zondag, maart 01, 2015

Aartsengel Michael - Wordt een Praktische Mysticus - Maart 2015 / Ronna HermanAartsengel Michael
"Wordt een Praktische Mysticus"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-03-2015 (Maart 2015)

Geliefde meesters, er is een Lichtpad dat jullie uit de dichtheid vandaan en in/naar de LICHTHEID VAN DE SPIRITUELE RIJKEN zal leiden. De sleutel die jullie toestaat om dit Heilige pad te bereizen is binnenin jullie - het wordt jullie ZIELLIED genoemd. Jullie zijn afgestemd op wat genoemd wordt jullie Energetische Handtekening terwijl jullie binnenin de Derde-/lagere Vierde Dimensionale omgeving functioneren. Jullie stemmen je geleidelijk af op jullie ZIELLIED terwijl jullie door de overblijvende subniveaus van de Hogere Vierde Dimensie heen gaan, en in/naar het entree niveau van de Vijfde Dimensionale omgeving.
Jullie Energetische handtekening heeft resonantie, ritme, toonvallen en levendigheid, en het straalt voort vanuit jullie zeven belangrijke Chakracentrums en jullie auragebied. Het verandert dagelijks, samen met jullie gedachten en daden, want het is ontvankelijk voor de egowensende lichaamspersoonlijkheid, en voor de constante hoogtes en laagtes van de emotionele natuur. Geleidelijk, wordt de egowensende lichaamspersoonlijkheid een dienaar van de Ziel en jullie trillingspatronen beginnen langzaam terug te keren naar een staat van evenwicht en harmonie. Wanneer jullie basis frequentiepatronen het midden-Vierde Dimensionale niveau en daarboven bereiken, breidt jullie auragebied geleidelijk uit, en wordt het stralender. Op dat moment, zal jullie energetische Handtekening beginnen uit te lijnen met jullie hogere frequentie Ziellied. Dit, op diens beurt, initieert een Klaroengeschal naar de hogere Facetten van jullie Ziel Zelf om het proces van hereniging te beginnen. Jullie oorspronkelijke Ziellied was in volmaakte harmonie met het Hemelse Ziellied van dit Subuniversum; het was hoe jullie waren, en zijn, her/erkend door jullie Ziel Familieleden en de grote Wezens van het Licht.
Iedere dimensie heeft een unieke resonantie en een herkenbare boventoon, geluidspatroon. Jullie fysieke bestaan is een werkelijkheid gefocust op harmonie en balans of het gebrek daaraan, en hoe verder jullie de dichtheid binnengaan, hoe meer disharmonisch jullie trillingspatroon wordt. In jullie materiële werkelijkheidsgebied, focussen jullie je gewoontegetrouw op tastbare dingen, welke inhoud of dichtheid hebben - een tijd/ruimte oriëntatie van oorzaak en gevolg. Het doordringt geleidelijk de geloofstructuur van het massabewustzijn dat iedereen de schepper is van zijn/haar eigen werkelijkheid.  
Als jij je levendigheid verfijnt, wordt je geleidelijk aan multidimensionaal, wat betekent dat je intapt op de frequentiepatronen van diverse dimensies tegelijkertijd. Om ruimte te maken voor de verfijnde frequenties van de veelvoudige niveaus van de hogere Vierde, en de entree niveaus van de Vijfde dimensie, moet er een opruimings-/reinigingsproces zijn. Via de lessen en instructies die wij jullie gedurende de jaren gegeven hebben, trachten wij jullie de benodigde kennis en gereedschappen te geven om het Pad van Ascentie met gemak en gratie te bereizen.

Wanneer je een bepaald niveau van harmonie binnenin bereikt, zullen de toegangspoorten of portalen binnenin het fysieke lichaam opengaan, en zullen jullie geleidelijk toegang verkrijgen tot de frequentiepatronen van de Hogere Dimensies: de Ascentie Chakra - Medulla Oblongata - aan de basis van de schedel; het achterportaal van jullie Hogere Hart; en een uitbreiding van de opening van de Kroonchakra. Deze zijn belangrijke/grote stappen in het Ascentieproces, want zij hervestigen jullie verbinding met de Rivier van het Leven - de Kosmische Stroom van het Hogere Bewustzijn - wat de levende Lichtdeeltjes van de Schepping bevat genoemd de Adamantine Deeltjes. Op dat punt, zullen jullie beginnen een krachtveld van Volledig-Spectrum Schepperlicht te bouwen als jullie ernaar streven om een meester van Zelf te worden, en een bewuste medeschepper die alleen die dingen creëert die voor het grootste voordeel van iedereen zijn. Vanaf die tijd voorwaarts, nemen jullie ademhalingsoefeningen en affirmaties een geheel nieuwe betekenis aan.
De basis Zeven Etherische Chakra's of de draaiende raderen van Elektromagnetische Energie werden binnenin het fysieke lichaam geplaatst als verzamelbekkens voor de omlaag-gebrachte attributen, kwaliteiten en deugden van God Bewustzijn. Deze Zeven Energie Centrums werden altijd passend gekalibreerd voor de dichtheidsniveaus die jullie gedurende iedere incarnatie ervaren, in overeenstemming met jullie Goddelijke Blauwdruk.
Terwijl jullie ernaar streven om terug te keren naar het evenwicht en de harmonie binnenin de vier lagere lichamelijke systemen, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, zullen jullie geleidelijk jullie trillingspatronen verfijnen, hetgeen jullie zal gidsen naar het Pad van Ascentie in/naar de hogere frequenties van het Licht. Het chakrasysteem zal beginnen om de uitstraling aan te nemen van de Vijf Hogere Stralen van het Galactische God-Bewustzijn, welke beschikbaar komt wanneer je Energetische Handtekening verfijnd genoeg is om in te tappen op de frequentiepatronen van de midden-Vierde dimensie. De vijf Hogere Stralen zullen een diepgaand effect hebben op de Zeven Chakra's van het Derde-/Vierde Dimensionale fysieke voertuig. Allereerst, zal de reservevoorraad van de Adamantine Deeltjes van Licht, opgeslagen binnenin een Zaad atoom in iedere chakra, losgelaten worden. De Kundalini, of Slang van het Heilige Vuur, opgeslagen in de basis van de Wortelchakra zal beginnen op te stijgen, en het proces genaamd het Openen van de Zeven Zegels van het Hogere Bewustzijn zal op gang gebracht zijn. De chakra's zullen waarlijk beginnen te draaien in plaats van uit-balans. Zij zullen van kleur veranderen en iriserend worden, terwijl zij zich afstemmen met de hogere frequenties van God-Bewustzijn, en worden geleidelijk bezield met de levendigheid van de glanzende luminescentie van het Schepper Licht.   
De verschillende gekleurde luminescente Stralen zullen helpen bij het integreren en balanceren van de hogere frequentiepatronen van het Galactische Bewustzijn. Hoe meer je balanceert, harmoniseert en je chakrasysteem versterkt, hoe meer je in staat zult zijn om het Goddelijke Licht te absorberen. De wervelkolom zal uiteindelijk een STAAF van LICHT en KRACHT worden waardoorheen de Stromen van Schepper Licht vrijelijk en onbelemmerd kunnen stromen. Als een resultaat van deze activering, zal het proces van Ascentie aanzienlijk versneld zijn.
Jullie IK BEN AANWEZIGHEID, of wat we nu noemen jullie GOD-ZAAD ATOOM, ervaart vele werkelijkheden tegelijkertijd. Als jij je voorbereidt om de entree niveaus van een Vijfde Dimensionale omgeving binnen te gaan, zal je ermee beginnen te ervaren dat enige telepathische gedachtevormen door bloeden, alsook informatie van enige van je innigere, zeer energetisch overeenkomende Hogere Zelven. Jullie zijn bezig Multidimensionale, Spirituele Menselijke Wezens te worden. Jullie ervaren een fysieke werkelijkheid en een niet-fysieke werkelijkheid tegelijkertijd. Jullie hebben meer tijd in een niet-fysieke werkelijkheid doorgebracht dan in de fysieke wereld. Het Aardse bestaan is slechts een moment in de tijd in vergelijking met de tijd doorgebracht in de hogere rijken.
Je bent een Fragment van God Bewustzijn. Je geïndividualiseerde God-Zaad Atoom is de heelheid van je Wezen binnenin deze Sub-Universele ervaring. Visualiseer je God Zelf als een gouden gebied van Licht dat vele, vele Fragmenten van Zichzelf voort gestuurd heeft door de vele Scheppingen binnenin dit Sub-Universum heen. Jij bent één van deze briljante, stralende Fragmenten.
(De Fragmenten, Facetten, Vonken, Hogere Zelven, waar Aartsengel Michael ook naar refereert, worden vaak "Parallelle Levens" genoemd bij andere boodschappers). (R)
Jullie staan op het punt om een deuropening in/naar een andere werkelijkheid binnen te gaan - een wereld waar speciale talenten en verfijnde attributen een normaal deel uitmaken van wie jullie zijn. Je streeft ernaar om een PRAKTISCHE MYSTICUS te zijn. Sta jezelf de tijd toe om je aan te passen aan je snel veranderende personae. Tracht niet om indruk op mensen te maken met je wijsheid of speciale talenten, maar zoek naar manieren om jezelf en anderen te helpen om jullie geleidelijk aan te passen aan jullie snel veranderende wereld, en naar een nieuwe Staat van Zijn.
Hoe wens je om de volgende vijf of tien jaren te ervaren? Hoe visualiseer jij jezelf? Het is tijd om ermee te beginnen om je/jullie nieuwe werkelijkheid op te bouwen, en je spirituele vrienden, Zielkameraden en je Hogere Zelf kunnen je helpen precies dat te doen - efficiënt, gratievol en in uitlijning met de nieuwe Goddelijke Blauwdruk, en voor het grootste goede.
Geleidelijk, gedurende de komende jaren, zullen ontwikkelde Spirituele menselijke Wezens aanzienlijk beïnvloed worden door de uitstraling van de krachtige Stralen van het Goddelijke Licht, welke nu neerstralen op de mensheid en op de Aarde. De grote Aartsengelen Straal-verbreden voort de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor het tijdperk van Aquarius, wat voort gestuurd werd vanuit de Opperste Schepper, door de Vader/Moeder God van ons Universum, naar de God Ouders van ieder Sub-Universum. Je bewuste besef zal langzaam uitbreiden om de gehele mensheid, de Aarde, het Zonnesysteem en zelfs de Galaxy te omvatten. De hogere geest zal reageren op de meer verfijnde, doch krachtige, Lichtfrequenties, welke onvoorstelbare uitvindingen en verbijsterende nieuwe methodes voor het verbeteren van de mensheid en de Aarde zullen openbaren. Het fysieke lichaam moet evolueren in/naar een meer verfijnd-afgestemd energie Voertuig, om de altijd-toenemende kracht van de God Stralen te accommoderen. Als een resultaat, goede gezondheid, vitaliteit en een verhoogde weerstand zal het normale zijn voor diegenen die in het proces zijn van het opeisen van hun Zelfmeesterschap.
Zoals wij jullie eerder verteld hebben, ervaren alle Sub-Universums, binnenin dit Universum, een megacyclus van Lichtimpulsen welke direct van binnenuit de Hartkern van de Opperste Schepper voort stralen. De verfijnde octaven van Schepperlicht zijn voor iedereen beschikbaar, op wat voor niveau ieder Wezen diens voertuig ook maar voorbereid heeft om hen te accepteren en te integreren. Het Licht kan niet beginnen om de stilstaande of het samenraapsel van frequenties te infiltreren die het Derde-/lagere Vierde Dimensionale fysieke voertuig opmaken zonder de toestemming van de ontvanger, en zonder een opening van het hartcentrum. Je Zielzelf, OverZiel/Hogere Zelf, en je God-Zaad Atoom zijn in afwachting van het geschikte frequentie signaal dat te kennen geeft dat je gereed bent om aan het proces te beginnen van het openen van de Lichtbuizen die de Adamantine Deeltjes van het Eeuwige Leven bevatten. Goddelijk Licht doordringt jullie DNA, en elk Atoom binnenin jullie veelvoudige lichaamssystemen is gevuld met Licht tot de één of andere graad. Als het niet zo was, zou je niet kunnen bestaan. Het is tijd om het stromen van God Licht van binnenuit en van buitenaf te ontsluiten.  
Visualiseer miljarden van minuscule Lichtdeeltjes die binnenin je fysieke lichaam geactiveerd worden, en miljarden meer die neerstralen vanuit je Overziel/Hogere Zelf in de vorm van sprankelende, Diamanten Kristallen Piramides van Licht. Zie jezelf omringd met een gouden aura van Kosmisch Licht, en observeer dan als je Cirkel van Liefde/Licht uit begint te breiden. Weet dat je de Schepper tracht te evenaren wanneer je tegen jezelf zegt, "Laat er Licht zijn". Kijk nu toe terwijl jouw unieke Straal van Gods Licht voor jou voort stroomt, gladstrijkend, harmoniserend, verheffend en transformerend via alle Elementen van wonderbaarlijke verfijnde Creatieve Energie.
Terwijl je behendig wordt met heen en weer te gaan tussen je Vijfde Dimensionale Piramide van Licht en de Cirkel van Licht die je rondom jezelf in de Derde/Vierde Dimensies gebouwd hebt, beginnen je Heilige Geest en Heilige Hart tot bloei te komen en uit te breiden met de onophoudelijke stroom van Goddelijke Wil, Liefde en Wijsheid van je OverZiel/Hogere Zelf. Als een resultaat, zal je wereld ermee beginnen om je hoogste verlangens te reflecteren, je beïnvloedingsgebied zal uitbreiden, en je zult diegenen naar je aantrekken die in harmonie zijn met de verfijnde frequenties/idealen die je nu belichaamt. Gezamenlijk, zullen jullie actieve deelnemers worden in het weven van het ragfijne weefsel van de Nieuwe Werkelijkheid welke op Aarde geboren wordt.
Als een deel van je transformationele proces wordt jij je, wederom, bewust van de energieën en het gebruik van de kristallen en edelstenen die in de Aarde gevonden worden. Zij, ook, bevatten een portie van Schepper Licht. Zij waren ontworpen om jullie te helpen de energieën binnenin jullie lichamelijke voertuig op te ruimen en te balanceren; echter, je moet je afstemmen op hun gespecialiseerde energieën, en hen dan door jullie intentie programmeren. Zij zijn enthousiast om met jullie te werken, want als jullie ontwaken en in harmonie met de hogere frequenties komen, aldus zullen zij dat ook. De grote Gevoelhebbende, Schildwacht Kristallen, welke resoneerden met het oorspronkelijke Ziellied van jullie Moeder Aarde, waren strategisch geplaatst rondom de planeet tijdens het eerste manifestatie proces. Zij worden nu afgestemd op de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor de Aarde en de mensheid. Zoals wij jullie eerder vertelden, handelen zij als ontvangers, receptoren, zenders en zendinstallaties van energie en informatie, zowel rondom de wereld als zelfs buiten in het zonnesysteem en de galaxy. Er zijn ook Archief Opzichter Kristallen, zowel groot als klein, en zij zijn immer gereed om jullie te helpen om de Geheugen Zaad Atomen binnenin jullie Heilige Geest te activeren, wat jullie zal helpen het mysterie en de wijsheid van jullie oude verleden te ontsluiten. De minerale, plantaardige en dieren koninkrijken zijn ook in een staat van transformatie in/naar een vernieuwd, hoger besef - niemand zal achtergelaten worden - allen zijn in een staat van transformatie en grotere ontwaking.
Het is een tijd van bevrijding, geliefden. Het verlangen naar vrijheid is sterker aan het worden binnenin het hart van ieder gevoelhebbend Wezen op Aarde. Het is ook een tijd van samenkomen. Zelfs terwijl jullie herenigd worden met jullie Ziel/Sterren families, bundelen ook wij van de Hogere Rijken onze krachten. Gedurende vele tijdperken, is de mensheid ontkoppeld geweest van de volledige, dynamische Aanwezigheid van het Ziel Zelf, en ook van het Engelachtige Koninkrijk. Maar nu, worden wij herenigd om een synergetische overdekking van bewustzijn te creëren dat beschikbaar zal zijn voor allen die voorbereid zijn om deel uit te maken van de inspanning van het Levende Licht Team. Wij gebruiken deze benaming, want jullie zijn daar comfortabel mee, en het initieert een geestelijk beeld van velen die in harmonie, met een reden en een algemeen doel samenwerken. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie begrijpen: dat er grote en schitterende Piramides van Licht zijn binnenin alle Subgebieden van de Vijfde Dimensie, waar zij gemakkelijk toegankelijk zijn voor diegenen van jullie die jullie Hart/Ziel werk gedaan hebben, en jullie fysieke voertuigen op z'n minst afgestemd hebben op de hogere vierde Dimensionale frequenties van God Licht. Binnenin deze Piramides zijn alle componenten van het Schepper Licht dat jullie nodig zijn om alles dat jullie wensen voor het hoogste goede van iedereen te creëren. Wij zijn daar wachtende om ons bij jullie aan te sluiten en om met jullie medescheppers te worden. Dus, breng jullie visioenen en jullie zuivere intentie in/naar jullie persoonlijke Vijfde Dimensionale Piramide van Licht, en claim de wonderen die jullie te wachten staan.  
Mijn trouwe Dragers van het Licht, jullie zijn aan het ontwaken vanuit een schemerdonkere droomstaat waardoor, gedurende vele eonen aan tijd, jullie bestaan hebben op een verhongeringdieet van Half-Spectrum Licht. Open jullie harten en jullie geesten, en breid jullie visie uit om jullie volledige begiftiging van de deugden, attributen en kwaliteiten van het God-Bewustzijn te incorporeren. Het is ons grootste plezier om jullie te helpen, te inspireren en te beschermen op jullie reis terug in/naar de rijken van het Licht. Weet dat jullie zeer diepgaand geliefd zijn.
 IK BEN Aartsengel Michael 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten