zaterdag, februari 21, 2015

Vanuit de Boodschappen van God - 19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell
De verschuiving naar het hart is een geweldige verschuiving omdat het je uit de beperking katapulteert. Het verhuist je gewaarwording/inzicht van de dualiteit en van de wereld van het verstand en het ego, en knalt je in/naar een grenzeloze werkelijkheid waarin je de gevoelens van Liefde bent, waarin je de "be-wust-wording" en de expressie bent van het glorieuze Voortbrengen van Liefde. Goddelijk Geminnekoos wordt dan dat wat ieder moment verlicht, zoals kosmische raketten je weg verlichten en aan jou de hele matrix openbaren van je werkelijkheid en alle sleutels, alle draden die je al geweven hebt, iedere beslissing op ieder niveau dat in de bliksemschicht van het levende Nu de Liefde verlicht welke je bent en jou perfect op je weg begeleidt.
Laat geen beweging zich voordoen hierbij. Ja, het mag toeschijnen een reis door de tijd heen te zijn, maar als jij jezelf naar het centrum brengt en je openstelt, zal je de waarheid voelen dat je het geheel bent. Jij bent de aanvang van de reis en de volmaakte voltooide reis. Jij bent de alfa en omega dat al het leven omwikkelt en Mijn intieme Liefde verstrekt, want jij bent het hart van de volledigheid. Jij bent het centrum van het Al van Liefde en jij bent dat waardoorheen Ik Mijn tedere Liefde communiceer voor iedere stroom van bewustzijn en Mijn aanwezigheid als elk hart.   
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2015-01-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten