donderdag, februari 05, 2015

Karen Dover - 2 & 4 Febr'15 - Balanceren in de Nieuwe Aarde Frequenties & De ZIEL Constructie Loslaten - de Schepper van de Matrix


 Karen Dover
Balanceren in de Nieuwe Aarde Frequenties
2 Februari 2015
Terwijl de wereld in chaos begint toe te nemen en de ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie aan momentum begint op te bouwen, mogen velen proberen om balans te vinden door hun energieën te "aarden" door de traditionele methodes te gebruiken die beschikbaar zijn. Het moet opgemerkt worden dat alles dat gecreëerd werd binnenin de oude 3D Aarde constructie speelde aangaande de genoemde constructie, het is daarom geen verrassing dat manieren van energetisch werken op natuurlijke wijze zullen beginnen uit te breiden en te verschuiven terwijl wij in/naar de Nieuwe Aarde frequenties verhuizen. "Aarden" in de planeet terwijl de planeet een kolossale transformatie ondergaat zal erop toezien dat wij uit balans zijn, inderdaad, de traditionele "aardings" technieken werken altijd alleen met één energie omdat er alleen maar één energie was die beschikbaar was binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, die van de vrouwelijke energie.
In de Nieuwe Aarde frequenties zijn er twee energieën om te balanceren, vrouwelijk EN mannelijk, dit vereist een ietwat andere techniek wanneer geprobeerd wordt deze energie te balanceren zowel in onze menselijke voertuigen als onszelf uit te lijnen met het bredere Universum in WAARHEID. Het moet opgemerkt worden dat wij geen nieuwe werkelijkheid aan het verankeren zijn via onze menselijke voertuigen, wij zijn alle constructies aan het ontbinden die ons onderwezen werden te verankeren die ons belemmerden van het bereiken van het bredere Universum welke altijd bestaan heeft. Daarom is het concept van de "Nieuwe Aarde" niet zoals velen aannemen, een nieuwe constructie, het is eenvoudig een omschrijving welke differentieert tussen de constructie waarin wij geboren werden, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en wat er van nature al is.
Velen nemen aan dat wij proberen een visioen/visie te verankeren van een nieuwe Aarde en dat duizenden met elkaar moeten wisselwerken om dit te bereiken. Dit is een vervormde oude 3D Aarde lering welke ernaar streeft te leren hoe een constructie te bouwen, wij zijn geen andere constructie aan het bouwen en stappen er dan in, wij stappen uit de doos van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie vandaan en in/naar wat er altijd al was maar waarvan wij tegengehouden werden om er toegang tot te krijgen.
Het werkelijke weefsel van het Universum is de LIEFDE welke in WAARHEID IS, GOD creëerde het Universum en alles binnenin het Universum, het menselijke logische verstand zal proberen om deze WAARHEID af te wijzen want het menselijke logische verstand is altijd onderwezen om te verwijzen naar een constructie. Je hoeft daarom niet te "geloven" in de Nieuwe Aarde, het is het bredere Universum dat buiten ons frequentiebereik in deze onze menselijke gestalte is. Het bestaat al en gaat door met diens uitbreiding. De evolutie van het menselijke ras is om naar buiten uit te breiden om deze frequenties te bereiken, wij trekken de genoemde frequenties niet naar binnen en door ons heen om hen te verankeren, dit zou verwant zijn aan het zitten in een kleine roeiboot en te proberen om de volledige oceaan in een kom binnenin de boot te trekken!

Uitbreiding is gewoon dat, uitbreiding. Zoals met alle oude 3D Aarde leringen werd aan ons het tegengestelde geleerd van wat er van nature in het Universum gebeurt.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
De ZIEL Constructie Loslaten - de Schepper van de Matrix
4 Februari 2015
Ik heb herhaaldelijk geblogd over de ZIEL Constructie en de noodzaak om deze constructie frequentie los te laten om de uitlijning van de energie die je in WAARHEID bent toe te staan, jouw SPIRIT binnenin het menselijke voertuig waar je in geïncarneerd bent. Er zijn vele vervormde leringen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die herhaaldelijk de acceptatie van de ZIEL constructie onderwijzen, velen nemen aan dat de woorden "ziel" en "spirit" voor elkaar in de plaats gebruikt kunnen worden en dat zij één en hetzelfde zijn en dit is geen WAARHEID. De ZIEL constructie is het frequentiepatroon dat de menselijke levenservaring bestuurt en gecreëerd werd om ons toe te staan om de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te accepteren en leerde ons om er binnenin te blijven.
Dit mag velen triggeren die dit zullen lezen en aannemen dat deze informatie niet op hen van toepassing kan zijn wat verschuldigd is aan het "ontwakings" proces waar zij in zitten. Het moet herinnerd worden dat de ZIEL Constructie aan elk en ieder menselijk wezen gegeven werd bij de incarnatie in/naar een menselijk leven en dit overdekt ALLE levensspannen, aangezien er alleen het "NU" is en de lineaire tijd een concept is, wederom gecreëerd om de "karma' constructie te accepteren, dan staat dit toe voor het filteren van de indamming dat op diens plaats is. Om je ZIEL verbinding actief aan te moedigen werkt om de fragmenten bijeen te verzamelen en is slechts een DEEL van het overgangsproces in/naar de hogere frequenties. Er komt een frequentiepunt waar de ZIEL Constructie in/naar overdrive gaat.
Diens doel is om de menselijke levenservaring te deconstrueren, het reguleert de ervaringen van verdriet, verlies, verlating, verraad enzovoorts en werkt om de externe wakende levenservaring op alle momenten uit te lijnen met deze frequenties. Terwijl wij aan kracht winnen en beginnen om actief met de ZIEL Constructie te werken verdiept het deze ervaringen, want de ZIEL Constructie werd ontworpen om dwars door veelvoudige werkelijkheden heen gebruikt te worden, niet slechts in één menselijke levensspanne werkelijkheid. Zo velen zijn in deze tijd in de volledige deconstructie modus, het manifestatieproces probeert te verankeren maar kan dat niet aangezien de ZIEL Constructie te allen tijden werkzaam is om opnieuw uit te lijnen met de 3D Aarde gecreëerde constructie frequenties. Dit ziet een gigantische frustratie en bezorgdheid frequentie losgelaten in de menselijke levenservaring en verhuist het menselijke voertuig onophoudelijk uit balans.
Aangezien de ZIEL Constructie tussen de spirit en het menselijke voertuig in zit en onzichtbaar is voor het blote menselijke oog, is het verwant aan een makelaar die probeer om jou een huis te verkopen, met de nadruk op dat gelegd wat de makelaar wenst dat je ziet en beweegt jou weg van en uit iedere andere ervaring dat voor jou open mag zijn. Het is niet mogelijk om volledig te wisselwerken met de Nieuwe Aarde frequenties terwijl een ZIEL constructie lopende is zoals velen ondervinden, maar als de constructie werkt om te verblinden wordt het in toenemende mate frustrerend om los te laten en de constructie zal proberen om diens waarde te bewijzen.
Hiermee bedoel ik dat velen bij zichzelf gewaar zullen worden dat zij actief proberen te verdedigen en te bewijzen dat de ZIEL Constructie iets anders is dan het is. WAARHEID IS GEWOON en heeft geen verdediging nodig, de sleutel om te werken om de ZIEL Constructie los te laten is om te begrijpen dat het ontworpen is om zichzelf op alle momenten te beschermen. Dit is waarom het eenvoudig onthechten of te proberen te onthechten van het EGO zinloos is, de aandacht geplaatst op het EGO neemt de aandacht weg van dat wat het EGO probeert te beschermen wat de ZIEL Constructie is.
Velen plaatsen een enorm groot belang op de "IK BEN' welke in de ZONNEVLECHT zit, en het is niet mogelijk om WAARHEID TE VOELEN door de ZONNEVLECHT aangezien dit de rol is van de HARTRUIMTE en alleen de HARTRUIMTE kent WAARHEID. Velen proberen om de menselijke levenservaring te filteren door de ZONNEVLECHT en dit zal er alleen maar op toezien dat de ZIEL Constructie de frequenties eruit filtert die er niet mee uitlijnen, wat alles is dat anders is dan de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werkelijkheid.
De matrix wordt DOOR DE ZIEL CONSTRUCTIE BESTUURD, het is een samenstelling van de lagere dimensionale frequenties welke ontworpen waren om de acceptatie van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie toe te staan. Alles dat binnenin de genoemde constructie is, is daar om de werkelijkheid die gecreëerd was te ondersteunen. De enige manier om te onderscheiden wat WAARHEID is in relatie tot de bredere menselijke levenservaring is om ALLE frequenties door de hartruimte te verwerken en te VOELEN. De ZIEL Constructie werkt om deze natuurlijke manier van zijn te allen tijde af te sluiten, de frequenties om te leiden door de ZONNEVLECHT is het omleiden van de frequentie en de STROMING en zal een volledig ander plaatje zien vormen recht voor je menselijke ogen.
De LIEFDE welke IS loopt door de hartruimte en alleen de hartruimte omdat het uitgelijnd is met de WAARHEID welke gelijk is aan de frequentie van de LIEFDE welke IS. Frequentie IS GEWOON en kan en zal de gewaarwording veranderen gebaseerd op waar het verwerkt is en hoe het verwerkt is. Aangezien de ZONNEVLECHT niet ontworpen werd om WAARHEID te onderscheiden, zal het iedere frequentie afstoten dat hoger is dan waar het mee uitgelijnd is, dit filtert eruit dat wat aan het proberen is om ervaren te worden. Voor velen van jullie die deze blog lezen zal dit hoogst triggerend zijn, en zoals ik verklaard heb is dit triggeren de sleutel om met de frequenties te werken, waar er een trigger is daar is een frequentie die probeert om zich diep binnenin het menselijke voertuig te verbergen.
Terwijl wij nu in/naar de verdere evolutie van onze menselijke voertuigen verhuizen, zullen wij dan als vanzelfsprekend onthechten van dat wat geen WAARHEID is, we streven er niet zozeer naar om WAARHEID te vinden als alles losgelaten wordt dat ons geleerd werd dat probeert om ons over te halen dat het WAARHEID is. WAARHEID heeft geen definitie en geen verdediging nodig want het heeft altijd bestaan. Velen vallen voor de oude 3D Aarde gecreëerde constructie lering dat werkt om de menselijke levenservaring te deconstrueren. Wij zijn aan het UITBREIDEN, wij nemen niet het bredere Universum en schenken het in onze menselijke voertuigen, dit zou verwant zijn aan te proberen de oceaan in een theekopje te schenken. Het is niet mogelijk om te doen en een theekopje vol met de oceaan hebben is niet het hebben van de ERVARING van de oceaan in WAARHEID. Er zijn vele leringen die ernaar streven te onderwijzen dat als alles verbonden is je slechts een stukje van iets nodig bent om een ervaring te hebben. Dit is geen WAARHEID, de bredere ervaring zit voorbij de barrières die onderwezen werden om niet alleen te bouwen maar om op alle momenten van alle momenten te herbekrachtigen.
Velen spreken over de LIEFDE welke IS, inderdaad, de gehele planeet is nu aan het voorbereiden op de 14de van februari wat in WAARHEID een herverankering is van een vervormde lering in relatie tot de definitie van liefde. Velen op deze planeet hebben de ervaring gehad dat 'liefde pijn doet" en nemen aan dat dit WAARHEID is, het is eenvoudig een gedeelde ervaring, neem nooit zomaar aan dat een ervaring WAARHEID is, totdat het door de hartruimte verwerkt en GEVOELD is. Ervaring IS GEWOON, niet alle ervaring is WAARHEID, dit is eenvoudig wat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie je leerde om aan te nemen. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwees het geloof dat het leven zwaar is om de creatie van de genoemde ERVARING te ondersteunen, om een andere ervaring te hebben moet dan de frequentie welke binnenin lopende is en welke deze ervaring opzet losgelaten worden.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om met de verhoogde energieën te werken en om te onthechten van aanname. Om alles te verwerken dat wij door de hartruimte ervaren en om onderscheidingsvermogen te hebben terwijl de oude 3D Aarde met diens afbraak en ontbinding en de bredere menselijke levenservaring doorgaat, wordt gepresenteerd in altijd veranderende vormen en uitgebreidheid. ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

3 opmerkingen:

  1. Reacties
    1. Het wordt nu goed duidelijk hè? Juist de manier van spreken zoals zij hanteert maakt dat het doordringt....

      Verwijderen
  2. Ja inderdaad! En dan te bedenken dat ik twijfelde aan jouw vertaling ;-)

    BeantwoordenVerwijderen