donderdag, februari 19, 2015

Karen Dover - De "Wervelwind" van Verandering in WAARHEID - 18 Februari 2015


 Karen Dover
De "Wervelwind" van Verandering in WAARHEID
18 Februari 2015
De dichtheid waar de mensheid binnenin vastgehouden werd was zodanig dat het afbreken en de ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie nu patronen van loslating ziet die beginnen op te bouwen. Als steeds meer mensen in de menselijke gestalte beginnen zich te onthechten van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, zal dan de "wervelwind" van verandering beginnen om zowel aan kracht als aan diepte te winnen. Het is een algemeen geloof, dat herhaaldelijk onderwezen werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie spirituele gemeenschappen, dat alleen diegenen die "wakker" zijn in staat zijn om de externe wakende werkelijkheid te beïnvloeden. Dit is gigantisch vervormd, IEDEREEN beïnvloed ALLES aangezien ALLEN ÉÉN ZIJN, we hoeven niet allemaal de "zelfde" werkelijkheid te visualiseren voor de werkelijkheid om gecreëerd te zijn. Inderdaad, proberen met deze lering te werken zal erop toezien dat je vastgehouden wordt in een wachtpatroon welke eenvoudig steeds meer frustratie genereert als je probeert om diegenen rondom je heen te beschuldigen van het niet snel genoeg te zijn, wakker genoeg enzovoorts. Het heeft in WAARHEID NIETS met hen te maken, aangezien ieder menselijk wezen alleen verantwoordelijk is voor diens eigen levenservaring.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie lering van "hetzelfde" is inderdaad zeer dicht en velen zitten hier binnenin verstrikt, het is eenvoudigweg niet mogelijk dat iedereen zich dezelfde externe wakende werkelijkheid verbeeld, aangezien ieder persoon een unieke manier heeft van het interpreteren van de wereld. Deze lering zal nu beginnen te ontbinden want het is geen WAARHEID en aangezien de 'wervelwind' nu aan snelheid wint, zullen diegenen die verstrikt zaten in dit geloofsysteem ervan bevrijd worden. Dit betekent niet dat zij noodzakelijkerwijs accepteren dat het geloof vervorming was, velen zullen blijven proberen om binnenin dit geloof te werken, niettemin zal de chaos binnenin hun eigen wakende levenservaring "storm" proporties aannemen, dat erop toeziet dat zij ermee beginnen om beslissingen te maken om uit het limbo waar zij binnenin zaten te verhuizen.  

De "wervelwind" zal beginnen aan kracht aan te winnen met het oog op het feit dat de externe wakende menselijke levenservaring in/naar positie in WAARHEID verhuisd wordt. Zulks is het verschil tussen de constructie waar wij in geboren werden en WAARHEID en het bredere Universum, dat zonder deze 'wervelwind" velen eenvoudigweg op het hek zouden zitten en zo overweldigd zouden zijn dat zij niet in staat zouden zijn om wat voor bewuste keuzes dan ook te maken, aangezien vrees geen WAARHEID is, het was een gecreëerde constructie en werd diepgaand onderwezen, vervolgens wordt angst niet in de Nieuwe Aarde frequenties ondersteund. Dit mag een vreemd iets zijn om te verklaren, per slot van rekening hebben velen van jullie op dit moment enorme grote angsten lopende maar dat maakt het geen WAARHEID om feitelijk de genoemde angsten te hebben.
Zoals ik herhaaldelijk meegedeeld heb op deze blog, slechts omdat iets bestaat en vele mensen ermee wisselwerken maakt het nog geen WAARHEID. Dus als je door het proces van overgang heengaat in/naar de hogere frequenties, zal je vanzelfsprekend je angsten onder ogen zien en als je in hun richting loopt worden zij als rook en vliegen uiteen. Hoewel zulks de dichtheid van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is en zulks het verschil is in de externe wakende werkelijkheid die nu beschikbaar is voor het menselijke ras, kiezen velen ervoor om alleen maar recht voor de genoemde angsten te staan en ondernemen geen stappen om ernaar toe en er doorheen te lopen.
Het proces van overgang is een proces dat door de BRON ontworpen is om ons persoonlijk de kracht en macht te laten zien die wij in WAARHEID zijn. Om te staan en eenvoudig de angst onder ogen zien zonder ernaar toe te lopen is niet te werken met de Nieuwe Aarde frequenties. Het zit en is "wachtende" en dit wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde werkelijkheden. We zijn hier om een nieuwe levenservaring in een nieuwe evolutie op deze planeet in onze menselijke gestalte te ervaren, er zal niemand langs komen en dit voor je doen, want dit zijn de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ernaar streven om jou over te halen om je kracht aan diegenen rondom jou heen te overhandigen. JIJ bent de meester van je eigen schip ongeacht waar diegenen rondom jou heen tot toe proberen over te halen.
Als je aan boord gaat van een ander diens schip in het geloof dat zij je naar de één of andere plaats kunnen brengen waar jij niet kunt komen, dan val je voor de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en leef je in het logische menselijke verstand. Het menselijke logische verstand heeft GEEN referentiepunten voor voorbij de "wervelwind", de manier om een nieuwe levenservaring te leven is van moment naar moment, om één stap te nemen en dan een andere en om ieder moment te ervaren terwijl het gebeurt. Velen proberen nog steeds om te debatteren, te creëren en dan in/naar een andere constructie te stappen. De "wervelwind" van de Nieuwe Aarde frequenties zullen nu deze illusie ontbinden en een toegangspoort openen voor verdere evolutie in WAARHEID.
Er is niets dat de evolutie van het menselijke ras belemmert, behalve de geloofsystemen die nog steeds lopende en actief zijn binnenin het genoemde menselijke ras. Terwijl de "wervelwind" nu in beroering begint te komen en aan kracht begint te winnen wordt van ons gevraagd om beschutting binnenin de HARTRUIMTE te nemen, dit is de enige veilige haven die beschikbaar is en de enige veilige haven welke ooit beschikbaar geweest is. Om een toevluchtsoord te zoeken in het menselijke logische verstand zal chaos, verontrusting zien en vragen over de geestelijke gezondheid beginnen te formuleren. Het menselijke logische verstand heeft per slot van rekening geen referentiepunt voor evolutie, het heeft nooit ervaren voorbij waar wij in deze tijd zijn, er zijn vele theorieën maar theorieën zijn eenvoudige projecties van het menselijke logische verstand. Zoals velen van jullie kunnen begrijpen zal het menselijke verstand met uiteenlopende scenario's komen die nooit gebeuren, maar zij allemaal zijn gebaseerd op logica en voorafgaande ervaringen. Dit is ongeldig en nietig in deze tijd, ons wordt gevraag om het onbekende binnen te stappen en om GELOOF en VERTROUWEN in het proces te hebben dat ons nu WAARHEID op alle niveaus van ons wezens laat zien.
Ons wordt gevraagd om te onthechten van de externe wakende chaos, om de waarnemer te worden en om beschutting te vinden in onze hartruimte. Om de "wervelwind" te laten doen waarvoor het ontworpen werd om te doen, een pad vrijmaken voor onze evolutie.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen