zaterdag, maart 14, 2015

Arcturiaanse/Galactische Boodschap - Energie Gebieden Waarnemen - 12 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Arcturiaanse/Galactische Boodschap
Energie Gebieden Waarnemen
12 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie
Velen van jullie hebben problemen met jullie geheugen. Je mag er niet zeker van zijn als dat probleem is omdat je in toenemende mate in/naar het NU glijdt, of als je een kwestie hebt met je Aarde voertuig. Voor velen van jullie, is deze "kwestie" naar boven gekomen omdat jullie multidimensionaal denken met jullie 3D brein.
Jullie 3D brein was niet gecreëerd om er multidimensionaal mee te denken. Maar, omdat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is voorbij de beperkingen van de fysieke wereld, moeten jullie "overschakelen" in/naar het multidimensionale denken van jullie Multidimensionale Geest.
Jullie fysieke brein is gekalibreerd om de derde en vierde dimensionale werkelijkheden waar te nemen, terwijl jullie multidimensionale geest gekalibreerd is om de vijfde dimensie en daaraan voorbij waar te nemen. Met andere woorden, jullie moeten je bewustzijn kalibreren met de hogere hersengolven om dat wat jullie waarnemen aan de randen van jullie derde dimensionale gewaarwordingen te verwerken.
Jullie derde dimensionale waarnemingen werden uitgerekt naar hun limiet proberend om frequenties voorbij de vierde dimensie te berekenen. Vandaar dat, jullie korte glimpen van iets zien en horen dat net voorbij het derde/vierde dimensionale, en alleen in/naar een onderbewust niveau van jullie 3D brein kan gaan.
Jullie Aarde voertuig voelt dat er iets zeer anders is, maar kan niet vaststellen wat dat "iets" zou kunnen zijn. Al deze veranderingen in jullie gewaarwording zijn omdat jullie de overgang maken van de derde/vierde dimensionale waarnemingen in/naar de vijfde dimensionale, en daaraan voorbij, waarnemingen.
Vierde dimensionale waarnemingen doen zich voor wanneer je droomt of wanneer je druk bezet bent met een creatieve of verheugende inspanningen. Geleidelijk, raak je gewend aan deze waarnemingen. Als je gewend raakt aan deze frequentie van stimuli, wordt het je nieuwe "basislijn".

Dan zal je verder gaan naar de vijfde dimensionale waarnemingen. Steeds meer van onze gegrondvestigden ervaren iets dat door hun besef heen snelt, flikkert aan de rand van hun visie, zachtjes fluistert in hun gehoor en/of voorbij hun lichaam snelt.
Deze onduidelijke waarneembare waarnemingen zijn de verhoging als je meegevoerd wordt naar de vijfde dimensionale werkelijkheid die jullie ALTIJD omringd heeft. Ja, de vijfde dimensie is altijd een component van jullie werkelijkheid geweest, aangezien de hogere frequenties van werkelijkheid oneindig binnenin het NU van de ENE bestaan.
De dichtheid van angst en kwaadheid die dierbare Gaia omringd heeft gedurende meer "tijd" dan dat jullie zouden kunnen tellen, begint eindelijk weg te fladderen. Gaia ascendeert geleidelijk Haar planeet in/naar steeds hogere frequenties. Sommigen van Haar geachte bewoners zullen niet in staat zijn om afgestemd te blijven met de hogere, basislijn frequentie en zullen doorgaan binnenin de 3D Matrix te leven.
Deze 3D Matrix was voorzien van een virtuele werkelijkheid waarin wezens van de derde dimensie zouden kunnen leven op Gaia's Aarde. Gaia laat nu Haar 3D Matrix los, aangezien zij gereed is om terug te keren in/naar Haar vijfde dimensionale staat. Want zie, Gaia mist haar hogere frequentie leven.
Gelukkig, is er ook een immer-verhogend aantal van mensen die zich de vijfde dimensies van werkelijkheid, die gevuld zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht, herinneren en missen. Binnenin deze werkelijkheden daar is geen "tijd". Daarom, eindigt of begint de tijd niet, en werkelijkheden eindigen of beginnen niet.
Het leven in de hogere frequenties bestaat binnenin de Stroom van het NU. Omdat Gaia's resonantie flirt met het vijfde dimensionale NU, raken steeds meer van Haar bewoners bewust van de frequentie verschuiving van haar werkelijkheid. Sommigen weerstaan deze verschuiving, wat hen angstig en kwaad maakt.
Aan de andere kant, velen van jullie herkennen "bijna" dat iets bezig is te veranderen. Wij zeggen "bijna" omdat jullie weten dat iets anders is, maar jullie 3D brein heeft geen verklaring voor wat er aan het gebeuren is. Diegenen die gemediteerd hebben, hebben zichzelf op deze verschuiving voorbereid door te leren hoe bewust de hogere dimensionale staten van bewustzijn te ervaren.
Wij herinneren jullie eraan dat er vele manieren zijn waarop onze gegrondvestigden kunnen mediteren. Daarom, slechts omdat iemand niet formeel mediteert, betekent niet dat zij hun bewustzijn niet in/naar de hogere dimensies uitbreiden. Iedere vorm van creatieve inspanning zal dienen om automatisch jullie bewustzijn uit te breiden.
Wanneer jullie bewustzijn eenmaal begint uit te breiden om jullie bewuste waarneming van de vijfde dimensie te omvatten, beginnen jullie de werkelijkheid te ervaren zoals wat jullie 3D brein zou berekenen als "energiegebieden/velden". Aangezien jullie 3D brein niet gekalibreerd is om de vijfde dimensie en daaraan voorbij gewaar te worden, kan het alleen jullie korte vijfde dimensionale waarnemingen als "energiegebieden/velden" interpreteren.
Jullie fysieke brein kan alleen dat waarnemen wat fysiek "echt" is. Daarom, plaatst het alle niet-fysieke waarnemingen in/naar het pakket van "energiegebieden/velden". Gelukkig, beginnen steeds meer van Gaia's ascenderenden om bewust deze energiegebieden waar te nemen. Echter, sinds deze energiegebieden voorbij de illusie van de "tijd" zijn verschijnen zij als een flits van energie.
Wij spreken tegen onze gegrondvestigden binnenin dit NU om de ascenderenden te helpen beter te begrijpen om hoe bewust deze "flitsen van waarneming" bij te wonen. Eerst, denk eraan om jezelf eraan te herinneren dat deze flitsen echt zijn. Jullie 3D brein is niet in staat om die informatie te accepteren. Daarom, denk eraan om automatisch te verbinden met je Multidimensionale Geest, welke je fysieke brein overlicht.
Je Multidimensionale Geest resoneert met de frequenties net voorbij je vierde dimensionale aura. Wij gebruiken de term "voorbij" om onze verklaring begrijpelijker te maken voor je 3D denken. Echter, je vijfde dimensionale ZELF is niet "voorbij" jou. Jouw vijfde dimensionale ZELF is 'binnenin' jou.
Met dat uitgelegd, wensen wij om jullie te vertellen dat deze "'flitsen van waarneming" zich in feite binnenin jullie kern voordoen, wat het portaal is naar jullie Multidimensionale ZELF. Wat er gebeurt is dat je kern zelf, je Lichtlichaam, geactiveerd raakt door de hogere frequentie energiepatronen die de atmosfeer van de Aarde binnenkomen.
Deze "flitsen" komen Gaia's atmosfeer binnen, wat haar planetaire aura is, omdat de Aarde in toenemende mate resoneert met steeds hogere frequenties. Diegenen die met Gaia ascenderen, resoneren ook met steeds hogere frequenties. Daarom wordt hun Lichtlichaam, welke sluimerend geweest is binnenin hun kundalini kracht binnenin hun ruggenwervel, geactiveerd.
Wanneer het Lichtlichaam eenmaal het proces van activering begint, beginnen het 3D brein en de Multidimensionale Geest te versmelten. Het is de versmelting van het 3D brein en de Multidimensionale Geest die de waarnemingen van de vijfde dimensionale energiegebieden toestaat om bewust waargenomen te worden.
Jullie, onze gegrondvestigden, kunnen dit schitterende proces versnellen door jullie zelf eraan te herinneren om bewust aanwezig te zijn bij de altijd-toenemende waarnemingen, waarvoor jullie 3D brein geen verklaarbare bron van reden schijnt te hebben. Deze versnelling doet zich voor omdat jullie 3D brein in diens voornaamste stadiums is van het versmelten met jullie Multidimensionale Geest.
Je kunt dit proces helpen door jezelf te vertellen dat wat je nog maar net begint bewust waar te nemen "echt" is. Die gedachte is het begin van jouw brug tussen je 3D brein en je Multidimensionale Geest. Iedere keer dat je "over deze brug heen loopt," creëer je neurale synapsen die jouw brein aan jouw Multidimensionale Geest verbinden via de wormgaten van je "junk DNA".
**Scroll naar beneden voor “RESEARCH ON JUNK DNA” (Engelstalig)
Deze wormgaten zijn minuscule, multidimensionale portalen tussen je 3D brein en Multidimensionale Geest. Als je begint de werkelijkheid waar te nemen via je Multidimensionale Geest, zal je de hogere frequentie energiegebieden waarnemen voordat zij de "tijd" van jullie 3D Matrix binnenkomen.
Wanneer je eenmaal kunt herkennen dat deze multidimensionale energiegebieden/velden gevuld zijn met Onvoorwaardelijke Liefde, kan jij je hart en geest openen om hen volledig te accepteren. Aan de andere kant, als je herkent dat een energiegebied op angst gebaseerde emoties bevat, kan je het Onvoorwaardelijke Liefde sturen en het met het Violette Vuur bestralen.
Wanneer je met energiepatronen werkt voordat zij gemanifesteerd worden in jouw fysieke werkelijkheid, zal je zowel jezelf als Gaia van dienst zijn bij het opruimen van mogelijke beangstigende werkelijkheden. Ook, door de hogere frequentie energiegebieden te herkennen, welke gebaseerd zijn op Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht, kan je van ganser harte hen in je persoonlijke en planetaire werkelijkheid accepteren.
Wanneer je deze vijfde dimensionale en daaraan voorbij energiepatronen eenmaal accepteert in je werkelijkheid, aard hen alsjeblieft in de kern van je Kundalini, alsook in de kern van Gaia. Op die manier, zal je de hogere dimensionale portalen naar je eigen bewustzijn openen. Je zult ook dienen als de bewaker van dat portaal door diens energiepakket te aarden in de kern van Gaia's planetaire voertuig.
Zie je hoe ENORM belangrijk je bent voor het proces van ascentie? Zien jullie hoe ENORM belangrijk jullie zijn voor het proces van ascentie?
Eerst, zal je waarschijnlijk ALLEEN de negatieve energiegebieden herkennen, aangezien je bewustzijn onophoudelijk alert is voor problemen. Uiteindelijk, zal jij je comfortabel voelen met je dienstverlenende werk voor de ascentie op het basislijn niveau van de energiegebieden.
Wanneer je liefhebt en transmuteert op het niveau van een energiegebied, zal je ofwel een liefdevol energiegebied helpen geaard te worden in Gaia, of een op angst gebaseerd energiegebied transmuteren voordat het gemanifesteerd wordt.
Uiteindelijk, zal jij je zelfverzekerd genoeg voelen om de hogere dimensionale energiepakketten in je persoonlijke portaal te accepteren. Het is door de bewuste acceptatie van deze hogere dimensionale werkelijkheden IN/NAAR je ZELF dat je de bewuste eenwording met je Multidimensionale ZELF zult beginnen.
Wij wensen dat al onze vrijwilligers op de Aarde een vlotte terugkeer naar ZELF zouden kunnen ervaren, maar wij weten hoe sterk de "hersenspoeling" is in jullie NU. Gelukkig, kunnen wij jullie informeren dat jullie Galactische Familie grote schreden maken in het proces van het herlokaliseren van diegenen die het Licht in hun bewustzijn niet kunnen, of niet willen, accepteren. Wij zijn zeer verheugd dat jullie, onze afgezanten voor de Aarde, zo toegewijd geweest zijn in jullie proces van het helpen van Gaia en AL Haar schepselen.
Terwijl jullie bewustzijn doorgaat uit te breiden, zullen jullie ermee beginnen om steeds meer afwisselende, parallelle en hogere dimensionale werkelijkheden waar te nemen. Jullie Multidimensionale Geest heeft deze waarnemingen/gewaarwordingen altijd gehad, maar tot NU, was het te ontkoppeld van jullie 3D brein voor jullie om je opzettelijk bewust te zijn van deze ervaringen.
Omdat jullie bewustzijn nu aan het verschuiven is in/naar een hogere frequentie, realiseren jullie de illusie van "één werkelijkheid per tijdstip." De sleutel voor dit proces van loslating is het woord "tijd". Denk eraan, als je in/naar je vijfde dimensionale bewustzijn verhuist worden je waarnemingen niet langer begrensd door de 3D regel van gepolariseerde, afgescheiden werkelijkheden.
Omdat jullie in/naar hogere gewaarwordingen verschuiven, beginnen jullie om verscheidene werkelijkheden binnenin het NU waar te nemen; en al deze werkelijkheden zijn eigenaardig met elkaar vermengd. Natuurlijk, het "eigenaardige" component doet zich alleen voor voor jullie 3D denken dat nog steeds gelimiteerd is tot de oude concepten van afgescheidenheid, polariteit en begrenzing.
Terwijl jullie bewustzijn meer multidimensionaal wordt, worden jullie waarnemingen/gewaarwordingen ook multidimensionaal. Vandaar dat, jullie verward mogen zijn als tot "Welke werkelijkheid is de ECHTE WERKELIJKHEID?" Het antwoord is dat al deze werkelijkheden echt zijn binnenin hun eigen energiegebied. Als je een energiegebied van een bepaalde werkelijkheid binnen zou gaan, zou je de gedachten, emoties, gedachtevormen en energiegebieden van die werkelijkheid ervaren.
Echter, jullie zullen dat niet weten totdat jullie bewustzijn de energie 'gelezen' heeft van die werkelijkheid. De energiegebieden omvatten iedere werkelijkheid en functioneren zoals een menselijk aura. Dat wat in de kern van de mens is, wordt naar buiten op het energie"scherm" van de aura geprojecteerd. Het is hetzelfde voor de energiegebieden, in die zin dat het kern energiegebied van dat gebied gereflecteerd wordt op het "dimensionale membraam" van die werkelijkheid.
Dag na dag, beginnen steeds meer leden van de mensheid ermee om bewust deze multidimensionale energiegebieden waar te nemen. Al deze energiegebieden representeren ietwat andere frequenties van resonantie die jullie kunnen waarnemen terwijl in andere staten van bewustzijn.
Wanneer je hen waarneemt, ervaar je hen alleen als "energiegebieden". Maar, aangezien jullie deze energiegebieden als de aura's van de werkelijkheden beschouwen, zal jullie bewustzijn geleidelijk uitbreiden om dat concept te omvatten.
Voor jullie 3D brein, schijnen deze multidimensionale werkelijkheden driedimensionaal te zijn, aangezien dat de enige manier is waarop jullie 3D brein kan denken. Echter, deze werkelijkheden zijn gehecht aan de 3D Matrix, maar breiden hun boog ver, ver voorbij de derde dimensie uit.
Hoger dimensionale werkelijkheden bestaan binnenin deze orbs van werkelijkheid. Eerst mag je geloven dat deze orbs "nieuw" zijn. Echter, zij zijn daar altijd geweest, maar jullie waarnemingen waren begrensd tot de derde/vierde dimensie. Het is binnenin dit NU dat jullie je beginnen voor te stellen wat er voorbij de begrenzingen van jullie 3D brein zou kunnen zijn.
Herinneren jullie je toen jullie het gewoon waren te geloven dat alleen dat wat gehecht was aan de 3D Matrix echt was? Nu beseffen jullie dat wat gehecht is aan de Matrix een illusie is en wat uitstrekt voorbij de matrix de hogere dimensionale versies van die werkelijkheid zijn. Al deze werkelijkheden zijn "echt," maar alleen voor diegenen die resoneren op die frequentie. Je zult alleen de dimensionale werkelijkheden gewaarworden waarnaar jij je geest geopend hebt.
Echter, je mag in diepe meditatie zijn, creatief, of zelfs plezier hebben, wat je bewustzijn uitbreidt in/naar deze hogere frequenties, dan in een flits, grijpt de 3D Matrix je aandacht en ben je terug in de 3D Matrix. De Matrix is zoals een web waar je gemakkelijk gehecht aan kunt raken, en hoe meer je worstelt, hoe meer vervlochten je raakt.
Als jij je in jouw proces kunt ontspannen, denk er dan aan dat je een ECHTE multidimensionale verkenner bent. Net zoals Columbus niet wist waar hij naartoe ging, maar zijn innerlijke roep moest volgen, zullen jullie, ook, ALLEN jullie innerlijke roep volgen. Deze roep is het Klaroen Geschal dat signaleert,
HET IS BEGONNEN.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten