dinsdag, maart 10, 2015

Aisha en de CC's - Een Update Aangaande de Energieën - 7 Maart 2015


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
7 Maart 2015
Wederom zal de anticipatie hand in hand lijken te stijgen met de binnenkomende invoer van energetische epistels die naar jullie onderweg zijn, en terecht. Want wederom staan jullie aan de vooravond van een opmerkelijke gelegenheid, één waar jullie je allemaal opgetild zullen voelen in de allerbeste betekenis van het woord terwijl deze toezendingen van Licht doorgaan met het verlichten van het werkelijke stuk steen waar jullie op staan. En ja, wij bedoelen dit in de letterlijke betekenis van het woord naast de meer esoterische betekenis, want bij deze, zal niets of niemand onaangeroerd blijven. Want wederom, zullen jullie allen beschilderd worden met hetzelfde penseel, het penseel dat brede streken van fonkelend Licht op zal graven die opnieuw zullen dienen om behoorlijk wat van de oude sceptici minder krampachtig te maken onderweg. Kijk, er zijn nog steeds mensen die zich krampachtig vasthouden aan de oude innerlijke ideeën, en dus, voor elke nieuwe streep van Licht die langkomst, kunnen zij kiezen om het te nemen als een streling van geluk, of voor wat het werkelijk is, een verklaring van het feit dat jullie het Nieuwe op iedere manier al betreden hebben.
En wat is het dat wij wederom trachten over te brengen met deze nogal verbloemde woordkeuze? Eenvoudig het feit dat van nu af aan, zoveel op diens plaats zal vallen op zo een perfecte wijze van plotselinge momenten van synchroniciteit, dat je in het nauw gedreven zou moeten zijn om niet een groots idee achter dit alles te kunnen vinden. Met andere woorden, het ontvouwen van het volgende stadium van deze reis is eindelijk begonnen, en daarmee komt een hele nieuwe reeks van ideeën, acties en gebeurtenissen die zich aan alle zijden zullen beginnen te manifesteren, zowel innerlijk als uiterlijk. Want nu, zijn jullie niet langer in dat stadium waar jullie immer zo nauwkeurig zullen moeten verwerken wat het ook was dat zich bij jullie voor eonen vast had gezet. Want nu, heeft de perfecte uitlijning zich op aldus een groot aantal niveaus al voorgedaan, en als zodanig, kunnen jullie naar deze volgende fase kijken als de inhuldiging van het Nieuwe.
Want jullie zijn eindelijk dat stadium binnengegaan waar er een beroep op jullie zal worden gedaan om in iedere betekenis van het woord op de voorgrond te treden, en waar aan jullie gevraagd zal worden om met jullie vaardigheden voor een breder publiek te pronken. Want nu, zal het voor jullie allemaal tijd zijn om het alledaagse leven weer binnen te gaan, op een wijze die niet alleen verschillend zal zijn van wat jullie gewoon zijn te ervaren, maar ook zal verschillen van de positie die jullie gewoon zijn in te nemen.
 
Want nu, zal het niet langer gaan om de ruimte voor anderen vast te houden terwijl jullie laag na laag door de dichte modder heen ploeteren die zich vasthecht aan jullie voeten en jullie naar beneden trekt. Nee, nu zullen jullie vrijelijk drijven op deze stromingen van frisse lucht die nu al vrijelijk circuleren in deze wereld. En zoals we jullie al verteld hebben, ongeacht waar jullie nu ook gaan, zullen jullie jezelf gesterkt en gesteund voelen door dat reservoir van Licht waarmee jullie allemaal aldus behulpzaam geweest zijn om te verzamelen in deze virtuele ruimte. Want jullie hebben jullie eigen werkelijkheid gecreëerd, eentje waar niets van het oude door deze sprankelende muren van Licht heen kan dringen die jullie van nu af aan zullen beschermen. En dus, waar jullie ook heen gaan, jullie kunnen vrijelijk ademen wetende dat wat voor vieze stof dan ook diegenen rondom jullie heen kiezen om in hun lichamen, gedachten en zielen te slepen, het jullie niet kan vervuilen. Want jullie hebben jullie ganse wezen uit het oude miasma verheven, en als zodanig kunnen jullie nu vrijelijk reizen waar het ook is waar jullie heen willen gaan.
Zoals gewoonlijk, zal jouw hart je de weg wijzen en je zult weten welke weg in te slaan op eender welk moment, hoe ingewikkeld het kruispunt waar je bij zou kunnen arriveren ook mag zijn. Want onthoud, jullie taak is om het goede voorbeeld te tonen, niet door het schip te verlaten en jullie zelf terug te doen belanden in het oude slijk van somber licht dat ooit jullie woonplaats is geweest. Want jullie zijn niet hier om anderen uit de oude en zware soep van zelfhaat, wanhoop en melancholie vandaan te sleuren. Nee, jullie zijn hier om ALLEN te verheffen door jullie vleugels toe te laten jullie steeds hoger op te tillen. Niet om op anderen neer te kijken, maar om ze te helpen hun ogen en harten op te tillen weg van hun terneergeslagen vooruitzichten van het leven dat ze tot nu toe gehad hebben. En hoe zullen jullie dit doen? Wel, het antwoord is zo verscheiden als jullie zijn, want jullie zijn allen op unieke wijze geschikt met jullie eigen diepgewortelde eigenschappen, eigenschappen die jullie de mogelijkheden zullen geven om te schijnen zoals geen ander vanaf het moment dat jullie jezelf toestaan deze innerlijke eigenschap naar de voorgrond te laten komen in jullie eigen leven.
En denk eraan, we spreken hier niet over van de ene dag op de andere te veranderen in een wonderwerker, waar men van jullie zal verwachten om letterlijk over het water te lopen voor allen om te zien, om dan in bewondering aan jullie voeten te vallen. Nee, dat is niet waar dit over gaat. Dit gaat over ten volle jullie leven te leven, via dagelijkse ondernemingen, ideeën en gebeurtenissen die aan de buitenkant niet als veel speciaals lijken, maar welke een schitterend effect zullen hebben eens de rimpelingen van jullie vrijheid van beweging beginnen te worden vastgesteld door jullie omgeving. En vergeet nooit, jullie zijn zo veel meer dan jullie op het eerste gezicht lijken voor de toevallige toeschouwer, want niet alleen dragen jullie het Licht van een verlicht mens, jullie dragen ook het Licht van de Gehele Schepping binnenin jullie, en nu, hebben jullie deze verbintenis zo echt gemaakt dat het zichtbaar is voor elk om te kunnen aanschouwen.
Wederom spreken we in ingewikkelde termen, maar wat wij trachten over te brengen, is dat jullie nu al deze wereld aan het veranderen zijn met elke stap die jullie zetten en met elke adem die jullie nemen, en als jullie denken dat dit klinkt als een niet indrukwekkende manier om deze enorme ommekeer op gang te brengen, kunnen wij alleen maar zeggen denk daar nogmaals over na.
Want weet dat wat jullie zien wanneer jullie buitenkomen in jullie dagelijks leven amper het effect is dat het zal hebben op anderen op een zeer oppervlakkig niveau. Wat jullie niet zien, maar waar jullie een beter idee over zullen krijgen wanneer jullie je echt diep verbinden met deze nu al wemelende lagen van energetische verbindingen die in beweging zijn gezet door jullie bereidheid voor hen om zo te zijn, zal inderdaad een totaal ander beeld zijn. Inderdaad, het zal kortom een totale andere wereld zijn. Want dan, zullen jullie weten waar wij naar refereren wanneer wij zeggen hoe vrijelijk jullie door de ethers zullen zweven, want dan, zullen jullie weten dat jullie aanwezigheid op deze planeet zo veel meer energetisch gewicht draagt dan wat het zou lijken als jullie dit alleen zouden oordelen vanuit de aanwezigheid van jullie menselijke container.
Want de aanwezigheid van jullie in deze wereld is ook een testament van de aanwezigheid van God in deze wereld, in de vorm van levende, ademende menselijke wezens die rondlopen en voor de allereerste keer de levende vonk van God met zich meedragen in alles dat zij doen en overal waar ze heengaan. En als zodanig, zouden jullie acties niet indrukwekkender kunnen zijn, want jullie acties dragen een belangrijkheid met zich mee, die verre de alledaagse taken die jullie zullen uitdragen overtreffen. Want de gehele tijd sturen jullie in feite dat Licht vanuit jullie eigen Gods Vonk uit, zodat het op diens beurt de vonken aan kan steken die sluimerend gelegen hebben in al jullie medemensen gedurende aldus een lange tijd.
Dus wederom zeggen wij ga naar buiten de wereld in met jullie hoofd hoog opgeheven, en ga naar buiten deze wereld in de kennis met jullie meedragend dat jullie handelen als een fakkeldrager voor iedereen. Een fakkeldrager die de spirits zal verheffen van diegenen rondom jullie heen door jullie zelf toe te staan om immer hoger te vliegen, door jullie zelf toe te staan de dingen te doen die letterlijk jullie harten laten zingen. Want jullie zullen zijn zoals de vogels in de lente, hoog vliegend in de lucht, juichend zingend om aan te geven dat nu de winter van ontevredenheid voorbij is, het licht teruggekeerd is en het is tijd voor allen is om nu werkelijk weer te gaan LEVEN, na levens van nauwelijks te hebben bestaan.
Dit schilderij dat ik enkele dagen geleden gemaakt heb voorafgaand aan de Bijeenkomst van de vorige zondag is meermaals voor mij naar boven gekomen in de afgelopen 24 uur, dus toen ik de boodschap van vandaag doorkreeg, wist ik dat ik deze hier moest insluiten.
De Constant Companions

Vertaling: Katja Milants & Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten