woensdag, februari 25, 2015

Karen Dover - SERENITEIT Vinden, De Brug naar het Hogere Bewustzijn in WAARHEID - 23 Februari 2015


 Karen Dover
SERENITEIT Vinden, De Brug naar het Hogere Bewustzijn in WAARHEID
23 Februari 2015
Terwijl de wereld diens countdown naar de finaliteit begint binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, roepen velen om wereldvrede en zijn onbewust dat vrede de tegengestelde kant van de munt van oorlog is. Zij zijn polaire tegengestelden, in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons herhaaldelijk geleerd om "ofwel/of" te zijn. Dus hebben we polariteit, zwart en wit, omhoog en omlaag enzovoorts. Het is niet anders met oorlog en vrede, beide zijn extremen (tegengestelde zijden van de wip-wap) en beide werken om ons uit de hartruimte te houden. Hiermee bedoel ik dat het eenvoudig onthechten van "oorlog" er niet voor zorgt dat het niet bestaat, net zoals het verbinden met "vrede" er niet voor zorgt dat "oorlog" oplost.
Velen binnenin het menselijke ras streven ernaar om één ding op te lossen door zich te verbinden met het polaire tegengestelde van wat zij wensen om op te lossen. Dit houdt louter de cyclische recycling van de frequentie werkzaam, het is zoals het spelen van een schaakspel met dezelfde zetten die gespeeld worden door elke speler, als de ene naar het ene vierkant beweegt, beweegt de tegenstander, bij gebrek aan een beter woord, naar een andere, schaakmat is een PATSTELLIN, het is geen "winnen", er is inderdaad binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geen winnen of verliezen, wederom een polariteit welke onderwezen wordt om de lus in het bestaan te houden. Velen geloven dat zij het één of andere evenwicht van macht verschuiven en dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zijn de frequentie bandbreedtes op een dusdanige manier geconstrueerd dat er niets gewonnen noch verloren is door het recycling van één ogenschijnlijke zijde naar de andere. Het moet herinnerd worden dat de oude 3D Aarde constructie geconstrueerd werd om STILSTAND te creëren, om een pauze te creëren bij gebrek aan een betere menselijke benaming. Niets verhuist door van de ene polaire ruimte naar de tegenoverliggende te verhuizen. Het menselijke ras werd louter geleerd om in cirkels rond te lopen. (het symbool om naar te verwijzen is de oneindigheidsLUS).
Dit wekt bij velen frustratie op, en wanneer het in WAARHEID gezien kan worden LIJKT er geen weg uit de chaos en frustratie vandaan te zijn, maar er is altijd een keuze anders dan dat wat er gepresenteerd wordt. De gehele polariteitsleer wordt onderwezen om deze keuze voor het menselijke ras te verbergen. Ik heb herhaaldelijk over het Universum van 3 geblogd en de ondersteunende dimensionale ruimte dat dit is. Er zijn nooit slechts twee keuzes zoals ons onderwezen is - "ofwel/of" - er zijn ontelbare andere keuzes.
Op dit moment is er op de planeet een extra boost van Nieuwe Aarde frequenties, en ik wil nu duidelijk maken wat ik bedoel met "Nieuw Aarde" want velen mogen aannemen dat ik uitwijk naar een geloof binnenin de "New Age beweging", de Nieuwe Aarde frequenties worden als zodanig benoemd om hen te differentiëren van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en dat is alles. Deze energieën zijn een resultaat van de dimensionale ruimte waar de planeet nu binnenin verblijft en het evolutionaire proces dat onderweg is. Je hoeft niet in wat voor New Age religie of beweging dan ook te geloven om deze energieën te ervaren, en zij zijn zeer zeker niet "alleen" voor diegenen die de genoemde New Age beweging volgen.

Verborgen in het open zicht, verwant aan wifi, staan deze Nieuwe Aarde frequenties toe voor een nieuwe manier van leven en zijn, om verkend te worden door IEDEREEN die een menselijke gestalte op deze planeet genomen hebben. Het is zeer gemakkelijk om in de val te trappen van aan te nemen terwijl in de menselijke gestalte, en dit zal in deze tijd tegen je werken. Neem nooit aan dat een woord slechts een woord is, dat een scenario is wat er aan jouw menselijke ogen gepresenteerd wordt en wat het schijnt te zijn enzovoorts. Want alles is illusie in een werkelijkheid die aan het afbreken is wegens de frequenties die nu de dimensionale ruimte binnen kunnen komen waarin je persoonlijk verblijft en waar de planeet in deze tijd als een geheel in verblijft.
Terwijl dit alles verborgen is voor de menselijke ogen, zal het menselijke logische verstand heel vaak in overdrive gaan en heel veel dingen aannemen die geen WAARHEID zijn, en zoals ik herhaaldelijk verklaard heb is de enige manier om WAARHEID te bevestigen om je met spirit en met de BRON te verbinden. WAARHEID wordt nooit bevestigd binnenin de werkelijkheid die aan het afbreken is aangezien de werkelijkheid een constructie was waarin alles geplaatst was, daarom belemmert de frequentie van alles dat is binnenin de genoemde constructie het van WAARHEID te zijn. Het is logisch om aan te nemen dat als "x" niet werkt dat het dan "y" moet zijn, maar dit is van het menselijke Logische verstand welke geleerd werd zich op deze manier te gedragen, het Universum is niet logisch, de natuur is niet logisch want logisch te zijn filtert de LIEFDE welke IS eruit vandaan.

Wij als een ras neigen ernaar de dingen als supernatuurlijk aan te dikken die niet logisch "verklaard" kunnen worden, en een volledige industrie is ontstaan om ons te helpen definiëren wat "supernatuurlijk" betekent. Dit trekt velen uit het evenwicht vandaan en voegt eenvoudigweg meer verwarring toe aan de al bestaande chaos welke opzettelijk is. Er is geen enkele manier om überhaupt wat voor zin dan ook te maken van de menselijke levenservaring op deze planeet in deze tijd terwijl alles in beweging en aan het verschuiven is, hoe meer dat velen proberen om het één of andere soort van zin of patroon te maken uit wat er zich voordoet hoe meer frustratie er naar boven begint te komen.
Want een ras dat herhaaldelijk geleerd werd dat het leven logisch zin moet maken en een reeks van regels moet volgen de komende paar maanden/jaren, zal erop toezien dat velen tegen een stenen muur opknallen en niet in staat zijn op wat voor niveau dan ook van uitbarstingen van tijd te functioneren. Sereniteit is de ruimte waar wij hiermee kunnen werken, om te ACCEPTEREN dat wij in onze menselijke gestalte niet alle antwoorden op wat voor tijdstip dan ook hebben, ik heb eerder geblogd dat het niet mogelijk is om een vraag te creëren zonder ook het antwoord te creëren, maar wat er vaak uitgefilterd wordt is de frequentie van het genoemde antwoord en de vraag. Als zij in andere bandbreedtes van frequentie bestaan dan mag er enige lineaire tijd zijn voordat het antwoord ontsluierd wordt. Het is daar op alle momenten maar verborgen in het open zicht. Ik heb dit persoonlijk herhaaldelijk ervaren, de bereikte overzichtelijkheid verbijsterde maar vaak met een periode van diepe frustratie met het proberen het te bereiken. Altijd heb ik ontdekt dat door het binnenin mij te laten zitten, om te accepteren dat de frequenties bezig zijn te verschuiven en dat ik de ruimte niet bereikt heb die ik wil bereiken, genoeg is om mij grote beweging toe te staan. Om tegen mijn logische verstand te verklaren dat het leven het niet nodig heeft om zin te maken om voor mij het te leven, is een enorme grote loslating van de frustratie en ziet dan dingen ontvouwen die hieraan voorafgaand STATISCH gebleven zouden zijn.
Het neemt aanvankelijk enige inspanning om hiermee te werken om de drama's eruit te trekken die anderen mogen creëren als zij proberen om jou te "helpen" beslissingen of uitkomsten te bereiken. In onze menselijke gestalte is het zeer gemakkelijk om verstrikt te raken in gedragspatronen en denken, en alle patronen zijn indamming op deze niveaus van frequentie. Dit is hoe het menselijke ras zelf-in-de-gaten-houdend werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en dit is wat nu aan het ontbinden is. De enige persoon die jouw leven leeft op deze planeet in deze menselijke gestalte ben JIJ, niemand kan jou helpen als jou te leven behalve jij en dit is wat nu teruggegeven wordt aan het menselijke ras. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd aan ons geleerd om "problemen op te lossen", maar hoe kan er ooit een probleem zijn wanneer het niet mogelijk is om een vraag zonder een antwoord te creëren?
Ons werd geleerd om "ogenblikkelijk" te verwachten, inderdaad komt de frustratie veel gemakkelijker naar boven in de jongere generaties dan in de oudere, je hoeft alleen maar te kijken naar de frustraties die naar boven komen in tieners die niet een "ogenblikkelijke" reactie in hun leven krijgen in vergelijk met een ouder persoon die in een werkelijkheid geleefd heeft die er niet "ogenblikkelijk" in geïnjecteerd had zitten. Er was een werkelijkheid voorafgaand aan het internet, voorafgaand aan de mobiele telefoons en e-mail, maar er is een generatie die dit nooit ervaren heeft en geen verwijzing heeft naar deze manier van leven.  
Het hogere bewustzijn is niet alleen maar voor de geselecteerde "paar" op deze planeet, ondanks de leringen die ernaar streven om anderszins te onderwijzen. Het hogere bewustzijn is de uitgebreidheid van de spirit van het menselijke ras, deze spirit is de energie die JE IN WAARHEID BENT en wat in een menselijke gestalte geïncarneerd is. Terwijl de frequentie bandbreedtes nu aanzienlijk uitbreiden, is de KEUZE van hoeveel je persoonlijk uitbreidt aan je voeten, niemand kan deze uitbreiding voor jou bewandelen, het werk, bij gebrek aan een betere menselijke zinsnede, is op alle momenten bij je. Aangezien ieder persoon diens eigen unieke, en verborgen op het menselijke niveau, reden heeft voor op deze planeet te zijn, is het geen WAARHEID om aannames te maken over diegenen rondom jou heen. Inderdaad, het zijn jouw zaken niet of de zaken niet van wie dan ook, en wederom kunnen wij de leringen tot leven zien komen. Van de behoefte te weten wie iemand is in relatie tot iemand anders. Dit streeft ernaar om de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te activeren welke ernaar streven om de "puzzel" op te lossen die niet bestaat.
Het is onbelangrijk en trekt ons uit het evenwicht vandaan, inderdaad, om ZELF te kennen is de sleutel, wanneer je persoonlijk kunt WETEN wie je in de BRON bent, niet in relatie tot wat anders of wie anders dan ook (want het is onbelangrijk, ALLEN ZIJN per slot van rekening ÉÉN), dan ben je in staat om volledig in/naar het stromen te verhuizen en de hogere dimensionale energiefrequenties toe te staan door je heen, rondom jou en binnenin jou te stromen, een uitbreidende levenservaring toestaand.
Terwijl de energieën nu aanzienlijk uitbreiden wordt aan ons gevraagd om SERENITEIT te vinden, het bestaat tussen de hartruimte en het menselijke logische verstand. Het is de brug naar het WETEN en van hieruit kunnen wij volledig in het stromen stappen en ZIJN.
Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen