zaterdag, februari 07, 2015

Sandra Walter - De Stromingen van Kosmische Interventie - 7 Februari 2015


Sandra Walter
De Stromingen van Kosmische Interventie
7 Februari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Equinox Sluizen OPENEN
Op 24 januari, tijdens de laatste toegangspoort, werd er een gigantische energetische deur geopend. In mijn visioenen, presenteerde het zich als een gigantische muur van gesteente dat opengespleten werd, zoals de poorten van een dam wijd open zwaaien. Het was een kolossale sluis die de versnelde energieën van 2015 losliet; specifiek, de Equinox doorgaand naar de Bloed Maan passage in maart/april en september. Ik heb deze eerder beschreven; deze serie van vier passages dienen als een afstemmingsapparaat voor diegenen die dramatische verschuivingen in het bewustzijn en de belichaming van de Gechristende Staten van bewustzijn willen ervaren voorafgaand aan de rest van het collectief.
Jullie voelen al de intensiteit van deze energieën. Er mogen sensaties van verontrusting zijn, of urgentheid, of een diepe intuïtie dat iets zeer anders op het punt staat zich te presenteren aan het Ascenderende Collectief - en mag ik benadrukken dat dit uniek zal zijn voor het Ascenderende Collectief. Zoals de Pleiadianen zeiden in 1999; Schenk geen aandacht aan de afleidingen nabij de eindstreep; blijf gefocust op het pad. Je mag het gevoel hebben dat alles voltooid moet worden, opgeruimd, om jezelf te bevrijden voor een gloednieuwe ervaring. Dat kan uitdagend zijn, specifiek voor diegenen van jullie die in de rol van leraar, genezer of gids zijn. Weet dat om nieuwe niveaus van bewustzijn te demonstreren, om nieuwe paden voor het collectief vrij te maken, er gefocuste passages moeten zijn waar er geen verbintenis aangegaan wordt met lagere niveau constructies.  
Voor sommigen van jullie betekent dat een uur of een dag aan privétijd. Voor anderen zou het een week of een maand kunnen betekenen van toegewijde focus op het Ascentieproces met de hogere rijken van bewustzijn aanwezig om je te helpen. Ongeacht van je onderbouwde schema, zullen de energieën van 2015 en de aankomende Equinox toegangspoort jouw proces domineren als je er één bent van de eersten om deze nieuwe ervaring van het Christus Bewustzijn te belichamen. 
 
De Christus of het kristallijne bewustzijn zal zich op unieke manieren tot uitdrukking brengen, hoewel zij allemaal een verenigende factor hebben: Goddelijke Liefde, harmonie, vrede en een niet-aflatende uitlijning met de Vijfde dimensionale staat van het eenheidsbewustzijn. De kosmische krachten die in het spel zijn sinds 24 januari zijn een grote zich haastende kracht welke velen in/naar nog niet in kaart gebracht terrein zal dragen; gebieden van bewustzijn die nog niet eerder op de planeet verankerd werden. Het is uniek omdat er zoveel ervaringen zullen zijn van deze nieuwe niveaus van licht en belichaming, als in tegenstelling tot het verleden toen de Meesters zeldzaam zouden verschijnen. Dit wordt ondersteund door Gaia's dimensionale verschuiving, nu twee jaren in de verankering, en het collectieve niveau van bewustzijn wat verhoogd werd door aldus veel Wegwijzers en diegenen in dienstverlening jegens het Nieuwe Licht.

De Stromingen van de Kosmische Interventie
Jullie bespeuren het al geliefden. De momenten, de uren wanneer jullie de multidimensionale versmelting ervaren, wanneer jullie onderling verbonden zijn met alle expressies van jullie ware zelf, zullen in lengte en intensiteit toenemen. De ervaring van eenheid binnenin het zelf mag overweldigend worden dit jaar. Het Hogere Zelf en de Goddelijke Teams helpen met de aanpassingen, het zal echter belangrijk zijn om de focus te behouden, aard in Nieuwe Licht manieren wanneer noodzakelijk, en slaap wanneer je daartoe in staat bent.
Breng overvloedig tijd door in de natuur dit jaar. Heel veel van de gecodeerde lichtvezels die naar de planeet komen en vanuit Gaia's 5D/6D expressies uitstralen worden gemakkelijk in het lichaam opgenomen en in een natuurlijke, organische zetting geactiveerd. Dit is ook van toepassing op de innerlijke omgeving van het lichaam, de geest, en de energiegebieden. Doe je best om een zo zuivere, rustige en ontspannen omgeving te verstrekken voor de belichaming van deze nieuwe frequenties.
Je dient als je eigen Mysterie school tijdens deze passage, geliefden. Creatieve intuïtie zal je verbinden aan de 5D staat. Verzamel nieuwe, organische methodes; de klassieke structuur dient de uitbreiding niet, er moet een wijd open ruimte zijn voor het onbekende. Raak comfortabel met het ongemakkelijke. Voel je zeker in je oneindige geloof, de Bron van je Hoogste kracht.
Stroom met deze stromingen van Kosmische Interventie. Volg de impulsen en laat hen micro-bewegingen activeren, momenten van het stromen presenteren in zeer acute, zeer precieze kleine passages. Creatie raakt meer precies terwijl de verschuivingen vorderen; een hogere trilling ontvangt hogere ondersteuning. Neem de lijnen van Licht gewaar die het Ascenderende collectief verbinden. Merk het verschil op in jullie Wegwijzers. Eer deze Meesters, geliefden. De paden voor het ervaren van veelvoudige werkelijkheden in de vorm werden afgesneden. Voel dit in je hart; weet dat dit specifieke niveau van belichaming het niveau is dat de Meesters in het verleden ervoeren. Jullie evolueren daaraan voorbij, dit volgende niveau doet zich echter als een collectieve operatie voor. Het moet verankerd zijn in het collectieve bewustzijn als een platform voor velen om op te staan. Velen van jullie zullen ver voorbij dat platform gaan, de eerste stap presenteert zich echter precies nu.  
De entree naar het Gouden Tijdperk, het Gouden Ras, is niet jullie Ascentie of hun Ascentie, het is een puzzel welke alleen voltooid kan worden doordat allen het laatste stukje aaneen plaatsen; een Verenigde belichaming van het Christus bewustzijn. Omzeil de gefundeerde fysieke plaatselijke belangen (bv. winkels) en verbindt je met het Ascenderende Menselijke Hart raster in de hogere trilling - je weet hoe dit te doen, vertrouw het.
Verleen Prioriteit aan je Uitlijning
Dit is jouw van moment-naar-moment training; wanneer er weerstand is, of moeilijkheden komen naar boven, wacht een moment. Haal adem, stel je opnieuw in, lijn je uit, en ga voorwaarts. Speel hiermee. Soms neemt het milliseconden om uit te lijnen met het Nieuwe Licht, soms neemt het een dag. Sommige creaties moeten helemaal overgegeven worden, maar jij hebt een veel hoger niveau van Meesterschap over je eigen werkelijkheid als je in niveau omhoog gaat.
De energieën presenteren een kans om te leren de kracht van het moment te gebruiken om consistent je werkelijkheid in/naar de hoogste mogelijkheid te verschuiven. Zelfs met geaarde, dichtere activiteiten; wijs hen niet af of oordeel hen niet als het verkeerde ding om te doen als je weerstand voelt. Het mag eenvoudigweg de uitlijningstraining zijn welke gepresenteerd wordt. In het oude licht was er angst over het doen van het verkeerde ding of een slechte timing; nu dat je hart afgestemd is, of zich afstemt met de Nieuwe Licht stromingen, zal jij gewoon beseffen hoe krachtig Bron-In-Carnatie is. Het gaat niet over het manipuleren van de werkelijkheid of het controleren van de uitkomsten, het gaat over het uitlijnen met de hoogste niveaus van de creatieve intelligentie, welke Goddelijke Liefde is.
Jullie zijn bezig Meester te worden van het lopen tussen werelden in, en dat betekent iets zeer nieuws. Leer van deze fase. Observeer en neem deel aan de creatie van de werkelijkheid rondom jou heen. De energieën zullen snel intensiveren, fenomenen zullen toenemen, de flitsen, de lichtstralen, orbs en andere dimensionale doorbloedingseffecten zullen dramatisch gaan toenemen. Voor diegenen die het Nieuwe Licht snel belichamen, zullen deze geschenken van communicatie en telepathische wisselwerking jullie dienstverlening, pad en het collectief helpen als jullie in niveau omhoog gaan. Je zult alle ondersteuning ontvangen die je nodig bent om snel en permanent te verschuiven in/naar hogere en hogere niveaus van bewustzijn als jij je uitlijnt met het Zonne Hartcentrum en die ZON BENT, dat unieke Universum van Zelf-als-de-Bron.
Beschouw de passage tussen nu en midden maart als een uitlijningstraining. Hoe meer acuut jouw uitlijning, hoe meer gefocust je gewaarwording, en hoe meer bereid je bent om je bewustzijn toe te wijden aan dit stadium van het Ascentieproces, hoe groter jouw resultaten zijn in de eerste Equinox naar de Bloed Maan toegangspoort. Bewijs het voor jezelf, laat jezelf zien waar je tot toe in staat bent. Dit is een jaar van meesterschap, en ingewijden hebben een grootse kans om aan de Mensheid te demonstreren wat mogelijk is.
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten