vrijdag, februari 13, 2015

Shekinah Rose / De Blauwe Straal - Ascentie Symptomen Alert: Ik Wil Naar Huis Gaan en NU Ascenderen! - 13.02.2015


Shekinah Rose / De Blauwe Straal
Ascentie Symptomen Alert: Ik Wil Naar Huis Gaan en NU Ascenderen!
13 Februari 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
De meeste sterrenwezens hebben dit al of zullen dit zeer waarschijnlijk ervaren tijdens hun tijd op Gaia.
Velen van Blauwe Straal en Nieuwe Voorloper Sterrenzaden mogen variaties ervaren van de intensiteit van de emoties hetgeen droefheid en frustratie kan omvatten wat verschuldigd is aan de kern structurerende uitbreiding in het Kristallijne Lichtlichaam en de gebieden. Aangezien jullie ook nieuwe tijdlijnen en de cyclus van de dimensie ervaren, kan dit een gevoel creëren dat de taak is uitgevoerd en een gemis van thuis - voltooiing.
De beëindigingen en aanvangen van de Nieuwe Aarde dimensies en trillingen kunnen een diep verlangen voor echte verbindingen en vertrouwde landschappen in beroering brengen, aangezien er geen energetische plaats lijkt te zijn om naar terug te gaan en er nog geen zichtbare herkenbare toekomstige ruimte is. Jullie, de Nieuwe Aarde Voorlopers, Blauwe Stralen, en Poortopzichters zijn de eersten om door deze nieuwe parameters van de dimensie van tijd en ruimte heen te lopen, decoderend en onderzoekend terwijl jullie gaan. Jullie de goddelijke ontwerpers, code frequentie dragers en veranderaars, zijn de transformeerders die tastbaar/waarneembaar een pad en een weg voor anderen maken. Jullie hart-spirit verlangen om je te verbinden met jullie sterren- en zielfamilie is de katalysator die deze energetische paden en kansen voor deze heilige herenigingen zullen openen om zich hier op Gaia voor te doen. 444
De planeet willen verlaten en naar Huis willen gaan 11 11
Velen van jullie zijn klaar met lange cyclussen, karmische- en zielcontracten die werkzaam waren door vele levensspannen en ruimtes heen en wensen voor een onderbreking en rust. Je mag het gevoel hebben de planeet te willen verlaten en naar huis te willen gaan. Dit mag als een verrassing komen voor sommige Sterrenzaden en Blauwe Stralen die al door deze gevoelens heengegaan zijn en eraan gewerkt hebben om jullie plaats en resonanties op de planeet te vinden en dit dan weer naar boven te hebben komen. 33

Ik ben gereed om nu te ascenderen
Gevoelens van waar hoor ik thuis op de planeet en waar is mijn thuis nu en ik ben gereed. De toenemende opbouw van het cellulaire licht van energieën met een hoogtepunt van vele ziel dimensionale en levensspanne opruimingen, verschuivingen en beëindigingen kunnen een behoefte creëren om uit te breiden en nu te ascenderen. Als je dit nog niet ervaren hebt mag dit zich op het één of andere tijdstip dit jaar voordoen en het mag als uit het niets naar voren komen dat je barstensvol met energieën zit als een behoefte om iets nieuws voor te brengen en een wens om te ascenderen. Sommige zielen zullen kiezen om de planeet te verlaten in de volgende cyclus van drie jaren, ascenderend door de toegangspoorten die zich opnieuw geopend hebben.
Nieuwe Aarde Ascentiesymptoom en je anker vinden; waar vind ik thuis nu
Frustratie van verhoogde cellulaire intensiteit, van uitbreiding, van beweging en om te ascenderen, en tezelfdertijd wensend om op stabiele grond, jullie ruimte van thuis te zijn. Dit is waar je gewaar mag worden dat jij je lichaam verlaat om aldus de ruimte te vinden die resonant en comfortabel voor jou is.  
Wat je kunt doen: Neem de tijd om te stoppen voor een diepe, bewuste ademhaling. Wetend dat je de adem van het leven ademt, plaats een hand op je hogere hartcentrum, voel jouw aanwezigheid naar je lichaam terugkomen, en zeg, "Ik ben niet alleen, Ik ben de adem van het leven, de adem van de Schepping, dit is mijn Thuiscentrum." Wat er gebeurt is dat jouw ware en hogere zelf binnenkomt alsook je wereld welke aan jou je thuis en je resonantiegebied laten zien en naar jou terug reflecteren.  
Het ascentieproces is de uitbreiding van je multidimensionale wezenlijkheid van het verschuiven van je frequentie die voorbij de grenzen van tijd en ruimte gaat, jouw lichttrillingen verhogend. En terwijl dit door het lichaam heengaat, kunnen cellulaire herinneringen, voorouderlijke aarderasters en de geschiedenis en het bewustzijn op verschillende niveaus en snelheden in diverse tijden deze verschuivingen creëren en aan jouw energieën trekken en scheuren.
Waar is thuis 333
De meesten van jullie hebben vele gehechtheden aan de oude wereld en de 3D manier van leven opgegeven en kunnen frustratie en weerstand ervaren als tot het laatste vasthouden aan of het willen van een solide fundering op de manier dat de dingen geweest zijn. Het willen van een permanente thuisbasis, waar je thuishoort, en/of wenst om te verhuizen en om dit thuis te creëren om hier op de planeet te verankeren kan zich voordoen als je de niveaus ervaart van het ascentieproces. Weet dat je een nieuw thuis op Gaia creëert, in eenheid van het Galactische Ster DNA die jullie aaneen verbindt, jullie een allerhoogste goddelijke kracht van het Universum gevend. Een Nieuwe Aarde in gemeenschap met gelijkaardige zielen en sterrenfamilie voor een grotere fundering die voorbij gaat aan de begrenzing van de vroegere structuren en geloofsystemen is wat jullie aan het creëren zijn en waarom jullie hier zijn.
Thuis is hier, alleen niet op de plaats waar het gewoon is te zijn 333
De juistheid van je wezen is nog steeds echt, jouw doel, gaven, je lichamelijke voertuig zijn nog steeds hier, de Aarde is nog steeds hier hoewel je bij tijden het gevoel mag hebben dat je ergens anders bent. De spelers en plaatsen mogen veranderd zijn en de werkelijke echte jij hier heeft de beperkingen van levensspannen, sluiers en bewustzijn bereisd. Je herinnert je hoe het is om in de ruimte te zijn en hoe dit in je leven, wereld en de eenheidsgebieden van het zielbewustzijn en de nieuwe Lichtrasters integreert. 13
Wij, jullie sterrenfamilie en Blauwe Straal, lijnen ons met jullie op Aarde en in de lichtgebieden uit en zeggen dat jullie niet stuurloos zijn; jullie komen tevoorschijn voorbij energiegrenzen van resonanties en constructies die veilig voelden in de wereld en die niet langer meer kunnen dienen, en terwijl jullie nieuwe creëren, vraag dan, hoe wens ik nu te spelen als een grenzeloos wezen van eeuwige vindingrijkheid? 10:10
Jullie roeping, jullie doel, jullie waarheid is jullie Thuis
Ga in/naar de roeping van jullie ziel, jullie waarheid, de Liefde van die, aangezien dit door alle dingen heen zal dringen en jou je thuis en centrum laat zien. Jouw thuis mag niet in staat zijn om nog langer in één klein gebied gevonden te worden. Jouw thuis heeft zich uitgebreid aangezien de Bron de grotere jij laat zien, de goddelijke kracht om te creëren en te transformeren, om de welvaart en overvloedige ondersteuning te hebben aangaande al jullie werkelijke hartsverlangens om de Nieuwe Aarde te creëren!
Jullie roeping houdt jullie in het centrum en verbonden in de gemeenschap met het leven, de Bron en het Licht. Het Universum wenst voor een grootsere relatie met jullie, om jullie meer van jullie werkelijke thuis te laten zien. En om jullie te beschenken met overvloedige schoonheden van Liefde en bevoorrading in welke locatie dan ook op de planeet waar jullie verblijven. Jullie zijn waarlijk in de meest verbazingwekkende tijden op de planeet.
Geliefde Nieuwe Voorlopers, Visionairs van de nieuwe codes, Aartsengelen, Nieuwe Wereld Pioniers, dank je wel voor jullie dienstverlening in waarheid, Liefde en Licht, jullie galactische Sterren- en Lichtfamilies zijn nu dichterbij dan ooit terwijl wij in afwachting zijn, in wetende feestviering, dat onze eenheid van thuiskomst nu is!  
*****
Shekina Rose werd bezocht door de Pleiadianen en de Pleiadiaanse Vrede schepen. Zij hebben haar interdimensionale oude heilige technologieën laten zien welke zij gecreëerd heeft en deelt. Zij werd gezalfd in de Rozen Straal door de Geascendeerde meester Moeder Mary waar de geestverschijningen en vertoningen zich in de "Cathedral Rock Vortex' in Sedona, Arizona voordeden. De Rozen Straal in de Violette Vlam van Opperste Goddelijke Liefde is terug op de planeet om het evenwicht van het heilige goddelijke vrouwelijk te herstellen dat onze Ik Ben Aanwezigheid bekrachtigt.
Shekina Rose werd door haar Sterrenfamilie decennia geleden geactiveerd en aan haar werden profetieën gegeven om te helpen bij de restauratie en activering van de Goddelijke Oorspronkelijke Blauwdruk, de Nieuwe Mens van Licht.
Als een Blauwe Straal Sirische Sterrenzaad, is Shekina een voertuig voor de Shekina in de Taal van het Licht 528Hz Wonderen/Transformatie Oude Solfeggio schaal en zij is het Kanaal van de Blauwe Straal die de ultra-gevoelige Sterren Wezen helpt om hier en bekrachtigd te zijn op de planeet, aldus zij mogen ontwaken jegens hun hogere doel en spirituele gaven om de trillingsfrequentie van Gaia te verhogen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
Copyright ©  by Shekina Rose of www.shekinaspeaks.com - Permission is granted to copy and redistribute this article and videos on the condition that the URL www.shekinaspeaks.com is included as the resource and that it is distributed freely and on a non-commercial basis. E-mail: shekina444@yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten