woensdag, maart 25, 2015

Aartsengel Michael - De Opstijgende Feniks: Equinox en Verduisteringen Maart/April 2015 - Celia Fenn


Aartsengel Michael
De Opstijgende Feniks: Equinox en Verduisteringen Maart/April 2015
18 Maart 2015 - Gepubliceerd op 24 Maart 2015/ Celia Fenn
Geliefde Familie van het Licht, dis is een zeer krachtige en ontzagwekkende tijd in jullie Planetaire Evolutie! Jullie zijn aan een periode begonnen van intense en dimensionale verandering dat de aard van jullie Planeet diepgaand aan het veranderen is. Met dit Equinox moment van de Lente voor het Noorden en de Herfst voor het Zuiden, wordt de energie van Vernieuwing en Regeneratie krachtig geactiveerd in de manifestatie van de Nieuwe Werkelijkheid en de Nieuwe Aarde.
De Feniks is het symbool voor deze krachtige energie van Vuur dat op de Aarde opstijgt en diens werk van Transmutatie en Transformatie doet. Vanuit het As van het Oude, wordt het Nieuwe ingezaaid en is opkomend!
De Feniks Energie is specifiek sterk met de Equinox van Maart, samen met de Zonsverduistering en de Nieuwe Maan. De Nieuwe ZonneLichtcodes worden geïnstalleerd, en een Nieuw Begin ligt klaar voor de Planeet.
Dit zal opgevolgd worden op 4 April met een Volledige Maansverduistering en Volle Maan, waar het Water element het dominanie transformationele element zal zijn. De Maan Codes zullen ingeprent worden op de Kosmische Wateren en de Wateren van de Aarde om een "Nieuwe creatie" en een "Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde" voort te brengen.
Tezelfdertijd, is er een grootse opening op de Galactische Niveaus, en de Aarde verankert niet alleen in de 6de en 7de dimensies van het Hogere Bewustzijn, maar herverbindt zich ook direct met de Galactische Leraren en Meesters van Sirius en Orion, die gereed staan om wederom de Wijsheid van Ascentie en het Hogere Bewustzijn te delen met diegenen die open zijn om deze leringen en wijsheid te ontvangen.
Zonne Verschuiving: De Nieuwe Zonne Codes en de Wedergeboorte van de Feniks op de Equinox/Nieuwe Maan in Vissen

De Equinox, Nieuwe Maan en Zonsverduistering lijnen uit op 20 Maart, hetgeen ook het begin is van het Vuurteken van Ram welke het Zodiakale jaar begint. De Vuurenergie van Ram stimuleert de Feniks energie, terwijl het voort springt in een handeling van Regeneratie en Recreatie voor de Aarde.
Op het moment van de Equinox, wanneer de seizoenen veranderen en wanneer de dag en de nacht van gelijke lengte zijn, is het alsof de Aarde een diepe ademteug neemt, of een pauze, op diens reis rondom de Zon. Tegelijkertijd, passen alle levende wezens hun innerlijke tijdmeting mechanismes opnieuw aan, om zichzelf toe te staan om zich te verbinden met de diepe veranderingen in seizoensgebonden en elementale energie welke plaatsvinden. Dit is zelfs krachtiger wanneer er een Nieuwe Maan is wat ook een Vuurmaan (Feniks) is, en wanneer die Vuurmaan ook in een Verduistering is, de Nieuwe Planetaire Zonnecodes toestaand om geïntegreerd te worden in de cyclussen van ZonneLicht in het Zonne/Solaris systeem.  
Als burgers van de Aarde, zullen jullie deze krachtige verschuivingen in jullie eigen fysieke lichaam, in jullie maatschappij en in jullie omgeving voelen.
In het Fysieke Lichaam, zullen jullie Vuurcodes of ZonneLicht Codes via de Pijnappelklier ontvangen en in/naar het Lichtlichaam en het Fysieke Lichaam. Dit is een krachtig Gouden en Diamanten Licht dat zeer sterk activeert. Jullie mogen deze activeringen als een intense Vreugde en Extase ervaren, terwijl de Gouden en Diamanten Energieën op de cellulaire niveaus activeren. Je mag ook een intense druk in je fysieke systeem ervaren, dat zich vertaalt als fysieke effecten zoals migraines, hoge bloeddruk, spiersamentrekkingen, pijn in de Zonnevlecht en kleine huishoudelijke "ongelukjes" aangezien de onstabiele energie sommigen van jullie in een ongegronde/ongefundeerde staat mag overbrengen. Wij dringen er bij jullie op aan ernaar te streven om gefocust en geaard/gegrond te blijven in deze periode.
Je mag ook gewaarworden dat de mensen rondom jou heen kwaad en explosief zijn, en vatbaar voor emotionele uitbarstingen. Denk eraan, Geliefden, dat iedereen deze energieën integreert, en diegenen die niet ontwaakt zijn moeten dit doen zonder het voordeel van de kennis en de informatie die hen zouden ondersteunen. Dus zij zijn verontrust en angstig en zijn er niet zeker van waarom dit is. Jullie werk is om in jullie hart en in de energie van Liefde en Mededogen gefocust te blijven, zodat deze prachtige energie van het Diamanten Hart uit kan stralen in/naar de Aarde.
In jullie fysieke omgeving, zullen jullie ontdekken dat de Natuur reageert op de energie van de Feniks. In de Zuidelijke Hemisfeer, waar er een zeer hete en droge zomer geweest is, zijn er in Zuid Afrika, Argentinië en Chili vele verwoestende bandeloze branden geweest. In alle gevallen werden enorme grote gebieden van Bossen en Vegetatie geconsumeerd in deze Vuurdans, zoals de natuur de energie van Transformatie en Verandering mogelijk maakt, de weg vrij makend voor de Zaden van het Nieuwe.
In de Noordelijke Hemisfeer zouden jullie je ook voor moeten bereiden op een "Zomer van Vuur" aangezien deze energie door de Zomer heengaat in diens functie van opruimen en reinigen en ruimte voor het nieuwe makend. Dit zal zeer sterk op het sociale niveau gevoeld worden, waar de vuren van verandering in de harten van de mensen zullen branden als zij het oude confronteren met de bedoeling te vernietigen wat niet langer meer werkt en de veranderingen in te zaaien voor een nieuwe manier van leven.
Het Sirische Verhaal van de Bennu Vogel
De Meester Leraren van Ascentie van het Sirius Systeem leerden jullie voorouders, de oude Egyptenaren, over de Kosmische mechanismes van de cyclussen van Vernietiging en Geboorte die de basis van al het leven in jullie Galaxy vormen.
De Bennu Vogel was de naam welke zij gaven aan de Kosmische Vogel van Creatie. (De naam Feniks werd later door de Grieken gegeven) De Bennu Vogel vloog dwars over de Kosmische Wateren en streek neer op een heuvel die uit de Wateren omhoog rees. Toen de Bennu vogel met Geluid schreeuwde, begon de Creatie en de Aarde kwam als een Planeet met Levensvormen tevoorschijn.
Maar, zoals de Sirische Meesters leerden, was het de gewoonte van de Bennu Vogel om in Vlammen uit te barsten en zichzelf na een tijdscyclus te vernietigen. Naderhand, vanuit het As van de Vogel, zou een nieuwe Bennu Vogel opstijgen en wegvliegen om een Nieuwe Cyclus van Creatie te beginnen.
Dus, Geliefden, er was altijd en alleen maar Eén Bennu Vogel in de Schepping, maar het was Eeuwig, en vernieuwde zichzelf altijd in de Vuren van Creatie.
Geliefde Familie van het Licht, jullie zijn bevoorrecht om in een tijd te leven wanneer de Bennu Vogel door dit proces van Vernietiging en Vernieuwing heengaat, en om deel van het proces uit te maken.
Maan Verschuiving: De Volle Maan en Maansverduistering in Weegschaal en de Wateren van Creatie, coderen opnieuw een Nieuw Evenwicht op een Multidimensionale Ster/Planeet.
Op de 4de van April, zal de Volle Maan in Weegschaal (Ram) vallen, het huis van Harmonie en Evenwicht. Er zal nog steeds spanning zijn met de Vuurenergie in Ram, maar de binnenkomende Lichtcodes voor de Maansverduistering zullen deze van Water zijn, het Galactische Element van Creatie, vermengd met het Lucht Element van Harmonie en Schoonheid.
De Sirische Meester leraren onderwezen ook dat de kosmos en de Galaxy vloeibaar waren, en spraken over de "Wateren" van de Kosmos, en de Aarde als een 'boot' die op de Kosmische Wateren zeilde. In deze Kosmologie, kwam de Aarde tevoorschijn vanuit het Galactische Stromen van Ruimte en Tijd en nam het bestaan en de vorm aan. De "Boom van het Leven" groeide uit deze oorspronkelijke creatie impuls, en vele van jullie Spirituele tradities op de Aarde onderwijzen over de "Boom van het Leven" als een symbool voor de gehele Schepping op de Aarde.
In deze tijd, zal de energie van water krachtig opnieuw gecodeerd worden met de Lichtcodes van de Diamanten Creatie, de Creatiecodes voor de Nieuwe Aarde. Een Nieuwe Boom van het Leven is tevoorschijn aan het komen op de Aarde!
Jullie zullen het stromen van de waterenergie voelen als een drang om Creatief te zijn, om jullie leven en relaties op de één of andere manier te her/vernieuwen en om te verbinden met de Aarde en de omgeving in sommige van deze processen van sociale en milieu vernieuwing. Geliefden, dit is een krachtige tijd voor het "Nieuwe", voor nieuwe projecten, nieuwe carrières en nieuwe richtingen. Tegelijkertijd, mogen jullie ook verrast zijn over het falen van het oude, zoals oude relaties, carrières en projecten die zo goed schenen te zijn plotseling wegvallen en tot een einde komen. Jullie mogen de leegte voor een poosje moeten bereizen als jullie het stromen van de Kosmische Creatie volgen, maar jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat iets nieuws in diens plaats zal verschijnen.
De Opkomst van Osiris en de Wereldwijde Feestviering van Pasen
De periode van de 3de naar de 6de van April wordt ook gevierd als het Christelijke Feest van Pasen door miljoenen van mensen rondom de planeet. Dit wordt gedaan in herinnering van de dood en wederopstanding/wedergeboorte van de Avatar Yeshua.
Het leven van Yeshua is een reflectie van een eerdere lering van de Meesters van Sirius en Orion. Zij onderwezen dat een Stralend Wezen van Orion, genaamd Osiris, naar de Aarde kwam met zijn partner, Isis. Samen hielpen zij de Mensheid in de periode na het verwoestende trauma van de ondergang van Atlantis.
De Sirische Meesters onderwezen dat Osiris stierf, en naar het leven teruggebracht werd als een Meester van de Dimensionale Verandering om eindeloos en Eeuwig te worden. Deze heroïsche verrichting werd jaarlijks in Egypte gevierd samen met het stijgen van de rivier de Nijl, en het proces van Ascentie en Wedergeboorte werd geassocieerd met Water en de terugkeer van Overvloed naar het land.
Dus, toen de Avatar Yeshua en zijn partner, Mary Magdalene, naar de Aarde kwamen, maakten ook zij deel uit van de leringen van Ascentie en Transformatie, of Alchemie. De dood van Yeshua en zijn opvolgende "ascentie" naar de Hogere Dimensionale Vorm is wat met Pasen gevierd wordt.
Aldus is het, Geliefde Familie van het Licht, dat het sterven en de wedergeboorte van de Kosmische Avatar een Sjabloon werd, of patroon, of archetype, voor de transformatie van ieder mens die het Lichtlichaam geactiveerd heeft in het proces van Ascentie naar het Hogere Bewustzijn en Eeuwige Wezen.
Geliefden, deze krachtige Avatar energie zal zich ook verbinden met de krachtige elementale waterenergie om het bewustzijn van de Mensheid op de Planeet in deze tijd te verhogen.
Dimensionale Deuropeningen: De 6de en 7de Dimensies van Licht op de Aarde verankeren
Ook in deze tijd, zal het proces van verankeren in de 6de en 7de Dimensies van het Hogere Licht op de Aarde volbracht worden.
De Aarde is nu werkelijk Multidimensionaal, en diegenen die hun Multidimensionale Lichtlichaam geactiveerd hebben, en het Hart openden en zich erin centreerden, en zich in de Aarde Ster Chakra geaard hebben, zullen nu ook de bekwaamheid hebben om in/naar de 6de en 7de Dimensies van het Licht en van Bewustzijn te verhuizen.
De 6de Dimensie is een Magisch Rijk van de Verbeeldingskracht en Creativiteit. Het is een Stromende Dimensie waar Licht in/naar ideeën en patronen stroomt, en waar dromen ontstaan die in/naar de manifestatie zullen stromen.  
De manier waarop toegang te verkrijgen tot de 6de Dimensie is door creativiteit, door te zingen, dansen, poëzie, muziek, film, of iedere andere vorm van creatieve expressie die jullie optilt uit de "alledaagse" werkelijkheid in/naar het Magische Rijk van Creatieve Mogelijkheden en Zuiver Potentieel.
Diegenen die zich de 6de Dimensie eigen gemaakt hebben zullen de Dromers en Scheppers zijn van de Nieuwe Aarde Werkelijkheid.
De 7de Dimensie is het Spirituele Thuis, het Shamballa, van diegenen die de Brug aankunnen tussen Hemel en Aarde, en tussen Spirit en Materie. Het is het thuis van de Meesters en Avatars die vaardig zijn in het stromen met de Goddelijke Creatieve Intelligentie om te creëren en manifesteren in overeenstemming met het Goddelijke Plan zoals begeleid door de binnenkomende Diamanten Lichtcodes.
De toegang naar de 7de Dimensies, op hun beurt, geven toegang naar de 8ste Dimensies en de 9de Dimensie.
De 8ste Dimensie is de Zonne Dimensie waar Wezens van Zuiver Licht en Bewustzijn werken om het Gouden Licht en het Diamanten Licht te besturen in/naar de manifestatie in het Zonnesysteem. Deze zijn de Stralenden wiens uitstraling gevoeld kan worden als Inspiratie en Liefde.
De 9de Dimensie zijn de Galactische Dimensies waar wezens van Zuiver Diamanten Bewustzijn de machtige krachten van Creatie en Vernietiging in de Grote Centrale Zon vasthouden.
Deze zijn de voornaamste elementen van Vuur en Water, de twee eerste elementen van Creatie die tevoorschijn komen vanuit de leegte om de essentie van de Goddelijke Manifestatie te creëren.
En aldus is het, Geliefde Familie van het Licht, dat als jullie met Vuur en Water op de Aarde werken, en de leegte binnenin vasthouden en aldus creëren, jullie ook met de 9de Dimensionale patronen van Oorspronkelijke Creatie werken.
Geliefden, de Kosmos is een wonderbaarlijk thuis, en jullie zijn nu op het punt waar jullie met de krachten en creatieve passies werken van het 9de Dimensionale Galactische Hart. Ben bewust, ben op de hoogte, en voel hoe jullie eigen Hart slaat en pulseert in reactie op deze nieuwe verbinding met het Galactische Hart.
Het is een tijd om de Dans van het Vuur en van het Water en de Wedergeboorte van Alles op de Nieuwe Aarde te vieren.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten