maandag, maart 30, 2015

Aartsengel Zadkiel - Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied - April 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied"
April 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag de overzichtelijkheid en zuiverheid van jullie vibratie en energiegebied willen bespreken.
Jullie energiegebied reflecteert jullie vibratie. Het spiegelt jullie intenties, gedachten, emoties en acties.
Iedere intentie, gedachte, gevoel of actie draagt diens eigen vibratie. Gedachten en gevoelens zoals Liefde en vriendelijkheid dragen een hogere vibratie dan die van kwaadheid en haatdragendheid.
Iedere keer dat je een gedachte of een gevoel ervaart, wordt het opgenomen en gereflecteerd in je energiegebied. Het is een opname van wie je bent, en het verandert wat gebaseerd is op je huidige staat van zijn.
Bijvoorbeeld, als jij je vredig voelt en iets verstoort plotseling je omgeving, zal je energiegebied deze verandering reflecteren tenzij jij je de kunst eigen gemaakt hebt van kalm te blijven tijdens verstoringen.
Hoe meer tijd je in een bepaalde vibratie doorbrengt, hoe groter diens reflectie op je energiegebied. Als je gewoonlijk een vriendelijk en liefdevol persoon bent, is dit de vibratie welke gereflecteerd zal worden in je energiegebied.


De overzichtelijkheid van je energiegebied is een reflectie van zowel je innerlijke als je uiterlijk vibraties. Je uiterlijke vibratie mag beschouwd worden te zijn jouw buitenwaartse acties, gesproken woorden, en tot uitdrukking gebrachte emoties, terwijl je innerlijke vibratie samengesteld is uit je innerlijke gedachten en onuitgedrukte emoties. Wanneer je innerlijke en uiterlijke vibraties overeenkomen, is jouw energiegebied een duidelijke reflectie van wat je denkt, voelt en tot uitdrukking brengt.
Echter, wanneer je binnenin het ene ding denkt en voelt en iets volslagen anders aan de buitenzijde tot uitdrukking brengt, kan dit leiden naar een troebelheid van je energiegebied. Het innerlijke en het uiterlijke zijn met elkaar in conflict, en dit kan een verstoord trillingspatroon veroorzaken.
In het eerdere voorbeeld, van je vreedzame gevoel verstoord te hebben, als iemand je vraagt of de verstoring je hinderde en je zegt nee wanneer, in feite, de verstoring jou aanzienlijk hinderde, zullen je innerlijke en uiterlijke vibraties met elkaar in conflict zijn. Je voelt je op de ene manier binnenin maar zegt het volledige tegengestelde buitenwaarts. Dit kan leiden naar vertroebeling van je energiegebied.
Natuurlijk, er mogen gelegenheden zijn wanneer je niet altijd precies kunt zeggen hoe jij je voelt, maar een verlengd patroon van de innerlijke en uiterlijke vibraties in conflict met elkaar te hebben mag geen productief patroon voor overzichtelijkheid zijn in je energiegebied. Hoe vaker je innerlijke en uiterlijke vibraties en expressies met elkaar overeenkomen, hoe duidelijker je energiegebied zal zijn.
De kwaliteiten waar jij je het meest vaak op focust zullen de overheersende vibraties in je energiegebied zijn. Wanneer jij je intentie instelt op de attributen zoals Liefde, vrede en mededogen en over hen mediteert, bouw je een trillingspatroon van deze attributen op. Dit wordt dan gereflecteerd in je energiegebied. Hoe meer jij je op hen focust, hoe sterker zij in je aura gedragen worden.
Door opzettelijk te focussen op de kwaliteiten die je wenst te reflecteren, wordt dit een standaard patroon. Je mag gewaarworden dat je situaties van een gelijksoortige trilling naar je aantrekt. Ook, als je toevallig een situatie tegenkomt welke niet met je intentie overeenkomt, kan je gemakkelijker gecentreerd blijven omdat je jouw intentie als je standaard patroon ingesteld hebt.
Als je Liefde, vrede en vriendelijkheid als je intentie ingesteld hebt, wordt dit de natuurlijke staat die je in jouw energiegebied reflecteert. Wanneer je liefdevolle en vreedzame gedachten denkt en hen in je woorden en handelingen tot uitdrukking brengt, dan dragen het innerlijke en het uiterlijke een gelijkaardige vibratie. Dit leidt naar harmonie in je energiegebied en reflecteert een duidelijke vibratie van je staat van zijn.
Een staat van zuiverheid wordt een deel van je vibratie als jij je focust op kwaliteiten zoals Liefde, vrede en vriendelijkheid voor de gehele Schepping. Wanneer je het beste/grootste voor iedereen wenst, breng je de eenheid van de gehele Schepping tot uitdrukking. Je bent in staat om je te relateren met de Goddelijke Vonk die deel uitmaakt van alles. Wanneer dit zich voordoet, stijgt je eigen vibratie naar een hoger niveau omdat je een zuivere wens met je intenties, gedachten, gevoelens en acties tot uitdrukking brengt.
Als het grootste goede jouw standaard patroon wordt, zal je energiegebied overzichtelijkheid en zuiverheid reflecteren, en ascendeer je naar steeds hogere dimensies.
Geliefden, wij zijn verheugd dat jullie je intenties, gedachten, gevoelens en acties focussen op de kwaliteiten die leiden naar het grootste goede voor iedereen. Jullie energiegebieden reflecteren een duidelijke en zuivere vibratie.
Weet dat er hogelijk van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

6 opmerkingen:

 1. Deze boodschap is zeer onvolledig voor alle mensen die het goed voor hebben en liefde en vrede in hun leven willen hebben. Als zij van binnen nog veel onverwerkte emoties hebben dan zullen de innerlijke en uiterlijke frequenties in conflict zijn met elkaar. Door alleen te focussen op de uiterlijke gedachten zullen deze mensen steeds ongelukkiger worden. Alleen bevrijding en loslaten van onverwerkte emoties kan leiden tot vrijheid, vrede en geluk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Absoluut waar, maar denk je niet dat als iemand diens frequentie/vibratie verhoogd dat deze loslating en de onverwerkte emoties dan als vanzelf naar het oppervlak komen en losgelaten worden? Is dat niet precies wat er steeds gaande is wanneer wij iedere keer in frequentie/vibratie/trilling omhoog gaan. Dit is een vanzelfsprekend proces welke niet omzeild kan worden. De aanzet naar het hogere bewustzijn, de hogere frequentie/trilling/vibratie wordt gecreëerd en de rest volgt als vanzelf....

   En hoe hoger in frequentie/trilling/vibratie, hoe eenvoudiger het allemaal zal worden/zijn.

   Verwijderen
  2. Mijn ervaring is dat de frequentieverhogingen de onverwerkte emoties naar de oppervlakte stuwen. Maar wie heeft geleerd hoe je op een goede manier met gevoelens om kan gaan, en liever nog, de emoties snel en efficiënt kunt loslaten ? Veel mensen lopen langdurig met dezelfde emoties rond met het idee dat dat iets helpt. Een andere keer komen dezelfde emoties echter weer omhoog. En er zijn ook genoeg mensen die echt lijden onder deze steeds weer aan de oppervlakte liggende emoties. De boodschappen zouden ook informatie moeten bevatten hoe mensen de emoties snel kunnen loslaten. Daar zijn namelijk methodes voor die je kunt leren.

   Verwijderen
  3. En tevens wordt hier voorbij gegaan aan de innerlijke wijsheid die wij allemaal binnenin ons hebben zitten. Wederom wordt er naar de externe werkelijkheid gekeken voor een oplossing of hulp, en is het niet zo dat wij, inmiddels dermate onszelf ontwikkeld hebben dat we dit weten en begrijpen?

   Ik zou jullie graag willen verwijzen naar de channeling van Brenda Hoffman van vandaag, wat ook mede op dit gegeven gebaseerd is en hierop aansluit.

   We zitten niet meer in de beginstadiums van onze ontwikkeling/ascentie en de trillingen van de gehele planeet liggen tegenwoordig op een veel hoger plan dan dat het ooit geweest is. Oude waarden en normen moeten losgelaten worden.

   Daarnaast is het ook zeer goed om te beseffen dat als men niet klaar is voor de informatie, zoals hierboven, men deze niet zal vinden en/of lezen. Zij zullen begeleid worden om juist die informatie te vinden die voor hen geschikt is, geschikt is voor hun eigen uniekheid. Toeval bestaat niet, en wat je leest of tegenkomt op je weg, daar ben je klaar voor om te ervaren.

   En daarnaast sluit ik me bij Karen Dover aan, en AE Zadkiel zegt dit min of meer ook, LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.

   Verwijderen
 2. In je eerste reactie schrijf je dat door de verhoging van de frequenties de onverwerkte emoties als vanzelf naar het oppervlak komen en losgelaten worden. Een vanzelfsprekend proces.
  Als je de boodschappen echter goed leest staat er dat zij een methode gebruiken om onverwerkte emoties of overtuigingen los te laten. Zij zijn er actief mee bezig.
  Ook in het stuk van Brenda Hoffman staat dat, nl. :" Creëer groot - veel groter dan alles dat jullie je tot nu toe voor konden stellen. En begin dit aldus te doen door deze overtuigingen/geloven die door jou gecreëerd werden om een kleine jij op de Aarde te handhaven te her/erkennen en op te ruimen.
  Vraag aan jezelf wat deze beperkingen zijn. Ruim hen dan op zoals jullie zoveel andere stukken opgeruimd hebben in de laatste paar maanden."
  Ook Karen Dover schrijft dit:" In deze tijd brengen de verhoogde energieën de lagere dimensionale frequenties die binnenin ons bestaan naar de oppervlakte. Deze manifesteren als emoties en "herinneringen" welke de genoemde emoties aansturen. Het menselijke ras werd herhaaldelijk onderwezen dat "liefde pijn doet" en dit is geen WAARHEID. In deze tijd zullen uiteenlopende scenario's en "vroegere kwesties' naar boven komen om losgelaten te worden via genezing.
  Zij mogen intense pijn naar boven brengen en mogen de vraag naar boven brengen van waarom het scenario opnieuw bezocht moet worden. Dit is om de genezing toe te staan wat alleen bereikt kan worden door los te laten". (23 maart 2015).

  Je schrijft over innerlijke wijsheid en over naar de externe werkelijkheid kijken voor hulp. Maar wij ontwikkelde mensen hebben bijna alles wat wij kunnen geleerd van andere mensen, te beginnen met leren lopen, lezen en schrijven. Wij maken een keuze uit de informatie in en buiten ons (met onze innerlijke wijsheid), wat op dat moment bij ons past. Veel informatie komt toch uiteindelijk bij andere mensen vandaan, om zo snel te kunnen groeien zoals wij als mens doen. Jij doet daar ook aan mee, om informatie van de ene mens aan de andere beschikbaar te stellen. Daarna maken de mensen met hun innerlijke wijsheid een keuze welke informatie bij hen past.

  Als laatste wil ik nog reageren op je laatste opmerking " Liefde is het antwoord".
  Dat is absoluut waar. Ook de methodes die ik ken gebruiken liefde om onverwerkte emoties los te laten.

  Het punt wat ik in mijn eerste reacte aanstipte is dat de methodes die gebruikt worden om te groeien niet voldoende worden beschreven in de boodschappen. Dat staat los van je innerlijke wijsheid om een keuze te maken uit de verschillende methodes.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies!!

   En het loslaten doe je via - Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Vergiffenis. Als je er goed over nadenkt is het heel, heel erg simpel. Wij maken het echter, vanuit onze 3D waarden en normen, alles dat in de 3D aangeleerd en geaccepteerd wordt, het een stuk ingewikkelder en moeilijker dan het in werkelijkheid is. Dat is precies wat Karen Dover ook onderstreept.

   Toegegeven, er zullen mensen zijn die van mening zijn dat de moeilijke manier de enige manier is, en daar wordt ook nog steeds wel aan tegemoet gekomen door mensen die daarin gespecialiseerd zijn, maar nodig is het niet.

   Deze dagen is het her/erkennen van de 'innerlijke pijn' -dat wat bij jou naar boven komt, of dat wat jou dwars zit - en het dan los te laten alles dat je hoeft te doen. Daar is geen lang proces van een ontwikkelde therapie of wat dan ook voor nodig.

   Maar inderdaad, misschien had het hier en daar anders omschreven kunnen worden, voor mijn beleving was het heel duidelijk allemaal, en ik wil AE Zadkiel niet verdedigen, dat kan hij heel goed zelf denk ik, maar naar mijn inzien en vermoedelijk, werkt men in de channelings ook al veel meer vanuit de 'instelling' dat we nu weten dat het in principe heel gemakkelijk is allemaal. Tenminste dat idee krijg ik heel duidelijk mee, enige jaren geleden raden ze je nog steeds aan een professioneel persoon te raadplegen, of naar een arts te gaan, tegenwoordig vertellen ze je om naar binnenin te gaan, want de antwoorden die daar liggen, zullen jou vertellen wat voor jou het juiste pad is om te bewandelen. En dat is het gevolg van de hogere frequenties/energieën.

   Herken het - Erken het - en laat het los. En dat doe je met Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Vergiffenis.

   Verwijderen