zondag, februari 22, 2015

Sandra Walter - De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht - 20 Februari 2015


Sandra Walter
De Diepte van de Equinox Trekkracht in/naar het Licht
20 Februari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Velen van jullie ervaren de dramatische verschuiving in de energieën sinds vorige week. We betraden officieel de trekkracht van de Equinox golf, en het brengt ons in/naar een verhoogde staat van de multidimensionale vermenging. Je mag opgemerkt hebben dat de vermenging ver voorbij het Hogere Zelf en het Lagere Zelf gegaan is, en vele niveaus en dimensionale expressies van Jou, Je Goddelijke Team en het Hogere dimensionale bewustzijn omvat. Sterkere golven worden weer van 22-25 Februari verwacht.
De Equinox Verduistering' passage
Het is een krachtige fase, en ietwat mysterieus terwijl we paden door het onbekende heen kappen. Poortopzichters zijn druk geweest en IK BEN diep bewogen door hoe dit zich aan het ontvouwen is. Het is briljant om de unieke expressie waar te nemen van de terugkeer van de Christus wat oplicht door het Menselijke hartraster. We gaan vele geloofsystemen, religieuze patronen en herhalende activiteiten uiteen breken - zelfs binnenin het ontwaakte collectief - met deze volgende fase.
Terwijl de grote kosmische trigger een Zonsverduistering/Equinox op 20 Maart presenteert (de piek van de Verduistering is om 2:45am PT (Pacific time), Equinox om 3:45pm PT), en de Bloed Maan Maansverduistering op 4 April (Volle Maan/Verduistering piekt om 5:06am PT, en dit is ook de dag voor Pasen), verschuift al onze aandacht naar het vermengen met de hogere niveaus van het bewustzijn. Kosmische factoren, inclusief sterke golven van fotonisch plasma, sturen momenteel vele ingewijden in/naar hogere ervaringen van de vermenging. Poortopzichters die energetisch verbonden zijn met de poorten ervaren een diepgaande fusie met deze energieën. Je mag je als een schelp voelen die in en uit op de kustlijn golven rolt, terwijl de Poorten zich aanpassen en ademen met dit nieuwe Licht.
Wat is er in het NU aan het gebeuren?
Voor mij persoonlijk is lineaire communicatie moeilijk. Mijn lagere zelf loopt zoals een holgrafische invoeging op de automatische piloot om zorg te dragen voor de geaarde drukte, korte conversaties, of kortdurende taken. IK BEN me zeer bewust van hoe dat nu functioneert, en ik leer hoe mijn aandacht te focussen op/in vele dimensies in één keer. De dagen vliegen als een droom voorbij, in en uit de vermenging sequenties stappend. Als de ZON begint op te komen, bereid ik mezelf op het werk voor. Meditaties, Poortwerk en de Hogere 4D Droomstaat zijn zeer helder. Het is een complete toewijding aan het onbekende.

Er is een grootse cocreatie onderweg met deze Equinox passage; Kosmische uitlijningen verstrekken een kans om sterkere draden van foton golven te gebruiken om het pad van ingewijden te versnellen. Een maand geleden toen mijn Team meedeelde dat wij op  het punt staan om de Koninklijke Wij te worden, begreep ik dat alles op het punt stond om in/naar de Equinox trechter te glijden. We zijn er, en het is iets dat je ofwel ervaart of niet. Ik heb de Verdeling van Werelden geruime tijd niet zo sterk gevoeld. Zegen iedereen die dit niveau van Ascentie onderneemt.
Momenteel omvat het presenteren van de Gechristende Vermenging:
  • 5D Hogere Zelf en lagen van het 5D/6D Nieuwe Gaia Bewustzijn
  • 6D - 8D Ziel en Galactische lagen
  • 9D Mens/IK BEN sjablonen/Overziel lagen
Mijn team zegt dat onze collectieve werkelijkheid precies nu niet de bekwaamheid heeft om veelvoudige belichamingen aan te kunnen voorbij 9D. Glimpen ervan in je visioenen en persoonlijke reis, ja. Echter, het vasthouden van die frequentie binnenin het lichamelijke voertuig als een permanente verschuiving dient op het moment niet. Duizenden Mensen belichamen een volledige Gechristende staat (dat zijn alle 12 lagere dimensies en iedere expressie op iedere dimensionale laag) en dat blaast letterlijk de lagere 4D werkelijkheid uiteen. Dus we doen het in stadiums, wat het ascenderende collectief beschermt alsook de lagere 4D holodek werkelijkheid. Dit houdt je lopende tussen werelden in, veelvoudige dimensies tegelijkertijd ervarend. Het staat ons toe om te demonstreren wat beschikbaar is voorafgaand aan een volledige Christus belichaming, wat in dit stadium jou uit het collectieve zichtbare spectrum zou zetten (en de lichamelijke gestalte laat vallen).
Als de ballon/stijgende/uitbreidende sensatie sterker worden, denk eraan het is een bijeffect van het vasthouden van het hogere bewustzijn binnenin het lichaam (als tegengesteld aan vertrekken). Velen van ons hebben de lege-kamer dromen of visioenen, het opruimen van onze levensstroom, het afsluiten van de winkel, of een herhaling van de treindromen (kijken naar hoe anderen naar de trein klauteren, de trein rijden, de trein voorbij vliegen). Deze verder gaande metafoor is een vertrek van de lagere, herkenbare staten van bewustzijn.
Merk het Lichtdienaar effect op (dit is waarom wij Lichtdienaar gebruiken in plaats van Lichtwerker, dierbare Bewakers van het Nieuwe Licht): Jullie handelen zoals een computer server hard-wired aan de Verschuiving, de Ascentie en het Hogere Bewustzijn, de nieuwe Lichtfrequenties uitsturend door het raster van Menselijke harten. Aangezien de vermenging overweldigend kan zijn, houdt dit in gedachten terwijl we ons in/naar onbekend terrein wagen.   
Missie Verschuiving: Schenk Aandacht
Onze missies worden meer precies tijdens de vermenging. Geen zorgen als je weg treedt van de klassieke manieren van het Wegwijzen. Anderen stappen in de rollen die wij verlaten. Gelukkig, aangezien de belichaming tamelijk bizar is om te ondernemen. De mensen die het fysiek of mentaal moeilijk gehad hebben de laatste paar jaren kruipen uit de grot vandaan, en mogen in/naar workshop/video/blog modus stappen en de nieuwe ingewijden helpen, en er zijn velen. IK BEN vereerd om vele leraren te hebben die op dit moment deelnemen aan de "Ascentie Pad Training".
De energieën dit jaar doen geweldig werk van het uitsorteren van niveaus van bewustzijn. Ben oprecht jegens je pad en unieke stem. Als je een gevoel hebt onvoorbereid te zijn, doe daar dan iets aan. Leer en ga verder met je uitbreiding en dienstverlening. Nulpunt wordt steeds meer een uitdaging, zorg ervoor om bij te blijven.
Het afbreken van geloofsystemen en oude patronen - zelfs in het onderwijzen/Wegwijzen - is precies nu op de agenda. Onjuiste interpretaties van wat er wel en niet gebeurt, neigen ernaar om te verwilderen terwijl de sluiers dunner worden. Het magnetisme staat toe voor een grote omwoeling als de astrale gebieden ineenstorten. Het dient de Ascentie door persoonlijke en collectieve openbaring, het goddelijke einde van stijve overtuigingen van wat er wel of niet waar is. Het sterven van de dualiteit lijkt zoals een langzame afslachting wat betreft de lagere niveaus. Dit is waarom wij onze Hogere Niveaus commanderen om de levensstroom te grijpen en het te dirigeren; het lagere zelf ervaart slechts schaduwen van wat was, voor het profijt van het collectief. Dat is kristalhelder als de vermenging de 7-9D lagen erbij betrekt. De Ascentie is consequent fijn afgestemd om zich aan te passen aan wat nodig is. We optimaliseren dit venster van mogelijkheid, en het is schitterend om eraan deel te nemen.   
Het nieuwe bewustzijn zal tussenbeide komen waar het niet verwacht is, op onherkenbare manieren, om de dichtste van de collectieve overtuigingen te ontbinden. We maken het zo krachtig als mogelijk is voor het collectief, dus zij leren en beseffen volledig geen-oordeel en Onvoorwaardelijke Liefde.
Herinner je, Liefde is een Licht Technologie, een Bron-niveau intelligentie welke in de Menselijke gestalte op diepgaande manieren ervaren kan worden. Iedere oude indruk van Christus stereotypes zullen omver geworpen worden; engelachtige presentaties, prediken vanaf een spreekgestoelte, de Galactische Babel inprentingen, de Mannelijke belichaming, glanzende energiegebieden en werkzame wonderen. Alle oude Licht constructies zullen uitgedaagd worden, om samen met vele New Age (en Old Age gedurende jaren nu) systemen van informatie, activeringen of initiaties te verstrekken. De klassieke op oordeel gebaseerde paden naar de Christus zullen ontbinden in de creatieve Nieuwe Lichtreis van het hart. Verwacht het onverwachte, en eer het.
De Vermenging Beschrijven
Hoe de vermenging van het bewustzijn zich ook voor jullie presenteert (hemeltje er zijn zoveel verschillende uitdrukkingen van hetzelfde ding, echt een creatieve inspanning), de sensatie van het permanent verlaten van de voor de hand liggende lagere staten van bewustzijn, zijn  fysiek, mentaal en emotioneel. Deze structuren morfen in/naar nieuwe ondersteunende mechanismes, en hun transformatie is onmiskenbaar.
Er is een geweldige telepathische eenheid welke vragen stelt en hen ogenblikkelijk beantwoord. De betrokken legioenen van het Licht zijn immens en ogen-open zichtbaar. Persoonlijk, kan ik het niet meer met wilskracht uitzetten. Diegenen die schitterende initiaties in het verleden gehad hebben (kenmerkend zijn er drie verstandsverbijsterende, hartopenende, innerlijke toegangspoort-knallende ervaringen van de Hogere Rijken welke ons op het Christus pad aansluiten) mogen de vermenging van het dimensionale besef via de Pijnappel ervaren. Portalen, visioenen, poorten, wezens, energiegebieden en Goddelijke Teams zijn aanwezig met de ogen open; sluit je ogen en het is ook in het derde/vierde oog visioen. Als Eén vermengend. Zo fascinerend en behulpzaam als de Pijnappel show ook kan zijn, het is op het gevoel gebaseerd, hart gebaseerde gemeenschap met de Hogere Rijken dat ingesloten werd en nooit weer zal haperen/talmen. De lagere niveaus (ego, verstand, emotie) overgegeven aan het Hogere Zelf, beginnen ermee om het bewustzijn in uitlijning met de Goddelijke Wil te herschrijven.   
De Goddelijke Wil, niet langer gebonden door de beperkingen van de lagere aspecten of oude overeenkomsten, opent naar samenhangende hogere mogelijkheden voor de levensstroom. De vermenging dient de collectieve Ascentie door zowel de vooraf afgesproken mogelijkheden als ook het stromen van het huidige collectieve bewustzijn mogelijk te maken. De vermenging schikt zich naar de reis, het past zich ernaar aan.
Poortopzichter Check-In
Ik had een gesprek met een kameraad Poortopzichter en we ontvingen beide begeleiding om deze passage te beschermen. Dat heeft zich een tijdje niet op een heldere manier gepresenteerd. De Poorten zelf hebben mijn aandacht opgeëist gedurende de laatste paar weken, en de intensiteit is dramatisch, verrukkelijk, diepgaand. Niet slechts op een collectief hier-komt-het niveau, maar ook op een persoonlijk sterrenpoort niveau. Mijn Team maakt aanspraak op mijn volledige bewustzijn om gefocust te zijn op de versterking van de vermenging. Mijn lichaam en besef voelen compleet anders van moment naar moment; er is een diepe wijsheid dat zichzelf openbaart wat niets van doen heeft met wat was, of is. Vanwege de vermenging van het hogere niveau, is er comfort en begrip dat er ogenblikkelijk iets verschuift.
Dit alles eist overgave op een nieuw niveau, en af te wijzen wat zich presenteert om tussenbeide te komen. Niet de interferentie be/veroordelen als minder-dan of goed/slecht; het is zuiver onderscheidingsvermogen. Zuiver onderscheidingsvermogen is het ware Wegwijzen; beslissingen worden gemaakt om het hoogst mogelijke scenario te completeren van wat het grootste effect op de Collectieve Ascentie zal hebben.
Een dank je wel aan mijn Team
Terwijl ik dit artikel afsluit, bedank ik mijn Hogere Team voor het helpen van mij om op deze manier te communiceren vandaag. Ik ben niet in staat geweest om te schrijven, of bij de computer te zitten, of genoeg lineair te zijn om te vertalen wat er zich momenteel voordoet. Begeleiding stroomt naar het Menselijke hartraster, in plaats van online. IK BEN niet begeleid momenteel om uit te leggen of te interpreteren; het neemt veel inspanning om te ontkoppelen van de vermenging' sequenties. Ik vroeg om hulp om een artikel samen te stellen, en ontving het deze ochtend. Diepe dankbaarheid, geliefden.
Zegeningen naar alle geaarde Mensen die deze verhoogde staat van zijnheid op zich nemen. Ik voel jullie en weet dat dit uniek-en-collectief allemaal in één keer is. Vertrouw jullie hogere wijsheid, deze zogenaamde ongewone boodschappen die je diep binnenin begrijpt. Ik houd van jullie, ik zegen jullie, ik dank jullie voor jullie toewijding in deze bizarre en prachtige fase van onze Ascentie.  
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten