zondag, februari 01, 2015

Karen Dover - WAARHEID vs Geloof - 29 Januari 2015


 Karen Dover
WAARHEID vs Geloof
29 Januari 2015
Velen van jullie mogen mij gehoord hebben het STROMEN te bespreken in de "Beyond the Looking Glass Radio Show" gisterenavond met mijn gast Roger Larsen uit Noorwegen. In de show bespraken wij het ontbinden van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en hoe wij nu voor het STROMEN van WAARHEID toe moeten staan om onze menselijke voertuigen binnen te gaan en rondom ons, binnenin ons en door ons heen te stromen. Velen werken in deze tijd vanuit het standpunt om te proberen WAARHEID te verankeren, zij zoeken en debatteren en dan proberen zij het in een werkelijkheid te verankeren. Dit is het tegengestelde van wat wij gevraagd hebben om te doen op dit moment. Want WAARHEID BESTAAT AL, het heeft altijd bestaan, ons werd eenvoudig geleerd om WAARHEID eruit te filteren en om de oude 3D Aarde gecreëerde constructie stabiel te houden door het te voorzien van de energiebron van de frequentie van angst.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwees ons dit door ons te leren in logica te blijven, om ons altijd te voegen naar onze menselijke ogen en via ons logische verstand te verwijzen. Dit haalt ons UIT het STROMEN vandaan en probeert een constructie te creëren, constructies zijn geen WAARHEID want je kunt een stroom niet construeren! Het STROMEN IS GEWOON net zoals WAARHEID GEWOON IS en beide bestaan al. Om hen te bereiken hoeven we alleen maar de constructies neer te halen die ons onderwezen werden om te bouwen en binnenin ons in stand te houden. Deze zijn de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ernaar streven ons te leren dat het leven hard/zwaar is en dat wij moeten worstelen en vechten voor wat wij geloven. Dit filtert eruit dat het STROMEN NATUURLIJK IS en geen vechten of worstelen nodig heeft, het ware feit dat wat voor worsteling of vechten dan ook aanwezig is toont aan dat de constructie op diens plaats is. Het leven is geen uitdaging, noch hard/zwaar, ons werd eenvoudig GELEERD te GELOVEN dat dit zo is, waarom geloven wij dat dit zo is? Omdat ons niet alleen geleerd werd te geloven maar ons werd ook geleerd om het GENOEMDE WORSTELEN TE CREËREN.  
Wie dan ook die ooit geprobeerd heeft om tegen een stroming in te zwemmen zal weten hoe leegmakend en uitputtend het is. Op dezelfde wijze is de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gelijkaardig hieraan, altijd TEGEN de natuurlijke energiestromen ingaand, altijd worstelend om relaties en levenspaden te handhaven, allen geboren vanuit een constructie welke ernaar streeft om zichzelf te definiëren en ons te leren dat het moet bestaan. Dus het vechten en het worstelen is de frequentie die wij proberen los te laten. Kosmische ordening, bedachtzaamheid enzovoorts worden allen geboren vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke ernaar streeft te leren dat wij moeten creëren, er ondertussen uit vandaan filterend dat wij niets kunnen doen anders dan creëren want CREATIE IS EEN NATUURLIJKE expressie van energie.

Wat niet natuurlijk is, is de oude 3D Aarde gecreëerde constructie concepten en ideeën, dit is waarom ik herhaaldelijk blog dat niet van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde is geen creatie, het BESTAAT AL en heeft ALTIJD BESTAAN, het wordt eenvoudig "nieuw" genoemd om te differentiëren tussen de constructie waar wij in geboren werden en het natuurlijke bestaan van ALLES DAT IS dat al bestaat.
Dit mag het menselijke logische verstand verwarren want ons wordt onophoudelijk onderwezen om dingen te construeren vanuit de energie welke rondom ons heen is, maar creatie is een natuurlijk gebeuren en om volledig in/naar het STROMEN in WAARHEID te verhuizen, moeten wij eenvoudigweg de creërende energieën toestaan door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen. Velen proberen om een andere werkelijkheid te verankeren bovenop degene die aan het ontbinden is en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund. Velen zijn in frustratie wat verschuldigd is aan dit geloof terwijl hun menselijke geesten proberen hen te leren dat zij moeten creëren maar op een andere manier.
Dit trekt de menselijke levenservaring uit het STROMEN vandaan want in het STROMEN ervaren wij de wonderen die overal om ons heen zijn. Een wonder is eenvoudig een uitkomst welke ons menselijke logische verstand niet gewaar kan worden. Als wij uitbreiden in/naar de Nieuwe Aarde frequenties keren wij terug naar wie wij in WAARHEID zijn. Wij keren niet terug naar een andere constructie welke, zoals in het programma besproken, velen geloven een andere dimensionale werkelijkheid te zijn. ALLE vorige werkelijkheden vernietigden de Aarde en dit is niet toegestaan op de Nieuwe Aarde, er is geen vernietiging van de Nieuwe Aarde wat het waarom is dat wij niet kunnen mislukken met waarvoor wij hier kwamen om geboren te laten worden. Wij kwamen om onszelf geboren te laten worden, niets anders, want WIJ ZIJN. Al het andere stroomt vanuit dit, door ons en rondom ons en is gemanifesteerd in de externe wakende werkelijkheid die wij deze menselijke levenservaring noemen.
Om het STROMEN te controleren, vast te houden, proberen te manipuleren is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. Velen zijn aan het proberen om dat wat al gemanifesteerd werd opnieuw op te bouwen, alleen WAARHEID kan versterkt worden want alleen WAARHEID IS GEWOON. Verhuizen in/naar de hartruimte en de deuren openen naar de STROOM van de hogere energieën is de manier om hiermee te werken, werken vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie van de ZIEL, ZONNEVLECHT enzovoorts, is de oude 3D Aarde frequenties gebruiken met verschillende labels want alleen de HARTruimte kent WAARHEID en de LIEFDE welke IS stroomt alleen door het hart. De verbinding met de BRON is alleen via het HART en geen enkele andere chakra en er zijn vele leringen die ernaar streven dit te verbergen.
Velen blijven in gebreke aangaande de "IK BEN', en geloven dat dit een snelle route is naar de BRON, de "IK BEN" verblijft in de ZONNEVLECHT, het verbindt niet met de BRON, de enige route naar de BRON is via de HARTruimte. Geloof is geen WAARHEID net zoals WAARHEID geen geloof is. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is nu vele geloven/overtuigingen eruit aan het duwen in/naar de externe wakende wereld, wederom proberend dat om eenvoudig te geloven de route naar huis is. We hoeven niet te geloven dat wij zuurstof nodig zijn om adem te halen, net zoals wij niet hoeven te geloven dat wij kunnen lopen door onze benen te gebruiken. ALLES IS GEWOON.
Terwijl de debatten nu in onze externe wakende wereld woeden, wordt aan ons gevraagd om te onthechten van het geloof en onze harten om te keren om te OPENEN en te LUISTEREN, want het HART kent WAARHEID op alle niveaus van ons Wezen/Bestaan. Aan ons wordt niet gevraagd te geloven, aan ons wordt niet gevraagd te oordelen, aan ons wordt gevraagd om te ZIJN, om in WAARHEID te ZIJN wat een weten is wat vanuit de BRON komt. Want wij incarneerden in een menselijke gestalte op deze planeet, maar een deel van onze spirit bleef bij de BRON gereed om te begeleiden en om ons WAARHEID te tonen. Want als een ras dat hiervan opzettelijk afgescheiden gehouden werd wordt aan ons gevraagd om onze harten voor GOD te openen, te accepteren dat wij een creatie van GOD zijn, want GOD creëerde het Universum en alles binnenin het Universum. Nogmaals, ons wordt niet gevraagd om een religie te adopteren maar om GOD te begrijpen en ons met GOD te verbinden. Hiervoor zijn we niets nodig behalve een open hart en een VERTROUWEN en GELOOF IN ZELF om GOD te vinden. Dan zal het aan de wereld getoond worden zoals het in WAARHEID is, de blinddoeken zullen ontbinden en wij zullen dat zien wat ons verhinderd werd om te zien wat verschuldigd is aan het menselijke verstand dat geprogrammeerd werd om tegen WAARHEID te werken. WAARHEID kan niet en verblijft niet in het menselijke logische verstand, het wordt alleen via de hartruimte gevonden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen