dinsdag, maart 03, 2015

Aartsengelen Michael & Rafael - Meditatie voor het Opschonen van Onze Emotionele Velden/Lichamen - Rita PulmansAartsengel Michael & Aartsengel Rafael
Meditatie voor het Opschonen van Onze Emotionele Velden/Lichamen
27 Februari 2015 /  Rita Pulmans

Verbind je dagelijks met het Diamanten VaderLicht, alsook met het Wit-Gouden ChristusLicht; de zoon/ dochter in je, en met het Gouden MoederLicht
Geliefde Aartsengel Michael, geliefde Aartsengel Rafael,
Zou u ons een meditatie willen geven, dit om onze emotionele velden te zuiveren. Om ons emotionele lichaam in orde te brengen, zodat we onze lang verwachte transformatie naar/met ons lichtlichaam kunnen bespoedigen.
Het duurt allemaal wel erg lang, eer we onze verhoopte lichtlichamen kunnen aannemen. Vandaar deze vraag. Daar ik in mezelf begrepen heb dat het echt niet anders gaat, dan dat we ook weer dit lichaam zuiveren, dit veld cleanen, ontladen van negatieve emoties.
Rita
**** 
Lord Michael: Hallo geliefde vrijheidsstrijder, (R: haha grappig) aan wie wens je eerst het woord te verschaffen. Hopelijk bedoelt niet opstandeling?
Nee lieverd ik Aartsengel Michael bedoel hier strijden voor het Licht. Het woordje strijd is hier van geheel andere betekenis dan wat jullie hieronder verstaan.
Strijden zonder bloedvergieten of doden is van een heel andere dimensie lieverds. Strijden is hier jullie rol vervullen in/op weg naar het Licht. Het Licht in jezelf en het Licht voor de gemeenschap. 
Geliefde kind der Liefde, zie eerst en vooral de Liefde in jezelf. Zie geliefde harten de Liefde in jullie Zelf. Tracht dit steeds voor ogen te houden, maar vooral in jullie hart. Voel en beleef ook deze Liefde vanuit de Goddelijke Bron, via jullie harten.
Laat het toe!
Sta jezelf deze oneindige onmetelijke liefdesstroom toe. Daarom geliefden, verbind je dagelijks met de Goddelijke Bron. Verbind je met het Diamanten VaderLicht, alsook met het Wit-Gouden ChristusLicht; de zoon/ dochter in je, en met het Gouden MoederLicht.
Lieverds, dit is zo belangrijk om dit vóór je dagdagelijkse taken als eerste te verrichten. Alsook je gronding in onze geliefde Moeder Aarde niet vergeten! Doen, lieverds, doen! Ik blijf het jullie herhalen, zoveel als nodig.


En door het feit dat Ik, Aartsengel Michael dit herhaal, betekent dit geliefden, dat velen onder jullie mijn dringende raad niet echt waarmaken. Lieverds, gun jezelf deze luttele minuten van de dag, daar ze jou dienen in belangrijkheid.
Nu een woordje over het emotionele veld.
Daar het emotionele veld of het emotionele lichaam vele indrukken, energieën en zaken kan bevatten die zelfs vanuit vele vorige levens vergaard zijn, bijgehouden, "opgepot" en negatieve ladingen hierin van allerhande trauma's, belevingen, traumatische dood, en allerhande negatieve ervaringen, kunnen/zullen deze je belemmeren om verder in transformatie te gaan.
Je dient deze eerst op te schonen, onder ogen te zien, en te verwijderen. Je kunt dit proces langzaam doen of snel. Je kunt dit proces doorlopen via een therapeut of via deze meditatie. De keuze is aan jullie, wij respecteren jullie vrije wil hierin.
Ik Aartsengel Michael BEN gemachtigd bij God om deze meditatie te begeleiden en aan jullie mede te delen, en vooral om deze te Bekrachtigen. Daarom zal deze meditatie indien met ingetogen liefde en vlijt, jullie helpen in je vooruitgang naar het Licht. 
Ik Aartsengel Michael heb gesproken, ik geef nu het woord aan Aartsengel Rafael.
**** 
Geliefde mensenkinderen, godsharten, geliefden, 
Ik Aartsengel Rafael heb jullie het volgende mede te delen.
Ik Aartsengel Rafael zal deze meditatie mee begeleiden in de vorm van Liefde en via mijn Groene Vlam/Straal jullie instralen tijdens deze meditatie. Zodat geliefde kinderen van Moeder Aarde, de vrijgekomen leegte in Jullie emotionele veld onmiddellijk opgevuld wordt door mijn Groene Helende Straal.
Ik wens jullie veel succes met het opschonen van jullie emotionele lichamen.
Het zal heerlijk zijn zo met de grote lenteschoonmaak, om hiermee te beginnen (al glimlachend) 
Ik Aartsengel Rafael Ben tot uw dienst. 
**** 
Rita: Als ons energiesysteem onder druk staat, wij noemen dat stress, dan wordt ons emotionele veld bevuild. Ook kan ons emotionele veld beladen zijn van allerlei emoties vanuit het verleden. Zo geven wij de kans aan allerlei astrale energieën/wezens om "binnen te vallen" als het ware.
Eén of meerdere uitingen hiervan zijn o.a. woede, frustratie, schuldgevoel, schaamte, kwaadheid, vermoeidheid etc. (Wat niet altijd betekent dat deze uitlatingen te maken hebben met entiteiten.) Deze lagere emoties kunnen weliswaar de deur openen, waardoor o.a. entiteiten ons emotionele veld kunnen binnen treden.
Emoties zijn o.a. programmeringen vanuit ons verleden of vanuit dit leven, die vele oorzaken hebben. Zij kunnen onze fysieke lichaam dusdanig ondermijnen en vice versa. En kunnen ons energieveld zo beïnvloeden, zodat we minder goed functioneren of stress ervaren.
Ik heb begrepen van Aartsengel Michael dat het helen, vrijmaken of opzuiveren, van ons emotionele lichaam ook inhoudt dat emoties, allerhande zaken via emoties beleefd, in dit leven, in de kindertijd of wat dan ook, dat dit heel belangrijk is om deze te transformeren en los te laten.
Je geest en emotionele lichaam zijn bijzonder kwetsbaar voor/bij negatieve ervaringen. Daarom is het belangrijk om je pijn patronen los te laten die je opgestapeld hebt gedurende je leven. Onverwerkte emoties vanuit het verleden zijn vaak de oorzaak van emotionele en vele lichamelijke klachten. Gebeurtenissen uit het verleden die onbewust aanwezig zijn, bepalen vaak je emotionele blokkades
****
Meditatie voor het Opschonen van Onze Emotionele Velden/Lichamen


Alvorens de meditatie te beginnen, vragen wij eerst de zuiverende Violette Vlam van St. Germain en de zuil van Licht van Aartsengel Michael als bescherming. 
Geliefden, zet je comfortabel neer, of ga ontspannen liggen.

Sluit je ogen in overgave en in liefde voor/naar jezelf, om deze meditatie, die diep reinigend is, goed te kunnen doen.

Ontspan je, laat je gedachten los, en zet je in een goede gronding. Vooral dit laatste niet vergeten.

Ik, Aartsengel Michael, begeleid jullie samen met Aartsengel Rafael tijdens deze meditatie. 
Zie, neem waar via je derde oog, of begrijp dat jullie lichamen bestaan uit vele lagen, uit verscheidene lichamen, zoals;
* het mentale veld/lichaam,
* het causale veld/lichaam,
* het emotionele veld lichaam, ook wel het fijnstoffelijke lichaam genoemd.
Neem waar……
Het eerste lichaam  is je etherisch lichaam,
Het tweede lichaam is je emotionele lichaam……
Kijk hier vooral met aandacht naar. Geef het desnoods een kleur….,
Het derde lichaam is je mentale lichaam
Het vierde lichaam is je astrale lichaam
Het vijfde lichaam is je etherisch-causale lichaam
Het zesde lichaam is het universele liefdeslichaam
En het zevende lichaam is het Ketherisch-causale lichaam. 
Ga nu met je aandacht, je intuïtie naar je emotionele lichaam….,  zie welke kleur jij hieraan hebt gegeven……. Als je dit niet kunt waarnemen geliefden, dan is dit niet erg. Laat dit dan ook los.
Neem dit lichaam, indien je het wel waarneemt, goed in je op,… en kijk, bespeur of er zich donkere of zwarte vlekken in bevinden…….Neem je tijd hiervoor……
Voor diegene die het niet waarnemen, voel….. , voel de zwaarte in je lichaam……
Ga hier met je aandacht naar toe…….
Kijk en voel vooral de emotie die hieraan verbonden is…..
Verbonden aan deze donkere en zwarte stukken……Kijk ernaar.....als je emotie voelt op dit moment laat dan je tranen de vrije loop…..Dit zijn emoties die zich vrij maken uit je emotionele veld….sta toe…..durf er naar toe te gaan…..Kijk ernaar met Liefde
Weet dat je zo in het los-laat proces helpt.......
Niemand beter dan jijzelf weet in je onderbewuste wat deze stukken betekenen….
Ga ze niet analyseren of benoemen, daar Ik Aartsengel Michael jou hierin help, en steun.
Daar ik Aartsengel Michael jou deze stukken zal helpen helen, dit in liefdevolle gemeenschap met Aartsengel Rafael.
Geef je volledig over aan het gevoel dat jij evt. kunt waarnemen bij deze zware of donkere stukken.
Zij geven jou nu de gelegenheid om deze los te laten…..Voel….beleef….ervaar……..Ga in de diepte…..
Weet dat alle emoties, elke pijn vanuit het verleden, in het Nu, onmiddellijk, indien jij dit wenst…….Indien jij deze wenst achter je te laten……
Ga in aanvaarding en vanuit aanvaarding in vergeving naar al deze stukken,  of deze van jou zijn of niet, of deze bij jou horen of niet….vergeef…..
Indien jij dit kunt loslaten, kan en zal er geheeld worden,
Heb vertrouwen in deze methode, daar geliefde aardekinderen het NU tijd is om komaf te maken met jullie obstakels.
Daar het nu tijd is om gelukkige tijden tegemoet te treden.
Daar het nu tijd is om jezelf te omarmen, omarmen zonder deze belastende energieën uit het verleden.
Zie je emotionele lichaam voor je…., of de kleur,…. of voel,…. en zet als het ware in gedachten een stap opzij......Stap uit de pijn…… en stap uit de emotie vanuit het verleden…….Zet in gedachten of zelfs letterlijk deze stap………
Zie dit voor je alsof je naast dit emotionele lichaam stapt…. eruit stapt. Een stap opzij zet……
Zie nu voor je, hoe ik Aartsengel Michael de donkere stukken uit je emotionele veld van je weg neem.
NU……
Neem waar….voel…….
Ik Aartsengel Michael BEN Gemachtigd om deze donkere stukken van je weg te nemen….
Te verwijderen uit je emotionele veld, dit vanuit het verleden tot in het NU!……
Ik,  Aartsengel Michael verbreek deze banden NU.
De banden, de pijn, de emoties  die jou niet meer dienen. NU!......
.....laat gebeuren .....neem waar.....onthecht......laat los…….bevrijd jezelf…….laat gaan……
Wees liefde naar al deze los te laten emoties, dit vanuit het verleden en in het heden.
Kijk liefdevol naar de herinneringen van de voorbijgaande stukken......Heb ze lief .....heb jezelf lief…..Heb jezelf lief…..
Zeg dank voor de ervaringen en herinneringen die deze emoties jou gegeven hebben.......
Zie nu hoe Aartsengel Rafael nader treedt in een helder groen stralend Licht…..
Neem waar hoe onze geliefde Aartsengel Rafael de leeg gemaakte stukken opvult,…… …….opvult en instraalt  met de helende energie van genezing,….. een tintelende sprankelende en helende liefdesenergie van zalving overspoelt jou en je emotionele lichaam volledig………
Ontvang deze liefdesboost……….nu…….
Laat gebeuren.....Ga in overgave, geloof en vertrouwen.......
Zie hoe je in dankbaarheid naar deze zuivering van emotionele velden vanuit het verleden, nu omarmd wordt door je stralende Hogere Zelf……
Voel de liefde…… voel de warmte van je Hogere Zelf als een deken over je heen vallen.....
Voel hoe heerlijk het aanvoelt nu je de emotionele velden hebt opgeruimd..
Voel de liefde die jou omhelst vanuit je emotionele veld.....
Lichte  zwevende Liefde……….
Jij lieverd bent bevrijd......
Je weet je gedragen door jezelf.
Jij weet je geliefd door jezelf
Voelt je geliefd door jezelf 
Heb jezelf ontzettend lief!! 
Wij houden van je! 
Het is zo
Het zij zo
Het zal zo altijd zijn. 
Aartsengel Michael En Aartsengel Rafael hebben gesproken en geheeld.
AMEN.
Channeling van Rita Pulmans. 
© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst of aan de meditatie.
De tekst en meditatie dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

1 opmerking:

  1. Veel losgelaten! Dank aan de Aartsengelen. hele lieve groet eline

    BeantwoordenVerwijderen