dinsdag, februari 17, 2015

Neezeggers - 16 Februari 2015 / Brenda Hoffman


Neezeggers
16 Februari 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Sommigen van jullie protesteren en schreeuwen bedrog wanneer jullie de woorden Nieuwe Aarde of gedachten horen over het verschuiven van jullie totaliteit. Deze overgang - want het is inderdaad een overgang - gaat niet over jullie. Misschien lijkt die mededeling hardvochtig te zijn. Het is louter een mededeling van de werkelijkheid van de tijden.
Jullie stemden ermee in om te helpen deze overgang te creëren - samen met miljoenen andere zielen. Het is nu jullie keuze om wel of niet deel te nemen aan de nasleep van die overgang.
Sommigen van jullie willen dat alle Nieuwe Aarde gedachten en boodschappen weggaan. Niet omdat jullie niet in vreugde willen leven, maar omdat jullie huidige rol die van een neezegger schijnt te zijn. Het is alsof iemand je een miljoen dollar gegeven heeft om ermee te doen wat het ook is dat je wenst en dat je besloot dat je liever in een kartonnen doos leeft.
Dergelijke gedachten kleineren jullie niet, zij geven slechts aan dat vreugde, of je nu gelooft in deze overgang of niet, niet een vreselijk geschenk of gevoel is. Waarom zou je prefereren om in angst te leven wanneer zoveel vreugdevolle stukken en activiteiten voortgesproten zijn op het Internet en andere media? Waarom zou jij jezelf zelfs een spatje vreugde ontzeggen als iets dergelijks mogelijk was?
Je bent slechts in ontkenning van jezelf. Want straal je niet in de richting van vreugde van wat voor soort dan ook? Snak je niet naar meer vreugde in je leven? Is een leven van liefde niet iets waar je over droomt? Echter, nu zo velen jou aanmoedigen om meer te voelen van wat je altijd gewenst hebt, doe je het teniet door te geloven dat iets dergelijks niet mogelijk is.

Misschien zit je middenin de "duistere nacht van je ziel" - inderdaad een zeer pijnlijke en krachtige reiniging. Misschien bevind jij je onder diegenen die zich vrijwillig aangemeld hebben om de Nieuwe Aarde in dit leven te ervaren. Misschien ben je te bang om uit je pijnlijke comfortzone vandaan te gaan. Het is niet van belang.
Je hoeft niet te geloven, deel te nemen, aan te moedigen of wat dan ook te doen anders dan jezelf te zijn.
Als jouw rol is om een neezegger te zijn, dan is iets dergelijks prima. Je accepteerde een belangrijke rol. Deze overgang is niet zoals eerdere overgangen. Jij bent jij. Luister naar je innerlijke wezen en volg jezelf.
Jij hoeft niet overtuigd te worden dat de Aarde in het midden van een overgang is. Deze overgang is geen religieuze opleving of filosofisch dictaat. Het is achtereenvolgende overgang van diegenen die wensen om deel van de Nieuwe Aarde uit te maken. Het doet er niet toe als er 20 of 200 miljard gelovigen zijn, want deze overgang is van binnenuit.  
Andere overgangen, andere filosofieën waren van buiten naar binnen. Deze overgang is precies het tegenovergestelde.
Dus het is niet van belang of je deel uitmaakt van deze overgang.
Waarom zou je wensen gedwongen te worden in iets te geloven zoals deze overgang? Iets dergelijks is een 3D benadering van angst, niet van vreugde.
De basis van deze Nieuwe Aarde overgang is dat diegenen die het wensen er een deel van zullen worden. En diegenen die dat niet wensen zullen dat niet. Er is geen dwang. Er zijn geen 'moetens', noch is er wat voor een verwijt dan ook voor diegenen die niet wensen deel te nemen.
Jij hebt je rol. Als je ongemakkelijk met die rol bent, zou je aan jezelf kunnen vragen waarom - of niet. Het is voor niemand van belang behalve voor jou.
Er is voor jou geen noodzaak om diegenen te bevechten die andere overtuigingen dan jij hebben. Jullie van de Aarde hebben die benadering gedurende eonen zonder veel succes benaderd - het resulteerde in doorgaande oorlogen of op het één of andere niveau assimilatie.
Sta jezelf toe te zijn - zonder een behoefte om anderen te forceren te voelen en te denken zoals jij en deze overgang zal doorgaan. Forceer anderen te denken en te geloven zoals jij dat doet en je zult doorgaan van de 3D Aarde te zijn waar je vertrouwd mee bent. Het is jouw keuze - maar het gaat niet over jou.
Misschien dat anderen van jullie die deze boodschap lezen bevreesd zijn dat de neezeggers, zoals omschreven in deze channeling, deze overgang of jou zullen verschuiven. Iets dergelijks is niet mogelijk. Diegenen van jullie die jullie innerlijke wezen volgen, jullie boodschappen van vreugde, zullen doorgaan op het pad van de Nieuwe Aarde - zoals zalmen stroomopwaarts zwemmen - ondanks de neezeggers of wat voor ander stukje of entiteit dan ook die in jullie weg staat. Jullie hebben het aldus gedurende maanden, zelfs jaren, gedaan.
Om welke reden dan ook, sta neezeggers toe te zijn. Misschien hebben zij meer aan te bieden dan dat jullie beseffen. Het is niet jullie rol om de gedachten of overtuigingen van anderen te veranderen. Niet meer dan dat het de rol van de neezeggers is om jullie wezen/bestaan te verschuiven.
Jullie van de Aarde zijn tamelijk comfortabel met neezeggers - jullie hebben gedurende eonen naar hun dictaten geluisterd en hen opgevolgd.
Nu is het tijd om jullie zelf toe te staan te zijn - en anderen hetzelfde toe te staan.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten