maandag, februari 23, 2015

Karen Dover - 20 & 21 Febr'15 - Onze Route naar Huis Kiezen & De Cellulaire Herstructurering van het Menselijke Voertuig


 Karen Dover
Onze Route In WAARHEID naar Huis Kiezen
20 Februari 2015
Voor velen in het menselijke ras is dit een tijd van grote chaos, waar overleving de enige beschikbare optie SCHIJNT te zijn. Velen kijken uit naar de bredere wakende wereld en zien niets anders dan dood en vernietiging en zijn zo overweldigd door de opbouwende energieën dat zij dan ontkoppelen van de hartruimte gelovend dat er niets is dat zij kunnen doen om wat dan ook te wijzigen. Dit is een enorme grote vervorming, het is inderdaad alleen door in de hartruimte te blijven en te verbinden met de BRON dat zowel stabiliteit als balans bereikt kunnen worden.
In de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd aan ons te allen tijde geleerd om onze menselijke levenservaring te valideren via diegenen om ons heen. Bevestiging zoekend door de woorden en acties van diegenen waar wij ons menselijke leven mee delen. Dit is geen WAARHEID en werkt om onze energie handtekeningen in te dammen en werkt om onze bekwaamheid te reduceren om onze menselijke levenservaring in WAARHEID te valideren. Inderdaad, velen zijn in grote chaos en verontrusting, en proberen dit als de validatie ofwel niet verankert of als het volledig en herhaaldelijk weerlegd wordt.
Op een bepaald frequentiepunt (want alles is frequentie wat dan in/naar een "vorm" manifesteert) komt er een beslissend "punt" om ermee uitgelijnd te zijn, dit beslissende punt wordt door velen in deze tijd bereikt maar men onthecht zich er bijna onmiddellijk weer van. Per slot van rekening kan het in een maatschappij waar wij geleerd werden wie wij op alle momenten verondersteld zijn te zijn intimiderend zijn om te accepteren en te erkennen wie wij in WAARHEID zijn. Om "afgescheiden" te staan mag overweldigend schijnen te zijn maar het is vervorming om te geloven dat wij op wat voor moment dan ook "afgescheiden" zijn. Het mag voor velen van jullie in deze tijd zijn, dat jullie manier van het ervaren van jullie leven, niet in staat is te zijn om door wat dan ook of door wie dan ook gevalideerd te zijn, je mag op dit moment voelen dat je een energetische "stenen muur" van de één of andere soort geraakt hebt en dit mag hoogst verwarrend en frustrerend zijn.
Het punt dat we bereikt hebben is wat ik noem het "beslissende punt", het is het lopen naar het kernpunt van de frequentie waar wij in staat zijn om de verbinding met onze spirit te bereiken. Dit is het punt waar wij in staat zijn om zowel de noodzaak te begrijpen en te accepteren om voorbij onze menselijke gestalte te reiken en opnieuw te verbinden met onze spirit en met GOD in WAARHEID. Het moet opgemerkt worden dat GOD buiten de religie zit, GOD creëerde de religie niet, het werd gecreëerd VOOR het menselijke ras. In deze tijd beginnen velen meer volledig de equatie te begrijpen voor de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden wat is, 1 plus 1 = 3. Terwijl we in/naar een nieuwe manier van leven en van zijn/bestaan op deze planeet verhuizen, accepteren en integreren wij wie we op een menselijk bewust wakend geestesniveau zijn, het ondertussen validerend via onze verbinding met onze spirit en met de BRON welke GOD in WAARHEID IS.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zou ons in verschillende kampen hebben, het zou onze spirit OF het menselijke voertuig laten kiezen. Velen verblijven nog steeds binnenin deze keuze, ervoor te kiezen om te onthechten van de wereld rondom hen heen is te kiezen om alleen energetisch te wisselwerken, en anderen die de keuze maken om puur te focussen op het menselijke voertuig kiezen alleen het voertuig waarin spirit gegoten is. De verborgen optie voor velen is de vermenging van beide, spirit en het menselijke voertuig verenigd. Deze keuze kan niet alleen door ons gedaan worden, want wij zijn niet alleen, we werden door GOD geschapen, inderdaad, het volledige Universum werd door GOD geschapen en het is GOD die ons herenigd in het kernpunt. GOD moet aanwezig zijn wanneer wij de spirit met het menselijke voertuig vermengen, de afwezigheid van GOD ziet erop toe dat wij eenvoudig proberen opnieuw te verbinden aan dat waar wij uit vandaan gaan en dat wordt niet ondersteund. Aangezien GOD het Universum en alles er binnenin creëerde, dan is de enige weg om de 528mhz basisfundering frequentie te bereiken om met GOD uit te lijnen, om GOD te accepteren en met GOD te werken.

Zoveel is er voor onze menselijke ogen verborgen en zoveel verdraaid dat, tenzij we kiezen om te verenigen met GOD en dit allereerst gedaan wordt door YHWY, mogen we uit het evenwicht getrokken worden. Want GOD is niet de enige beschikbare optie voor ons in dit onze menselijke gestalte. Er zijn ontelbare mogelijke paden maar SLECHTS ÉÉN leidt naar de BRON. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Velen staan de glinsterende buitenzijde toe om hen over te halen dat het nirwana dat zij zoeken binnenin iets is dat anders is dan het in WAARHEID is. Het is vervorming te geloven dat wij in staat zijn om het uiteen te zetten puur door te kijken naar wat WAARHEID is en wat niet. Inderdaad, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie vertrouwd op deze lering van alleen te kijken en te accepteren wat gezien wordt door onze menselijke ogen om te verwarren en de menselijke energie handtekening te verlagen.
Aangezien velen nu ontdekken dat alles dat geen WAARHEID is niet kan manifesteren, worden velen in/naar een vals gevoel van zekerheid gelokt door het woord GOD te gebruiken en aan te nemen dat door simpelweg uit te lijnen met GOD hen aan de genoemde energie verbindt. Dit is geen WAARHEID, GOD is een werkwoord, actie, integratie en de volledige acceptatie van de LIEFDE welke IS. Het pad naar huis naar GOD en de BRON is door YHWY en ALLEEN door YHWY, het weglaten van welke van de frequenties stappen dan ook ziet ons volledig en opzettelijk omgeleid. Velen zullen triggeren bij het ware denkbeeld van opnieuw te verbinden met GOD, want binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons geleerd dat GOD = religie = kerk, en dit is geen WAARHEID. GOD wordt niet in een kerk gevonden, een constructie of een religie, GOD wordt binnenin de hartruimte gevonden want wij zijn op alle momenten van alle momenten met "thuis" verbonden, hoewel deze verbinding geactiveerd moet worden. Hiermee bedoel ik NIET door een ritueel (dit zal je in de meeste gevallen verder uit wat voor uitlijning dan ook vandaan halen), ik bedoel dat het een actieve verbinding moet zijn wanneer wij omhelzen en begrijpen dat het mens zijn slechts een fractie is wat ons maakt wie we in WAARHEID zijn.
Gedurende de komende paar lineaire weken, terwijl de Nieuwe Aarde frequenties wederom meer uitbreiden om alles dat geen WAARHEID is af te breken, zullen velen kiezen en opnieuw kiezen, proberend om te omzeilen wat hun menselijke logische verstand probeert om hen te laten zien dat  het anders is dan het in WAARHEID is. Alleen door te VOELEN kunnen wij onze weg naar huis vinden en het vinden van onze weg naar huis is slechts de START van het proces van de evolutie. Want het menselijke ras is nu aan het evolueren, en terwijl het evolueert activeren dan andere tijdlijnen en beginnen zich te ontvouwen. ER IS SLECHTS ÉÉN TIJDLIJN voor de overleving van het menselijke ras. Voor diegenen die nu gereed zijn om in/naar deze tijdlijn te stappen is de oproep uitgegaan. De oproep zal actief blijven gedurende de volgende 2 lineaire jaren op een wakend bewust niveau en blijft, en wint aan intensiteit tot aan 2017.
Wij als een ras werden op deze planeet gezet en leerden toen het waarom, wanneer en wie, ALLES binnenin een constructie welke GECREËERD was om de evolutie van het menselijke ras te voorkomen. Op niets binnenin de genoemde constructie kan vertrouwd worden, vandaar onze bekwaamheid (zouden wij kiezen het te gebruiken) om ons opnieuw met onze spirit te verbinden voorbij de menselijke gestalte en opnieuw met GOD te verbinden. Te blijven bij de grote hoeveelheid van tegenstrijdig en disinformatief materiaal dat opzettelijk gecreëerd werd om het menselijke logische verstand te verbijsteren en te verwarren, zal erop toezien dat wij binnenin een matrix van discussie blijven dat ernaar streeft te onderwijzen dat beweging zich voordoet, wanneer in WAARHEID het slechts recyclet.
WAARHEID IS GEWOON, het menselijke logische verstand ZAL bijkomen als de hartruimte nu volledig opent, onze menselijke ogen zullen ook bijkomen en de lens waardoorheen wij onze externe wakende levenservaring bekijken begint zich nu voor te bereiden op de ontbinding van de sluiers, voorbij de sluiers was altijd WAARHEID, het hoeft niet gecreëerd te worden, de sluiers waren op hun plaats om ons tegen te houden van het zien van dat wat GEWOON IS. Velen staan de oude 3D Aarde gecreëerde constructie toe te definiëren wat er voorbij deze sluiers is, het proces van de integratie van WAARHEID duurt ongeveer iets van 2 lineaire menselijke jaren, als dat minder zou zijn dan zou dat erop toezien dat waanzinnigheid houvast zou krijgen, want niet alleen zijn wij niet wie wij onderwezen werden te zijn, maar het bredere Universum is ook niet wat eenvoudigweg aan ons onderwezen werd om te accepteren.
HAAL ADEM en BEN, begrijp dat de enige route naar huis naar de WAARHEID via de BRON is, want wij werden gecreëerd van voorbij de oude 3D Aarde constructie. ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
De Cellulaire Herstructurering van het Menselijke Voertuig in WAARHEID
21 Februari 2015
Er is een proces dat nu onderweg is binnenin het menselijke ras dat in het open zicht verborgen is. Zoals ik onlangs geblogd heb, wordt alles dat niet fysiek gezien wordt door onze menselijke blote ogen eruit gefilterd en over het algemeen genegeerd. Er is veel informatie en veel DISinformatie dat in de externe wakende levenservaring is in relatie tot het menselijke DNA/RNA en met verwijzing naar de cellulaire structuur van het menselijke voertuig. Voor diegenen van jullie die fysiek de verschuivingen en de loslating van de diepe cellulaire inprenting gevoeld hebben, dat jullie doorstaan hebben binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, mag dit als de bevestiging zijn tot wat jullie al ervaren hebben en wat er aan jullie getoond wordt door jullie eigen verbinding met de BRON.
Het menselijke ras werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie vastgehouden en werd tegengewerkt van het binnengaan in wat voor evolutionair proces dan ook. De grote hoeveelheden van zowel informatie als disinformatie streven ernaar om het menselijke ras steeds weer opnieuw uit evenwicht te trekken, terwijl velen tevergeefs gezocht hebben naar de informatie die NIET BESCHIKBAAR IS binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie als tot de oorsprong van het menselijke ras. Ondertussen gaan velen op grote schat jachtexpedities en trekken informatie naar buiten dat ernaar streeft om een geloof te "bewijzen" dat de feitelijke evolutie van het menselijke ras binnenin een zeer nauwe bandbreedte gebleven is. Aangezien alles in het universum een frequentie is en de genoemde frequentie wisselwerkt met alle andere frequenties, is het gemakkelijk om te begrijpen hoe het evolutieproces gekortwiekt werd.
De beweging van de planeet Aarde naar een meer ondersteunende energetische ruimte, die van het Universum van 3, wat een dimensionale ruimte van ondersteunende frequenties is, heeft toegestaan voor waar naar verwezen wordt als de "ontwaking" om plaats te vinden. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie, altijd waakzaam tot wat er zich voordoet binnenin een ras dat het stevig ingedamd heeft, heeft ernaar gestreefd te onderwijzen dat het "ascentie" proces een evenement is en heeft ernaar gestreefd om velen binnenin een nauwe lus van FREQUENTIE patronen te houden. Deze opbouw en dan teleurgesteld worden om op te bouwen activeert en triggert louter opnieuw frequentiepatronen die al binnenin het menselijke voertuig bestaan. Dit is waarom het belangrijk is dat zij losgelaten worden, want alleen frequentie patronen die momenteel in de cellulaire structuur vastgehouden worden kunnen getriggerd worden door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Wanneer de patronen eenmaal losgelaten zijn kan er geen triggeren meer zijn. Velen verplaatsen zich om de patronen los te laten, triggeren de weerhaak binnenin de patronen en zijn dan wederom verblind met te geloven dat zij losgelaten hebben maar zijn niet in staat om te begrijpen dat een volledige loslating erop toeziet dat er zich geen triggeren meer voordoet.
Deze cyclische patroonvorming van recycling is gedurende enige lineaire tijd doorgaand geweest, aangezien het geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund en de frequenties zijn nu wederom aan het uitbreiden in een poging om dit te adresseren, om de patronen te doorbreken en de verwijdering van de patroonvorming te forceren. Op het menselijke bewuste wakende geestesniveau heeft iedereen een keuze, of de keuze in feite wel of niet her/erkend of gezien wordt is volledig een andere kwestie, zo volledig verblindend zijn de weerhaken wanneer zij eenmaal geactiveerd zijn dat louter kwaadheid, teleurstelling, frustratie en verontrusting velen terug kunnen verhuizen in/naar de waarachtige patronen die zij nastreven los te laten.
Wij zijn aan het verhuizen in/naar de cellulaire herstructurering van onze menselijke voertuigen. Geen enkele hoeveelheid aan geloof zal de cellulaire evolutie tegenhouden, want het is een proces welke verbonden is aan de buitenste dimensionale weefselfrequentie. Hiermee bedoel ik dat de Nieuwe Aarde frequenties zich nu op de planeet Aarde verankerd hebben op de vereiste niveaus om dit evolutionaire proces binnenin het menselijke voertuig aan te trappen. ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN ONDERLING VERBONDEN. Het ware weefsel van de planeet Aarde werd in een lage frequentie gehouden om dit NATUURLIJKE proces van evolutie tegen te houden van zich voor te doen. Dit is nu nul en van generlei waarde en mag velen die niet bewust zijn grijpen.
Dit zal op een menselijk bewust wakend geestesniveau de voedsel- en dieetindustrie zien voor wat het is, een illusie. Het zal ernaar streven om velen te triggeren die in de vele opgedrongen geloofsystemen verzeild geraakt zijn in relatie tot de voeding van het menselijke voertuig. Er kan nooit één manier zijn om voedingstoffen aan ieder menselijk voertuig te verstrekken, want elk menselijk voertuig is uniek en persoonlijk voor de spirit die in het genoemde voertuig incarneerde. Als het overblijfsel van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie frequentiepatronen losgelaten zijn, WORDT dan de volledige CELLULAIRE CONTROLE aan de spirit er binnenin TERUGGEGEVEN.
Dit is wat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie nastreeft om in het open zicht verborgen te houden. Velen werken in feite tegen hun menselijke voertuigen, verblind door de geloofsystemen die zeer geloofwaardig klinken maar geen rekening houden met ALLE frequentieniveaus die gebruikt worden. Wij zijn spirit (een frequentie bandbreedte) en leven op een planeet (een onophoudelijke evoluerende en uitbreidende bandbreedte van frequenties). Door na te streven alleen een deel van de equatie te balanceren (één plus één = drie) trekken wij onszelf vaak onbewust UIT de genoemde balans vandaan.
Dit is waarom het belangrijk is om de STROOM toe te staan door, rondom en binnenin onze menselijke voertuigen te gutsen, wij kunnen op een zeer bewust wakend menselijk niveau het zeer grotere plaatje niet zien dat zich nu aan het ontvouwen is. Het menselijke logische verstand mag proberen om dit te kortwieken en te controleren, maar dit wordt eenvoudigweg geboren vanuit diens behoefte om dit te doen zoals het onderwezen werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Eenvoudig uitgedrukt, het menselijke gedrag is noodzakelijkerwijs geen WAARHEID, het is een aangeleerd patroon van reacties die eenvoudig geaccepteerd zijn en door de meerderheid van het menselijke ras herhaald worden.

We verhuizen nu in/naar een proces dat niet teruggedraaid kan worden en altijd bedoeld was om te ZIJN. De toegangspoort voor deze evolutie is al begonnen en gebeurtenissen op zowel de persoonlijke als de wereld niveaus zullen ernaar streven om dit aan ons als een ras te tonen in onze externe wakende levenservaring.
Het is geen WAARHEID te proberen om alles dat geleerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in/naar de uitgebreide menselijke levenservaring te nemen, want de cellulaire structuur van onze menselijke voertuigen is nu aan het verschuiven. De wetenschap en de technologie zullen enige lineaire tijd nemen om "bij te komen" maar dit is ook nul en van generlei waarde aangezien de verantwoordelijkheid voor de energie handtekening van een menselijk voertuig rust bij de spirit die in het genoemde menselijke voertuig geïncarneerd is. Eenvoudig gezegd, jij bent de meester van je eigen schip. Ernaar te streven om je eigen menselijke levenservaring te valideren via de menselijke voertuigen waar je niet in geïncarneerd bent, zal erop toezien dat je probeert dat opnieuw te verankeren wat nu begonnen is te ontbinden.
Voor velen zal dit een tijd van grote chaos zijn, van "ziekte" dat er eenvoudig naar streeft om de spirit binnenin te laten zien hoe het menselijke voertuig waar het in incarneerde te balanceren. Velen zullen doorgaan om de menselijke levenservaring na te jagen door de geloofsystemen die binnenin hen ingeprent zijn bij de incarnatie in het menselijke voertuig toen zij op deze planeet geboren werden. Wanneer je in de spiegel kijkt mag je er hetzelfde uit LIJKEN te zien maar dat doe je niet, de evolutie zit onder je huid en verborgen voor je blote menselijke ogen. Hoewel je de verandering mag VOELEN en je bij tijden in staat mag zijn om binnenin je menselijke voertuig te kijken tijdens de droomtijd platvorm, als de spirit die je bent zoek je er in WAARHEID naar om dat te bevestigen wat het menselijke bewuste wakende geestesniveau in deze tijd niet kan.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd te begrijpen dat de heerschappij van onze menselijke levenservaring aan ons overhandigd wordt terwijl onze frequentie in/naar de STROOM van ALLES DAT IS met het weefsel van de LIEFDE welke IS begint te verhuizen. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau zal dit toezien op het breken van de schelp van de menselijke levenservaring, voor diegenen die gereed zijn zal dit de bevestiging zijn van alles dat aan hen getoond werd en zij geaccepteerd hebben op het pad van de overgang die zij bewandelden. Voor anderen zal het een nachtmerrie zijn die zij niet kunnen bevatten, want velen hebben zichzelf toegestaan om gemanipuleerd te worden in een poging om dat opnieuw te creëren wat eerder al wegging en sneuvelde.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen