dinsdag, maart 17, 2015

Aartsengel Gabriel - Een Boodschap voor de Lente Equinox - De Tuin van Je Ziel Planten - 16 Maart 2015 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Een Boodschap voor de Lente Equinox
De Tuin van Je Ziel Planten
16 Maart 2015 / Shanta Gabriel
Dierbaren,
De Tuin van je Ziel planten nodigt de Goedgunstigheid van de Engelen uit om in je dagelijkse leven te werken. Deze gefocuste activiteit demonstreert je verlangen om te co-creëren wat je nodig bent om een meer overvloedige toekomst te oogsten.
De noordelijke hemisfeer zal de Lente Equinox op 20 Maart ervaren, een seizoen van nieuwe geboorte en vernieuwing. Als je in de zuidelijke hemisfeer bent, zal het nu planten van je innerlijke tuin je toestaan om een winter focus te creëren die op diens juiste tijdstip tot bloei zal komen. De Equinox is de optimale tijd om je persoonlijke tuin van krachtige voornemens binnenin jouw wezen te planten. Deze tijdige actie zal grote beloningen brengen als je de rijke en vruchtbare grond van je ziel bebouwt, je gedachten verheft en het nieuwe leven binnenin en rondom jou heen activeert.
De Equinox is altijd een moment van Diepgaand Evenwicht - een tijd om je leven te herwaarderen en opnieuw te kiezen. Op 20 maart, als een demonstratie van een perfecte Uitlijning, zullen jullie ook een Zonsverduistering ervaren. Deze twee evenementen zullen jullie nieuwe levenservaring in/naar een versnelde beweging zetten voor de rest van het jaar. Wanneer je duidelijke intenties plant voor jouw meest bekrachtigde toekomst, zal de manifestatie van je dromen je nieuwe werkelijkheid worden.

Wat betekent het om de Tuin van je Ziel te Planten?
Het is echt zeer eenvoudig om je persoonlijke tuin te planten. Wat zijn de kwaliteiten die je het meest wilt zien manifesteren in je leven? Wat zijn je doelstellingen en dromen voor een vreugdevolle toekomst? Aan welke behoefte(n) moet tegemoet gekomen worden aldus je gelukkig kunt zijn? Deze zijn de zaden om te planten in de tuin van jouw wezen, aldus je een nieuwe structuur voor je leven kunt creëren.
Wanneer je de zaden van groei en vernieuwing plant, kan het een plezierige, creatieve en positieve manier zijn om een vreugdevol, overvloedig leven te promoten. Neem die dingen in overweging waarvan je wilt dat zij het meeste gedijen in je inwendige tuin. Misschien zou je graag de vruchtbare zaden willen planten die naar Overvloedige Welvaart leiden? Misschien wil je de zaden van harmonie in al jouw relaties bekrachtigen? Wat aangaande het planten van zaden voor Gezondheid en Welzijn diep in je basischakra, aldus zij met passie en levendigheid kunnen groeien?
De grond van vreugdevol potentieel bestaat binnenin jou en is in afwachting van jouw aandacht.
Ben Je te druk om de Tuin van je Ziel te planten?
Deze grote verheven ideeën vereisen verrassend genoeg zeer weinig tijd tijdens jullie drukke leven, vol van verplichtingen en streefdatums. In feite, zullen de kleine hoeveelheden aan tijd die je geeft aan het planten en verzorgen van je inwendige tuin ieder gebied van je leven verbeteren met een overvloedige opbrengst. Het is gezegd dat wanneer een persoon één stap neemt richting de Goddelijkheid, deze Hogere Macht tien stappen richting jou zal nemen.  
Laat jouw verbeeldingskracht hoog vliegen terwijl je deze magische kwaliteiten voort brengt waarin je wenst te leven. Niets is te groot voor jou om te dromen om een gelukkiger leven te manifesteren. Terwijl je met dit proces speelt, co-creëer je een gebied van onbegrensd potentieel binnenin en rondom jou heen. Wanneer je groot droomt en de vreugde ervan voelt, zal je vibrationale frequentie opgetild worden en je energiegebied breidt uit. Dit staat deuren toe open te gaan waarvan jij je niet voorstelde dat het mogelijk zou zijn. Het is jouw open geest, en een hart onbezwaard door twijfel en zelfkritiek, dat nieuwe groei en evolutie in/naar je leven aantrekt.
De Tuin van je Ziel Planten inspireert grote ondersteuning van de geziene en ongeziene wereld aldus je het leven op een meer geïnspireerde manier kunt leven. Wanneer jij jezelf toestaat om deel uit te maken van deze cocreatie, kunnen al jouw behoeften met Gratie en Gemak tegemoet getreden worden.
Hoe de Tuin van Je Ziel te Planten
Aangezien ieder nieuw project enige gedachten en planning nodig heeft, wanneer je met je innerlijke tuin begint, maak het creatief en leuk. De visuele beelden die je kiest zullen je vaardigheid om hen te manifesteren aanzienlijk verbeteren. Het zou een prachtig kunstwerk kunnen zijn met vele kleuren, tijdschrift plaatjes of een schilderij. De vorm die jouw inwendige tuin aanneemt zou een patroon kunnen zijn, zoals een spiraal, welke jou inspireert. Je zou kunnen beslissen om gewoon een lijst van deze kwaliteiten van bewustzijn te maken die je in je leven wilt ervaren. De actie van het opschrijven zal de energie van je tuin helpen door je dromen van het innerlijke naar het uiterlijke niveau te brengen.
De Engelen van Creativiteit zijn beschikbaar om met jou aan dit project te werken, en kunnen je inspireren aldus het plezierig zal zijn. Wanneer je innerlijke spirit op deze manier gestimuleerd is, stroomt nieuw leven je geest en hart binnen, en voel jij je opgetild. Deze verhoogde energiestroom trekt meer vreugde aan en je voelt je gelukkiger, wat op diens beurt, meer creatieve ideeën en een gevoel van Welzijn brengt. Je leven zal ermee beginnen op verrassende manieren te veranderen.
Wanneer je oude gedachtepatronen en manifesterende actie ziet, en je begint je klem te voelen zitten in problematische energieën, beschouw hen compost te zijn voor je nieuwe innerlijke tuin. Vraag de Engelen die in jouw leven werkzaam zijn om je te helpen dit onkruid eruit te trekken en oude gedragsmanieren met goddelijk Licht te transmuteren. Dit zal helpen de tuin van je ziel te voeden met liefdevolle energie. Weldra zal je de nieuwe scheuten van verschillende manieren van zijn/bestaan zien.
Verheug je in deze levendige groei wetende dat als je anders op oude situaties reageert, je frisse, positieve resultaten in ieder gebied van je leven zult ontvangen. Door je iedere dag een klein beetje te focussen op wat je wilt zien manifesteren in je leven, voorzie je in een nieuwe structuur aldus je inwendige tuin zal gedijen. Denk eraan dat als je de zaden van het nieuwe bewustzijn in je tuin van Zuiver Potentieel plant, je de Creatieve Essentie in de Aarde aard. Door deze actie van het binnenbrengen van prachtige kwaliteiten van bewustzijn in de wereld, word je een brug van de Hemel naar de Aarde.
Koester Je in het Zonlicht van Goddelijke Verlichting
De Tuin van je Ziel heeft een verbazingwekkend potentieel om jou het leven te brengen dat je wilt ervaren. Zelfs de bereidheid om jezelf te openen voor nieuwe gedachten en gedragingen trekt op manieren hulp aan waarvan je nooit wist dat het bestond. Deze prachtige tuin die binnenin jou gedijt, zal als een magneet voor je nieuwe zielgemeenschap worden, aangezien veel mensen aangetrokken worden naar je innerlijke evenwicht en vreugde. Op deze manier reikt je nieuwe groei en de gedijende ruimte binnenin jou uit om de wereld te zegenen. Als je tuin in bloei komt, zal jij je leven op overvloedige manieren gevoed gewaarworden.
Het Gezelschap van de Hemel is in afwachting van jullie terwijl jullie beginnen deze zaden voor jullie nieuwe leven te planten. Koester je in het Zonlicht van de Goddelijke Verlichting. Adem het diep in en laat het de nieuwe groei binnenin jou verzorgen. Weet dat de Engelen jou vreugdevol zullen helpen bij het uitwieden van de oude manieren die niet langer meer werken, aldus jouw tuin met nieuw leven zal gedijen.
Je bent nooit alleen. Je wordt begeleid als jij je opent voor een nieuwe manier van zijn. Laat alle panische activiteit in je leven wegvallen, terwijl nieuw Evenwicht en goddelijk geïnspireerde actie in de tuin van jouw leven wortel schiet. Dit eenvoudige proces zal je levensdoel verrijken, aldus je volgende stappen zeer duidelijk worden.
Er is een tot bloei komen van nieuw leven dat binnenin je hart begint, een nieuw evenwicht floreert in je leven. Sta jezelf toe om geïnspireerd en verzorgd te worden als je de Tuin van je Ziel plant. Denk eraan dat als je deze verheven spirituele kwaliteiten bekrachtigd en hen in je bewustzijn plant, zij levende gebieden van energie worden die ieder gebied van je leven zullen verbeteren.
Terwijl je naar het tot bloei komen van de Natuur rondom jou heen kijkt, kan het je eraan herinneren dat dezelfde prachtige nieuwe groei binnenin je ware wezen plaatsvindt. Je bent een kostbaar wezen, waardig van alles dat je nastreeft om te ontvangen en het aldus manifesteert. Weet diep binnenin je hart dat alles goed is. En zo zij het.
Shanta Gabriel
voor Aartsengel Gabriel
Maart, 2015

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten