dinsdag, februari 17, 2015

Karen Dover - Het KERNpunt van Evenwicht Binnenin de Chaos Vinden - 17 Februari 2015


 Karen Dover
Het KERNpunt van Evenwicht Binnenin de Chaos Vinden
17 Februari 2015
Terwijl de energieën wederom substantieel beginnen toe te nemen wordt dit op het menselijke bewuste wakende niveau uitgespeeld als de chaos die zich nu aan het ontvouwen is dwars over de gehele wereld heen. Het moet opgemerkt worden dat de trigger voor angst binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie "overleving" is, dit is een diepgewortelde lering welke in het cellulaire niveau binnenin het menselijke voertuig zit. Op dit moment reikt de oude 3D Aarde gecreëerde constructie uit naar wat voor bronenergie dan ook dat het kan, dit wordt gezien als golven van scenario's van "overleving", allen gecreëerd om het menselijke ras uit het evenwicht vandaan te halen en terug te verhuizen in/naar de logica. Velen in de menselijke gestalte, wanneer de externe wakende werkelijkheid tamelijk statisch schijnt te zijn, zijn in staat om in evenwicht te blijven maar op het moment dat de trigger ontploft binnenin hun menselijke voertuig in relatie tot de overlevingsfrequentie, gaan zij rechtstreeks in/naar het logische verstand gecentreerde besef.
De beweging in/naar de hogere dimensionale frequenties is doorgaand, het stopt nooit, het gaat door uit te breiden en te stromen, en zoals velen nu gewaarworden zullen deze energieën ermee beginnen om de diepste angstfrequenties te onderstrepen die op het menselijke cellulaire niveau in ieder persoon bestaan. Om op te komen tegen de trigger en de aandacht weg te halen van het evenwicht door gecentreerd te blijven, ondertussen in de stroom bewegend, wordt vaak uit het raam gegooid met de verklaring van "praktisch" te moeten zijn. Het is veel gemakkelijker om praktisch te zijn wanneer je komt vanuit de plaats van evenwicht en kalmte, het begrip dat drama een energiebron NODIG is om het van brandstof te voorzien, en om dan rechtstreeks in/naar de geest te gaan en vanuit alleen deze plaats te komen.
Velen van jullie in deze tijd mogen vragen, "Waarom?", of "Wanneer eindigt dit?", en het antwoord is altijd, zodra als je persoonlijk beslist om de reactie op de trigger te beëindigen. Dit is door te accepteren dat de angstfrequentie, als het nog steeds lopende is binnenin je menselijke voertuig, ZAL triggeren totdat het verwijderd is. Het is geen ascentie (symptoom) om duizelig, moe enzovoorts te zijn, deze zijn signalen dat het menselijke voertuig uit evenwicht is, er is geen vereiste om uit evenwicht te blijven. Er is ook geen vereiste om uit het menselijke ras te blijven. Velen plaatsen zichzelf in isolatie, gelovend dat zij op de één of andere manier anders zijn dan de rest van de menselijke populatie en dat slechts een uitgekozen paar in staat zijn om hen te begrijpen. Dit is een optische illusie want ALLEN ZIJN in WAARHEID ÉÉN, in de BRON zijn wij één energie dat deels in/naar de menselijke gestalten op deze planeet geïncarneerd is. Er is geen afscheiding op ieder moment, ongeacht wat je menselijke ogen proberen jou te laten geloven.
De energetische uitbreidingen gebeuren in golven, deze golven zijn zoals de oceaan, doorgaand. Dus op ieder moment beweegt de energetische uitbreiding door uiteenlopende golven van de menselijke populatie. Wanneer een golf eenmaal passeert is het onontbeerlijk om de inventaris op te maken, als het ware, en wederom het evenwicht te herkrijgen. Iedere golf van energetische uitbreiding reinigt het menselijke lichaam en ruimt op en brengt de rommel van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie naar de oppervlakte.

Om daarom een routine te handhaven is zowel zinloos als niet dienend. Wij verhuizen in/naar de uitgebreidheid en als wij uitbreiden passen wij ons dan aan, het is niet andersom. Het evenwicht wordt gevonden door met de stroom mee te gaan, het wordt niet gevonden door je wil uit te oefenen over de geest noch het lichaam. Dit is een vervormde lering vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke leert dat je meer controle moet hebben, controle werkt TEGEN het menselijke voertuig. Wonderen zijn de uitkomsten die het menselijke logische verstand niet gewaar kan worden uit de informatie dat het momenteel gebruikt. Velen verklaren dat zij wensen om wonderen te ervaren en houden zich dan vast aan hun posities.
De energieën zullen doorgaan uit te breiden en te stromen ter voorbereiding op de 22ste februari welke een volgende energetische toegangspoort is. Hiermee BEDOEL IK NIET een portaal, een ruimteschip of iedere andere definitie die geplaatst is om het "wachten" te onderwijzen. Een energetische toegangspoort is een stijging in de frequentie waar niet naar teruggekeerd wordt, een beetje zoals het beklimmen van een trap, het punt is bereikt waar er geen terugkeer langs de trap omlaag meer is, wat verschuldigd is aan de frequentie bandbreedte waar in/naar verhuisd werd. Dit ALLEMAAL is een frequentie, zoals ik herhaaldelijk geblogd heb, het Universum werkt in overeenstemming met de wetten van energie. Frequentie die dicht bij een andere frequentie is zal resoneren, frequenties die ver uiteen zijn zullen elkaar afstoten. Dit is voor het menselijke logische verstand en voor de menselijke ogen verborgen die geen frequentie kunnen zien en als zodanig het eruit vandaan filteren.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie leert ons om vast te houden aan en te proberen om statische levenservaringen te creëren, wat iemand uit je externe wakende leven vandaan haalt is FREQUENTIE, wat iemand in/naar jouw externe wakende leven zal brengen is FREQUENTIE, de overdekking, dat wat op een menselijk bewust wakend niveau geïnterpreteerd wordt mag een "reden" zijn, maar alles in het volledige Universum resoneert op een frequentie. Dus als je in deze tijd "tegengewerkt" wordt van iets te creëren, is het verschuldigd aan de frequentie van de genoemde creatie. Welnu, veel mensen mogen mijn laatste zin interpreteren en aannemen dat ik bedoel dat zij een andere frequentiestijging moeten verkrijgen voordat iets zich zal voordoen en dit is helemaal niet wat ik bedoel.
ALLES is frequentie en WAARHEID is de enige frequentie bandbreedte die her/erkend wordt in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Wat je gelooft zal jou niet in/naar de nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden verhuizen, wie/wat je "weet" zal jou niet toestaan om in/naar de Nieuwe Aarde frequenties te verhuizen, de lijst is eindeloos. Wat jouw ZAL toestaan om in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden te verhuizen en er binnenin te creëren is de frequentie van WAARHEID. Welnu, WAARHEID IS GEWOON, eenvoudigweg te geloven dat iets de WAARHEID is maakt het nog GEEN WAARHEID. In deze tijd, als er scenario's zijn die niet manifesteren van binnenuit jou, dan zou ik jou willen vragen om nogmaals te kijken en dat los te laten wat de manifestatie tegenwerkt, alles dat geen WAARHEID is kan niet manifesteren want het wordt niet ondersteund.
Op het menselijke wakende niveau wordt dit ervaren als wachtpatronen - waar je het "zelfde" scenario herhaaldelijk steeds opnieuw zult ervaren, aan jou wordt gevraagd om opnieuw te kiezen. Het wachtpatroon zal doorbroken worden wanneer je de frequentie verandert die je lopende hebt. Het mag op het menselijke wakende niveau ervaren worden als manifestaties die bijna tot bloei komen en dan wederom ontbinden - de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal jou leren dat je het niet hard genoeg probeerde, in WAARHEID werkt de frequentie de manifestatie tegen, dus harder proberen zal de lagere dimensionale frequentie opnieuw verankeren. Velen werken met dit in deze tijd, gelovend dat zij eenvoudigweg eraan moeten blijven werken en sterker te geloven en het zal manifesteren. ALLEEN WAARHEID WORDT ONDERSTEUND niet het geloof van WAARHEID maar WAARHEID zelf, er is een enorm groot verschil van frequentie tussen hen.
Over de komende paar lineaire weken zal dit zich uitspelen naar verdiepende niveaus en iedere ervaren chaos op een menselijk wakend niveau zal steeds weer opnieuw onderstreept worden totdat je persoonlijk een andere keuze maakt. Dit maakt deel uit van het proces welke ontworpen is om je uit het lineaire logische proces te verhuizen, dat aldus diepgaand binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen werd.
In deze tijd wordt aan ons gevraag om volledig in/naar het STROMEN te verhuizen, om te begrijpen dat wij geen heldere kijk hebben van wat er zich aan het ontvouwen is want wij hebben niet de volledige overzichtelijkheid van visie, dit maakt deel uit van het proces van de ontvouwing. Overzichtelijkheid verlicht als we door de mist van onze angsten heen lopen en het spreekkamerspel begrijpen dat nu gespeeld wordt. Te begrijpen dat WAARHEID een gevoel is welke door de hartruimte stroomt, het wordt niet gevonden binnenin het logische verstand en geen hoeveelheid van "denken" zal ons in/naar de uitbreiding verhuizen, uitbreiding is een WERKWOORD, het is een ACTIE, het is geen gedachte. Daarom te zitten en "na te denken" over een nieuwe werkelijkheid ziet niet de manifestatie van de genoemde werkelijkheid. De frequentie van de genoemde werkelijkheid moet verankerd zijn en resoneren met, door en binnenin om de genoemde werkelijkheid te activeren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen