vrijdag, februari 13, 2015

Karen Dover - WAARHEID IS GEWOON, Je hoeft het Niet te Geloven - 10 Februari 2015


 Karen Dover
WAARHEID IS GEWOON, Je hoeft het Niet te Geloven
10 Februari 2015
In deze tijd in de externe wakende menselijke levenservaring is er veel aan het veranderen, verschuiven en bezig zich opnieuw uit te lijnen. Om met WAARHEID te werken is het noodzakelijk te begrijpen dat WAARHEID geen geloof is, dit is eenvoudig een residu van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ernaar streven om jullie te leren dat het hebben van "bewijs" op de één of andere manier iets WAARHEID maakt. Deze lering werkt vanuit het gezichtspunt van het menselijke logische verstand. Zoals ik herhaaldelijk post, kan het menselijke logische verstand niet voelen, het kan naar gevoelens verwijzen maar het kan niet voelen. Het is een gereedschap om te verwijzen naar de menselijke levenservaring, en het is het hart dat voelt, de emoties stromen vanuit de hartruimte en stralen uit in/naar je externe wakende levenservaring. Inderdaad het menselijke hart wordt voorafgaand aan het brein in de baarmoeder gevormd.
"Bewijs" is een verzameling van materiaal dat ernaar streeft om iets te ondersteunen. Het is geen WAARHEID tenzij de frequentie van WAARHEID aanwezig is, frequentie is een gevoel, daarom zijn velen in deze tijd aan het proberen om allen rondom hen heen over te halen dat iets WAARHEID is gebaseerd op de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen. Velen houden vast aan hun geloofstructuren wat verschuldigd is aan de vervormde leringen die ernaar streven te onderwijzen dat zonder een geloof er niets is en dit is hoogst vervormd. Het Universum bestond voorafgaand aan de creatie van het menselijke ras, het bestond voorafgaand aan de creatie van de planeet zelf want het werd vanuit de BRON gecreëerd, het werd door GOD gecreëerd.
Het weefsel van het Universum is de LIEFDE welke in WAARHEID is, dit is de energie die wij allemaal in de BRON zijn en onze spirit is ten dele in de menselijke gestalte geïncarneerd, het andere deel is nog steeds in de BRON. Dus we zijn op hetzelfde moment beneden en boven, het is onze menselijke gestalte welke ernaar streeft te onderwijzen dat wij op de één of andere manier afgescheiden zijn. Er zijn velen op de planeet die het geloof lopende hebben dat er niets voorbij de menselijke levenservaring is, net zoals velen geloven dat er wel iets is, maar de enige manier om dit te bevestigen is om de hartruimte te openen en te verbinden met de BRON.
Wat dit tegenwerkt zijn de geloofsystemen die op deze planeet onderwezen werden, ALLES binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd gecreëerd om dit te voorkomen. Hoe houd je een constructie op diens plaats en een volledig ras vergeetachtig aangaande de indamming?, je houdt hen uit de buurt van de echte handeling welke erop toe zal zien dat zij in staat zijn om hun externe wakende werkelijkheid te bevestigen of te ontkennen. Dus het pretpark dat gecreëerd werd streefde ernaar om de aandacht te trekken van iedereen in de menselijke gestalte. Velen zijn van het geloof dat de gevallen engelen, Lucifer om hem slechts één naam te geven verschijnt met een puntige staart en een vork, hij komt vaak met een glimlach en een cadeautje. Aangezien het menselijke ras herhaaldelijk geleerd werd om hun externe wakende werkelijkheid te definiëren met alleen hun menselijke ogen, welke alleen maar zien wat de geloofstructuur hen toestaat om te zien, wordt het duidelijk hoe verwarrend deze planeet op het menselijke wakende geestesniveau geworden is.

Velen houden een sterke overtuiging vast dat als zij niet in de WAARHEID geloven het op de één of andere manier zal verdwijnen, wederom is dit vervorming, we doen niet anders dan de muren omver trekken die aan ons onderwezen werden om op te bouwen tegen de LIEFDE welke IS, voorbij de muren bestaat WAARHEID, hoe het er op een menselijk bewust wakend geestesniveau uitziet kan niet gezien worden totdat wij de muren omver gehaald hebben. Dit is een WAARHEID die velen eruit vandaan proberen te filteren, gelovend dat zij moeten weten wat er achter de muur is voordat zij de genoemde muur omver halen. Dus de zelfbewaking ontsteekt binnenin velen in deze tijd, want diegenen die de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie creëerden plaatsten in de leringen een zelfbeschermingsfrequentie. Velen van jullie in deze tijd mogen deze frequentie ontdekt hebben, het triggert enorm en werkt om een golf van emotie te produceren welke verblindt.
Diegenen die getriggerd zijn vergeten dan vaak wat zij aan het proberen waren om te bereiken, zulks is de kracht van de emotie die door hen heen golft en dat zij dan van het spoor afgehaald zijn, de frequentie die zij verlicht hebben begint dan het proces van herverankeren binnenin de cellulaire structuur, gevoed door de waarachtige emotie welke tot actie aangezet werd.
De volgende fase van dit onze menselijke evolutie is nu onderweg, het zal voor velen een mijnenveld zijn, want de evolutie is zoals het klinkt, evolueren/ontwikkelen. Aan ons werd herhaaldelijk onderwezen om alles af te wijzen dat meer dan de 6 zintuigen is en velen die voorbij dit zijn zullen nog steeds proberen om zich ertussen te mengen, om "deel uit te maken" van het menselijke ras. Dit filtert er natuurlijk uit dat WIJ ZIJN, we zijn nooit afgescheiden, we hebben eenvoudig andere frequenties lopende, we kunnen daarom geen deel van iets uitmaken. De menselijke ogen zullen op alle momenten proberen dat eruit vandaan te filteren wat bezig is te ontvouwen, hoe dieper het geloof/de overtuiging dat iets "onmogelijk" is hoe uitdagender deze menselijke levenservaring voor velen mag worden.
We verhuizen nu in/naar de Nieuwe Aarde frequenties op uitbreidende snelheden, de ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is nu voorbij de waarneming van de horizon. Maar daar zijn diegenen die proberen om de oude manieren van leven te handhaven, velen zonder zich opzettelijk bewust te zijn van de worsteling waar zij aan deelnemen. VERTROUWEN en GELOOF zijn woorden waaraan opzettelijk definities gegeven werden om hen tegen te houden van volledig in WAARHEID verankerd te worden. De enige persoon die je in WAARHEID kunt VERTROUWEN in deze tijd is ZELF, de enige persoon waar je GELOOF in kunt hebben is ZELF, wanneer je dit eenmaal verankert hebt kan je dan in deze menselijke gestalte in vrede lopen, want je zult de hartruimte volledig geopend hebben, een menselijk wezen met een open hartruimte VOELT WAARHEID en weet onmiddellijk wanneer iemand liegt, wanneer iets niet helemaal juist zit en wanneer iets anders is dan het is. Dit is een GEVOEL dat geen verwijzing nodig heeft, geen "bewijs" en het is de volgende fase van deze evolutie.
Een wereld waarin de persoon waar je mee spreekt zich niet kan verbergen is een wereld waarvan velen verklaren dat zij die wensen te ervaren en in deze tijd nochtans afwijzen. Want de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwees ons in onze menselijke gestalte om ZELF te wantrouwen en om goedkeuring na te streven van diegenen waar wij deze planeet mee delen. DEZE manier van leven is nu aan het eindigen en velen verhuizen in/naar een zeer uitdagende fase van deze menselijke levenservaring, gebruik makend van deze methode van "bevestiging". Het is eenvoudigweg niet langer meer mogelijk want het is geen WAARHEID en de Nieuwe Aarde ondersteund alleen WAARHEID want het IS WAARHEID.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om alles los te laten dat ons stevig op onze plaats houdt, van alles dat ervoor zorgt dat wij ons ongemakkelijk voelen en te begrijpen dat WIJ NIET KUNNEN MISLUKKEN AANGAANDE WAT WIJ HIER in WAARHEID KWAMEN DOEN. Want WAARHEID IS GEWOON en WIJ ZIJN, aangezien het menselijke ras nu voorbij de zelf onderwezen grenzen van geloof/overtuiging en ervaring verhuist, en ALLES DAT IS in dit hun menselijke gestalte ervaart.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen