dinsdag, februari 17, 2015

Karen Dover - Fysieke Verschuivingen in/naar de Nieuwe Aarde Frequenties - 14 Februari 2015


Karen Dover
Fysieke Verschuivingen in/naar de Nieuwe Aarde Frequenties
14 Februari 2015
Er wordt veel gesproken over de beweging in/naar de hogere dimensies en de alternatieve werkelijkheden en velen nemen nog steeds aan dat deze verschuivingen alleen op een energetisch niveau zijn. Aangezien de veranderingen en wijzigingen die zich voordoen binnenin het menselijke voertuig niet gezien worden door het blote menselijke oog, worden deze er dan vaak uit vandaan gefilterd. Terwijl wij door de uiteenlopende fases van het overgangsproces heen gaan zullen er tijden zijn waar de veranderingen duidelijker worden. Hoe onze lichamen van brandstof te voorzien bijvoorbeeld mag een proces aannemen dat verwant is aan een scheikundig experiment. In tegenstelling tot het populaire "geloof" is er niet één manier om het menselijke voertuig van brandstof te voorzien en tijdens belangrijke/grote energie opwaarderingen en uitbreidingen mag de behoefte die het menselijke voertuig voor suiker heeft op een menselijk bewust wakend geestesniveau bijna onverklaarbaar zijn. Het moet opgemerkt worden dat de informatie rondom de gezondheid en het welzijn van het menselijke voertuig binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie begon en ontworpen is om het fysieke menselijke voertuig in een veel dichtere trilling te houden. Het is geen verrassing voor velen van jullie die deze Blog lezen, dat als je in/naar de uitgebreidheid verhuist dat dan het geloof dat je hebt rondom de voeding en hoe het genoemde menselijke voertuig van brandstof te voorzien op vele verschillende tijdstippen uitgedaagd zal worden. Dus aan ons wordt dan een keuze gegeven, te luisteren naar onze menselijke voertuigen en geloof en vertrouwen in ZELF te hebben of te vallen voor de geloofsystemen die al op hun plaats zijn en waar door velen rondom ons heen toezicht op gehouden wordt.   
Op dit moment op de planeet Aarde is de fysieke geboorte van de Nieuwe Aarde frequenties op het menselijke bewuste fysieke niveau nu onderweg. Voor diegenen die zichzelf toegestaan hebben onderwezen te worden dat dit puur energetisch is mag dit een uitdagende fase zijn om in/naar en eraan voorbij te verhuizen, voor diegenen die de energetische leringen afgewezen hebben mag het een uitdagende fase zijn op een volledige andere manier, aangezien de Nieuwe Aarde frequenties toestaan voor een veel uitgebreidere ervaring op het menselijke bewuste wakende niveau. Voor velen van jullie mogen de afgelopen wakende 48 lineaire menselijke uren erop toegezien hebben dat jullie vele andere fysieke symptomen ervaren hebben die extreem zijn, tijd "verlies", tijd "winning", duizeligheid, concentratieverlies/onoplettendheid, uitgebreid gehoor, uitgebreid zicht, uitbreiding van kleuren enzovoorts. Allen zijn de opwaarderingen aan het menselijke voertuig die tegengehouden werden onder de dichtere frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Slaappatronen en de bekwaamheid te dromen mogen ook enorme grote stromingen van activiteit zien. Velen mogen proberen om het evenwicht te vinden door zichzelf terug te trekken IN/NAAR dat waar wij als een ras uit vandaan verhuizen. Om te proberen je "wil" uit te oefenen over het fysieke menselijke voertuig is een verspilling van energie, het is een overgebleven lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke ernaar streeft te leren dat je de controle moet hebben over je gedachten om controle over je leven te hebben. Dit werkt om je creatieve energie te DECONSTRUEREN als het ernaar streeft om een indamming rondom dat heen te plaatsen wat GEWOON IS. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb verhuizen wij niet in/naar een andere constructie, wij verhuizen UIT een constructie in/naar de natuurlijke stroom die AL rondom ons heen en in het bredere Universum BESTAAT.

Voor velen dwars over de planeet heen zullen de komende paar weken uitdagend zijn om er wat voor zin dan ook van te maken, want als wij in/naar het stromen verhuizen breken wij de barrières aangaande WAARHEID en ALLES DAT IS af, dit is wat al bestaat en het menselijke logische verstand werd onderwezen om alleen te verwijzen naar de constructie waar wij oorspronkelijk in geplaatst waren. Velen spreken over het omlaag halen van de matrix zonder het proces te begrijpen dat noodzakelijk is om verstandig te blijven tijdens het genoemde proces. Wanneer aan een ras ooit alleen maar statische referentiepunten gegeven werden, en om hen hieraan voorbij te verhuizen mag dit toeschijnen dat velen als boten worden waarvan het anker opgehaald en op zee weer uitgeworpen werd. Veel van de grote energetische "verontrusting" en "paniek" dat zich aan het opbouwen is binnenin het menselijke ras is verschuldigd aan de ontbinding van deze statische referentiepunten.
Om dit tegen te gaan verhuist het menselijke voertuig nu in/naar evolutie en uitbreiding zodat het meer in staat is te begrijpen, te decoderen en te wisselwerken met de hogere frequenties die al bestaan. Zij helpen ons aangezien de spirit die er binnenin verblijft zei, 'Menselijk voertuig ben in staat het bredere Universum en de bredere menselijke levenservaring op een menselijk bewust wakend niveau te begrijpen'. Deze overgang zal nu in/naar de volle "kracht" modus gaan gedurende de komende paar dagen. Om hiermee te werken wordt aan ons gevraagd om los te laten en GELOOF en VERTROUWEN in het proces te hebben, om in het moment te blijven en om terug in onze menselijke geesten te heersen wanneer zij proberen ons over bekende paden te laten lopen die niet langer meer relevant zijn. Hiermee bedoel ik dat velen nog steeds aan het proberen zijn te verwijzen naar wat er op het punt staat om tot bloei te komen door te verwijzen naar hoe het menselijke leven tot vandaag de dag ervaren werd. Dit is nu ongeldig en nietig en wat voor pogingen dan ook in het proberen om het leven op deze manier te leven zal resulteren in massale frustratie en chaos.
Daar was een waarnemingshorizon waar nu aan voorbijgegaan is, dit is het energetische punt van de uitbreiding waar niet van teruggekeerd zou kunnen worden. Nu naderen wij de waarnemingshorizon op het menselijke fysieke niveau. Voor velen die zich stevig vasthouden aan de huidige geloofsystemen zal de keuze gemaakt moeten worden, om los te laten en in/naar het stromen te vallen of door te gaan tegen de stroming in te duwen, om door te gaan de "wil" boven gemak en gratie te plaatsen en om door te gaan te geloven dat het leven een bergopwaarts gaande worsteling is dat gecontroleerd, gemanipuleerd en waarin geloof moet worden. Geen van dit is WAARHEID maar zo velen zitten gevangen in deze lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat zij geloven dat het een WAARHEID is. WAARHEID IS GEWOON, het heeft geen bewijs, geen verdediging nodig want het IS GEWOON.
Het moet opgemerkt worden dat allen in het menselijke ras niet op dezelfde frequentiepunten zijn, dus op ieder gegeven moment zullen er secties van het menselijke ras zijn die stevig gevangen lijken te zijn in de greep van een geloofsysteem en die dan zullen verschuiven in/naar het stromen en dit is doorgaand. De fases en de uitbreidingen zijn frequentie gefundeerd, en frequentiegolven zijn nu aan het activeren voor de volgende fase. Dit is doorgaand, er is nooit een moment wanneer de bergtop bereikt werd, want wij zijn niet aan het "ascenderen" zoals velen "geloven" maar wij verhuizen in/naar de evolutie van onze soort. Dit ziet erop toe dat het menselijke ras begint uit te breiden en te verhuizen in/naar wat tot dusverre "onmogelijk" geacht werd. Het is niet natuurlijk om binnenin ingestelde parameters van gedefinieerde frequenties te blijven, dit was de constructie waar het menselijke ras in geplaatst was en onderwezen werd als "karma", "vorig leven", "reïncarnatie" enzovoorts. Om als een ras te evolueren zal het menselijke ras in staat zijn in/naar aanpassing/verandering/transformatie te gaan, dit is een aanpassing aan het NATUURLIJKE UNIVERSUM, niet aan de constructie die nu aan het ontbinden is.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om te zijn en los te laten. Te begrijpen dat de verschuivingen en de uitbreiding daar zijn om ons allemaal in deze tijd te helpen. Het menselijke logische verstand is in vele aspecten nu een "inhaalslag" aan het spelen, we mogen dat ervaren waar wij geen informatie voor hebben totdat het dan herhaaldelijk aan ons getoond wordt. Voor diegenen die nog steeds in angst zijn van het staan in hun eigen kracht en die nog steeds het geloof lopende hebben dat zij anders zijn dan wie zij in WAARHEID zijn, zal dit een tijd zijn om in jullie angst te stappen en te kijken hoe het voor jullie ontbindt, want WAARHEID IS GEWOON.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" en wij verhuizen nu voorbij aan waar wij in onze menselijke gestalte ooit eerder gegaan zijn. "OM ONVERSCHROKKEN TE GAAN WAAR GEEN MENS OOIT EERDER GEGAAN IS" - om een zeer bekende sci-fi serie aan te halen. Het moet opgemerkt worden dat gevangenen wanneer zij na een lange tijd opgesloten gezeten hebben en dan vrijgelaten worden allereerst zullen proberen om terug te gaan naar dat wat ervoor zorgt dat zij zich 'veilig' voelen. Zij zullen actief naar routine zoeken als een manier van omgaan met de verandering in hun omgevingen. Het menselijke ras werd gedurende een eeuwigheid opgesloten binnenin een constructie, dus voor velen mag de standaardpositie zijn om "veilig" te lokaliseren maar dit maakt het nog geen WAARHEID, aangezien alleen WAARHEID ondersteund wordt in de Nieuwe Aarde frequentie mag het aanpassingsproces bij tijden intens zijn. Op alle momenten zijn wij verbonden met de BRON, of wij dit nu wel of niet bewust kunnen accepteren is niet relevant, er komt een punt in het overgangsproces waar een keuze gemaakt moet worden en het niet maken van een keuze is ook een keuze. De BRON is de oorsprong van je spirit, het is de enige oorsprong, velen zullen proberen je om te praten dat het anderszins is en de keuze is altijd de jouwe. Deze keuze zal nu beginnen zichzelf te laten zien gedurende de komende 2 lineaire jaren tot aan het jaar 2017. Ons wordt gevraagd om ons met onze HART ruimte te verbinden en te begrijpen dat in WAARHEID er slechts één keuze is en alle andere illusie zijn. Echter, in onze menselijke gestalte hebben wij vrije wil, die vrije wil kan en zal uitgedaagd worden op alle momenten door diegenen die ernaar streefden om het menselijke ras in te dammen en te onderdrukken binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Als menselijke ogen en menselijke geesten misleid kunnen worden door de illusie, is de enige manier om WAARHEID te bereiken om te lopen met een open hart en een volledige verbinding met de BRON.
Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen