen … en adem weer in en adem uit … zodat jullie ten volle … het GEVOEL ontvangen … de Trilling van Liefde die wij zo vrijelijk … en Blij … en Liefdevol aanbieden … aan jullie.
Wij denken dat deze nieuwe structuur erg goed zal werken, vanuit ons standpunt gezien … vanuit ONZE WAARHEID. Dat wat wij hebben bedacht heeft zich nu kunnen manifesteren via Trillingsfrequenties die overeenkomen … zodat het een feit kan worden. Dat waarover wij ooit dachten … op deze wijze via Blossom spreken … is nu, door die Vreugdevolle concentratie erop … WAARHEID geworden … In Liefde/Als Liefde/Door Liefde/Van Liefde … Wij trekken nu onze Energie terug. Iedereen dankend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten