zondag, februari 08, 2015

Karen Dover - De Inprenting van "Familie" in WAARHEID Loslaten - 6 Februari 2015


 Karen Dover
De Inprenting van "Familie" in WAARHEID Loslaten
6 Februari 2015
Voor velen in deze tijd trekt de oude 3D Aarde gecreëerde constructie enorm, het altijd heerszuchtige "gevecht" om te begrijpen wie we zijn kan bij tijden overweldigend zijn. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ons een serie geloofspatronen geleerd en wij brachten toen onze volledige levens door met te proberen om deze geloven/overtuigingen te valideren. Zij zitten in het onbewuste geestesniveau en deze zijn het die omhoog springen en gereed zijn voor zelfsabotage. In de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties wordt aan ons gevraagd om te ZIJN wie we in WAARHEID zijn en dit mag uiteenlopende uitdagingen naar boven zien komen, hoe kunnen we weten wie we zijn in een wereld die er voortdurend naar gestreefd heeft ons te leren wie we zijn in vergelijk met en in relatie tot diegenen rondom ons heen.
Dit programmeren begint op het moment dat we geboren zijn, het is altijd aanwezig binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie familie eenheden, ons wordt herhaaldelijk verteld dat, "Het bloed dikker dan water is" en om als een familie samen sterk tegen al het andere te staan. Dit schijnt ondersteunend te zijn maar werkt eraan om op het werkelijke basisniveau te deconstrueren. Het streeft ernaar om verder te verdelen, wat gebaseerd is op de frequenties die lopende zijn binnenin de genoemde familiestructuur. Het is ook niet van belang als de familiestructuur nog steeds werkzaam is en de genoemde familieleden nog steeds in hun fysieke gestalte zijn. De ingewortelde manier van naar buiten naar de wereld te kijken wordt in het eerste jaar van het menselijke leven ingesteld en is vanaf dat moment onbewust lopende. Velen brengen hun volledige levens door met te proberen om het tegengestelde te zijn van hun ouders, gelovend dat door dit te doen zij dan niet zoals hun ouders zijn en zij gebroken hebben met het familiepatroon. Wat zij gedaan hebben is eenvoudig verhuizen naar de andere kant van de wip-wap, het is de andere kant van dezelfde munt. Deze zijn de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, zij onderwijzen dualiteit, als het X niet is dan moet het Y zijn, echter, het evenwicht wordt in het midden van x en y gevonden en dit wordt er door het menselijke logische verstand uit vandaan gefilterd welke onophoudelijk geleerd is te verwijzen naar alleen de dualiteit.
Velen zijn in deze tijd aan het worstelen met hun eigen gevoel van zelf. Het overgangsproces dat zich ontvouwt terwijl wij in/naar de uitgebreidheid verhuizen ziet erop toe dat wij op vele niveaus af beginnen te scheiden van diegenen rondom ons heen. Velen vrezen deze scheiding en proberen wanhopig zich eraan vast te houden, en wat er in WAARHEID gebeurt is een scheiding van de afgescheidenheid, dat is te zeggen wij worden afgescheiden van de werkelijke leringen die ons afgescheiden gehouden hebben van de BRON en van wie wij in WAARHEID zijn. Dit is niet te zeggen dat wij familie afwijzen, we laten eenvoudig de frequenties binnenin de constructie van de genoemde familie eenheid los die tegen de LIEFDE welke IS werken. Wanneer wij deze eenmaal loslaten kunnen wij ons dan opnieuw uitlijnen en dan de genoemde familie eenheid opnieuw binnengaan. Aangezien frequentie resoneert met frequentie, zullen diegenen die in het rentree stadium zijn gewaar beginnen te worden dat hoe meer zij in de STROOM en in balans van ZELF kunnen zijn, diegenen rondom hen heen dan beginnen uit te lijnen met de genoemde STROOM. Dit begint dichte familiepatronen te doorbreken en begint een proces van diepe genezing.

Het is belangrijk dat wij anderen niet toestaan om ons uit de genoemde STROOM vandaan te halen, vuurtorens klimmen niet omlaag van de rand aan de zee en gaan op zoek naar boten, zij staan en stralen hun licht en dit is wat er aan ons gevraagd wordt om op dit moment te doen. Zeer dichte familiepatronen zullen ernaar streven om zich in deze tijd opnieuw te verankeren en velen worden bij zichzelf gewaar uiteenlopende scenario's te "herhalen" in relatie tot de familieleden, zowel die in leven zijn als diegenen die overgegaan zijn. Hoe wij naar onszelf verwijzen binnenin onze families heeft een enorm groot effect op hoe wij onszelf en de externe wakende werkelijkheid zien. Er zijn uiteenlopende leringen bijvoorbeeld die van toepassing zijn op eerste kinderen en niet van toepassing zijn op tweede of derde broertjes en zusjes. Zulks is de dichtheid van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die ons geleerd werd, om aan te nemen dat de wereld naar de rest van de wereld kijkt zoals wij dat doen en dit is geen WAARHEID.
De voornaamste vervormde frequentie zal doorlopend naar boven beginnen te komen totdat het her/erkend is en dan losgelaten. Het is niet mogelijk om iets los te laten dat niet bewust her/erkend is. Dit is een proces dat persoonlijk is, hiermee bedoel is dat het proces doorgaand is en een patronenreeks van loslating volgt, wij laten frequentie los op een steeds dichter niveau, de lichtste en minst beïnvloedende worden altijd het eerst losgelaten totdat wij ermee beginnen bij de gefundeerde frequenties aan te komen. Dit staat ons toe om in kracht toe te nemen terwijl wij door het proces heengaan. Re-integratie was altijd een onderdeel van dit proces, voor velen die aangenomen hebben dat het weggaan uit de familie, van collega's, banen en het "oude leven" een gebeurtenis was mag dit als een enorme trigger komen. Dat wat re-integratie lijkt tegen te werken is niets anders dan de gefundeerde leringen die ernaar streven te onderwijzen dat wij niet kunnen zijn wie wij in WAARHEID zijn om geaccepteerd te worden. De acceptatie moet van binnenuit komen, want wij zijn ÉÉN in de BRON en wij zijn de LIEFDE welke IS, het is in onze menselijke gestalte dat ons geleerd werd om dit af te wijzen.  
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag", de uitdaging binnenin is om te accepteren dat wij LIEFDE in WAARHEID zijn en dat wij in staat zijn om in een afgescheiden menselijk voertuig te zijn ondertussen uitstralend en accepterend dat LIEFDE GEWOON IS in dit onze menselijke gestalte. In WAARHEID is er GEEN afscheiding, ons werd gewoonweg geleerd dat het er is, en deze lering zal velen afhouden van balans in deze tijd. Wij zijn niet de labels die aan ons gegeven werden om naar te verwijzen, wij zijn niet op de één of andere manier "minder" dan onze ouders, wederom een dichte lering die ernaar streeft om de "ouder" energetisch boven het "kind" te plaatsen. Velen zullen triggeren wanneer zij met hun ouders praten en zichzelf bijna weer teruggekeerd voelen naar de "kinder" rol. Dit is geen WAARHEID, het is de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die "macht" onderwijst, de grootste macht in het Universum is de LIEFDE welke in WAARHEID IS, dit is wat ernaar streeft om door ons heen te gutsen in deze tijd. Om alles los te laten dat ons geleerd werd in relatie tot onze eigen persoonlijke "macht' is wat aan ons gevraagd wordt om naar te kijken en aan over te geven. Want WIJ ZIJN IN WAARHEID LIEFDE, met dit door onze hartruimte stromend zijn wij dan onoverwinnelijk, maar de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zullen proberen ons over te halen dat wij zijn waarnaar we hebben leren te verwijzen en dit komt door de menselijke familieconstructie welke dan ondersteund wordt door de maatschappij in diens algemeenheid.
Het menselijke ras is één familie, iedere divisie hieraan voorbij is geen WAARHEID, wij kunnen niet verklaren dat we allen ÉÉN zijn ondertussen verwijzend naar de verschillen die eenvoudigweg aan ons GELEERD werden in dit onze menselijke gestalte. Wij hebben LIEF omdat wij LIEFDE zijn want LIEFDE kent geen grenzen, geen ras, geen religie, het is ONS in dit onze menselijke gestalte die onderwezen werden om onze menselijke levenservaring te verdelen. ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
Op dit moment wordt aan ons gevraagd om te begrijpen dat het accepteren van de LIEFDE welke in WAARHEID IS de sleutel is naar onze HEELHEID op het menselijke bewuste wakende geestesniveau. Om wat voor afscheiding dan ook buiten onze menselijke gestalte te zien is de reflectie te zien van alles dat aan ons ONDERWEZEN werd, alles dat geleerd werd kan ongeleerd worden. Om in de STROOM te zijn, wordt aan ons gevraagd om los te laten en op alle niveaus van ons wezen te ZIJN.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen