dinsdag, februari 24, 2015

Sterrenzaad Transmissies 2015 - De Sirius Transmissie en de Opwaardering van het Multidimensionale Lichtlichaam - 23 Februari 2015 / Celia Fenn


Sterrenzaad Transmissies 2015
De Sirius Transmissie en de Opwaardering van het Multidimensionale Lichtlichaam
23 Februari 2015 / Celia Fenn
Februari is een zeer intense maand geweest in termen van Energie verschuivingen en transformaties. Dit schijnt een nieuw patroon te zijn, aangezien Februari 2014 ook intens en krachtig was. Het jaar dat de energie intensiveerde door deze maand, het toppunt bereikend op 22 Februari 2015. Dit is niet alleen maar een Zonne fenomeen geweest, hoewel de Zon ook in het proces geweest is van het activeren van een nieuw Lichtlichaam structuur, maar de voornaamste bron van deze transmissies is het Sterrensysteem van Sirius.
Sirius heeft deel uitgemaakt van de creatie en evolutie van de Aarde gedurende vele sterrencyclussen. Er is een "partnerschap" tussen de Sirische Raad van het Licht en De Aarde Raden die vernieuwd werd om de Sirische Meesters en Leraren toe te staan door te gaan hun expertise en begeleiding te verstrekken aangaande kwesties van de evolutie van het Lichtlichaam en diens ontwerp. De Sirische Meester Leraren, handelend via de Atlantische en Egyptische Heilige Scholen, deelden een begrip aan de Aarde mee van de aard van de creatie technieken die gebruikt worden door de Elohim en de Aartsengelen, alsook het ontwerp en de functie van het Menselijke Engelachtige Lichtlichaam en diens relatie tot Tijd en Ruimte binnenin verschillende Dimensionale Raamwerken.
In dit zeer recente partnerschap, hebben de Sirische Meesters geholpen bij het verzenden in/naar de Nieuwe Aarde Diamanten Rasters de Lichtcodes voor de eerste Grote/Belangrijke opwaardering van het Diamanten Lichtlichaam. Deze opwaardering is bedoeld om het Lichtlichaam fijn af te stemmen voor diens nieuwe functie als een Multidimensionaal Voertuig van Licht. Krachtige golven van Licht worden vanaf Sirius verzonden die de golfpatronen en frequenties dragen van de nieuwe Lichtlichaam kalibraties.
Dit is één van de redenen geweest waarom er zoveel sneeuw geweest is in de noordelijke hemisfeer. De Lichtcodes worden vastgehouden en verzonden in de kristallijne vormen van de sneeuwkristallen. Deze trilling en dit patroon wordt dan in/naar de Aarde verzonden waar het een deel wordt van de Geheugenbank van de Aarde dat vastgehouden wordt in de Kristallijne Diamanten "Databank" in het centrum van de Planeet.
De informatie wordt hoofdzakelijk verzonden en ontvangen door de Pool Sterrenpoorten in de Arctis (gebied rondom de Noordpool) en Antarctica (gebied rondom de Zuidpool). Dit betekent hoofdzakelijk dat transmissies door Lapland en Noord Rusland, alsook Canada, en door de Zuidelijke landen van Nieuw Zeeland, Australië, Argentinië en Zuid Afrika ontvangen worden. Krachtige golven van binnenkomende Lichtcodes worden door Lichtstrijders en Lichtwerkers in deze plaatsen geaard, alsook door anderen in strategische Heilige Oorden en Steden op de Aarde.

De Effecten voelen
Iedereen zal tot de één of andere omvang de effecten van deze binnenkomende transmissie voelen, specifiek als zij ook gevoelig zijn voor Zonnestraling. Maar de effecten van de Sirische golf zal alleen in zoverre gevoeld worden als de Pijnappelklier actief en werkend is om de transmissie te ontvangen. Een persoon wiens Pijnappelklier inactief is zal de golven voelen als instabiliteit en kwaadheid en collectieve "irritatie". Als de Pijnappelklier ingeschakeld en werkzaam is om de energieën te versturen, dan zullen de symptomen anders zijn.
De Pijnappelklier zal de krachtige Lichtcodes ontvangen en hen dan in/naar het Lichtlichaam en de DNA structuren van het fysieke lichaam sturen. Omdat het "voltage" van de Lichtcodes zo hoog is, mogen er bijeffecten zijn zoals duizeligheid, misselijkheid, slapeloosheid, spierkrampen, verontrusting en slechte dromen. Deze zullen tijdelijke symptomen zijn terwijl het Lichaam en het Lichtlichaam zich aanpassen aan de nieuwe frequenties die het Multidimensionale Bewustzijn toestaan als een "echte" ervaring.
Dit is een plaatje van het Sirische "Oog van Horus" symbool dat aan ingewijden in de Oude Egyptische Mysterie Scholen onderwezen werd door de Sirische Meesters. Het plaatje laat zien hoe de Pijnappelklier in het Menselijke Brein de primaire locatie was voor Creatie en manifestatie, wat de betekenis en het doel was van het "Oog van Horus" symbool.
Dus, wanneer het Oog van Horus of de Pijnappelklier krachtig geactiveerd wordt door de Lichttransmissies vanuit het Sterrensysteem van Sirius, betekent het dat een krachtige energie van Creatie en manifestatie onderweg is. De Aarde Raden ontvangen Nieuwe Sjablonen voor Hogere Vormen van Leven en Bewustzijn op Aarde.
Dus, jullie zullen begrijpen dat hoe meer krachtig je de effecten voelt, hoe meer je een deel uitmaakt van deze golf van Nieuwe Aarde Werkelijkheid creatie. Diegenen die de transmissies niet ontvangen zullen doorgaan met hun levens in het Werkelijkheid' raamwerk dat zij kennen, totdat zij gereed zijn om over te gaan naar het Multidimensionale raamwerk dat op dit moment geïmplementeerd wordt.
Er zijn vele Bewakers en Geestelijke Helpers zeer druk op dit moment, de voornaamste zijnde de Aartsengelen en de Dolfijn/Walvisachtige Engelen.
De Dolfijn Engelen zijn Wezens van Licht die komen vanuit de Andromeda Galaxy via Sirius om met de Aarde te werken. Zij dragen de Gouden Lichtfrequentie van het Christus Bewustzijn, alsook de Diamanten Lichtfrequentie welke nodig is voor het Multidimensionale reizen. Zij zijn Bewakers en Meesters van de Tijdlussen en Tijdspiralen die de basis zijn voor een Meesterschap van Tijdreizen en Creatie in de Hogere Frequenties. Hun Liefdevolle energie helpt de Mensheid om te beginnen met het Meesterschap van Tijdreizen en het Hogere Bewustzijn.
Het Nieuwe Lichtlichaam en de Tijd/Ruimte Herijking
De Nieuwe Lichtlichaam opwaardering creëert een Multidimensionaal Geometrisch voertuig van Gouden en Diamanten Licht. Dit voertuig is samengesteld van "Raster" niveaus en "Stroom" niveaus die het Wezen toestaan te verschuiven tussen de verschillende dimensies van Licht en Bewustzijn, ondertussen nog steeds geaard en gecentreerd blijvend in het Hart/de Aarde Ster, de Aarde Hart Verbinding welke onontbeerlijk is voor het leven in de Nieuwe Werkelijkheid.
De "Raster" niveaus zijn geometrische structuren die de Sjablonen creëren voor een specifieke dimensie, en het Lichtlichaam staat de persoon toe zich te verbinden in die dimensies als de rasters op hun plaats zijn.
De "Stroom" dimensies zijn samengesteld van zuivere energie dat tussen de rasters in stroomt en ervaren kan worden als beweging en emoties/gevoelens.
Deze twee aspecten van het Lichtlichaam werken samen om het Multidimensionale Voertuig te creëren. Dit voertuig is gecentreerd op het Hart, en het is van hieruit dat alle Bewuste Creatie ontstaat als het centrum van Evenwicht. Wanneer je in dat Hartcentrum bent, dan ben je in de Ruimte van Geen Tijd en Geen Ruimte, het Goddelijke Bewustzijn van Liefde en Mededogen. Wanneer je een Creatie begint, begin je te werken met tijd en Ruimte, afhankelijk van het niveau dat je gekozen hebt en de creatie die je voort wenst te brengen.
Als je gewend raakt aan deze "herijking" zal je het oude 3D begrip van de tijd loslaten als een lineaire stroom van verleden naar heden naar toekomst, en zal je beginnen te zien dat Tijd een Spiraal of een circulaire energie is welke in iedere richting kan bewegen op ieder moment wat afhankelijk is van de individuele en collectieve keuze.
Dit plaatje geeft de duidelijkste expressie weer aangaande het idee van Tijd en Ruimte te Stromen in een Multidimensionale context. Verleden en Toekomst zijn altijd in voortdurende beweging, en je kunt op ieder moment gaan naar ofwel het "verleden' of de "toekomst", of beide tegelijkertijd.
Je kunt in vele werkelijkheden en tijdlijnen tegelijkertijd bestaan, en de keuzes die je maakt zullen je essentie en wezen in hen allemaal beïnvloeden. De keuze die je maakt definieert je Werkelijkheid in het Nu Moment … het Steunpunt van alle Tijd en Ruimte.
Als je met deze nieuwe opwaarderingen werkt en je begint het nieuwe Lichtlichaam te belichamen, zal jij je openen voor het besef en de gewaarwording van de veelvoudigheid van ervaringen en zijn/bestaan. Sommigen van jullie zullen volledige bewuste Tijdreizigers worden en jullie zullen op een bewuste manier beginnen te verhuizen tussen parallelle levensspannen. Jullie zullen beginnen te begrijpen hoe de toekomst het verleden vormgeeft vanuit het heden, en jullie zullen bekrachtigt raken om deel te nemen aan deze doorgaande creatie van Licht en liefde. Jullie zullen alles omhelzen dat jullie zijn en de "Magie" van jullie Wezen op alle niveaus van creatie en Licht.
Meditatie en Activering om de Nieuwe Lichtlichaam Opwaarderingen van Sirius te Belichamen
Als je dit nieuwe Licht van Sirius belichaamt, informeren de Sirische Meesters ons dat het zeer belangrijk is om diep adem te halen als je de energieën focust. Het Hartcentrum staat onder druk om de volle kracht van de Lichtcodes te integreren, dus diep in de longen ademen helpt om dit gebied van het Lichaam en het Lichtlichaam uit te breiden en te balanceren.
Vind een rustige plaats om te zitten. Het is beter om voor deze meditatie te zitten dan te liggen, aangezien de krachtige energieën omlaag moeten stromen lang je ruggenwervel in/naar de Aarde.
Focus je in je Hartcentrum en begin met diep adem te halen … in en uit ademend en je ademhaling toestaand te vertragen totdat je lichaam tamelijk ontspannen is. Open je persoonlijke kanaal in/naar de Aarde via je Basischakra en omlaag in/naar de Aarde Ster Chakra en in/naar het Hart van de Aarde. Adem in harmonie met de pulsaties van het Hart van de Aarde Moeder als zij uitlijnt met het Kosmische Hart.
Breng die Energie terug naar je Hart en adem diep. Open nu het kanaal bovenwaarts door de Kroonchakra en de Ziel Ster Chakra en omhoog naar het Kosmische Hart, in harmonie ademhalend met het Goddelijke Hart. Breng je focus terug naar je hart. Nu ben je uitgelijnd en geaard. Je kunt nu de Sirische Meesters oproepen, de Dolfijn Engelen, de Aartsengelen en de Elohim, als je dat aldus wenst, om met jou te werken, of welke Sterren Meesters dan ook die je wenst om jou te helpen in deze tijd.
Open je Pijnappelklier om de Lichtcode transmissies van Sirius te ontvangen. Als het Licht de Pijnappelklier overstroomt en door je lichaam beweegt, blijf diep ademhalen en aard de energie door je lichaam en in de Aarde.
Blijf eenvoudigweg ademen en aarden, totdat je lichaam gebalanceerd en rustig aanvoelt. Je mag hiermee door moeten gaan gedurende de dag totdat de Lichtcodes geïntegreerd zijn.
Ook, mag je moeten gaan rusten, slaap en geniet van de rustige tijd, alleen. Drink overvloedig veel water en blijf gehydrateerd.
Baad of douche frequent. Je mag genieten van een bad in de Roze Himalaya Zout Kristallen.
Goede kristallen om mee te werken zijn Diamant en Herkimer Diamanten, Helder kwarts, Tanzanite, Lapis Lazuli, Azeztulite, gouden Toermalijn en Zwarte Toermalijn en Obsidiaan. Of wat voor kristallen vrienden dan ook die in deze tijd naar jou roepen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author

Geen opmerkingen:

Een reactie posten