dinsdag, februari 10, 2015

Karen Dover - De HARTruimte ter Voorbereiding doen laten Ontbranden - 9 Februari 2015


 Karen Dover
De HARTruimte ter Voorbereiding doen laten Ontbranden
9 Februari 2015
Het is noodzakelijk om op alle momenten van alle momenten opnieuw uit te lijnen. Ik heb eerder geblogd over de noodzaak om in de hartruimte te blijven en de uitdaging dat dit mag presenteren op uiteenlopende niveaus. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is ook aan het veranderen en verschuiven, terwijl alles dat wij als een menselijk ras accepteerden nu begint te ontbinden en zichzelf opnieuw begint uit te lijnen. De ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt vaak waargenomen als een complete disintegratie van alles dat beschikbaar is en een nieuwe constructie die op diens plaats gezet wordt, dit is een enorme grote vervorming want het is de constructie die veel van de gewaarwordingen/inzichten die wij hebben in deze onze menselijke gestalte veroorzaakt.
Geleerd vanaf de geboorte om op een bepaalde manier te creëren mag het een uitdaging zijn om allereerst bewust te worden van hoe te proberen om te construeren en dan om je van dit gedrag los te maken. Uitdagend ook wanneer de externe wakende werkelijkheid, welke voor lief genomen werd als zijnde "solide" en "echt", begint te verschuiven en te veranderen als wij beginnen te verschuiven en te veranderen. In WAARHEID zijn er twee plaatjes bij gebrek aan een betere analogie. Het interne plaatje, dit wordt gevonden binnenin onze hartruimte, is ons innerlijke weten en gevoel en het externe wakende plaatje is wat "bevolkt" wordt door de rest van het menselijke ras. Evenwicht wordt gevonden wanneer wij werken om innerlijk te stabiliseren in respect van wat er aan het verschuiven is aan de buitenzijde. Het menselijke logische verstand houdt hier niet van aangezien het aanneemt dat het het externe wakende plaatjes is waarmee op alle momenten uitgelijnd moet worden. Dit is wat aan ons onderwezen werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en velen proberen om onophoudelijk terug te verschuiven naar deze manier van creëren.
Dit is niet mogelijk want het is geen WAARHEID, de constructie is niet wat echt is, de constructie is het resultaat van een frequentie bandbreedte welke toen geleerd werd aan het menselijke ras als de enige werkelijkheid die bestond. Dit zal onophoudelijk verschuiven en veranderen aangezien steeds meer in hun menselijke gestalte zich beginnen te onthechten van het lopende hebben van de genoemde frequenties. Er zijn velen die nog steeds de oude 3D Aarde gecreëerde constructie toestaan om hen te leren dat dit ontbinden een "evenement" is waar een enorme grote sluier opgetild zal worden en, ta daa … we komen ertoe om achter het magische gordijn te kijken. Dit is eenvoudigweg meer vervorming, want wat er "achter" het magische gordijn is, IS GEWOON. In WAARHEID is er geen magisch gordijn anders dan de manipulatie van de menselijke ogen.
De menselijke ogen kunnen gemanipuleerd worden met betrekking tot te zien wat de overtuiging ook is die lopende is binnenin het menselijke voertuig. Dit is waarom er "bewijs" is voor alle uiteenlopende theorieën die lopende zijn in de tijd dwars door het gehele menselijke ras heen. Ja er zijn ET's, ja het is allemaal een samenzwering, ja er is niets anders dan het menselijke leven, ja er gebeurt niets, ja alles is aan het gebeuren enzovoorts. Wat de overtuiging ook is dat er bestaat ER ZAL bewijs ZIJN want ALLES IS GEWOON. Wat eruit gefilterd wordt is WAARHEID want WAARHEID IS GEWOON, slechts omdat een gedeelte van het menselijke ras iets gelooft maakt het nog geen WAARHEID, het betekent slechts dat dit een gedeeld geloof is. Slechts omdat een gedeelte van het menselijke ras iets afwijst maakt dit ook nog geen WAARHEID, het betekent eenvoudig dat zij een ander geloofsysteem lopende hebben.

Zoals wij in het bovenstaande voorbeeld kunnen zien wordt het spoedig een smeltpot van verwarring en dit is opzettelijk. Dit is hoe de constructie te werk ging, om ons te dwingen te werken vanuit het menselijke logische verstand welke niet kan ervaren, het kan naar ervaring verwijzen maar het KAN NIET ervaren, wij denken geen "liefde" wij VOELEN liefde en dit is een belangrijk verschil. Velen hebben het gevoel in deze tijd dat zij in een lus verstrikt zitten, met niets dat verandert en dit is het gedeelte van het overgangsproces dat zal proberen om vast te houden. Door alleen te VOELEN dat de frequentie verandert en het geloof/de overtuiging toe te staan zichzelf te tonen kunnen wij in/naar de uitgebreidheid verhuizen. Per slot van rekening incarneerden wij niet in/naar dit leven met alle antwoorden, velen proberen om in de bestaande plaats of situatie te blijven en eisen antwoorden voordat zij een beweging maken, dit is verwant aan het inhouden van je adem totdat iemand uitlegt hoe de longen werken.
Er is geen boek met antwoorden, er is geen magische formule anders dan de LIEFDE welke IS  en om het toe te staan om vrijelijk door de hartruimte te stromen. Leven is een ervaring, het begint te vertragen en te stagneren wanneer wij in de verwijzing van de "constructie" vallen, het geloof toestaand dat wij iets moeten weten voordat we erin stappen. De evolutie van het menselijke ras is het doen laten ONTBRANDEN van de HARTruimte in WAARHEID, het is de uitbreiding van dit menselijke leven door de wonderen toe te staan die aan het uiterste randje van onze visie zitten, om naar ons toe te komen, om door ons heen geboren te worden als wij ons openstellen voor nieuwe mogelijkheden/kansen en ervaringen.
Ik heb herhaaldelijk geblogd over VERTROUWEN en GELOOF in ZELF, dit is onontbeerlijk en velen staan andere rondom hen heen toe om deze eigenschappen aan te tasten, de enige persoon die de leiding van jouw levenservaring heeft ben jij, niemand anders op deze planeet heeft een beter idee van wie jij bent dan jij. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie streefde ernaar om dit weten van ons te onthechten, ons lerend om te verwijzen en om onszelf te vergelijken met diegenen die deze planeet met ons delen. Dit ziet erop toe dat velen klem zitten in een lus van "als alleen maar" wat een illusie is. Ieder persoon levend op deze planeet is hier om een specifieke reden, deze reden zit diep binnenin de hartruimte, daar ingezaaid voorafgaand aan de incarnatie, voorbij het bereik van de ZIEL constructie aangezien de ZIEL constructie alleen de ZONNEVLECHT bewoont, het heeft in WAARHEID GEEN toegang tot de hartruimte.
Om de hartruimte te doen laten ONTBRANDEN is om een stap te nemen die jij het meeste vreest, om het hart te openen en om de ondersteuning te VOELEN die door de genoemde hartruimte heen stroomt als jij je volledig met GOD verbindt, met de BRON en met het gedeelte van je spirit dat niet incarneerde in jouw menselijke voertuig. Dit is de ENIGE manier om WAARHEID te kennen want je bestaat voorbij je menselijke gestalte, je zit bij GOD want hij creëerde het Universum en alles binnenin het genoemde Universum.
In deze tijd zoeken velen naar het antwoord op iets dat alleen GOD weet, want er is nooit een vraag die naar boven komt die geen antwoord heeft, aangezien ALLES GEWOON IS creëren wij niet zonder een volledige creatie. Slechts omdat wij het andere gedeelte van onze creatie niet kunnen zien betekent niet dat het niet bestaat, het betekent alleen dat wij dat eruit filteren wat wij gecreëerd hebben. Voor velen in deze tijd is er een enorme grote ongerustheid en enorme grote frustratie aangezien zij de verschuivingen voelen, maar het niet met hun menselijke ogen kunnen zien. Dit is verschuldigd aan het "tijdsverschil" dat het menselijke energiesysteem beïnvloedt, het menselijke logische verstand zal standaard terugvallen op de laatst gebruikte referentiepunten, tenzij we een bewuste beslissing maken om deze referentiepunten los te laten. Een beetje zoals te kijken naar de sterren in de nachtelijke hemelen en aan te nemend dat zij nog steeds op hun plaats zijn, wij zien hen zoals zij waren wat verschuldigd is aan het tijdverschil dat betrokken is in relatie tot het licht.
In deze tijd wordt er aan ons gevraagd om onze visie/inzicht/visioen op te ruimen, om de cache op te ruimen, zo je wilt, en om het plaatje in WAARHEID te bekijken. Dit wordt gedaan door de hartruimte te doen laten ontbranden en de filters toe te staan om naar boven te komen om opgeruimd te worden. In de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons onophoudelijk onderwezen om te refereren naar "herinneringen" en het "verleden", dit houdt ons in de lus van de oude referentiepunten. Als je bij jezelf gewaarwordt uit te kijken naar hetzelfde 'uitzicht" laat eenvoudig de hartruimte ontbranden en maak de lens van je visie schoon. Sta dan de uitgebreidheid toe om in, rondom en binnenin jou te stromen. Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen